Страница 1 от 1

Циливилизационен хай-кукук или дрънчи дупка в съзнанието

Публикувано: 10 ное 2018, 00:41
от sum
Баснята на мормонския жаргон „свободен избор“ в света присъства от стотици години. Натрапено ни е, че първоначално Небесният Отец имал план за нас, като в него приоритет било за човеците да имат свободен избор. Когато разбрал това Луцифер си предложил услугите (за хората), но били отхвърлени от Отца, защото според Него ангелското дете на Всевишния щял да ни лиши от свободата да избираме. Тогава пък Иисус предложил своето съдействие, изразявайки пред Отца свободната си воля, като представил план за спасение на човеците, поемайки върху себе си техните грехове. А така, хората, вече свободни, щели да могат да упражнят свободната си воля и да изберат да се завърнат при Отца си. Луцифер се разбунтувал срещу това предложение, но Отецът строго, но справедливо отмерил, и го пратил за назидание на Земята, за да може да помага на човеците чрез изкушение и изпитание, а свободната воля я оставил за хората, които следвали Иисус.
Това е обяснението (според попчетата) за свободния избор и то е валидно, забележете, само за тези човеци, избрали пътя на Христос. Блажени верующите. :)
Лишаване на личността от свободен избор е залегнало дълбоко в човешката природа… и това лишаване започва още от даването на име на новороденото дете. Детето не си избира само името, напротив - наложено му е. И никой не го пита дали го иска или не. Знаем, че вследствие на съчетание между хромозоми и фактора „случайност“ ембрионът се развива в утробата, и поради това биологично предизвикателство, след като се роди бебокът, родителите му втълпяват, че е тяхно. Дори толкова много му вкореняват това чувство на притежание, че пропускат елементарната фактология, че то не ги е избирало. Къде е свободният избор!?
На всичкото отгоре, след това, без да го питат, започват да го кръщават в Името на някакъв дето го разпънали на кръст преди 2000 години, или да му режат чурката, защото ехее… едно време някой си Бог е имал кървав Завет с хората на Земята. Или пък го зачулват с бурка. Къде е свободният избор!?
Няма го.
На следващия етап започват да го обучават на думи и понятия, за да бъде близо до човешкия вид с неговите прищевки, като за целта се ползват много прийоми – от благ поглед до пенливи шамари, от настойчивост в ученето до наказания в тъмни стаи. И за капак на горкия съвременен човек му е втълпено, че това е правилно и е добро за него. Дава му се ценз, за да изпъкне пред другите човешки същества, че е с развит интелект и мисъл, но в същото време продължава да е в една общност с тях, за да продължава да бъде част от социума, в който основна роля е стожера на съждението за свободен избор.
На това се казва Цивилизация… пардон, Циливилизация.
След като още с първия дъх на детето е унищожен свободният избор какво му се предлага да избира?
Единственото, което може да се предложи, е собствените ограничения, които имаме и които сме наработили и създали по време на краткото си съществуване, наречено живот.
Ето, това е хай-кукук живот, а дрънчи дупката в съзнанието е мъглата, наречена свободен избор.
Само вятърът (фрас), огънят (прас), земята (тряс) и водата (пляс) могат да запълнят дрънчи дупката в съзнанието. След като добре се раздрусат и разбъркат елементите, след като се утаи сместа в съзнанието… едва тогава ще изгрее Разбирането, че определението „свободен избор“ е само детска игра на мисълта (Манасчо), в която игра сме вкоренили своите убеждения, цели и мераци, превръщайки ги от действие (каквото всъщност е свободният избор) във въздействие (осъзната манипулация и контрол).
За да пребъде в нас вятърът, огънят, земята и водата просто трябва да се оставим на природата да си свърши своята работа в съзнанието, без да се намесваме. След като елементите улегнат, тогава нереалната система от понятия и правила, създадени за да съществува мисловния избор на Масанчо, ще се срути. А така дрънчи дупката ще се самоунищожи и съзнанието ще бъде свободно от мъглата на илюзията, наречена свободен избор.
Стигнем ли до тук – просто ще съществуваме.
Vox populi