Петър Дънов

за Познанието... Продължение на двете теми от форума на Спиралата.
sum
Мнения: 2692
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Петър Дънов

Непрочетено мнение от sum » 16 окт 2009, 16:02

Преди да разкажа онова, което предизвика у мен прочитането на книги, публикации и лекции на Дънов, трябва да представя някои от основните му тези и послания, отразени в тях.

Сред огромното литературно наследство на Дънов като приоритет е заложено представянето на добродетелите и правдата, помагащи на хората в духовния им път. В книгите и в лекциите му има много текстове за науката и за изкуството, както и за изпитанията, през които, по думите на Дънов, преминава човешката душа. Ала на първо място той отстоява тезата, че човек преди всичко „трябва да възлюби Бога над всичко в света”.

Дънов е заложил в учението си три основни начала:
Любов, Мъдрост и Истина.

Бялото Братство
Според “Учителя”, върховен ръководител на великото всемирно Братство е самият Иисус Христос.
„У вас ще се появи може би въпросът за това кой е Христос. Ще ви отговоря! Христос е Велик Колективен Дух! Той е сбор от всички Синове Божии. Всички Синове Божии, съединени в едно цяло, всички разумни души, които живеят в божествено единение и чиито души и сърца бликат от Любов и Живот – това е Христос. В този смисъл Той е глава на Великото Всемирно Бяло Братство.”

Братството е описано като организъм, съставен от еволюирали човешки души, заедно с девет йерархии от свръхсетивни същества /Ангели/:
Първа Йерархия - Серафими, Херувими, Престоли.
Втора Йерархия - Господства, Сили, Власти.
Трета Йерархия - Архаи, Архангели, Ангели.
Най-високо в йерархията са Ангелите, следват ги Архангелите и т.н..
Човешките души, подчертава Дънов, ще бъдат в отделен десети клон, но това е възможно само за тези от тях, които станат „най-напредналите измежду човеците”.
Забележете, “Учителят” твърди, че най-младият Ангел е на възраст 24 млрд. земни години!?! И подчертава – „разработките” на Ангелите са: „устройството и функционирането на Земята, на Слънцето, на всички звезди и планети, на обитателите им, на цялата Вселена. Тези същества са завършили своята велика еволюция милиарди години преди хората да излязат от Бога, за да се учат. И сега Те са, които под зоркото око на Божия Дух устройват всичко навсякъде.”

Така. Значи от думите му излиза, че Ангелите са създали цялата материална Вселена, „под зоркото око на Божия Дух”… Интересно твърдение, нали?...
Добавям и това, че според Дънов има три основни свята:
1. Материален свят.
2. Ангелски /духовен/ свят.
3. Божествен свят.

“Учителят” подчертава, че Ангелите от трите йерархии на свръхсетивните същества, съществуват в Ангелския /духовния/ и в Божествения свят. По думите му те са тези мощни духове, които подтикват човечеството напред, защото „зад всяка духовна дейност на Земята стоят именно тия Светли Братя на човечеството”.

В друг текст се пояснява, че Всемирното Бяло Братство е всъщност една огромна Колективна Общност, ръководеща както земното човечество, така и съществата в цялата Вселена. Уточнява се също, че в тази общност съществуват Великите Братя /Ангели/, които помагат на хората от Земята. Дънов представя тяхната подредба в седем Космични Йерархии:
1. Братя /ангели/ на Любовта. /Те даряват с любовта си човеците./
2. Братя /ангели/ на Мъдростта. /Поддържат науките и изкуствата и носят знание на човечеството./
3. Братя /ангели/ на Истината. /Дават свободата в човешките умове и сърца./
4. Братя /ангели/ на Справедливостта. /Носят правда на човечеството и се разпореждат с „онези невидими Блага, от които хората имат нужда”/.
5. Братя /ангели/ на Добродетелта. /Дават добро на хората/
6. Братя /ангели/ на Красотата. /Ясно е какво дават… И май са създали конкурса „Мис Свят” …/
7. „Най-после идат Онези Братя, що носят Името "Йеховисти"”.
/Опа-а-а-а, какво търсят "Йеховистите” в учението на Дънов?!?!?!/

Но да не си помислите, че Братята-Ангели са случайни Ангели? Те владеят сили и то какви!
„Тези Светли Братя не са така обикновени, както хората си мислят. Всеки един от тях има такава сила, че може да вдигне Земята на ръката си и да я метне като топка в пространството….
…Те могат да пускат и да спират ветрове и бури; валежите от дъжд, град и сняг им се подчиняват; могат да контролират земетресенията и вулканите, могат и какво ли още не тия Велики Светли Братя.”


Нормално е човек, след като се запознае с основите на учението, да се запита: Добре де, ами щом Ангелите са създали Вселената и владеят такива сили, защо Бялото Братство вече хиляди години не може да се справи с проблемите на човечеството? Нали е „организъм, съставен от еволюирали човешки души, заедно с девет йерархии от свръхсетивни същества /Ангели/”?! Създали са цялата Вселена, Земята и всичко живо на нея, а не могат да се оправят с шепа хора. Кое или кой ги спира?!

Дънов обобщава отговора на тези въпроси в няколко реда:
„И ако днес хората не вървят в правия път, то причината е, че в противовес на Великото Всемирно Бяло Братство работи една друга ложа от интелегентни същества, които обаче не са разбрали дълбокия смисъл на Живота и имат диаметрално противоположни разбирания за Него. Те образуват тъй нареченото Черно братство, което още се нарича и Черна ложа. Черното братство е една йерархия от същества, които заемат различни степени в зависимост от тяхната интелигентност. Начело на това Черно братство е техният ръководител – господарят на Черното братство (Черната ложа), известен с името Велзевул.”

Когато прочетох това, много се изненадах!…
Велзевул ?!?!… Хм…
Както знаете Велзевул /Белзебуб/ всъщност е богът Ваал, Баал! А Баал или Бал/Бел е богът, който са почитали хората от Балканите и от Месопотамия /6 - 3 хил.пр.н.е./. Тук във форума сме коментирали кога, къде и кои народи са почитали бога Баал.
http://forum.tisitova.com/viewtopic.php ... 04da46c055

Така че се запитах: Какво прави описаното в библията на евреи и на юдеи зло, Ваал/Баал, в учението на българина Петър Дънов?
Отговорът на този въпрос преобърна досегашното ми отношение към него.
…Поразрових се и открих следното:
„Едно от най-важните събития в живота му се случва на 7 март 1897г. На тази дата настъпват събития без никакъв външен ефект. На езика на езотерическата наука то се нарича посвещение.”
Какво ли ще да е било това посвещение?…
От кого и как Дънов е бил посветен?..
Продължих да търся информация и не след дълго попаднах на публикация от Димитър Мангуров, който пише:
„В 1897 година в Петър Дънов има два Аза - Аз-а на човека и част от Аз-а на Божеството. За отбелязване е, че тогава Петър Дънов е на 33 години.”
Два Аз-а!?!?!?… - с изненада извиках, след като го прочетох!
Щом в едно материално тяло има два Аз-а, това в прав текст означава, че в него се е вселило ДРУГО СЪЗНАНИЕ!?!... Но ако това е вярно, значи Дънов е бил под пряк и постоянен контрол!
Чудя се, тогава доколко е бил с човешка същност „Учителят” след 7 март 1897 г.?..
…Отново се зарових в купищата литература и попаднах на думите:
„Вие мислите, че аз съм г-н Петър Дънов. Не. Отдавна, преди 20 години, П.Дънов напусна физическото тяло и сега аз, който ви говоря съм Духът на Истината.
Аз съм Елохим, ангел на завета Господен.”


Няма да ви казвам как се опулих от прочетеното!…
Няколко минути стоях слисан и със зяпнала уста! Работата вече стана много сериозна. Едва в този момент разбрах, защо Дънов говори за еврейския народ по този начин:
„Евреите може да са пръснати по света, но не могат да изчезнат. Пази ги Великият принцип на живота… На тях Господ им е дал 36 000 обещания - и Той ще ги изпълни”
/Ама разбира се какъв Господ ще е, ако не може да изпълни 36 000 обещания!?../
Вероятно вече се сещате, че думите „Великият принцип на Живота” означават „Жилата на Времето”. /спомнете си текста от „Писанието”…/
Така разбрах защо е подчертано, че евреите не могат да изчезнат! Отговорът е - защото са вързани за „Жилата на Времето”.

Но кой всъщност е Елохим?
Преводът от староеврейски ясно сочи, че става дума за седемте духа /богове/ на формата – Елохим /Духът Божи/.
Образно обяснено: Духът Божи /Елохим/ е Цялото, а седемте духа /богове/ са части от това Цяло.
Според библейския разказ в еврейската библия Елохим е сътворил първите човеци. /!?!?/ Според Симон бен Йохаи словата Господни звучат така: “И сътвори Елохим човека, мъж-жена го сътвори”.
/Обърнете внимание, че според тяхната библия Адам е двойнствен.../
Ето защо в своите текстове Дънов заклеймява бога, който са почитали хората от Балканите - Ваал/Баал/Бал/Бел, като бог на злото! Защото става ясно, че това всъщност е твърдение на Елохим, а не на човека Петър Константинов Дънов, роден в селце, близо до Варна!

В противовес на евреите Иисус в „Евангелие от Юда” много точно е подчертал, че Адам и Ева както и тяхното поколение, са дело на Саклас.
Така че, когато сверих твърдението на евреите и това на Иисус за създаването на Адам и Ева, установих, че всъщност Духът Божий /Елохим/ и Саклас са едно и също нещо! Но в „Евангелие от Юда” ясно е написано, че Саклас е "името на Сатаната в това евангелие"!!!

…Разбрах кой е обладал Съзнанието на Петър Дънов!…

И още един интересен факт.
Година и половина след като Духът Божий на евреите, Елохим, обладава съзнанието на Дънов /8.10. 1898 г./ “Учителят”, вече с ново име - Беинса Дуно, пише „Призвание към народа ми”.
http://www.beinsadouno.com/articles.php?id=150

В това всеизвестно на дъновистите писание още в началото ясно е подчертано, че българите са „синове на славянското семейство”.
Това твърдение много ме изненада, защото самият “Учител” твърди за българите, че „Разумните Сили в природата - Бялото Братство - са приготовлявали българите отпреди 5400 години за днешните времена.”
Това в прав текст означава, че славяните са съществували много преди 5400 години. Но всички знаем, че терминът „славяни” е въведен едва през 16 век и с него не се обозначава някаква етническа група хора, както например е с термините „българи”, „траки”, „елини” и т.н….
Много учуден продължих да чета в „Призвание към народа ми” за „отбрани чада на Истината, предназначени да съставят зародиша на Новото человечество, на което славянското семейство, коляното Юдино, ще стане огнище”
/Аха, значи славяните са от Юдино коляно… Брей!…/
И още:
„Аз ида да подкрепя славянския род, комуто е дадено да възтържествува над всички негови врагове и неприятели, препятствуващи му в пътя на неговото благородно знание”
И още:
„Господ потърси дом за Себе Си и изборът Му падна в славянското домородие, което Небето възлюби за неговата Божествена добродетел”
И още:
„той е света Русия, на която Бог е отредил велико бъдеще, да изпълни Волята Му за ваша слава и славата на Неговото Царство."
И епилогът:
„И ви предупреждавам да пазите това, което градя, да го не съборите, защото е свято; и ако се опитате да светотатствате, три злини ще ви допусна: глад, мор и разорение; и няма да ви пощадя, но ще се съдя с вас и ще помните винаги, че Бог е говорил.”

Ето това е истинското лице на Елохим, Духът Божий на евреите – обещание за „глад, мор и разорение…”. Нещо, с което винаги е плашена еврейската общност и до ден днешен чрез текстовете в тяхната библия.

…А най-отдолу на „Призвание към народа ми”, стои подписа на Беинса Дуно:
Аз съм Елохим, Ангел на завета Господен.
8 октомври 1898 г., Варна

Предполагам вече разбирате, че Елохим /Духът Божи/ се намира извън трите йерархии на Ангелите и от там управлява своето земно царство. /Яка еволюция, няма що!!!/

А ето и обещанието на стария еврейски Дух, отправено към българския народ, чрез човека Петър Дънов:
„Обръщам специално вниманието си към българите да ги предупредя, че ще бъдат бити на общо основание. Готви се вече за тях камшик, не човешки, но Божествен. Този камшик ще се слага на гърбовете на българите дотогава, докато узреят главите им, докато се подчинят на Волята Божия и кажат: „Ще турим ума и сърцето си в съгласие с Великата Божия Воля.”

…На ви Любов, Мъдрост и Истина!..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

И накрая нека все пак видим какво е определението на “Учителя” за Бог:
„Бог е същество, центърът на което е навсякъде, а периферията – никъдe!” /!?!?!/ Много удобно, Петре… много! Отивай го търси като си нямаш работа!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Доктрината за спасението.
Тя представя теорията на Дънов за чистилището и за прераждането.
„Около 100-150 хиляди души има на Луната, и то все учени хора. Но и чистилището е там. Ако трябва да се чистите, там ще ви пратят. Праведните са чисти, но и те като умрат, пак там ги пращат. И като ги пречистят напълно, отиват на Меркурий, на Венера и после ги връщат на Земята.
…Тези лунни жители ръководят съдбата на цялото човечество. Преди слизането на Христос от Слънцето всички Велики учители са слизали от Луната…
…Нито една човешка душа не може да завърши земната си еволюция и да напусне Земята без да е научила и приложила законите на лунните жители, защото те са пазители на чистилището. Човешката душа трябва да се пречисти на Луната под ръководството на лунните жители и тогава да влезе в Рая, който се намира на Слънцето.”

В тези цитати са заложени следните твърдения:
1. На Луната се намира чистилището.
2. Всички Велики учители, които са давали през епохите знания и духовност на човеците, живеят на Луната. Около тях има други 100-150 000 души, все учени хора.
3. Тези лунни жители ръководят съдбата на цялото човечество.
4. Хората, когато умрат на Земята, отиват директно там, в Чистилището, без значение дали са живели праведно или не.
5. След като се пречистят, пак идват на Земята, за да се преродят отново.
6. Завърши ли земната си еволюция, човешката душа за последен път се пречиства, под зоркото око на лунните жители, и едва тогава влиза в Рая, който се намира в Слънцето.

Коментар на Р.Ч.:
Душата е част от Съзнанието и затова Съзнанието еволюира, а не душата!
Еволюцията на Съзнанието става чрез материални форми - през едноклетъчните, минералите, растителния и животинския свят. Когато постигне човешка форма, тогава Съзнанието СПИРА да еволюира! А това важи и за душата.
Вярно е, че всички Съзнания на Земята се прераждат в нови материални тела, но не е вярно, че същите продължават да еволюират!
Така че процесът, описан от Беинса Дуно /Елохим/, всъщност обяснява нещо друго. И то е, че Съзнанието, след като го „прекарат” десетки пъти през Чистилището, под контрола на лунните жители, в крайна сметка ще стане Съзнание, което е ПРИЕЛО ФОРМАТА на лунните жители. Т.е. то ще стане същото като тях! Или по друг начин казано, „ТЕ”, управлявайки Съзнанието на хората, всъщност ще се копират, и по този начин размножат!!!

Резултатът: невъзможно спасението за човеците!..

~~~~~~~~~~~~~

Умиране има, отърване няма!.. /стара българска поговорка/

~~~~~~~~~~~~~

Аз съм Румен Чорбаджийски, човек обикновен.

16 октомври 2009 година - Ямбол
Последна промяна от Anonymous на 16 ное 2009, 11:47, променено общо 1 път.
Р.Ч.

Свободния Дух
Мнения: 457
Регистриран: 17 дек 2008, 00:59

Re: ПЕТЪР ДЪНОВ

Непрочетено мнение от Свободния Дух » 17 окт 2009, 09:51

:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
:!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
:o :o :o :o :o :o :o :o
:?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Трудно се "преглъщат" подобни "новини". Предполагам, за някои ще бъде дори невъзможно.
:? :? :? :? :? :? :? :?
Днес съм Тук, а утре Там - ex, че скитник съм голям.

иво

Re: ПЕТЪР ДЪНОВ

Непрочетено мнение от иво » 17 окт 2009, 11:25

:IL :IL :IL :IL :IL :IL :IL :IL :IL
Sum благодаря ти че ми показа какъв велик тапанар съм бил :IL :? :IL :? :IL а аз да ходя да посрещам слънцето на Рила и да абсорбирам космическа енергия…… :IL :IL хубаво съм „нахранил” България и планетата ни :shock: :o :shock: Че и го избрахме за „Велик българин”……….. Велики тапанари сме :x и то от най-великите……… хеле аз :oops: :? :oops:
Сетих се........ проумях защо не можах да разградя първия си пласт от решетката си това лято :idea: :idea: :idea: за две години така съм се заредил с космическата енергия през август ,че сигурно ще ми трябват поне още две години за да си изчистя зареденото :shock: :o :x :shock:
Последна промяна от иво на 17 окт 2009, 12:50, променено общо 1 път.

Jonathan
Мнения: 293
Регистриран: 02 мар 2009, 00:24

Re: ПЕТЪР ДЪНОВ

Непрочетено мнение от Jonathan » 17 окт 2009, 12:30

Честно да ви кажа и аз преди време съм чел доста материали от Дънов и съм се чудил за някои неща. Обаче след като започнах да чета този форум и книгите в него, още повече въпроси се появиха в главата ми.
Някакси не можех да приема цялата тази терория на Дънов за някакви "духовни" йерархии. А съм я срещал на много места, не само при него, под много и най-различни форми.
Цялата тази работа с "божествените" (ангелски) йерархии беше започнала да ми прилича на средство за контрол, нещо като закони и ред в някаква войска, която ще завладява нещо си. А бе много принудително ми звучеше всичко.
И ако не се съобразяваш с волята на "учителите" и ... те чака "глад, мор и разорение…", че и камшик за непослушните... :? :shock: :?

А познанието за атман е толкова просто :idea: ... Тръгналият по пътя към разкриването на атмана, който е, разбира се, че ще получи помощ от вече постигналите. Той е готов за тази помощ, защото сам е избрал пътя си :!: Няма задължения, няма заплахи.., има знание, път, опитност и разбиране. Всеки сам за себе си.

Ако обаче вярваме в нещо със страх, без да го разбираме, а само защото така ни е обяснено и насадено от други , ами то тогава и никой от поколението на Премъдрите няма как да ни помогне, защото и ние самите не можем да си помогнем. Просто ще сме им обърнали гръб, и на тях и на Себе си...
Момента да се освободим е сега – тук в това материално тяло. Само чрез него можем да слеем трите форми на проявено съзнание в нас и да бъдем атман :!:
В противен случай ще се мотаем като мухи без глави, все водени от някой, и така докато не вкусим отново смъртта, а след нея ни чакат отново прераждане след прераждане.

Както беше казал Съм, разликата между нас е само в разбирането ни :!:
За какви "йерархии" и за какви обещания за наказания да говорим тогава :?: :?: :?:

saradiva

Re: ПЕТЪР ДЪНОВ

Непрочетено мнение от saradiva » 17 окт 2009, 18:02

Иво, не сме тъпанари българите. :!: Контролът е много як и най-силен там, където има възможност /чрез познание, опитност, интелект/ някой да се измъкне.
После – ти вярваш ли в тези класации?! По-точно – вярваш ли, че въобще някой брои гласове?! Виж какво се подреди в „Голямото четене”. :IL Така беше и при „Великите българи”. Но честно казано изобщо не очаквах П. Дънов да стане втори! Обаче признавам си, се зарадвах /тогава/. Казах си, ето - духовният човек бе оценен - емнаха се търсещите българи и го класираха! После понаучих как се стъкмяват подредбите в тв-„класациите” и тогава за първи път ми хрумна, че явно на някого му е било нужно Петър Дънов да бъде изваден от „нафталина”. Тъй да се каже – да го фрешнат за фреш-поколението!..
Сега вече разбирам защо! :idea:
Новото поколение българи расте под контрола на един куп гадости /насадени от гадните съзнания разбира се/ - наркотици, хапчета, удоволствие от насилие, грубост, самоубийства, Емо-модата и т.н. Но не всички пораснали деца и млади хора са сред тази помия. Има умни, мислещи, търсещи, с отворени очи и сърца. За тях църквата е нещо като „на баба ми шушоните”, т.е. развеселяващо ретро. При такива млади хора сектите нямат шанс, както и всичко, свързано с подчинението. И тъй като Ошу-Мошу, Кастанеда-Мастанеда и т.н., са също ретро за тях, при това чуждоезиково, явно се е наложило ТЕ да извадят „старата кримка”. За колкото хора свърши „работа” – все ще е от „полза” /нови агнета в кошарата!/. А и да не свърши нещо при фреш-поколението, поне ще фрешне контрола върху олд-поколението – не е излишно….
Страшна работа!!!!

Браво, Съм! :[)]I:
Доста глупости ти се е наложило да изчетеш, докато отсееш точните изрази, показващи истинската същност на Дъновите послания. Разсъжденията ти са като стоманени пирони! Нямат мърдане! … Най-после някой го направи!!! И то аргументирано и последователно! Без полвинчати недомлъвки! Браво!
А защо написах „най-после”?
Защото и през мен, като през всички май търсещи хора от моето поколение премина манивелата на Дъновите послания.
Преди 8 години, през лятото, една лелка ме нави да отида с нея да играя паневритмия с Бялото братство, което се събирало край близко езеро. За два-три дена ми показа 28-те упражнения, включително и тези, които се играят по двойки – щяхме да сме двете с нея двойка и тя като дете се радваше, че вече си има другарче и ще може да участва във всички упражнения... /Схванах ги бързо – прости са./ Докато ме учаше, лелката ми разказа най-важното за паневритмията като философия, като цели и задачи, и прочее. Музиката, каза, е написана "в синхрон с Висшия космичен ритъм" :? и т.н. ...
На четвъртия ден, в нечовешки-ранен час, преди изгрев слънце, тръгнахме - аз, облечена в бял анцунг, хваната под ръка с лелката, също в бяло, завървяхме към езерото. Когато стигнахме там, до него вече се бе събрала групичка от 15-тина души, повечето възрастни, всичките облечени в бели дрехи. Здрависах се, представих се и прочее. Наближи изгревът и те се подредиха в кръг. Аз също, с лелката до мен. Долових, че я питат нещо с поглед, тя им отвърна утвърдително… Пуснаха музиката – една такава лековата цигулкова свирня – бавно валсче. /Това ли е „висшият космичен ритъм, рекох си!?!?!?/ …
Търпеше се. Започнахме. Стъпка, две, и една назад + махове на ръцете. Възрастните се стараеха здравата. Стараех се и аз. Вървим и махаме с ръце, вървим и махаме с ръце. Мислех си – е, лека утринна гимнастика по росата! Лошо няма – ако не ми се прероди след малко душата, поне ще ми се разведри малко тялото! ;)
И продължих да вървя и да махам. :IP
По едно време свърши. Приготвихме се за второто упражнение. Знаех го и затова спокойно поогледах останалите. И тогава долових, че нещо не е наред. Гледаха ме някакси сопнато, недоволно. Викам си – не бъди мнителна, играй си и толкоз. Почна второто вървене – стъпка и изпъваме краченце напред като вдигаме срещуположната ръка, а после с другото краченце и с другата ръка. Просто! Обаче мене ме глождеше вече съмнението, че нещо не е наред и малко взех да плета крака и да попоглеждам под съмнително око останалите. А те сякаш едва дочакаха края на упражнението и вкупом започнаха да ми привикват да изляза от свещения им кръг. Аз обаче по най-невъзвишения начин ги попитах:”Що?!”, повдигайки невинно вежди. Те: „Нарушаваш хармонията! :x Ще ти обясним после! Играй встрани!” Излазох и честно казано се почувствах като наритана и изпъдена пред вратата котка. :cry:
Обърнах гръб на „затанцувалия” третото си упражнение кръг от бели хора /с черни души – поне така ги възприех в обидата си/.
Бързо поуспокоих възмущението си…
Цигулковата свирня премина в бавна полка. Погледнах пак към братството – исках да им видя хармонията, която, видите ли, наруших!
Ама каква ти хармония, бе хора – възкликнах в себе си :o – те приличаха на дечица от квартална балетна група - старателни, но инфантилни в движенията си, но пък със самочувствие, че ето на, точно в този момент спасяват света. :IL
В края на едно от упражненията започнаха да правят кръгови движения с ръцете и да пеят със скимтящи гласове: „Туй е раят! Туй е раят!...”
Стана ми весело. /”Ега ти раят”/ :lol:
Седнах на един камък встрани и започнах да се забавлявам, гледайки тези възрастни деца, явно обхванати от онзи колективен месиански егоцентризъм, характерен най-вече за сектите…
Като започнаха комбинациите по двойки, „моята” лелка дойде при мен и ме придърпа да си ходим. Изглеждаше сконфузено. :? Като се поотдалечихме, веднага започна да ми се заизвинява, че ме била подложила на това. Обясни ми, че другите новопристигнали обикновено играели поне един месец встрани, до кръга, докато научат стъпките. Но тъй като тя ме видяла, че бързо съм ги научила, сторило й се, че ги играя правилно, и затова не ме оставила встрани. Попитах я какъв е проблемът?! А тя ми обясни – движенията в паневритмията били точно описани и ако някой вместо напред вдигнел ръката си малко по-встрани, кръгът се прекъсвал и усилията на цялата група се оказвали напразни. /?!?!?!/ „Какви усилия?” – попитах. „Ами нали паневритмията е всъщност танц и музика, насочени към прераждане на Любовта в сърцата и в живота на хората, както и към енергийното поле на Земята. За да го заредим с положителна енергия и…” /Тъй нататък/
Жената обаче ми звучеше като рецитираща машинка… Прекъснах я. Добре де, казах, ама аз се почувствах гадно – каква Любов и хубави енергии сътвориха преди малко белодрешковците, като нараниха човек, решил да бъде с тях. Отговорът на лелката бе – НЕ Е ЛЕСНО ДА СИ С ТЯХ!...
:IL
Обаче историята не свършва дотук.
На следващия ден пред хотела ме срещна една от белите женички до езерото. Тя ме повика с приятелско кимване на глава. Нахилих се благо и се приближих…
Хич да не бях се приближавала! Като ми дръпна една лекция пък тази леля-я-я!!!!
Ужас!
Спомням си най-големите тъпотии. /Щото ме разсмиваха, :lol: а женичката се възмущаваше :x и все повече й си опъваха жилите на врата, в напъна си да ме убеди колко велика работа било Бялото братство и т.н.…./
Накратко - лекцията звучеше така:
Движенията на паневритмията били взети от природата и от вселената и хармонирали на космичния ритъм. А упражненията пък били „мълчалив говор” и той трябвало да се изучава – внимателно и със старание подобно на чужд език – една буква да объркаш и няма да те разберат… Даже нещо повече било паневритмията – човек изпращал чрез стъпките и маханията си послания и сила в света, които задвижвали живителни и претворяващи процеси… :IL
Най-много се смях на: „Всяко движение без мисъл няма смисъл!” :lol: :lol: :lol:
Сигурно десет пъти ми повтори жената този израз – зазвуча като лайтмотив, припев на разговора ни /по-точно на поучението/
Понеже много обичам да танцувам, си представих как танцувам и мисля, танцувам и мисля, и накрая уморено сядам и възкликвам:
”Мале-е-е, ще ми се пръсне главата от танци!!!”… :IL

Няма да пропусна да ви споделя и това:
Оказа се, че в паневритмията всяко душевно качество съответствало на някакво движение – имало на доброто, на любовта и т.н. И затова всеки, преди да се подреди в Кръга на паневритмията, трябвало да научи точно как се изпълняват движенията. Защото, ако например изкриви не както трябва ръката си, се прекъсвал кръгът, излъчващ послание за съответната добродетел към света и така частица от нея умирала някъде във всемира./?!?!/ Значи, помислих си, ако в тоз момент беше почнала война, мойта крива стъпка щеше да е виновна за нея :lol:

Та такава бе първата ми и единствена среща с паневритмията, с Бялото братство и с част от философията на тъй наричания Учител Петър Дънов или както там му се викаше на „френски” ;)

Виждала съм много негови книги – но като ги поразгърна попадам винаги на смешки /да ме извинят почитателите на Дънов!/ Където и да отворя, все не мога да вдяна за какво собствено са изписани толкоз редове!

След тв-„класацията” за Великите българи, взех от библиотеката книгата „Заветите на Учителя Дънов”. Затворих се в една стая и започнах да чета вдъхновено… Заспала съм на третата страница … :?

Та сега се радвам, че се развенча величавият ореол около името на белобрадия старец...
:!:
Но пък съм ужасена от разказаното за истинската мисия на този „човек”.
То затова най-големите откачалки от нашия град са в тъй нареченото Бяло братство. Виждам ги да се събират в една барачка до работното ми място – едни такива прихлупени хорица с изопнати лица и сякаш невиждащи очи… :(
................................

ntsk

Re: ПЕТЪР ДЪНОВ

Непрочетено мнение от ntsk » 18 окт 2009, 00:06

Много полезна тема, sum, радвам се че ще имаме възможност да обсъдим нещата около учението на Петър Дънов.

...Ами... май още един "мит" си отиде! Със сигурност информацията в тази тема ще е шокираща за някои.
Saradiva, благодаря ти и на теб за разказа! Досега не съм имал близки взаимоотношения с дъновисти и си нямах ясно понятие какво всъщност представляват танците им и т.н., според тяхното собствено виждане.

На мен ми е интересно още едно нещо. Предполагам повечето от вас са чували за думите на Ванга относно Учителя Дънов, казани преди около 30 години. Мисля, че гласяха нещо от сорта: "Учителят се е преродил. Ако го видя ке го позная..."
Та замислих се аз - щом като Учителят пак се е преродил на Земята, то това означава, че не е постигал спасението! Щом себе си не е спасил, тогава как ще спаси другите!?

И сега, при това положение да попитам, защо Учителят /вече в ново тяло/ не ПОМНИ миналия си живот като Беинса Дуно?
Защо досега никой българин не е казал "аз съм преродения Беинса Дуно и идвам при своето Бяло Братство да го водя и напътствам"... ??? ...
Интересна работа, нали!

purusha

Re: ПЕТЪР ДЪНОВ

Непрочетено мнение от purusha » 18 окт 2009, 11:49

Сарадива, много си права! :[)]I:
Ама да знаеш колко много си права!!!!! Имала си и необходимите защити у себе си -мъдрост и чувство за хумор и необременено съзнание за да възприемеш Бялото братство и панивритмията така. При мен бе здраво задълбочаване и хлътване в мрежата на дъновистите :(
Опа-а :!: Те не обичат да ги наричат така. Девет месеца се събирах с тях и така и не разбрах защо не обичат да им викат дъновисти. :roll: Не обичат да им наричат и религията дъновизъм. Изобщо са много изперкали всичките. Наистина са с изопнати лица и като решиш да се засмееш за нещо което си е за тебе смешно те скастрят. :twisted: Хармоничното било да се смееш като се смеят всички. Но те като се смееха на мен неми беше смешно. :? После свикнах за част от секундата да реагирам и смееха ли се и аз се смеех, :lol: стояха ли сериозни и аз се надурлях. :| И ако това не е пълен контрол и подчинение!
Панивритмия така и не заиграх защото малко съм зле в тази област. Ставах си рано ходех с бялото братство на един близък хълм, посрещах изгрева и ги гледах как се въртят в кръг. Откровено споделено им завиждах, защото и аз исках да съм в кръга на любовта и хармонията, ама не ставаше.
Но ми се случи друго заради което ме хокаха докато ги напуснах. Една сутрин през месец март преди три години, бях работила нощна смяна и направо от работа отидох на хълма, даже ползвах такси да не закъснея, защото беше равноденствие и им се откриваше сезона. Аз бях почнала през август предната година имах вече много събирания с братството. Знаех вече някой неща а и членовете ме приемаха като част от йерархията, разбира се на най-низшето стъпало.След нощната смяна седнах да посрещам първия изгрев на пролетта, пък те затанцуваха в Кръга. Както стоях и гледах към слънцето и слушах цигулката съм заспала.И по едно време ме събудиха и бяха толкоз обидени и ядосани как можело да заспя точно в първия ден в този свят ден.Как била съм нарушила хармонията и как душата ми била обладана от студа и зимата. :? След това ми казаха повече да не ходя при тях сутринта докато „не затопля душата си”. :shock: Не посмях да ги попитам как да си стопля душата защото щяха да ме направят на пух и прах че все още не занм как.Пък на мен вече ми се бе вледенило сърцето от техните думи. Не искам да ви описвам как ме гледаха цял месец – все едно съм прокажен предател, мръсен и миризлив. Дърпаха се от мен, защото вибрациите ми били замърсени ми каза един от тях. :evil:
Повече от месец не издържах, теглих им една каруцарска и завинаги ги напуснах. :[)]I:
Ама като го направих и се прибрах в къщи такава свобода усетих, радвах се на дома си на близките си и разбрах че тази любов дето си я имам в къщи ще ме излекува от глупостите на онези белите „с черните души”, както Сарадива ги е нарекла във гняв.
А да не разправям какви книги ми пробутваха да чета. Отврат. Все едно и също написано само че с различни думички. И както ти пишат за любов мир благост и т.н. и ти вкарат някой изречение да се подчиняваш на по-визшите в ейрархията. :idea: И така те работят, както е в сектите .
Искам и аз да благодара на Съм, че отваря очите на хората за тези. Мислех да отворя ли тема или не за Дънов, но си мислех че сигурно няма да ви интересува това.То пък какво се оказа-а-а.
Добре че се измъкнах от там! :idea:

НТСК как ли Дънов да помни миналият си живот? Нали след първата година от живота Ума вече живей с нова действителност и с ново име, както писа Съм :idea: Не може Дънов да си спомни за миналия живот, пък и Елохим който го е обладал тогава си е заминал, а човека Петър Дънов продължава преражданията. Кого тогава величаят дъновистите пред снимката на Дънов? Ами значи дъновистите приличат на християните - молят се на някой, който се преражда и е в кармичния кръговрат? Той и Мохамед е такъв и други божествени образи са такива.
Огромна зареденост с една и също информация.
Прав е Съм че положението е много сериозно :!:

tintiri

Re: ПЕТЪР ДЪНОВ

Непрочетено мнение от tintiri » 18 окт 2009, 14:38

Преди и мен ме навиваха да ставам дъновиска.Аз не пробвах даже.Даваха по телевизията филм за Дънов и като видях танцуването им до езерата в Рила планина много ми хареса всичко.Веднага влязах в Гугъла да видя повече инфо за панивритмиата.Като прочетох обаче че рисуват с стъпки пентаграми направо ме хвана страх.Гледала съм филми за разни сатанисти когато рисуват пентаграма за олтар.В мен така се навързаха дъновисти-сатанисти и ме достраша.Когато си говорих с една дъновиска тя ми обесни че техния пентаграм не е същия като на сатанистите и че в пете лъча на дъновиската звезда са поставени пет добродетеля.Танцуващите минават през тях и така целия свят се зареждал с добродетелите.Аз се замислих пък как пък така знаят през какво минават и каквото и име да сложат на върха, той винаги е връх на петолъчка.Пък и знам че всяка форма има информационо поле и енергии. Няма важност името което някои ще му сложат.Както е кръста, полумесеца и другите символи.Символи са станали защото носят информацията и енергия която е необходима на съответната религия тоес контрол. Ама аз това не го разказах на никого и повече не се занимавах с дъновистите. Ето ви инфото за танца Пентаграм давам и линк за видеото.
СЪЩНОСТ НА УПРАЖНЕНИЕТО "ПЕНТАГРАМ"
(Трети дял на Паневритмията)
Пентаграмът е символ на разумния човек в пътя на неговото развитие. Човекът, изправен, с ръце протегнати встрани, представлява жив Пентаграм.
Тази част на Паневритмията се играе се на групи по 5 двойки, които се движат и си разменят местата, описвайки при движението си петолъчка, вписана в кръг. Цялата фигура се изиграва 5 пъти, при което всяка двойка преминава през всички върхове на Пентаграма. Всеки от тези върховете е свързан с определена добродетел и условно се назовава глава, крак или ръка на космичния човек, който целия Пентаграм символизира.
Авторът на Паневритмията посочва следните пет велики добродетели, които отговарят петте върха и на петте двойки в Пентаграма: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел (последната означава всички останали добродетели: милосърдие, търпение, благородство, вяра, самообладание и т.н.). Движението на двойките през тези върхове показва, че разумният човек поставя в движение, т.е. прилага тези добродетели в живота си. В досегашната култура предимно се е говорило за добродетели, а сега вече трябва те да оживеят в живота на човека.
Психичното действие на упражнението „Пентаграм”е именно това – неговото изпълнение съдейства за прилагането, реализирането на добродетелите в живота на човека и на цялото човечество. В своя духовен път човек работи последователно с петте Добродетели, гради своя живот със силите, които те съдържат. Чрез Пентаграма се дава подтик на цялото човечество да се приведат в действие петте Добродетели.
Трябва да се определи понятието човек. Той е съчетание на Добродетели. Само онзи може да се нарече човек и да носи същинското си име, който е дал път на Любовта, Мъдростта и Истината в себе си.
Пентаграмът показва и целия път на развитието на човека и духовните етапи през които той преминава в пътя на своето развитие.
Тържественият марш накрая показва момента, когато въплъщаването на Любовта, Мъдросттата , Правдата и Добродетелта е постигнато и започва възходящият път на човечеството.
Живият кръг на Паневритмията е емблема на един съвършен, хармоничен живот, към който човечеството се стреми. Той е предвестник на една нова, възвишена култура, която иде. Той е жив център на силите на Разумната Природа, които действат сега в човешката душа.
http://www.panevritmia.info/exercises/?section_id=5

иво

Re: ПЕТЪР ДЪНОВ

Непрочетено мнение от иво » 18 окт 2009, 15:59

:shock: :o :shock: Петнаграм…. :? :shock: Ама това нали е звезда с пет лъча или още както казвахме по Живково - петолъчка. :idea: Сетете се ,че всички хора в армията носеха по време на комунизма петолъчка на кепетата и пагоните си. :roll: По едно време петолъчката /пентаграма/ го имаше и на герба на държавата…… :IL :roll: имаше го на гробищните плочи…….. и на плакати….. :PPP и на лозунги….. :PPP и по блоковете беше нарисуван. :PPP :) :PPP Като се разчовъркам - май половината свят дето изповядваше комунизъм използваха пентаграма……… :IL :shock: Сега нали само китайците останаха комунисти и още използват символа петолъчка /пентаграм/ :?: Браво на тях.
Заключение: значи Дънов преподавал духовен пентаграм, а комунистите земен…. :idea: Първия пентаграм те води до луната след като умреш….. :roll: а втория пентаграм на комунистите не те пуска да излезеш извън тялото :mrgreen: дори да умреш :lol:

saradiva

Re: ПЕТЪР ДЪНОВ

Непрочетено мнение от saradiva » 18 окт 2009, 20:52

Tintiri, добре че обърна внимание върху Пентаграма - упражнение-трета част на Паневритмията.
Малко се поразрових из Нет-а и ето какво открих:

Сравнете:

Из сайта за Паневритмията http://www.panevritmia.info/essence/
„Същност на упражнението „Пентаграм"
… Тази част на Паневритмията се играе на групи по 5 двойки, които се движат и си разменят местата, описвайки при движението си петолъчка, вписана в кръг. Цялата фигура се изиграва 5 пъти, при което всяка двойка преминава през всички върхове на Пентаграма. Всеки от тези върховете е свързан с определена добродетел и условно се назовава глава, крак или ръка на космичния човек, който целия Пентаграм символизира…”


Из „Увод в теория на магията”
„Пентаграма - кръг с обградени 5 върха. Върховете представляват 5-те елемента. Носен като символ на вярата на вещицата и е обикновено свързван със Сатанизма…”

-----------------------------------------------------------------------------------------
„Първият държавен секретар на САЩ – Робърт Левинстоун е Велик майстор на масонската ложа в Ню Йорк. “Брат”- масон е и главният архитект на столицата – Джеймс Хобън, който е Велик майстор на първата американска ложа. Той се погрижва град Вашингтон да бъде построен по правилата на масонската символика, а президентският дворец – Белият дом да копира Соломоновия храм. На върха на този център на властта Хобън изобразява пет петолъчки – пентаграми. Ако някой смята, че петолъчката е въведена в употреба в държавната символика от Ленин или Георги Димитров, просто се заблуждава. 140 години преди да бъде сложена над Кремъл, петолъчката вече е украсявала Белия дом.
А запитвали ли сте се защо в “християнска Америка” първото нещо, което ви посреща не е кръст, а т. нар. Статуя на свободата /с петолъчка на главата/. Тази огромна скулптура на нюйоркското пристанище е подарък от френските масони … за техните братя отвъд океана. Тя е работа на Фредерик Бартолди, член на масонската ложа на Елзас и Лотарингия. Тази фигура на жена с факел в ръка е била често изобразявана в масонска Франция след Френска революция. В катедралата “Нотр Дам Дьо Пари” дори е организирано поклонение на “Богинята на разума”, изобразена от Бартолди. Край Париж масоните-якобинци разчистили терен, на който трябвало да се издигне огромна статуя на същата богиня и веднъж завинаги да се замени поклонението пред Христос. Революционерите не успели да завършат това дело. Но в Америка успели. Освен в Ню Йорк такава скулптура била поставена в Капитолия на Вашингтон и в Капитолия на Остин, Тексас.”
/ http://br-zo.com/forum/viewtopic.php?t=289 /

Из сайта за Паневритмията
„… Пентаграмът е символ на разумния човек в пътя на неговото развитие…”

Изведена аналогия от последните два цитата:
Масонската статуя в Ню Йорк е с пентаграм на главата и е изображение на Богинята на разума.
Упражнението Пентаграм е символ на разумният човек

----------------------------------------------------------------------
Преди следващите два цитата да уточня нещо важно:
Бялото братство първоначално се е наричало Синархическа верига, а от 1918 г. – Всемирно Бяло братство.
Що е "синархия"?
Според обяснението на дъновистите:
"Думата "синархия" означава съвластие, съвместно управление на пробудени хора и йерархии от светли ангелски Същества. Учителя обяснява какво се разбира под думата Верига:„… Това означава, че ние се движим във веригата на Божествената Любов. Както се казва в Библията: „И привлякоха ви с нишките на Любовта”. Всякога, когато сте в мъчнотии, обръщайте се за помощ към центъра на Веригата, та работата ви да вземе защита от нея.
Защото е немислимо сами да воювате. Обръщане към центъра на Веригата значи обръщане към Господа за помощ. И ако видите, че се раздвоявате вътрешно, то се обърнете към мен, аз ще ви улесня…”

/Отново сред лиготиите за любов, ангелчета и спасение, е втъкан призивът за подчинение и скъсване с индивидуалността./

НО

другите определения за Синархия подчертават съвсем различни характеристики:
"Сюжет на фантастичен политически трилър? Не, това е модерната версия на т.нар. теория на езотеричния заговор, според която съдбините на човечеството се решават от малка група избраници, принадлежащи към тайни общности, инфилтрирали се в центровете на политическата, икономическата и военната власт във всяка страна. Някои от тайните общности били част от окултното правителство "Синархия", оглавено от Краля на света. "Синархия" управлявала историческите събития на Земята. Всеки масов конфликт, всяка социална криза били дирижирани от световния крал и от неговите министри - "върховните непознати". Нищо не било оставяно на случайността!"
... Понятието нов световен ред се свързва с действието на различни по същността си фактори, групировки и организации. Нов облик на света моделираше Хитлер с идеите си за расово прочистване, друга е философията за новия свят на т.нар. Група Билдерберг - таен световен елит, контролиращ международните организации и ресурсите на Земята, по-други са култовите стремления към нов световен порядък на сатанистите и на поданиците на "Синархия"." /http://www.fliorir.com/fulltext/44_Tcak ... 0potop.htm/

"Синархия е съглашение на международните технократи. Това подчертава през 1960 г. някой си Вилмар, в книгата си "14-тият заговор на 13-ти май". Технократ-синархическият заговор си поставя за цел дестабилизация на правителствата и за тази цел призовава към война, поддържайки и инспирирайки държавни преврати, призовава към разкол вътре в политическите партии, провокирайки към разслоение на различни течения и ереси... Познавате ли синархистите?" /"Махалото на Фуко" Умберто Еко/
-----------------------------
Още:
На съборите на Синархическата верига /Бялото братство/ във Варна (1906-1909) се дават двата главни символа на Синархическата Верига – хвойновата тояжка (символ на трите свята на Битие-то) и камата (символ на християнизирания Аз), а във Велико Търново (1910-1913) – двата основни метода на Синархичната верига – Пентаграма (символ на ученическото овладяване на етерното тяло) и Завета на цветните лъчи на Светлината (метод за преживяване на Христос в етерното тяло). На тези срещи се обръща внимание да се пази строга тайна – чутото и видяното на срещата да не се изнася. Същата заповед има и при масоните!!! Подчертава се необходимостта от чистота във Веригата: да не се изпращат лоши мисли, да има взаимно почитание, правят се продължителни верижни молитви в Олтара.

Сравнете:

Из „Книга на Сенките”
„ПРИГОТОВЛЕНИЯ
/за магическите ритуали за свързване със сенките/
… За олтар може да се използва почти всичко (маса, кутия, шкафче) Можете да изрисувате своя олтар както пожелаете – най-подходящо: пентаграма … със знаците, съответстващи на зодията ви или изпишете името на някое божество.
За магическите ритуали са необходими 4-те инструмента: Жезъл, Кама, Чаша и Пентакъл
Пентакълът е по-известен като пентаграм, това е 5-върховата звезда вътре в кръг. Обикновено се прави от глина или от камък, пентакъла представлява елемент на Земята. 5-те върха на звездата съответстват на 4-те елемента( земя, въздух, огън, вода) и петия елемент на духа (етера)…”

И така
при Синархическата верига /Бялото братство/ имаме:
жезъл, кама, пентаграма + завет.
В магическите ритуали на сатанистите се използват:
тояжка, кама, пентаграма + чаша
Ясно е, че жезълът и тояжката имат една и съща форма. Колкото до аналогията между завет и чаша - ето я:
в "Коринтяни 11:23-26" пише: "Тая чаша е Новият завет в Моята кръв"


------------------------------------------
Накрая остана да ви представя и какво представлява Олтарът на Бялото братство /Синархическата верига/:
Ето обяснението на Димитър Мангуров:
"... Изпълваме се с огромно благоговение и признателност към жертвения олтар, намиращ се в най-близкия до нас духовен свят - астралния -
в средата Христос, носещ Кармата на цялото човечество, отдясно и отляво неговите двама най-велики човешки помощници в това деяние.
Отдясно, Християн Розенкройц в синя дреха като носител на кармата на човечеството, която произтича от общата му духовна пасивност по отношение на духовния свят, отляво Рудолф Щайнер в червена дреха, поел върху себе си другата страна на този процес, а именно всички кармически последствия на непречистените и неозарени стремежи към духовния свят, все още пронизани от личните амбиции и егоистични желания на човека..."
/"Беинса Дуно и Рудолф Щайнер - част от Христовия импулс" - Димитър Мангуров/

БЕЗ КОМЕНТАР!!!

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост