Филипопол ли?

men
Мнения: 977
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Филипопол

Непрочетено мнение от men » 02 юли 2014, 14:49

"Вместо това,публикациите на Пейков, самоцелно, без никакви научни доводи и археологически доказателства, преследват налагането на тезата, че древното име на Пловдив е "Евмолпия". Името на селището се свързва съвсем произволно с името на един митологичен персонаж. Посъщия начин във всички публикации се прокарва тезата, че върху Небет тепе е съществувал едва ли ие най-стария и "уникален" град в Средиземноморието, осъществявал търговски връзки с "уникални предмонетни" форми (Пейков 1980, 240). * Откритото глинобитно съоръжение върху Небет тепе, в няколкото религиозно - митологични статии на разкопвача, изпълнява ролята на основен фактологичен материал относно датировката, планировката и функционалната принадлежност на селището върху Небет тепе. Според публикация от1980 г., това съоръжение е открито до северната стена на "царския дворец", който и до сега не е ясно къде се е намирал." К.Кисьов
.........
Абе К.Кисьов, ти на кьорав ли съ прайш ли си кьорав, или тъй ти казаха! Ти байно къде го търсиш този дворец на Царя-Жрец? Там където Е култовото съоръжение ТАМ е двореца/тюрзиса на Царя-Жрец. Диагоналния и северен циклопски зид на Небет тепе СА стените на този дворец. Ако не ти е ясно, виж аналогични Царски резиденции, виж и много по късния Севтополис. Ти отричаш съществуването на укрепени градове преди появата на монетите! И с епохите не си наясно, повтаряш като папагал професорите си. Всяка епоха си има своите характерни белези. Според теб в Атина може да има пелазгийски градежи, но на Небет тепе в Пловдив не може да има трако-пелазгийски градежи. Урбанизацията на един град ти я приемаш като "създаване" на град.
Стига с тези "гробници" бе човек, точно последните археологически разкрития доказаха, че това не са "гробници", а храмове на Главните божества на траките.

men
Мнения: 977
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Филипопол ли?

Непрочетено мнение от men » 05 юли 2014, 12:16

На Небет тепе в Пловдив откриха олтар на 5000 години!
SAM_0253.JPG
10462871_10202142410342410_249632259992046287_n.jpg
10464345_10202142275659043_5065073036485667771_n.jpg

men
Мнения: 977
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Филипопол ли?

Непрочетено мнение от men » 07 юли 2014, 15:32

Одриско царство
Счита се, че Терес I поставя началото на първата могъща тракийска държава (първа половина или средата на V в. пр. Хр. Тя се простира по теченията на Марица, Арда и Тунджа до крайбрежията на Черно, Мраморно и Егейско море. За гравен град на Одриското царство се счита Ускудама (дн. Одрин), но по принцип местонахождението на владетелите определя столицата, а те обикалят постоянно подвластната си територия и отсядат в множество царски резиденции. Един от тези царски градове вероятно е бил Кабиле (близо до днешния Ямбол), а Севт III построява града-резиденция Севтополис (дн. на дъното на язовир Копринка край Казанлък).
При сина на Терес - Ситалк, държавата се разширява значително. Завоювани са територии и на север от Хемус (Стара планина), чак до устието на р. Дунав. Според Тукидид, владенията на одрисите започват от Абдера при устието на р. Места и се разпростират чак до устието на р. Дунав. В пределите на Одриското царство влизат и земите на други тракийски племена, които са покорени от Ситалк и му плащат данък. Ситалк сключва мирен договор с Атина в навечерието на Пелопонеските войни през 431 г. пр. Хр. и обещава военна помощ, която договореност в крайна сметка не изпълнява. Амбициите на Ситалк са да разшири границите на държавата в западна посока, за сметка на Древна Македония и на нейния владетел Пердика. През 424 г. пр. Хр. царят води битка с трибалите, но претърпява неуспех. През същата година Ситалк умира, без да е сигурно дали загива на бойното поле или смъртта го настига в резиденцията му.
На престола се възкачва Севт, известен като Севт I. Новият цар продължава активните икономически и политически операции на своя предшественик. Известно е, че Севт успява да поднови съюза с атиняните. През периода 424 - 421 г. пр. Хр. става забележително увеличаване на данъците от гръцките градове по северозточното Егейско крайбрежие. Те достигат до 400 таланта злато и сребро. Предполага се, че Свет ги е поставил под своя зависимост. Известно е, че той събира войска от наемници гети и започва военна кампания срещу атиняните на югоизток, в района на Тракийския Херсонес (Галиполи). Севт завладява един град, който най- вероятно е Кардия. Събитието се датира към 411 г. пр. Хр., но от този момент нататък сведенията за тракийския цар се губят в изворите.
Последният велик одриски цар е Котис I (IV в. пр. Хр.). По време на неговото царуване Одриското царство постига своеобразен връх в политическия си живот. Според античните автори той заема престола след преврат. Царят влиза в историята като съюзник на Атина, дори получава почетно гражданство в знак на приятелство. Далновиден и въоръжен с търпение, Котис не прибързва с военните действия. През 362 г. пр. Хр. тракийските войски нахлуват в Тракийския Херсонес (Галиполи) и покоряват няколко града. Междувременно Котис се среща и с новия владетел на Македония - Филип II. Не е известно за какво са се договаряли. Преди да довърши Херсоненската офанзива, през 359 г. пр. Хр., малко след договореностите с Филип II, Котис е убит от двама братя от Енос, вероятно по поръчка на Атина.
След смъртта на Котис Одриското царство се разделя на три части.
От смъртта на Котис и разделянето на царството между тримата му сина се възползва македонският владетел Филип II, който нахлува с войските си в Тракия и покорява едно по едно малките одриски царства. След смъртта на Филип II, неговият наследник Александър Велики утвърждава хегемонията на Древна Македония в Тракия с военен поход. При наследника на Александър - Лизимах - одриските владетели отхвърлят неговата хегемония. Най-известният владетел от този период, края на IV в. пр. Хр., е Севт III - разкопана е неговата столица Севтополис и е открита неговата гробница в могилата "Голяма косматка". През 313 г. пр. Хр., води борба с Лизимах.
Давам тази общоизвестна справка от интернет за Одриското царство на виниманието на Костадин Кисьов, та дано му светнат ламбите в главата.
Преди Филип ІІ, вече е факт могъщото Одриско царство от Тракийско море /Бяло море/ до делтата на река Дунав. При Севт І, гръцките градове по егейското крайбрежие плащат на царството данъци от 400 таланта злато и сребро!
След убийството на Одриският цар Котис І, САМО в периода 347-323 г.пр.н.е. т.е. 24 години, Филип ІІ и Александър Велики са имали определено влияние в територията на Одриското царство.САМО 24 години!
Костадин Кисьов иска да ни каже, добре че дошъл Филип ІІ в Тракия да отвори очите на одрисите и от селища да превърне Кабиле и Евмолпия/Пулпудева/ в укрепени градове. Много смешно! Преди Филип ІІ и Кабиле и Евмолпия/Пулпудева/ са част от могъщото Одриско царство, но видители одрисите не можели да си построят мощни крепости с циклопски градеж и живеели в селища. А Филип ІІ толкова бил загрижен за селищата Кабиле и Евмолпия/Пулпудева/ и си нямал друга работа, че започнал да им изгражда крепостни стени с циклопски градеж и да ги превръща в градове. По този начин според К.Кисьов, Филип ІІ донесъл в Тракия ноу-хауто на циклопския градеж с 1000 години закъснение! :uaaaha:
Абе Кисьов, могъща държава в онези времена без крепости няма как да се създаде и удържи!
Редица специалисти твърдят, че всеки градеж е характерен за определена епоха!
Но Костадин Кисьов, опирайки се на монетни находки и вносна керамика и на мненията на негови колеги писали в една обременена епоха, твърди следното:
„Базирайки се на външно описателния и сравнителен метод, както и на приликата в техниките па градеж, използвани в строителството на т.н."диагонален зид" на Небет тепе, с крепостните съоръжения в Македония и Гърция, които се датират в периода па късната бронзова епоха, Цончев неправилно и без никакво основание отнася крепостните съоръжения върху Небе! тепе към същата епоха (Цончев 1938, 3 - 60)Съвременните археологически проучвания, свързани с разкопките на голям брой тракийски селища и крепости, доказаха, че строителни техники, характерни за периода ХШ - VIII в.пр.Хр. в Гърция, се появяват и използват в Тракия много по-късно, едва след гръцката колонизация през VII - VI в.пр.Хр. (Домарадски 1982; Кисьов 2004, 50;Попов 2002). Подобна ситуация се констатира и при строителството на куполните гробници, чието разпостранение в Гърция се отнася към втората половина на III хил.пр.Хр. Появата на този тип гробни съоръжения в Тракия е много по-късно, след близо едно хилядолетие,и се свързва с управлението на Котис 1 (383 - 359 г. пр.Хр.) и неговите наследници (Миков 1955; Домарадски 1986,80; Кисьов 1993).През 1960 г.”
Как са датирани от късната бронзова епоха крепостните съоръжения в Македония и Гърция, Костадин Кисьов не ни казва!
Казаното от Костадин Кисьов, много прилича на крилатата фраза „за кучета и котки може, а за прасета не може” . Крепостни съоръжения в Македония, Гърция и Мала Азия от късната бронзова епоха може да има, но в Тракия не може да има!
Според Кисьов циклопските градежи в Тракия се появяват едва след „гръцката колонизация”.
Костадин Кисьов би трябвало да знае че т.н. „гръцка колонизация” е само в крайбрежни градове и всъщност не е никаква колонизация, просто Одриските царе разрешават срещу плащане на данък по бреговете на Одриското царство да се заселят колонии от егейски търговци контролиращи търговските канали в Средиземно море, като по този начин се улеснява търговията и се стимулира производството в Тракия и Мизия.
Друг колега на Кисьов, след открития циклопски градеж на Кози грамади, се изцепи като каза, че майстори от Мала Азия дошли да градят Кози грамади…

Кисьов се опитва да ни внуши, че са били нужни около 1000 години за да се появят в Тракия, циклопските зидове и куполните храмове/гробници/!? Твърдение подкрепено с артефакти от 3-4 в.пр.н.е. нямащи отношение с епохата на изграждане на Циклопските зидове на Небет тепе и Зайчи връх - 2 хил.пр.н.е.
Кисьов, преди три хиляди години на Балканите не е имало нито Китайска, нито Берлинска стена! Имперските доктрини преподавани умело в университета до такава степен са ти промили мозъка, че ставаш смешен та дори и да цитираш разни професори писали под диктовка.
Защо упорито продължават да насаждат лъжата, че всичко в Тракия е дошло от Елада, вече е ясно! Тази лъжа обслужва чужди интереси. В днешния свят борбата за история е брутална и жестока, от това зависи бъдещето!

Ако глупостта можеше да лети, то доста български учени биха полетели като криви ракети!
:IP

п.п. поправям веднага гургулици на криви ракети
Последна промяна от men на 07 юли 2014, 15:58, променено общо 3 пъти.

Честит Българин
Мнения: 451
Регистриран: 18 окт 2010, 19:04

Re: Филипопол ли?

Непрочетено мнение от Честит Българин » 07 юли 2014, 15:46

men написа:
"Ако глупостта можеше да лети, то доста български учени биха полетели като гургулици!"

ЕТО ТУК СГРЕШИ, men!!!

Не гургулици, а РАКЕТИ ! :ku-ku:

Ч.Б.

men
Мнения: 977
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Филипопол ли?

Непрочетено мнение от men » 07 юли 2014, 15:54

Правилно Ч.Б. - гургулици не е удачно сравнение!
Поправих го на криви ракети... :IP

Честит Българин
Мнения: 451
Регистриран: 18 окт 2010, 19:04

Re: Филипопол ли?

Непрочетено мнение от Честит Българин » 07 юли 2014, 16:20

men, ::yes::

Следя твоите мнения. Интересни ми са! Става дума за града ми, все пак!
Тези изрески от весниците и на мен ми привлякоха внимание, но като знам, че единия байно е правил в Буково преди година, две хореография на полуголи балетни танци в бели престилки, наречени "Тракийски мистерии", сега ми е ясен! Очаквам да завихри някое хорце и около тази щерничка.
Познавам някой и друг "историк" - "археолог" от околията. Странни птички са те. Ти го питаш, интересуваш се от професионалната му материя - той ти говори за автомобили и други вълнуващи го въпроси.

Въобще - сбъркана работа!

Е-ех!...

Ч.Б.

men
Мнения: 977
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Филипопол ли?

Непрочетено мнение от men » 15 юли 2014, 11:37

Ето как изглеждат градежите на:

1. Небет тепе - Пловдив, България
2. Микена - Гърция
3. Кабиле - България
1350_g.jpg
За циклопските градежи в България Костадин Кисьов твърди, че се появяват в Тракия след "гръцката" колонизация, а за Пловдив твърди, че се е превърнал в укрепен град т.е. град с крепостна стена, едва след превземането му от Филип ІІ. Костадин Кисьов твърди всъщност, че циклопските градежи в Пловдив са направени 1000-1200 години след тези в Микена. :IL

men
Мнения: 977
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Филипопол ли?

Непрочетено мнение от men » 20 мар 2015, 14:57

АРХИТЕКТ ЮЛИЙ ФЪРКОВ В ЦИТАДЕЛАТА НА ГЛУПОСТТА
........................................................................................................
Ето я цитаделата на Филип II, вдигаме я с милиони от Норвегия (СНИМКИ)

6 000 души на ден ще идват тук след реставрацията. Манипулираха пловдивчани с един ескиз и ги убедиха, че това е проекта

Автор: Арх. Юлий ФЪРКОВ, автор на проекта за Небеттепе
Интервю на Даниела АРНАУДОВ
640_573176bc4836d7010b267f80a8776760.jpg
Небеттепе става истински парк-музей на открито, с посетителски алеи и театрон за преставления, с малък музей за "експонатите", открити при археологически разкопки през годините. Вечер ефектни светлини ще маркират кулата, бастиона или други елементи от тази композиция със "сенки" от миналото.
Туристите ще стигат до тук през Хисар капия. Но ако решат, могат да изкатерят и тепето. Направо от булевард "6-и септември". Лесно ще се справят с наклонения му релеф, возейки се на фуникулер или на ескалатор. Стигнали до върха, те ще отсядат до древната екхара, за да я съзерцават и да понаучат митовете около богинята на огъна - Хестия.

- Арх. Фърков, до къде стигна "Одисеята" с Небеттепе?

- Проектът вече е одобрен в Министерство на културата, с подпис на министъра. С него община Пловдив кандидатства за финансиране по Норвежката програма. На този етап е внесен там.

- Кой ви покани да проектирате?

- Поканата дойде от община Пловдив. Работил съм близо 50 години археология. Имам контакти с много експерти в страната, включително с екипа на вашия Археологически музей. Правил съм публикации по темата. Преди година, през април 2013-а, имах среща в община Пловдив, включително и с археолози от музея. Тя приключи с уговорката да започне предварително проучване на Небеттепе за възстановяване на първообраза му. Въпросът беше дали това може да се случи или не, докъде можем да стигнем. И едва след това да се мисли за проект за реставрация.
Тогава поех ангажимента, без никакво възлагане, да направя първата крачка - архитектурното изследване, което се базира изцяло на археологическото проучване. От него пък се прави възстановка на първообраза. Така се стигна до тази графична реконструкция, тиражирана преди време. С нея се опитаха да убедят пловдивчани, че това e проектът на крепостната корона на Небеттепе. Истината е, че въпросният ескиз, илюстрира как е изглеждала укрепителната система с отделните строителни периоди - архитектурна реконструкция на първообраза, след което започваме да "сваляме" градежа до нивото на хипотезата с маркиране на отделните строителни периоди. И границата на тази хипотеза е отразена в силуета на крепостта.

- Как ще изглежда Небеттепе, опишете ни го с две думи?

- Една от резервите на института по паметниците на културата беше превръщането на хълма в зелен театър. Ние предложихме тепето да заживее с естествените си цветове - всеки сезон с различна картина. Да оставим ценните растителни видове, да ги допълним с нови. Да подчертаем този зелен оазис с ефектно осветление, особено вечер. Със съответните акценти, а това са есхарата, укрепителната система, бастионът, квадратната кула или театронът. Светлината буквално "ще рисува" по тях.
По целия хълм, ако погледнете отдолу, от бул. "6-и септември", ще се оформят алеи. Ние ги подчертаваме, "маркираме" ги с изгледни площадки и ги осветяваме. Това ще е невероятна гледка, особено вечер. Небеттепе категорично ще се превърне в парк, но не парк за чевермета. И вероятно вече няма да се нарича Небеттепе, а Цитаделата на Филипопол. Цялата същност на проекта е Цитаделата - мястото, където се е помещавала администрацията, т.е. управлението на древния град Филипопол от IV-II век пр.н.е. Това в същност е най-укрепената, най-недостъпната част от Вечния град.
640_02b71f54559fc71e6cf03ec988203b56.jpg
- Значи вече говорим за Цитаделата на Филипопол?

- Или Цитаделата на древния град, наречен Одрюза (Одриса) - племенния център на одрисите. Филипополис вече "живее" като град и едновремнно с това е племенен център на тракийското племе одриси. Имаме артефакти, които подкрепят тезата - при разкопки на Небеттепе са намерени изображения с образа на Херакъл и на бика - символ на племенния център на одрисите. Това е емблемата, основното лого в нашата разработка. Нейната "душа" е Цитаделата. Говорим за периода от IV век пр.н.е, когато е началото на градоустройството по тези земи.
Така, че мястото е сериозно. Веднъж възстановено то ще изисква друго отношение. Няма да си позволяваме онези волности, които пловдивчани пазят в своя "прашен таван на спомените" - с разхвърляните камъни, с рисуваните хиксове по тях, с изпочупените бутилки. Аз обичам палавите деца, но във всичко трябва да има мярка. Тя, мярката, трябва да е в основата и на бъдещото експлоатиране на тепето. Ако искате да привличате милиони туристи и посетители. Пловдив е един велик град. За мен той е културната столица на България. Вече доказахте, че можете да бъдете културна столица и на Европа. Така че хората трябва да бъдат столичани, а не провинциалисти. И да уважават своята културна памет и идентичност. А не да я покриват с буреняци.

- Големият спор сред опонентите ви е колко метра ще e висока кулата.

- Квадратната кула от времето на Филип Македонски не е проучена изцяло. Т.е. нямаме нейна реконструкция. Независимо от това, тя няма да е висока 14 метра. Какво правим - запазваме я в руини, като надграждаме в различна височина, максимално до 6 метра. Не повече от това, дори експертите от НИНКН отбелязаха в забележките си по проекта - "много е ниска". Вътре правим музей на два етажа, с изгледна площадка отгоре. В близост до кулата ще има театрон на вековете - една сцена, където ще се провеждат спектакли.
Цитаделата и укрепителната система се възстановяват и консервират с минимални надстройки. Проектът изцяло се съобразява с онези изгледни ъгли и панорами към Таксим тепе и на запад. Така, че гледката няма да се закрива.
Колкото до крепостните стени, в рамките на укрепителната им система има различни надграждания. За тях е правена реставрация от арх. Вера Коларова и арх. Р. Пройкова. Тези "надстроявания" си остават вградени вътре. Отделните периоди ще се маркират със сигниращи фуги. Така, когато "градим" Филипопол, ние няма да разрушим римската епоха, например. Или някои друга, всички преустройства ще бъдат дефинирани вътре.

- Къде обаче е центърът в цялата тази композиция, "пиронът в програмата"?

- При разкопки през 80-те години горе на тепето е намерена есхара. Това е древен ритуален глинен олтар в чест на богинята на огъня Хестия. Монетите на одрисите са били в четирите є ъгъла. Самата есхара представлява квадрат с вписан в него кръг. В кръга пък се вижда кръст, това дълбоко ме впечатли. Става дума за ритуално огнище, посветено на богинята на огъня в тракийската митология. Тази есхара се съхранява в археологическия ви музей. Но защо да не я върнем на мястото й, на тепето? Тя е центърът на проекта ни, превръщаме я в "пулсиращото сърце на Пловдив". Оттук, от това светилище, тръгва развитието на съвременния град. Ще се представят находките от най-ранните епохи - бронзовата и желязна епоха, открити на Небеттепе.

- Но Небеттепе не е само Филипополис. Как ще "вкарате" другите епохи?

- Чрез средствата на модерната интерпретация. Туристът тръгва нагоре с ескалатора, попада в старинния град и неговите останки от 2 век пр.н.е. Поставяме около 50 информационни табла, многоезични постери, които ще дефинират всяка епоха - тракийска, византийска, римска, османска, българска. Също биографията на града и на Цитаделата в рамките на цялото градоустройство. Предлагаме аудио гидове на 5 езика. Във всеки момент туристът ще използва съответния номер или QR код и избирайки езика, дори с GSM-а си, ще получава информация за кулата, за есхарата. В Цитаделата свободно ще се ползва Wi-fi, така с таблета си изпращаш снимки от тепето във всяка точка по света - съвременни технологии, които ще улесняват посетителите. Цялата зона ще се охранява денонощно.

- Какви материали ще използвате и как ще ги качвате до горе?

- Залагаме изцяло естествени материали. Нищо не пречи да се сигнира със старите материали, те са естествени и стоят на мястото си. В момента у нас работят три фирми - австрийска, немска и италианска, те произвеждат материали за реставрация, лицензирани по линия на Юнеско. Обикновено ползваме тях. Ще ги пренасяме със съответната подемна техника от булеварда, не през Стария град.

- Доколко обаче Небеттепе може да бъде икономически рентабилно? Ще "работи" ли за туризма на Пловдив?

- Предвиждаме най-малко 6-7 000 души на ден да посещават Небеттепе, след реставрацията. Това са нашите прогнози. На какво се базират те ли? Цари Мали град е близо до едно малко селце - Белчин с 200 жители. Туризмът е едно перо за издигането на подобни селища, за тяхното икономическо благоденствие. Действително така се случи, в делнични дни го посещават 4000 туристи, през уикенда - 6000. За една година от тук минават 550 000 души. И още нещо, връзката до крепостта е с фуникулер. Виждал съм хората, туристи или преминаващи, чакат по 2 часа, за да се издигнат горе и да видят цялата панорама.

Пловдив няма тези проблеми, той не е забутан в нищото, а е богат град. В момента има огромен интерес към неговите културни ценности, към древната му история - къщи, храмове. А защо не и към Цитаделата, която е началото в развитието му. Пловдив е столица на културната памет на България - лидер в областта на културния туризъм
http://www.marica.bg/%D0%B5%D1%82%D0%BE ... 28999.html

men
Мнения: 977
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Филипопол ли?

Непрочетено мнение от men » 20 мар 2015, 15:54

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА АРХИТЕКТ ЮЛИЙ ФЪРКОВ
въпреки, че 50 години се е занимавал с археология!

Арх. Юлий Фърков:
- Или Цитаделата на древния град, наречен Одрюза (Одриса) - племенния център на одрисите. Филипополис вече "живее" като град и едновремeнно с това е племенен център на тракийското племе одриси. Имаме артефакти, които подкрепят тезата - при разкопки на Небет тепе са намерени изображения с образа на Херакъл и на бика - символ на племенния център на одрисите.

.....
Господин Фърков, би трябвало да знаете, че още в средата на 5 век пр.н.е. Одрисите имат държава или това е т.н. Одриско царство и Евмолпия-Пулпудева е част от тази държава. Одрисите г-н Фърков не живеят в палатки и не са индианци.
Одриското царство е..."Възникнало в Югоизточна Тракия, то постепенно обхваща обширна територия, населена с траки, и гръцки полиси, простиращи се от земите между Вардар (Аксиос) и Струма (Стримон) на запад до Дунав (Истрос) на север, Черно море (Евксински понт) на изток и Бяло море (Eгео Пелагос) и Мраморно море (Пропонтида) на юг. Първият могъщ владетел, известен в изворите, е Терес I. В V в. пр.Хр. Тукидид пише: "Одриското царство се простира от Абдера към Черно море (Еквисински понт) до устието на река Дунав (Исътр)...Навътре в страната растоянието от Бизантион до Струма (Стримон) се взима от добър пешеходиц за 13 дни."
Държавата се развива при синовете му Спарадок и Ситалк, укрепва при управлението на Севт I и Амадок I, достига разцвет при Котис I. При следващите владетели Одриското царство попада и се освобождава от хегемонията на Древна Македония, преживява нашествията на келтите, 200 години отстоява независимостта си от Рим и чак в 46 г. става римската провинция Тракия." По това време Атина и Спарта са само градове-държави!
Г-н Фърков, през 4 век пр.н.е. Пулпудева не е племенен център, а ГРАД в Одриската държава и на Небет тепе в града има Цитадела от бронзовата епоха, доказана с множество артефакти.

Да г-н Фърков, БИКА е символ приет от Одрисите, по простата причина, че БИКА символизира Върховния Бог на Одрисите и монетите с изображение на Бик не са сложени случайно на есхарата от Небет тепе.

Арх. Юлий Фърков:
Цялата същност на проекта е Цитаделата - мястото, където се е помещавала администрацията, т.е. управлението на древния град Филипопол от IV-II век пр.н.е.


Г-н Фърков, Филип ІІ нахлува в Одриското царство след убийството на Цар Котис І ..."От смъртта на Котис и разделянето на царството между тримата му сина се възползва македонският владетел Филип II, който нахлува с войските си в Тракия и покорява едно по едно малките Одриски царства. След смъртта на Филип II, неговият наследник Александър Велики утвърждава хегемонията на Древна Македония в Тракия с военен поход."
Филип ІІ влиза в Пулпудева през 342 г.пр.н.е. и както влиза така и излиза от Пулпудева. Хегемонията на Филип ІІ и сина му Александър в Тракия продължава едва 19 години.... Със "цялата същност" на своя проект вие искате да внушите на пловдивчани, че цитаделата на Небет тепе е от 4 век пр.н.е. че Филип ІІ е изградил на Небет тепе "чудеса", че Пилип ІІ построил крепостните стени на Пулпудева и по този начин го е превърнал в град, създал администрация, управления ...... само за 19 години . Нали сам разбирате, че това е нелепо и вие акцентирате само върху тези 19 години от историята на древния град Пулпудева и то свързана с един завоевател.

Арх.Фърков:
Тези "надстроявания" си остават вградени вътре. Отделните периоди ще се маркират със сигниращи фуги. Така, когато "градим" Филипопол, ние няма да разрушим римската епоха, например. Или някои друга, всички преустройства ще бъдат дефинирани вътре.


Г-н Фърков, учудвам се че не знаете, въпреки че 50 години се занимавате с археология, че на Небете тепе има крепостни стени с Циклопски градеж от бронзовата епоха, и че стената от бронзовата епоха я определяте , като
"НЯКОЯ ДРУГА". Арх.Фърков вие не градите Филипопол, вие градите Пулпудева. Чужденците наричат града Филипопол.

Арх.Фърков:
- При разкопки през 80-те години горе на тепето е намерена есхара. Това е древен ритуален глинен олтар в чест на богинята на огъня Хестия. Монетите на одрисите са били в четирите є ъгъла. Самата есхара представлява квадрат с вписан в него кръг. В кръга пък се вижда кръст, това дълбоко ме впечатли. Става дума за ритуално огнище, посветено на богинята на огъня в тракийската митология.


Арх.Фърков, би трябвало да знаете, че най голямата есхара е открита в Севтополис в двореца-храм на Царя-Жрец със страни 3 на 3 метра, пак там в Севтополис са открити още над 30 есхари в къщите на гражданите. Втората по големина есхара е тази от Небет тепе със страни 1.5 на 1.5 метра. Чрез тези есхари е почитан Върховния Бог на траките-одриси. Чрез огъня те почитат своя Върховен Бог. Есхарата на Небет тепе е намерена точно където трябва в двореца-храм на Царя-Жрец, точно както в Севтополис... Есхарите са направени от глина и са многократно възстановявани при дългогодишната им употреба. А монетите за които говорите са от 5 век пр н.е.

Архитект Фърков, накрая искам да ви попитам - Защо сте се хванали като удавник за сламка за завоевателя на Пулпудева - Филип ІІ, та той дори не е знаел елински език според Демостен? Пловдив е един от най-старите градове в света и съществува от хиляди години, а вие Филип ІІ та Филип ІІ, та Цитаделата на Филип ІІ, тези 19 години ли са най важните в историята на Пловдив, та чак и паметник направихте на Филип ІІ !?
Спрямо дедите ни, не е честно арх.Фърков! Не е честно, да ни навирате в носа един завоевател, а да мълчите за славните царе на Одриската държава, за Терес , за Ситалк , за Котис, за Севт, за Амадок!
:Bulgaria:

sum
Мнения: 2766
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: Филипопол ли?

Непрочетено мнение от sum » 20 мар 2015, 20:38

“Или Цитаделата на древния град, наречен Одрюза (Одриса) - племенния център на одрисите. Филипополис вече "живее" като град и едновремнно с това е племенен център на тракийското племе одриси”
Ехаа, не знаех, че в Одриската държава с басилевси, столици и прочее има племе одриси с племенен център. *hihi* То тука няма индианци, но в ума на архитект Фърков май има.
Р.Ч.

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост