Куполен храм край Поморие /Кухата могила/?

men
Мнения: 977
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Куполен храм край Поморие /Кухата могила/?

Непрочетено мнение от men » 10 юли 2014, 16:32

Една от на-интересните и загадъчни подмогилни постройки в България, и до днес предизвиква бурни дискусии за своето предназначение. Ето един интересен материали за "КУХАТА МОГИЛА" край Поморие:

АНТИЧНА КУПОЛНА ГРОБНИЦА край град ПОМОРИЕ
"КУХАТА МОГИЛА"


Могилата е висока 8 метра, с елипсовидна форма на основата. Дължината на голямата ос, ориентирана посока север-юг е 63 метра, а малката ос в посока изток-запад 53метра. При това, с леко яйцевидна форма върхът е насочен на север.
През 1958 г и 1959 г. гробницата е реставрирана. Възтановен е дромоса, затворен е пробивът на околовръстния свод. Укрепена е централната куха колона, възтановени са части от нишите, всички иманярски изкопи в гробницата са реставрирани. Крепидата на лявото помещение е почти нацяло въстановено, докато на дясното фланкиращо помещение частично е реставрирана. Точно тук в дясното помещение по крепидата може да се видят кръговете от горещ хоросан (негасена вар + пясък).
Входът на гробницата е точно на юг. Горе в ляво се вижда образът на млад мъж, предполагаем Херос на град Анхиало взет, от камък, намерен в руините на дясното фланкиращо помещение.
В дясното помещение /виж стрелката горе/ при почистване на трева, във фугата между камъните бяха открити чирепи от патера. Точната датировка все още не е направена.

Предназначение на „Кухата могила”
Първите впечатления от куполната гробница е на база периода на нейното изграждане т.е. римския период. За много специалисти това е един мавзолей създаден по подобие на римските примерно като мавзолея на Макцентий в Рим. Приликата по отношение на централната колона и пръстеновидния полуцилиндричен свод е видна. Веднага се очертават и съответните различия.
За сега не е известен мавзолей с куха колона. Слуховете от 1959 г, че има такъв във Франция не се потвърдиха.
Дебелината на зидовете на централната зала в римските мавзолеи е равна или по голяма от 3.56 м (10 римски тухли с фуга между тях 1.6 см). В зидовете има вградени ниши за саркофазите. Дебелината на зидовете в нашата гробница е 1.30 м. (3.5 римски тухли с фуга 1.6 см) и няма ниши за саркофази.
Наличие на дромос (коридора, който води до централната зала) и покритие със земен насип характерен за тракийските могили. За четири години разговори с италиански археолози, архитекти и професори по археология никой не ми е посочил конкретен мавзолей в Италия под земен насип.
Разглеждайски схемата на екипа Вагалински и мислено се поставят двете могили разрушени през 1957 г. сред останалите ще се получи геометрична фигура подобна на съзвездието Голяма мечка. При това двете споменати могили, както и гробът на тракийската жрица Лесескепра (1975г) са датирани 1 в. преди Хр. - 1 в. след Хр. и техния тракийски характер не буди съмнение. Погребения извършени по римски обичай в саркофази се откриват в некрополите около предполагаемата западна врата на Анхиало и то на 2 км североизточно от „Кухата могила”
За посетилите гробницата иманяри тя е римска . Логиката им е проста има ли тухли е римска, ако е от камък - тракийска. Интересно е, че за някои археолози тя е римски мавзолей с мотива че няма друга тракийска могила след IV – III в преди Хр.
Планът по който е построена гробницата е взаимстван от римските мавзолеи, но кухата колона, златното и сечение, наличието на спираловидна каменна стълба в нея нямат аналог. Зидарията е от редуване на каменни пояси с пояси от тухли, като сводовете са изидани само от тухли. Една напреднала технология за римския период.
Колкото да изглежда като анахронизъм, гробницата край Поморие е извикана на свят по същите причини, както са извикали и тази от Мал тепе(с.Мезек).
(Пр.1.2-Ив. Венедиков)
Завоевателните войни на римляните завършват в края на първата половина на I в. след Хр. Животът в Тракия получава нов разцвет и богатство. Тракийските могили, особено тези на юг от Стара планина дават все по богати находки. Въпреки присъствието на римската власт, администрация и войска, въпреки създаването на градове и реорганизирането на по-старите по римски образци богатите траки продължават да издигат своите надгробни могили и да поставят в тях отново скъпоценни дарове (Пр.1.2). Какво по добро потвърждение от разкритията в Караново и Китовата могила край Сливен. През I и II век властта се съсреточава в ръцете на стратезите, назначавани да управляват области. Точно в такива области има богати погребения. Интересно е, че при погребения от II – III век много от даровете вместо в могилата се поставят вън от нея. През този период обичайно явление при погребенията на богатите е градежът на мавзолеи. Погребването в мавзолеи и хероони е нещо обикновено и се цели осигуряването на многократни посещения за почитателите на погребания. Мавзолеите обаче не са устройват да бъдат поставени под земен насип.Явно нашата гробница има всички белези на римски мавзолей и на тракийска гробница.
Намирането на множество мраморни парчета южно от могилата говори, че е имало и други неща, необходими за култа на мъртвите. Така това място се е превърнало в свещен двор. На 20 метра от входа на гробницата на дълбочина 80 см излиза хоросан и парчета от римски тухли. За облужване на култа на погребания сигурно е имало и помощни сгради и съоръжения. Така се получава един комплекс от гробница, светилище и свещен двор. Явно това е хероон на обожествен след смърта си тракиец.
Избирането на Анхиало като център на стратегия е спомогнало за концетрирането на тракийска аристокрация в града. Според братя Шкорпил в околностите на града е имало 9 могили. Радвам се, че като юноша съм се качвал на тях. Най известният стратег на Анхиало е тракиеца Аполоний син на Ептайкент от Бизия. От него има 5 епиграфски паметника, 4 от които са публикувани. Той е бил стратег по време на предпоследния тракийски цар Реметалк II. От надпис открит в Сливенско са известни и четирите фили(общности) на Анхиало. Само първата е гръцка – Егейци докато трите останали са тракийски, а именно Херосци, Бакхусци и Тондзосци(тунджанци).
Кой е херосът на Анхиало не се знае. Но щом са известни имената на херосите на Одесос(Варна) - Карабазмос, Филипопол(Пловдив) - Харитон и на Никополис ад Нестум(до Г. Делчев) - Салос при наличието на фила Херосци за Анхиало ясно е, че и нашият град е имал херос. Единственият образ е от камък на дясното фланкиращо помещение.
Камъкът с образа може да е създаден за гробницата, но е възможно да е взет от преди изградена тук друга гробница.
Върху камъка има ясни слабо релефни образи на :
- бюст на млад мъж с диадема или корона наляво
- част от главата с дълга чуплива коса е на южната страна на камъка
- в ляво от бюстта горе, Виктория/Нике/ в ход наляво с палмова клонка в ръка над крепост на стена или врата на военен лагер
- под нея двама музиканти с шапки или тракийски прически седнали на столове със свирки (фанфари) в ръце един срещу друг
- под музикантите отстатъци от надпис с букви RH…..M или РО...М
- в долната част змия, костенурка или морско конче
Лицето на младия мъж е с леко чип нос, дълга чуплива коса и без брада.
Бюстта напомня на лика на младия КОТИС или на РЕМЕТАЛК III . Видът на музикантите, техните инструменти и шапки са тракийски, столовете на които седат са подобни на столове от опакото на монети на РЕМЕТАЛК I и III.
Стилът на образите върху камъка са подчертано елинистични
Много специалисти изказват хипотезата, че комплекса е храм и свещен двор. Основните им доводи са :
- няма открити кости, урни или саркофази
- големината на залата, кухата колона и предполагаем олтар в нея
- ефектите с осветяване на залата от отвора на кухата колона и светлина идваща от дромоса.
Но тогава трябва да се отговори и на следните въпроси:
- местонахождението на храма в некропола на града
- на кой бог или богиня е посветен
- храмовете са обикновено в града, там където са и техните почитатели
И въпреки това гробницата се е намирала на 200 м източно и 300 м южно от морето т.е. може да се използва за ритуални къпания. Залата е ротонда, кухата колона и олтарът в нея да е за ритуали. Районът на могилата е известен с наличието на смоци.
Храмът бил кръгъл (ротонда), а покривът му отворен. В центъра под кръглия отвор на покрива се намирал (каменен, мраморен, глинен?) олтар-огнище. Когато слънцето достигало зенита си, лъчите му падали точно върху олтара. Тогава Сабазий се наричал „Аполон” и жреците гадаели волята му по играта и силата на слънчевата светлина- Когато обаче, Слънцето се намирало „в долната хемисфера на земята”, казва Макробий, тогава жреците запалвали огън на олтаря-огнище и разгадавали волята на бога по играта и силата на пламъците, които изкрели през кръглия отвор на покрива към тъмното небе. По време на на този нощен обряд богът, самият Сабазий, бил наричан „Дионис”(Пр.1.4-Ал. Фол).
.....
Оцветяване на залата в гробницата
Състоянието на гробницата до 1958 г е била такова, че единствено може да се определят основните цветове т.е. основния фон.
Пръстеновидният полуцилиндричен свод на залата е с остатъци на мазилка. Ясно се вижда светнозелени петна наляво от дромоса и тъмнозелени – надясно. Нанесеният основен зелен фон е просмукан от мазилката като дори стига на места до тухлите. Следователно сводът е имал тъмнозелен фон. Интересното е, че и в преди това споменатият наблизо римски тунел сводът също е тъмнозелен. Използвани са едни и същи минерални соли.
Цилиндричната част на централната зала, кухата колона, дромоса и фланкиращите помещения са били измазани. Оцветяване при тях не е открито. Единствено малко парче
хоросан долу до 4 ниша има на повърхността си бяла вар. Дебелината на бялата вар достига до 1 мм като варта не се просмуква до тухли и варовичните камъни.
Може да се направи извода, че само са били варосани т.е. имат бял фон. И така двата основни цвята в гробницата са белия и зеления, като последниия е използван само за свода на залата. Следва едно интересно тълкуване за белия и зеления цвят от проф. Александър Фол в Тракийския Дионис книга втора: Сабазий.
Интригата в Демостеновия разказ е змията. Както вече предложих, тя е зооморфизираният образ на бога(№ 5 и 6), който се превъплащава за нов живот в мистерията – това е постигнато в описаното от оратора дневно тайство, тъй като змията е под венците от бяла топола и от копър. Ако белият(сребърният) цвят е означението на бога-царя и на смърта (му), копърът е зеленият цвят на (новия му ) живот, но и „змийска билка” по изричното свидетелство на Фотий, цитирано под №5: змията сменя кожата си като минава през копър, ще рече, богът се разделя със стария си образ и приема новия в този загреев сюжет(Пр.1.5 - Ал. Фол).

Математически характеристики на куполната гробница край Поморие /“Кухата могила”/
Фоти Калчев


От 4 април до 30 септември 2006 година гробницата бе посетена от над 9000 души. Имаше посетители от Япония, Хонгконг, Австралия, Канада, САЩ, Мексико, Иран, Турция, Русия, Украйна, Беларус и от почти всички страни на Европейския съюз.
Няма посетител , който изминал засводирания дълъг коридор /дромос/ и изведнъж попаднал на най-мащабната по обем част на гробницата да не се впечатли от :
- Размерите на съоръжението
- Симетрично разположените ниши
- Кухата носеща колона
- Разположението на гнездата /нишите/ по колоната и съответните им по стената
- Навсякъде засводиране на полуцилиндър
- Пръстеновидно огънатия свод
- Формата на една огромна гъба, изградена от тухли , камък и хоросан
Всичко това се свързва с чисти геометрични и стереогеометрични фигури, оскъдни архитектурни форми и майсторски градеж. Навсякъде лъха на простота, лаконичност и монументалност .

Основни градивни елементи:
- Тухли с размери 34х34х4.5
- Половин тухли с размери 17х34х4.5
- Хоросан с натрушени тухлички в него
- Камък /мидест черупчест варовик/ от района на град Поморие
- Андезивен туф /зелен/ от град Айтос

Зидария:
- Четири хоризонтални реда тухли редувани от хоросан , които дават височината на точно една тухла / 34 см/.
- Каменен зид е висок около 70 см. при дромоса и около 90 см в централното помещение
- Дебелината на зида на централната зала е около 130 см /3 ½ тухли/, а при дромоса
около 90 см /2 ½тухли/.

Под:
Подът е изграден върху площатка предварително подравнена и трамбована.

Не се използва морски пясък за подравняване , както това се прави в средните векове.
Системата използвана за пода е от тип сандвич.
Върху подравнената и трамбована земя се полага слой хоросан със счукани тухлички. После се реди камък с дебелина около 4.5 см. и отгоре отново слой хоросан със счукани тухлички.

Покритие под пръстта на могилата:
За изолиране на засводираните части от земната маса отново се използва системата
сандвич т.е. хоросан , камък и отново хоросан.

Мярки /модули/

Въвеждаме мярка /модул/ М=35.6 см. Мярката включва дължината на една тухла 34 см. и фугата /хоросан/ между две съседни хоризонтални тухли.Тя се прилага при хоризонтален градеж. Средно статистическата величина на фугата е 1.6 см.
При полуцилиндричното сводиране обикновено се използват половин тухли и мярката е m=17+fs см. Фугатаfs на свода е право пропорционална на прилежащия диаметър. Така за свода е 0.8, за нишите 0.6 и за залата 1.2 см /величините са средно статистически/.
Step=14 см, това е дебелината на две тухли и дебелината на хоросана между тях.
Block=14x24x14 см, блок от андезивен туф или варовик.

ОПИСАНИЕ ПО ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРОБНИЦАТА
I. ДРОМОС – Проходен тунел водещ към централната част на съоръжението
articles1.gif
articles1.gif (1.51 KиБ) Видяна 3871 пъти
Обща дължина на дромоса - 22 метра.?
Броят на тухлите за един хоризонтален ред е 61 оригинални тухли/ 50 обхващат основната част ,а 11 помощните помещения/.Дължината на дромоса от входа до централното помещение е 2172см
А=61М

Широчина на дромоса – 177 см.?
Като се има предвид дъговия преход от пода към стената по точния размер е 178 см.
В=5М

Зид до гнездата – ниши
Редуват се четири реда тухли и хоросан ,чиято височина е 35.6 см = М.
Каменният зид е висок около 71 см. = 2М.
Свод – полуцилиндричен с диаметър 5М
За направата му са използвани два реда по 52 тухли , поставени радиално.
Дължината на свода е равна на 52х(4.5 +fs) където fs е дебелината на фугата хоросан/0.8/.
Дебелината на фугата варира от 0.6 до 1.2 см. Дължината на свода е 8М.
· Като се има предвид ,че засводирането от към страната на централната част е с ½ тухли то използваме модула m. Дължината на свода свода при fs=0.9 е Р=281.8 см.
Дължината на полуокръжност с d=178 е 279.6 см.
· Разликата в дължините се дължи на това ,че свода е описан около кръжилото/шаблона/.

Дебелина на стените
Носещите стени на дромоса / тези на които ляга свода и пръстта над него/ е 89-90см= 2.5М.
Дебелият 2 ½ зид започва от входа на фланкиращите помещения до централното помещние.
Сводът е от 2 тухли една над друга по гурта. Дебелината е около 70 см =2М.

Фланкиращи помещения
Две симетрично разположени относно свода помещения.Те имат трапецовидна форма с основа около 350 см и височина около 380см.Дебелината на зида е различна. Перпендикулярната стена на дромоса/крепида/ е 2 ½ тухли ,а малката основа и другото бедро на трапеца е от 1 ½ тухли.
Помещенията са били със свод.Възможностите за засводирани са напречно или успоредно на оста на дромоса. Изроботени бяха макети с двата възможни свода ,но всичко говори в полза на напречния свод на дромоса. Така засводирането става на полупресечен конус с основи двете успоредни стени. Външният вид на двете засводирани помещения идеално пасва на земления насип на могилата и прави удобно влизането в помещенията.

Изводи:

Крепидата е дълга 10 ½ тухли или 10.5М и дебелина на зида 2 ½ тухли или 2.5М
Сводът е полупресечен конус
Външните стени са дебели 1 ½ тухли.Единственото обяснение на различната дебелина на стените е ,че тези помещения НЕ СА ПОКРИТИ СЪС ЗЕМЯ.

II. ЦЕНТРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ
articles2.gif
articles2.gif (1.46 KиБ) Видяна 3874 пъти
Централното помещение се състои от кръгла зала/пръстеновиден коридор/ и куха носеща колона.
В кръглата зала са вградени 5 ниши, 25 гнезда-ниши и 3 кръгли отвора за вентилация.
Диаметърът на залата е 34 тухли / 1156 см/.Броят на тухлите за цялата обиколка на залата е 102.
articles3.gif
articles3.gif (4.99 KиБ) Видяна 3873 пъти
Нишите и гнездата-ниши са номерирани по часовниковата стрелка /отляво надясно/.
Разстояния на петите на нишите относно дромоса:
Р0Р1 = Р5Р6 = 3 ½ тухли + фугите= 3.5М
Р0Р2 = Р4Р6 = 25 тухли + фугите= 25М
Р0Р3 = = 47 тухли + фугите= 47М/ изместване с ½ тухла т.е. от дясно на ляво 46 тухли/
Изводи:

Централното помещение е 102 многоъгълник, чиято дължина е 3х34(34+f)=102М. Дължината на окръжност с диаметър 1156см е 3639 см. , а 102М=3631. Древният архитект е знаел ,че отношението на дължината на окръжността към диаметъра е 22/7. При f=1.7 многоъгълникът е описан 3639<3641, но изключително близко до окръжност.
Нишите 5 на брой са разположени симетрично спрямо дромоса.Строителят не е ползвал шаблон за нишите, а само е маркирал петите на нишите. Строило се е по часовниковата стрелка хоризонтално, за което говори точните размери на 1,2и 3 ниша.Изравняването е станало при 4 и 5 ниша за да се запази симетричността.
Отворът над дромоса е точна посока ЮГ, втория ЗАПАД.Третият отвор не е симетричен на втория ,а сочи посока СЕВЕРОИЗТОК. В тая посока се е намирал град АНХИАЛО и от там духат силни ветрове траещи 1, 3, 7 или 21 дена.
.........................
- Трите кръгли отвора за акустика и вентилация, затворени през 1959г. Те са обхващали три от основните ветрове в района, а именно острия, нотя и бунента.
- Външният диаметър на кухата колона е определен със златно сечение и то по геометричния метод описан от Евклид. Такова нещо в никой от цитираните от Вас мавзолеи няма.
- Отношението между височината на дромуса, залата и височината на кухата колона е 3:7:10 или (1+2):(3+4):(1+2+3+4). Обяснение за тетради дава проф. Александър Фол !?.

.........................

ГРОБНИЦАТА и РАЙОНА като туристически обект

Районът, около гробницата представлява интерес за посетителите на Тракийската гробница. Като туристически обект тя се открива за посещения обикновено от месец май до средата на месец октомври. Въпреки лошият път(300 м) от входа на КОС – Поморие, липсата на ориентовъчни табели, вода и тоалетни, гробницата се посещава от 7-10000 туристи. Половината от тях са чужденци. Освен гробницата в районо се намира Шопската(Шоповата) могила,римски тунел и на брега на морето римска пещ или изход от тунел. Те не са разработени, затова ще дам малко повече информация за тях.

1. Тракийска гробница
През октомври 2008 г. бе открит и заснет варовиков камък от гробницата върху който се виждат образи. За това , че има интерес говорипреценката на посетителите на гробницата. За сезона 2009 г. камъка бе видян от над 5000 души и заснет от над 3000.
ВИП посетителите за 2009г на гробницата са:
- генералният директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова
- принца и принцесата на ЯПОНИЯ
- директор от Военно-историческия музей гр. София
- двама професори по археология от ИТАЛИЯ
- археолози от АНГЛИЯ, ИТАЛИЯ, РУСИЯ и ШВЕЙЦАРИЯ /ЦЮРИХ/

2. Римски тунел
На 26 май 2009 г. представих в писмена форма на археолога и директора на музея разказа на П. Г. Д. за откриването на мащабен тунел от римския период. Тунелът бе ударен при разкопаването на канала за пречиствателната станция през 1995-1996 г. Разположението на пробива на тунела е в района под Творческия дом на КОС- Поморие. Според влезлите в тунела размерите са : широчина 1.10 – 1.20 м, височина около 2 метра , посока юг-север (посока към бившето военно поделение). Тунелът е бил измазан с тъмно зелен цвят и се виждали иероглифи по него.
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА АТРАКЦИЯ ЗА ГРАДА.

3. Римска пещ или тунел
Предложих след сезона 2008 г. да бъде маркиран обект от римският период. Разположен е на самият морски бряг в бившия къмпинг ЕВРОПА. Входът или изходът на същият стоеше открит до 2002г. Необходимо е да се разбере дали е пещ , изход на тунел или нещо друго. Няколко археолози посетили гробницата се интересуваха от този обект

4. Шопска(Шопова) могила
Шопска(Шопова) могила е втората оцеляла от 9-те могили описани от братята Шкорпил. Могилата бе превърната през 1941 г от немците в команден бункер. От 1953- 1956г многократно съм се качвал на опасаната с бодлива тел могила , но и съм влизал в двете бетонни стаи на бункера. Могилата бе взета от министерството на отбраната и до момента е при тях. За периода до 1958 година тя бе най-високата в района и е най близко до некропола на римския град Анхиало.

http://tomb-pomorie.hit.bg/ThracianTomb.html
Прикачени файлове
P40297.JPG
l_block_403_4e9f3f1j6x.jpg
thracian-tomb-20824d2.jpg

men
Мнения: 977
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Куполен храм край Поморие /Кухата могила/?

Непрочетено мнение от men » 10 юли 2014, 17:18

"Избирането на Анхиало като център на стратегия е спомогнало за концетрирането на тракийска аристокрация в града. Според братя Шкорпил в околностите на града е имало 9 могили. Радвам се, че като юноша съм се качвал на тях. Най известният стратег на Анхиало е тракиеца Аполоний син на Ептайкент от Бизия. От него има 5 епиграфски паметника, 4 от които са публикувани. Той е бил стратег по време на предпоследния тракийски цар Реметалк II. От надпис открит в Сливенско са известни и четирите фили(общности) на Анхиало. Само първата е гръцка – Егейци докато трите останали са тракийски, а именно Херосци, Бакхусци и Тондзосци(тунджанци)."
...............

Ха ха ха! Обърнете внимание, какво ни казват епиграфските паметници....

"От надпис открит в Сливенско са известни и четирите фили(общности) на Анхиало. Само първата е гръцка – Егейци докато трите останали са тракийски, а именно Херосци, Бакхусци и Тондзосци(тунджанци)."


Само една от четирите общности е "ЕГЕЙСКА", останалите три са "ТРАКИЙСКИ" .... даже присъстват Тондзосци т.е. Тунджанци! Явно в надписа ясно е написано "ЕГЕЙСКА" общност! Ами да тогава хората още не са чували за гърци, а още по малко за "гърци колонизатори". Виж за "ЕГЕЙЦИ" - ТЪРГОВЦИ сигурно са чували и даже са живеели в една общност!

Та се питам какво стана с "Егейската" /Гръцката/ "колонизация"? Нашите учени четат и епиграфските паметници както дявола чете евангелието. :IP

alex
Мнения: 689
Регистриран: 02 май 2011, 22:02

Re: Куполен храм край Поморие /Кухата могила/?

Непрочетено мнение от alex » 11 юли 2014, 12:26

Виждам че камъка добавен до могилата е пейстнат от друга снимка, линка не работи за да проверя оригинала.
Но на камъка се вижда лице:
P40297.JPG
P40297-lice.jpg
Малко нескопосано го нарисувах, но като се загледаш в оригинала ще видиш : )

men
Мнения: 977
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Куполен храм край Поморие /Кухата могила/?

Непрочетено мнение от men » 11 юли 2014, 16:00

Да така е, това е описано в текста.

alex
Мнения: 689
Регистриран: 02 май 2011, 22:02

Re: Куполен храм край Поморие /Кухата могила/?

Непрочетено мнение от alex » 11 юли 2014, 16:49

даже и подробно :oops: :rofl:

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта