Хермес – Кибалион

за Познанието... Продължение на двете теми от форума на Спиралата.
Jonathan
Мнения: 293
Регистриран: 02 мар 2009, 00:24

Re: ХЕРМЕС – КИБАЛИОН

Непрочетено мнение от Jonathan » 26 яну 2010, 12:10

Ами да.
Те самите цитати от Кибалион си го казват ясно и точно (глава 4):

"Под и зад Света на Времето, Пространството и Промяната, винаги се открива Субстанциалната реалност - Фундаменталната истина."

"На ТОВА, което е Фундаменталната истина - Субстанционалната реалност -не може да се даде име, но Мъдреците я наричат ЦЯЛОТО."

"В своята Същност ЦЯЛОТО е НЕПОЗНАВАЕМО."

"Но съобщението на Разума трябва да се приеме радушно и да се отнасяме към него с уважение."
Кибалион

Просто разсъжденията на тримата посветени предизвикват кашата.
А то си е написано - Непознаваемо е, но за Разума! В случая под разум се има предвид умът и неговата дейност в човека.

sum
Мнения: 2693
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: ХЕРМЕС – КИБАЛИОН

Непрочетено мнение от sum » 26 яну 2010, 17:22

Помните ли примера за плувеца и океана, който дадох преди време?
„Тримата посветени” гледат на Цялото /океана/ от позицията на плувеца.
Ами от тази позиция /както отбеляза и ntsk/ е абсурдно да се види друго, освен пространството, в което съществуваш.
Все пак вижте авторите как поднасят своето знание в същата глава. Там пише:
„ЦЯЛОТО трябва да бъде ВСИЧКО…”; ЦЯЛОТО трябва да бъде БЕЗКРАЙНО…”; „То трябва…” и т.н..
Точно десет пъти се повтаря думата „трябва” в глава IV.

Замислете се защо „Тримата посветени” просто не са написали - цялото Е всичко; цялото Е безкрайно и т.н.?
Мисля, че отговорът е ясен. Те използват думата „трябва”, защото изказват предположение и не говорят от позицията на своята лична опитност. И понеже нямат опитност, решават да се „опрат” на логиката и стъкмистиката.
Ако се махне думата „трябва”, тогава удачната дума, която ще я замести е „не знам”. Но „Тримата посветени” не използват думата „не знам”, защото в противен случай ще престанат да бъдат „посветени”. Така че...

Предлагам да видим какво пише в следващите глави. Има много интересни сентенции... Или ако искате направо да извадим цитатите от „Кибалион”, които са дадени в кавички, за да ги разгледаме на базата на нашето знание.
Какво да бъде?
Р.Ч.

men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: ХЕРМЕС – КИБАЛИОН

Непрочетено мнение от men » 27 яну 2010, 10:06

Аз мисля, че е най добре да разгледаме цитатите в кавички от "Кибалион"
през нашето знание и успоредно с това да коментираме казаното от Тримата посветени.
Споделям казаното от SUM, че Тримата посветени не коментират съхранените текстове от "Кибалион" от позицията на лична опитност, а по пътя на логиката излагат едно философско тълкуване на текстовете.
...............
Но все пак нека и другите участници във форума да си кажат мнението, кое ще е по полезно.

ntsk

Re: ХЕРМЕС – КИБАЛИОН

Непрочетено мнение от ntsk » 27 яну 2010, 11:31

Наистина, добре е да се разграничи написаното в кавички като цитат от Кибалион, от тълкуването на авторите на книгата. Възможно е да се открие още по-дълбок смисъл, от това, което те представят като свое виждане.
Съгласен съм с men и sum, че тримата посветени правят най-вече логически умозаключения, които ясно показват тяхното ниво на лична опитност и разбиране.

Първоначално останах с впечатление, че споделеното знание в Кибалион разяснява работата само на Съзнанието като Ум и съответно отвежда в рамките на неговите граници /пространство/. После обаче разбрах, че всъщност причината за този мой извод е, че разглеждах текстовете в кавичките наедно с изказаното мнение от тримата посветени.
Изводът ми е, че текстовете в кавичките представят едно доста по-универсално знание, от това, което авторите на книгата предлагат като свое тълкуване.

Най-правилно според мен е да разглеждаме един по един цитатите в кавички, като отделно добавяме и по нещо относно написаното от Тримата посветени /което напълно се припокрива с предложението на men/.
Така ще можем да разграничим тълкуването на текстовете чрез знанието на Премъдрите, от тълкуването, което дават авторите на тази книга.

ntsk

Re: ХЕРМЕС – КИБАЛИОН

Непрочетено мнение от ntsk » 28 яну 2010, 10:39

Реших, че ще е по-прегледно ако публикувам наедно всички цитати в кавички от Кибалион.
Ето текстовете по реда, по който са публикувани в книгата на Тримата посветени /тези, които се повтарят, съм ги извадил/:


"Устните на Мъдростта за затворени, освен за ушите на Разбирането."

"Когато се следват стъпките на Майстора, ушите на онези, които са готови за неговото Учение, се отварят широко."

"Когато ушите на ученика са готови да чуят, тогава се появяват устните, които да ги напълнят с Мъдрост."

_ _ _

"Принципите на Истината са Седем; този, който ги познава с разбиране, притежава Универсалния ключ, пред чието докосване всички Врати на Храма бързо се отварят."I. ПРИНЦИПЪТ НА МЕНТАЛНОСТТА
"ЦЯЛОТО е УМ; Светът е Ментален."

II. ПРИНЦИПЪТ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
"Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе."

III. ПРИНЦИПЪТ НА ВИБРАЦИЯТА
"Нищо не е в покой; всичко се движи; всичко вибрира."

IV. ПРИНЦИПЪТ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ
"Всичко е двойствено; всяко нещо притежава два полюса; всяко нещо има своя противоположност; еднаквото и различното са едно и също; противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен; противоположностите се привличат; всички истини са полуистини; всички парадокси могат да се помирят."

V. ПРИНЦИПЪТ НА РИТЪМА
"Всичко тече навътре и навън; всяко нещо има своите приливи и отливи; люлеенето на махалото присъства във всяко нещо; ритъмът на залюляването надясно е ритъмът на залюляването наляво; ритъмът се уравновесява."

VI. ПРИНЦИПЪТ НА ПРИЧИНАТА И СЛЕДСТВИЕТО
"Всяка Причина има свое Следствие; всяко Следствие има своя Причина; всяко нещо се случва в съответствие със Закона; Случайност не е нищо друго, освен името на Закона, който не е познат; съществуват много нива на причиняване, но нищо не се изплъзва от Закона."

VII. ПРИНЦИПЪТ НА РОДА
"Родът е във всичко; всяко нещо притежава свой Мъжки и Женски принцип; Родът се проявява на всички нива."


_ _ _

МЕНТАЛНА ТРАНСМУТАЦИЯ

"Умът (както и металите и елементите) може да бъде променян от състояние в състояние, от степен в степен, от положение в положение, от полюс в полюс, от вибрация във вибрация. Истинската Херметична трансмутация представлява Ментално изкуство."


ЦЯЛОТО

"Под и зад Света на Времето, Пространството и Промяната, винаги се открива Субстанциалната реалност - Фундаменталната истина."

"На ТОВА, което е Фундаменталната истина - Субстанционалната реалност -не може да се даде име, но Мъдреците я наричат ЦЯЛОТО."

"В своята Същност ЦЯЛОТО е НЕПОЗНАВАЕМО."

"Но съобщението на Разума трябва да се приеме радушно и да се отнасяме към него с уважение."МЕНТАЛНИЯТ СВЯТ

"Светът е Ментален - съдържащ се в Ума на ЦЯЛОТО."

"ЦЯЛОТО създава в своя Безкраен ум безброй Светове, които съществуват от еони Време - и въпреки това за ЦЯЛОТО създаването, развитието, упадъкът и смъртта на милионите Светове е като времето за премигването на клепача."

"Безкрайният ум на ЦЯЛОТО е утробата на Световете."

"В Ума на Бащата-Майка смъртните деца са у дома си."

"В Света не съществува индивид, който да е без Баща и без Майка."


БОЖЕСТВЕНИЯТ ПАРАДОКС

"Полумъдрите, признавайки сравнителната нереалност на Света, си въобразяват, че могат да не се подчиняват на неговите Закони - това са суетни и самонадеяни глупаци и те се разбиват в скалите и биват разкъсани на части от елементите заради своята глупост. Истински мъдрите, познавайки природата на Света, използват Закона против законите, по-висшето срещу по-нисшето, и с помощта на Изкуството на Алхимията преобразуват нежеланото в това, което има стойност, и по този начин триумфират. Майсторството не се състои в неестествени сънища, видения и нереални фантазии или химери, а в използването на по-висшите сили против по-нисшите - в избягването на болката на по-нисшите нива чрез вибриране на по-висшите. Оръжието на Майстора е Трансмутация, а не самонадеяно отхвърляне."


"ЦЯЛОТО" ВЪВ ВСИЧКО

"Въпреки че Всичко е в ЦЯЛОТО, също толкова вярно е, че ЦЯЛОТО е във Всичко. Който наистина разбира тази истина, е постигнал велико познание."


НИВАТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ

"Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе."


I. Великото Физическо ниво; II. Великото Ментално ниво; III. Великото Духовно ниво;

I. Нивото на материята (А)
II. Нивото на материята (Б)
III. Нивото на материята (В)
IV. Нивото на етерната субстанция
V. Нивото на енергията (А)
VI. Нивото на енергията (Б)
VII. Нивото на енергията (В)

I. Нивото на минералния ум
II. Нивото на елементалния ум (А)
III. Нивото на растителния ум
IV. Нивото на елементалния ум (Б)
V. Нивото на животинския ум
VI. Нивото на елементалния ум (В)
VII. Нивото на човешкия ум

_ _ _

ХЕРМЕТИЧНИ АКСИОМИ

"Притежаването на Знание, ако не е придружено от проява и изразяване в Действие, е като трупането на скъпоценни метали - безсмислено и глупаво нещо. Знанието, подобно на Богатството, е предназначено за Използване. Законът на използването е Универсален и този, който го нарушава, страда заради противопоставянето си на природните сили."

"За да промените своето настроение или ментално състояние, променете вибрацията си."

"За да премахнете нежелана честота на менталната вибрация, задействайте Принципа на противоположностите и се концентрирайте върху противоположния полюс на този, който искате да потиснете. Убийте нежеланото чрез промяната му в неговата противоположност."

"Умът (както и металите и елементите) може да бъде преобразуван от едно състояние в друго; от една степен в друга; от едно положение в друго; от един полюс в друг; от една вибрация в друга."


"Ритъмът може да бъде неутрализиран чрез прилагането на Изкуството на Поляризацията. "


"Нищо не се изплъзва от действието на Принципа на причината и следствието, но съществуват много Нива на Причиняване и човек може да използва законите на по-висшето, за да надмогне законите на по-нисшето."


"Мъдрите служат върху висшето, но управляват върху нисшето. Те се подчиняват на законите, идващи над тях, върху собственото им ниво, а тези под тях те управляват и им дават нареждания. И все пак, правейки го, представляват част от Принципа, вместо да му се противопоставят. Мъдрият се подчинява на Закона и разбирайки неговото действие, той го използва, вместо да бъде негов сляп роб. Точно както добрият плувец се обръща насам и натам, променяйки посоката по свое желание, вместо да се носи като дънер по течението, така прави и мъдрият в сравнение с обикновения човек - и все пак той е едновременно и дънерът, и плувецът; и мъдрият, и глупакът са подчинени на Закона. Този, който разбира това, е на пътя към Майсторството."


"Истинската Херметична трансмутация представлява Ментално Изкуство."

men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: ХЕРМЕС – КИБАЛИОН

Непрочетено мнение от men » 28 яну 2010, 12:08

Като чета цитатите от "Кибалион" оставам с впечатлението, че Тримата посветени са ги извадили от контекста на по-голям труд съхранен по неведоми пътища от дълбока древност до днес. В мен изниква въпроса - защо Тримата посветени имайки достъп до оригинала "Кибалион" не са публикували целия текст?! Явно тези, които притежават оригиналните текстове на "Кибалион" считат, че тези записи са „секретни знания” и са предназначени за избрана група хора, а не за масите!
В книгата Тримата посветени са изложили своето знание и коментари по цитатите от "Кибалион" и какво те са разбрали от тези цитати без лична опитност можем да прочетем.
……………………….
Така, че дори „секретното знанието” да е достъпно за хората, мъдростта остава заключена в това знание до момента на Разбиране, чрез Познание и лична опитност.

"Устните на Мъдростта са затворени, освен за ушите на Разбирането."

иво

Re: ХЕРМЕС – КИБАЛИОН

Непрочетено мнение от иво » 29 яну 2010, 10:01

Хора аз изчетох книгата „Кибалион” и приповторих някои глави и искам да кажа ,че умозренията на тия Тримцата много ми намирисват на някоя секта :mrgreen: или религиозно движение. Незнам дали сте обърнали внимание ама в книгата яко се говори за йерархии :o архангели :shock: раси :evil: :cry: Ако не ми вярвате ето какво съм извадил от VIII глава :arrow:
Но помнете, че преди нас са съществували раси, които са преминали през тези степени и са продължили към по-висшите нива. Нашата раса е петата (с изостанали представители на четвъртата), която е стъпила на Пътя. Съществуват някои напреднали души от нашата раса, които са се издигнали до шестото и седмото подразделение, а някои са стигнали още по-далеч. Човекът на шестото подразделение ще бъде "Суперчовекът", а този от седмото ще бъде "Свръхчовекът".
Дибидюс едно към едно все едно чета Блаватска или П.Дънов. :idea: :idea: :idea: Егати помията….. :IL Предлагам хич да се занимаваме повече с книгата „Кибалион” и Хермес. Защото дори и да има останал някакъв древен текст от Хермес…. тия от сектите отдавна да са му турили отгоре ръка и да са го променили както си искат. Пък ние бунаците да четем и попиваме мъдрото им слово…….. :cry: Тъй че за мен всичко е миже да те лаже.

men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: ХЕРМЕС – КИБАЛИОН

Непрочетено мнение от men » 29 яну 2010, 13:19

Здравей, Иво!
И на мен отдавна ми намирисва на скалъпена редакцийка,
каквато е направена и със казаното от Исус в четирите Евангелия написани уж от учениците му.
На седемте второстепенни нива на Великото Духовно ниво живеят Същества, за които можем да говорим като за Ангели, Архангели и Полубогове. На Висшите второстепенни нива обитават онези велики души, които наричаме Майстори и Адепти. Над тях идват Великите йерархии на Ангелските войнства, немислими за човека, а над тях са онези, които без каквато и да непочтителност могат да се нарекат "Боговете" - толкова високо в скалата на съществата се намират те, че тяхното битие, интелект и сила са подобни на онези, приписвани от хората на техните представи за Бога. Тези Същества се намират по-високо и от най-необузданите полети на човешкото въображение. Думата "Божествен" е единствената, която може да се приложи към тях. Много от тези Същества, както и Ангелското войнство, се интересуват най-живо от делата на Света и играят важна роля в тях. Тези Невидими божества и Ангелски помощници упражняват своето влияние свободно и мощно в процеса на Еволюцията и Космическото развитие. Намесата им и помощта, която от време на време оказват на хората, са довели до много легенди, вярвания, религии и традиции на човечеството, в миналото и в настоящето. Те са вложили своето познание и сила в света и го правят непрекъснато, подчинявайки се, разбира се, на Закона за ЦЯЛОТО.
Тук възниква въпросът – как се осъществява естествената еволюция, къде е свободата след като друг прави избор вместо теб?
А със следващия текст изобщо не съм съгласен! Как може да се прави сравнение между атома и ЧОВЕКА!
Някои хора, наистина разбирайки, че ЦЯЛОТО действително е ВСИЧКО и че освен това те, хората, съществуват, правят извода, че те и ЦЯЛОТО са тъждествени и изпълват въздуха с виковете си "АЗ СЪМ БОГ" за удивление на тълпата и за съжаление на мъдреците. Твърдението на атомът "Аз съм Човек" би било по-скромно в сравнение с тяхното.
С две думи ... отърване няма!

ntsk

Re: ХЕРМЕС – КИБАЛИОН

Непрочетено мнение от ntsk » 29 яну 2010, 15:52

В последния цитат по-скоро ми направи впечатление подчертаното отношение на благоговение на Тримата посветени към това, което наричат "Цялото".
Промъква се разбирането, че човекът е единствено сътвореното и нищо друго...
Все пак тук не се говори за форми, а за Съзнание. Това им убягва на посветените. /определено се потвърждават думите на sum за плувеца и океана-Цялото/

Това тяхното ми наподобява на отношението на изкуствените съзнания към цялото или на чисто материалния възглед, където нещата се разделят на части - ти си главата, аз съм ръката и т.н. ... в този случай, наистина, атома не е човека...

Но от позицията на Съзнанието, еднаквите по същност неща, са едно и също нещо.
Думите "Ти си Това" съдържат същия смисъл. "Ти" си този Непроявен Бог. "Ти" си "Атман", пълното изображение на Непроявения Бог.

men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: ХЕРМЕС – КИБАЛИОН

Непрочетено мнение от men » 29 яну 2010, 18:41

Аз считам, че при записването на Херметичното знание предавано в древността устно или при превода след това на различни езици се е получило противоречие в основните Херметични текстове.

В първия принцип се твърди, че Цялото е Ум!

"ЦЯЛОТО е УМ;Светът е Ментален."

А в една от аксиомите се казва, че Ума е част от Цялото!

"Светът е Ментален - съдържащ се в Ума на ЦЯЛОТО."
"Безкрайният ум на ЦЯЛОТО…”

От друго твърдение научаваме, че Фундаменталната истина - Субстанционалната реалност е Цялото.

"На ТОВА, което е Фундаменталната истина - Субстанционалната реалност -не може да се даде име, но Мъдреците я наричат ЦЯЛОТО."

В следващата аксиома е казано, че Цялото е ИЗВЪН Света на Времето, Пространството и Промяната!

"Под и зад Света на Времето, Пространството и Промяната, винаги се открива Субстанциалната реалност - Фундаменталната истина."

Но от друга страна излиза, че Безкрайният Ум т.е. утробата на Световете /т.к. е Цялото/ също е извън Времето и Пространството.
Остава възможността Времето и Пространството да са присъщи само за „вътрешността” на Безкрайният Ум т.е. за Световете.

"Безкрайният ум на ЦЯЛОТО е утробата на Световете."

В крайна сметка кое твърдение е вярно - Цялото е Ум или Цялото има Ум?

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта