Митология, тракология и исторически данни

Интересни свидетелства запазени във времето.
Евридика
Мнения: 33
Регистриран: 18 юли 2010, 19:52

Re: Митология, тракология и исторически данни

Непрочетено мнение от Евридика » 02 сеп 2010, 16:41

5. Енеолит /халколит – VІ – V хилядолетие
* Най-старите предмети от обработено злато в Европа са открити в селищната могила Хотница, област Велико Търново. Те датират от 4 300 г. пр. н.е. и са имали култова обредна функция. Всички предмети са направени от самородно злато без примеси - 23,5 карата. Накитите приличат на украшенията в прочутите златни съкровища от Троя и Микена, които обаче са по-късни (първите поселения в Троя са от III хил. пр. Хр.). Последната открита спирала е уникална. Тя е намерена на няколко културни пласта по-дълбоко от Хотнишкото златно съкровище, което заедно с това от Варненския халколитен некропол се сочи за най-старото злато в света. Тази дълбочина подсказва, че спиралата е по-стара и с основание може да се приеме за най-старото обработено злато на земята.

* Хората от Варненския некропол са владеели тайните на металургията на златото и медта, търгували са с далечни земи – на североизток с населението по реките Днестър и Волга и на юг с това по бреговете на Средиземно море, структурата на обществото е било твърде сложна. Намерените жезли и знаци на царска власт говорят за наченки на държавна организация или сложно организирано общество. По това време в Междуречието (Месопотамия) едва се е зарежда шумерското общество, Египет не познава металите и още не е станал държава. В Средна и Западна Европа едва овладяват земеделието и скотовъдството и са с векове назад от металургията. Значителна част от стария континент е още на етапа на номадството. Затова има твърде много основания да се приеме, че в района на Варненските езера се е зародила първата европейска цивилизация. В некропола на северния бряг на Варненското езеро са открити 3 010 златни предмета с общо тегло 6,500 кг, сред които и най-ранните символи на властта - два златни скиптъра, свидетелство за поява на владетелска институция. Открити са и гробове с маски, три на брой, почти идентични по състав на инвентара и разположението му. Основният елемент е глинена маска на човешко лице в естествена големина. На лицето са поставени златни предмети - триъгълна диадема на челото, кръгли пластини на очите, върху периферията на ушите са нанизани халки. Устата е представена с правоъгълна пластина и под нея са забити златни “гвоздеи” като украса. И под трите маски имат златен антропоморфен амулет и накити.

* От особено значение за науката е откритата от проф. Х. Тодорова най-ранна фаза на българския неолит, наречена МОНОХРОМЕН НЕОЛИТ, който се отнася към последната четвърт на VII и самото начало на VI хил. пр.Хр. Проучванията й в Дуранкулак, Добричко хвърлят светлина върху произхода на тази култура, която се оказа най-източното звено на долнодунавскя Винчански културен комплекс и не произхожда от Анатолия, както се предполага до тогава. Изследванията на некропола на брега на Дуранкулашкото езеро показват, че се касае късно мезолитно/ субнеолитно население, дошло в Добруджа в края на VI хил.пр.Хр. от района на Долния Дунав, едновременно с населението-носител на I фаза (Болен-Тинеану) на къснонеолитната култура Боян.
На Големия Остров в Дуранкулашкото езеро са проучени пет строителни хоризонта от едноименната енеолитна селищна могила. Там е открита НАЙ-РАННАТА ЗА ЕВРОПА КАМЕННА АРХИТЕКТУРА (извън Гърция и Кипър), която се отнася към втората половина на V хил.пр.Хр. Разкрити са сгради с мегаронен план, двуетажни дворцови постройки и храмове. Установена е и диференцирана социална структура. Голямото количество медни находки и проучената там металургична работилница маркират началото на металургията по западното Черноморско крайбрежие. Медни пръстени върху долни челюстните резци и кучешки зъби се откриват за първи път в Дуранкулак и са уникални като явление. Тази нова, твърде интересна находка дава основание да се поддържа мнението, че поставянето на зъбните пръстени е целенасочена манипулация, зад която се крият определени представи и вярвания на праисторическия човек. От гледна точка на историята на медицината това са най-старите засега известни въздействия с метал върху зъбите на човека. В този смисъл медният зъбен пръстен може да се разглежда като най-древния прототип на металната коронка, използвана в съвременната стоматологична практика.
В Дуранкулак е открита и най-ранната златна находка за ойкумена - манисто от ранния енеолит на култура Хаманджия III - отнасящо се към времето около 4650 г. до н.е.
Получената благодарение на разкопките на Големия остров картина се допълва от изследваните 1203 праисторически погребения, за които е характерен един специфичен за района биритуално-монополарен погребален ритуал (мъжете - изпънати по гръб, жените - в поза хокер, всички с глава на север). Това е най-големият досега проучван енеолитен некропол в света.
Разкопките в Дуранкулак допринасят и за изясняването на генезиса на откритата от X. Тодорова късноенеолитна култура Варна, разпространена по западния бряг на Черно море (4450-4200 г.пр.Хр.). Доказва се, че културата има местен произход и произлиза от синтеза на предшестващите я култури Хаманджия и Сава.

* Златното съкровище от село Дъбене, Карловско, съдържа 15 хиляди дребни предмета е от ІІІ-то хилядолетие преди Христа. То променя коренно представите за цивилизацията по нашите земи. Находката от Дъбене запълва едно от липсващите стъпала между Варненското (V-то хилядолетие пр.н.е.) и Вълчитрънското златно съкровище от 12-и век пр. Христа. Вече е явно, че тракийският етнос е възникнал от старото местно население, което обитавало нашите земи между V и І хилядолетие пр.н.е. Начинът, по който са обработени предметите от Дъбене показва високо равнище на технологиите в обработката на метала, но така също и на рудодобива в тази епоха.
Светла Цанева, реставратор на тези предмети, признава:
"Самите находки объркват всички понятия за това как са направени дори за човек като мен, който от 20 години се занимава с древни златарски технологии. Представете си: сред тях са над 10 хиляди мъниста с диаметър около 1 милиметър и, общо взето, доста равни по дебелина и по размер. Аз съм ги гледала едно по едно под микроскоп, за да ги почистя, без да се нанесат следи от съвременни инструменти и да се запази тяхната характеристика. И нито едно от тези мъниста няма дефект, който да показва къде е било запоено..."

* Преди 6000 години (ІV хилядолетие) в подножието на могилата край село Крън е съществувало селище. Изградено от камъни и дълго повече от 18 метра. След като живота в него е приключил, там е изградено светилище където са се извършвали обредни ритуали, категоричен е професор Николов. Светилището от края на ранната бронзовата епоха край Крън датира от ІІІ-то хилядолетие. В него са разкрити и погребални урна с останки на деца. Експедицията е намерила за първи път в Европа артефакти, сочещи непознати досега обредни дейности, които са извършвани с хромелни камъни и каменни мелници. Изобщо не знаехме досега, че протраките са извършвали такива обредни дейности, каза проф. Николов. Зърното е било поставяно заедно с хромелните камъни в обредни ями и тълкуванието на археолога е, че това е било пожелание за добра реколта.
Археологът е категоричен, че до края на разкопките науката ще се сдобие с още полезни данни от преди хиляди години, които ще помогнат да се добави още едно парченце в пъзела на историята.

* В района на долна Струма X. Тодорова ръководи разкопките на късноенеолитното селище Промахон-Тополница, разположено от двете страни на българо-гръцката граница, на брега на р. Струма при с. Тополиица, Петричко. Представената там култура Тополница-Акропотамос e важно свързващо звено на къснонеолитните явления в югозападна България с тези от Северна Гърция, Македония и Тесалия.
Редица нейни изследвания са посветени на проблемите на праисторическото изкуство. В тази област водещо място заема откритата от нея т.н. култова сцена от Овчарово, от която става ясно, че върховните божества в сложния неоенеолитен пантеон са били слънцето, луната и природните стихии. Откритите там идоли хвърлят светлина върху мястото на идолната пластика в култовата система на този период, което дава възможност през 1993 г. богатите символични погребения от Варненския некропол да бъдат идентифицирани като погребения на големи храмови идоли, произхождащи вероятно от един централен енеолитен храмов комплекс с надрегионални функции и "погребани" при загиването на енклава до Варненските езера около 4200 г.пр.Хр. в резултат от екологична криза.
Сравнителния подход позволява да бъдат оборени старите схващания (в това число и на самата Х. Тодорова), че причина за колапса е инвазия на степни северопонтийски племена.
Доказано е, че още в своите най-ранни етапи балканската металургия e разполагала с полицентрична структура на металоснабдяване, като са били експлоатирани всички достъпни меднорудни находища. Проектът позволява да бъдат идентифицирани редица нови праисторически разработки на меднорудни находища в района на Медни рид и в Странджа и тяхната ранна експлоатация още от средата на V хил. пр.Хр.

* Изключително интересни са и разкопките в Странджа планина на най-старите гробници на траките, тъй наречените долмени. Екип на Националиня археологически институт с музей при БАН, ръководен от Даниела Агре и Деян Дичев, откри в подстъпите към Странджа в Елховско долмен от IХ в. пр. Хр., уксарен с дълбок релеф с владетелски регалии и врязани изображения на змии. В камъка е дълбоко врязана двойна брадва с две остриета - т.нар. лабрис, който в древния свят е символ на владетелската власт. Лабрисът е поместен в средата на кръг, в центъра има ромб, орнаментиран допълнително. Долменът има две камери, входната врата и плоскостите от коридора към първата и втората камера са орнаментирани с релефни изображения на змия, която захапва друга. Очевидно става дума за съоръжение, родова гробница или посветено на водещия владетел в региона, което ще се окаже изключително важно в знанията ни за мегалитната култура, коментира Агре.
Такъв мегалит се открива за първи път в света, макар че долмени има и на други места в Европа и Азия. Досега не са откривани толкова ранни изображения върху долмени. Долменът е в сърцето на одриската държава, но е много древен и вероятно принадлежи на ранните одриси. Лабрисът е царски знак и емблема на одрисите, но изображенията на змиите са още по-интересни. Синът на Богинята майка - тракийският бог Сабазий в двете му лица Аполон и Дионис-Загрей, е бил изобразяван като змия, уточни доц. Фол. Остава да се доразгадаят символите. Лабрисът, вписан в кръг, определено е нещо повече от спомен за бойни подвизи. Деян Дичев е склонен да го вижда като подобие на герб, доказващ знатното родословие на покойника в гробната камера. Змиите обикновено се свързват с божества като Асклепий или Сабазий, но във фриз от надгробен паметник тълкуванието е друго. Деян Дичев припомня вярвания на древните, според които понякога душата се връщала в света на живите, пълзейки. Пак той подсеща за сходството между схематично изобразения лабиринт от фриза в Голям Дервент и този от паметника на цар Мидас във Фригия. Само в района на Странджа археолозите са открили доказателства за толкова директен обмен на стоки и идеи между двете култури. Също както по някои от малоазийските погребални съдове и на един от тези в долмена е открито изображение на птица. Пернатото проточва врат от фрагмент на голям хранилищен съд, използван за поминални ритуали. Обикновено в такива гробници ги намират в сервиз с чаши за вино.

Многобройните аналогии между находките от бронзовата епоха в нашите земи и по-специално от Южна България с материали от Троя и други находища в Мала Азия, от една страна, и с находища в Континентална Гърция и островите на Егейско море, от друга страна, говорят за синхронно развитие. Това се дължи на дълговременни интензивни връзки на широки територии между населението на балканодунавския и егейско-анатолийския свят.

Евридика
Мнения: 33
Регистриран: 18 юли 2010, 19:52

Re: Митология, тракология и исторически данни

Непрочетено мнение от Евридика » 02 сеп 2010, 16:50

*Преди първите находки край Поляница, Караново, Русенско, Търновско и Струма, познанията на археолозите стигат до факта, че неолитната революция започва в горното течение на Тигър и Ефрат, без да знаят накъде и как продължава. Както сочат световните открития, след последния ледников период в т. нар. плодороден полумесец е имало най-благоприятния климат за отглеждане на жито и някои диви животни, които по-късно биват опитомени.
Страшна екологична катастрофа принуждава първите земеделци да се изселят от Мала Азия и да тръгнат към днешните български земи.
”Североамериканският ледник се стопява и излива водите си в Хъдзънския залив - тогава все още езеро, защото ледът е затварял връзката му с Атлантическия океан. Когато тази преграда се разрушава, в Атлантическия океан се изливат огромни количества ледена вода, които потискат Гълфстрийм и причиняват малък ледников период. В цяла средна и северна Европа температурите се понижават, а югът се затопля и изсушава заради задържането на топлите води на южния Атлантик. Населението в Анатолия губи базата си”, разказва Хенриета Тодорова.
Според специалистите това е периодът, в който промените в климата превръщат Евразия от континент със сух климат в континент с по-влажен климат.
”Времето отпреди 8-9 хиляди години е свързано с един доста драматичен период от историята - преди около 10 хиляди години започват качествени промени в климата. Той става по-влажен и по-топъл и благодарение на това големите степни полета и тундростепта, които владеели Евразия започват да изчезват и на тяхно място се появяват гори. Условията за живот стават много близки до сегашните”, твърди Николай Спасов, ст.н.с. към Националния природонаучен музей при БАН.
По-хладният и влажен климат на север привлича преселници от Мала Азия. За начина, по който първите колонизатори са стигнали до Балканския полуостров и Централно-балканската зона, днес учените все още спорят.
”Има два пътя - единият е директно от Мала Азия. Някои изследвания сочат, че Босфорът преди 9 000 години все още е бил суша и че първите инвазии са били именно по суша, но е вероятно да е имало и втори път - от север. Дали са идвали по вода или по суша - можем само да интерпретираме”, сочи Николай Спасов.
Така, по вода или по суша, на Балканския полуостров преди повече от 8 000 години тези преселници създават първите земеделски селища. Находките от Оходен показват, че праисторическото туземно население по нашите земи е строяло къщите си от плет, измазан с глина, с двускатен, покрит със слама или камъш покрив, а вътре е горяла пещ.
"Това са купулни пещи, топлината се акумулира от цялото съоръжение, може да се пече и хляб, да се готви. Много често до пещите се откриват и останки от зърнохранилища с кръгла, овална, а понякога четиристранна със заоблени ъгли форма, които са се изкопавали в пода на къщата”, обясни проф. Васил Николов, директор на Археологическия институт и на Археологическия музей на БАН.
Най-голямата къща в Европа за шестото хилядолетие е открита в София, район ”Слатина”. Къщата е на 8 000 години. Има площ 117 кв. м., две помещения, пещ. До пещта има два огромни керамични съда, останки от лежанки, на които са спели по две семейства. В къщата са открити и останки от тъкачен стан. Доказано е, че праисторическите хора по нашите земи са използвали вертикални тъкачни станове, чиито нишки се опъват тежести отдолу и се тъче чрез преплитане на хоризонтална нишка.
Преселниците от Мала Азия донасят на Балканския полуостров земеделието.
”Те са хора, които са отглеждали опитомено жито - еднозърненка и двузърненка - видове, които са били много подходящи за тогавашните по-сурови условия. Нивите не са големи, по всяка вероятност са орали на дълбочина само до пет сантиметра, колкото да разрохкат почвата, но е било достатъчно. Добивите са били около 120 килограма зърно от декар”, разказа проф. Васил Николов.
Животинският свят на Балканския полуостров в тази епоха е бил характерен за гъстата горска растителност - турове, зубри, елени лопатари, рисове, диви магарета. Въпреки огромните им размери, освен да ги ловуват, заселниците са знаели и как да опитомят някои от заварените тук животни. Одомашняването едва ли е започнало по европейските земи. Предполага се, че първите домашни животни тук са дошли с инвазиите от Анадола в началото на неолита. Между тези животни са овцата и козата - може би едни от най-ранно одомашнените животни.
Преди осем хиляди години хората не са познавали медта и желязото. Всичките им сечива са били изработени единствено от глина, кремък и кост. Религиозно-митологичните им представи са били техният начин за общуване. Митологията им вероятно е дала началото на по-късните митологии. Съдовете са рисувани със земни бои в черно, червено, бяло и жълто. Според професор Васил Николов ромбовете в орнаментацията на съдовете са символ на женското начало и богинята майка, а триъгълниците - на мъжкото начало и бога небе. Свастиката преди 8 000 години изобразява въртящото се слънце и е символ на плодородието. Съдовете, изобразяващи човешко лице, са символ богинята майка, която очаква ритуалния си брачен съюз с бога небе, за да бъде зачената следващата житна реколта и следващия природен цикъл.
За изследователите - археолози, антрополози, биолози и генетици, а и за непрофесионалистите може би най-любопитният въпрос е как са изглеждали тогавашните заселници по днешните български земи и приличаме ли днес ние на тях.
”Не е много лесно да се отговори на този въпрос, защото данните са малко, а техните интерпретации са доста сложни, но все пак мисля, че тази група население е от кавказката раса – високи, с дълги носове. Такива хора обитават Албания и Кавказ и днес”, заяви ст.н. с. Николай Спасов.
”Като мене - медитерански тип, ако съдя по това, което съм видяла. Видях и чистих костите от Оходен. Там имаме два типа население - протоевропеиди - старото население на Балканския полуостров, образци от което намираме повече в североизточната част на Балканския полуостров и медитерански тип на придошлото население”, сочи Хенриета Тодорова.
Последните открития на генетиците за изненада на всички допълват информацията на археолозите. Според последното ДНК изследване на мъжките игрек хромозоми в повече от 100 страни, в което са включени проби от 138 българи установява, че една пета от съвременните българи носят гените на населението отпреди 8 000 години.
”Със завършването на световния геномен проект се установи, че съвременният човек е тръгнал от Етиопия и се е разпространил в рамките на 10 000 години до Америка, Австралия и някои части от Европа. Нашето проучване в момента ни показва, че преди 7 800 години е имало голяма популация от мъже. С археологичните находки в България се доказва, че част от тази популация се е разпространила в Европа, а друга част се е заселила в териториите на Предна Мала Азия. По-същественото е, че 21% от съвременните българи носят същите генетични характеристики като хората отпреди 7800 години. Т.е. не е необходимо да издирваме образци в гробовете. Тези мъже и днес ходят по улиците на нашите селища. Ако обобщим, може да се каже, че европейската цивилизация е започнала от България”, подчертава доц. д-р Иво Кременски, биолог-генетик.

-Източници - материали от Интернет-пространството-

Виждаме, че митът пряко и вярно отразява историческите събития по нашите земи и историята на траките в частност, тъй като (съотнесен към съответните исторически епохи) показва, че траките открай време са населявали Балканите и са участвали в сътворяването на цивилизацията на древния свят. Разглеждането на митовете и връзките в тях може да даде възможност да се проследи и докаже произхода и диаспората на траките със средствата на археологията - път, доказан вече от Х. Шлиман. Но това изисква да се надскочат регионалните ограничения, тъй като и в древността светът е бил малък. Ограничаването на изследванията само върху находките от територията на днешна България (макар тя да е наистина средоточие на тракийските народи) ограничава и откриването на историческата истина за тях, тъй като те са обитавали значително по-голямо географско пространство в древността. Може би е време вече някой български историк и/или археолог да се заеме с проследяването и обобщаването на тези връзки, които доказват древния произход на днешното българско население и съществения му принос му към световната цивилизация.

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост