Боил – тюркска или тракийска титла

men
Мнения: 965
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Боил – тюркска или тракийска титла

Непрочетено мнение от men » 21 сеп 2010, 10:49

БОИЛ – ТЮРКСКА, ИЛИ ТРАКИЙСКА ТИТЛА

Всеки език се развива, понякога в него настъпват значителни промени, но въпреки това лингвистите са в състояние да разберат първичният смисъл на дадена дума. Въпреки, че българският е изключително консервативен, той не може да избегне еволюцията, с течение на времето се появяват отклонения. Такива има и в гръцки, френски и т.н. Да вземем например английските думи sherif -шериф и marhsal- маршъл. Най старата форма на SHERIF е SCIR-GEREVA, а на MARSHAL е MARAH SCALH. За около хиляда години се е появила голяма разлика, нали? Ами, ако тези титли бяха два пъти по-стари, дали различията нямаше да са още по-големи?
Да разгледаме старобългарската титла боил, тя се смята и за вариант на боляр, в гръцките източници е изписвана като βοιλάδης ( мн.ч.). Нашите учени са на мнение, че думата e от тюркски произход, но странното е, че изобщо не дават подробности за тюркската етимология...защото такава няма.
По принцип титлите на народните водачи изразяват понятия като първи, стар, силен, водещ. Латинската дума princeps- владетел е изведена от pricipialis – първоначален, първи и primus-първи, гръцката αρχοντος – водач, владетел е базирана на αρχαιίος-стар и αρχή-начало.
Старобългарската могонщъ – владетел идва от могъщ, силен а немската Fürst – принц се обяснява с думата vordest – първи, най-отпред.
Какво е тогава значението на боил, боляр? Болий означава по-голям ( т.е.силен) на старобългарски, думата е сродна на санскритските бала-сила, големина и балин-силен. Всъщност не ни трябва да ходим до древна Индия, за да намерим паралели. Боляр и боил са родствени на тракийските думи балайос-голям, силен, бален – владетел, властник и болинт/волинт ( имаща първично значение силен). Балис пък е един от епитетите на тракийският бог Дионис, а значението е господарят. Тракийското племе витини нарича върховният си бог Балеос – господарят. Тракийското царско име Декебал се обяснява с думите дек-меч и бал- сила. Тракийското племенно име трибали се тълкува като тройно силни. Три отговаря на тракийското три -3, а бали отговаря на старобългарското болий.
Виждате ли колко тракийски думи дават обяснение за старобългарската титла, защо тогава ни заблуждаваха, че боил трябва да се търси в тюркските езици? Тракийската титла бален-принц, господар е документирана през VIII-ми век преди Христа, а първите тюркски надписи са от VI-ти век след Христа, т.е. поне хиляда и триста години по-късно. Ако някой е давал думи на някого, то траките са дарителите. Гробници от тракийски тип (облицовани с дървени трупи) се срещат и в Сибир, но азиатските са от по-късен период сравнени с европейските. Генетичният материал от скелетните останки на погребаните в тайгата благородници показа, че тези хора са дошли от Балканите понеже са носители на генът Р1а1. Наличието на бели мумии в Такла Макан също доказа, че е имало миграции на европейски народи към Средна Азия. Дори има древни исторически свидетелства за това. Ариан, Хигиний, Плиний и др. стари автори разказват за тракийски поход към Индия. От друга страна в индийските пурани се споменават бригус – митичен народ на бойци колесничари ( каквито са били траките). Не е трудно да разберем, че тези бригус са тракийските бриги...
Каква е равносметката:
– Имаме тракийска титла (сродна на боил), документирана около хиляда и триста години преди първите тюркски надписи;
– Известно е, че гробници от тракийски тип има дори и в Сибир;
– Погребаните в “земите на тюрките” благородници се оказват от древен Балкански произход, носители са на генът Р1а1;
– Римски и гръцки автори са описали тракийски поход към Азия;
– В индийските предания се говори за идване на бойци колесничари носещи име бригус, което е почти идентично бриги (тракийски народ);
Поне за мен изводът е ясен, дори и сред тюрко-алтайските племена да се употребява титла подобна на боил, тя е заета от древни балкански поселници, които са били много по-развити от азиатските народи и са ги владели значителен период от време. Тъй като има сведения за тракийски поход към Азия, а в Индия, Китай и Сибир са намерени находки, чийто прототип е от Тракия, то не е трудно да се заключи, че древните балкански поселници, които повлияват тюрко-алтайските племена са тракийци, най-вероятно клон на бригите.
Да не забравяме и нещо друго, което е от особена важност. Известно е, че тюрките заемат охотно много титли от други народи.
- султан е от арабски произход
- векил е от арабски произход
- везир е от арабски произход
- паша е от персийски произход
- гавазин ( каваз) е от арабски произход
- имам е от арабски произход
- аянин е от арабски произход
- заптие е от арабски произход
- сеймен е от персийски произход
- сердар е от персийски произход
Дори административни термини като кааза и вилает са заети от арабите...защо тогава да не бъдат заети няколко думи и от траките?
Когато се представят всички данни нещата изглеждат съвсем различно, нали? Безсъвестни личности ни омайваха дълго време защото от нас бяха скрити важни сведения, а чужди и служещи на тях наши учени разпространяваха умишлено заблуди. Иречек излъга, че българите са носели чалми, Златарски прекрои княз ( КАНАС) на хан, Бешевлиев не се посвени да заличи българската част на Малка Скития и да запрати Алцек в Бесарабия....Защо бе направено това?
Самочувствието на един народ е от изключителна важност.Политиците го знаят и затова тези от тях, които са загрижени за своята държава правят всичко възможно да държат на ниво гордостта на хората си. От друга страна, общество лишено от национална гордост ще залинее и бавно но сигурно ще остъпи мястото си на друг етнос. Животът е борба, за да оцелееш трябва да имаш най-вече духовна сила, нужен ти е един светъл идеал, който да те крепи в трудните моменти. Поради тази причина в древността, преди да встъпят в бой дедите ни са пеели песни възхваляващи своите герои, чийто действия са вдъхновявали мнозина.
Ние сме народ с изключително силно чувство за справедливост, винаги сме се противопоставяли на неправдата, винаги сме се бунтували. Да не мислите, че Априлското въстание е първият опит за въоръжена сърпротива против турското подтисничество. Векове наред, родолюбиви българи са се обединявали и не са се боели да нападнат дори големите градове, за да накажат тираните....
За да е възможно българина да се държи под контрол е трябвало да се убие гордостта и самочувствието му, да бъдат прекъснати старите традиции, да се внушат лъжи, които ще доведат до отслабване на националното самосъзнание...
От Освобождението ни до сега сме имали твърде малко непредубедени учени. Ц. Гинчев, Г. Ценов и др. показаха тракийските ни корени, но тяхното откритие не бе удобно за силните на деня. Представителите на руската, а и на австро-унгарската историческа школа знаеха отлично, че истината за миналото на българите ще урони престижа и на двете империи. Ролята на траките в оформянето на държавността на германи и руснаци беше добре известна на всички учени.Те обаче не само, че премълчаха истината, но и умишлено създадоха грозни лъжи за нашата история.
С идването на тоталитарният режим през 1944 година не настъпиха промени в положителна насока защото събуждането на национална гордост не съвпадаше с идеологията на компартията. Стана дори по-зле защото бе атакувана жестоко вярата ни. Християнските добродетели, които ни опазиха половин хиляделетие бяха почти унищожени от шепа престъпници. В последно време се плъзна и ново поколение чуждопоклонници. С ехидни подигравки и безсрамни манипулации те се опитват да смачкат в зародиш всеки опит на българите да получат това, което им се полага. Отнема ни се малкото останала гордост и достойнство...какво ни остава тогава? Да умираме бавно и тихо в ъгъла без съпротива и да направим място на новите господари на тази земя?
Това аз не желая да приема! Ще бия камбаната докато мога, а когато си замина моите заместници ще продължат делото ми. Истината трябва да се знае от всички нас. Трябва да знаем, че сме силни и способни, че не трябва да се надяваме на никого, а сами можем да оправим държавата си. За да го направим обаче трябва да си върнем старото самочувствие и гордост. Противопоставяне на неправдата може да окаже само будният и гордият, плахият е обречен на гибел. Време е да направим избор какви искаме да бъдем!

Посвещавам на Сарадива.

Източник: Спароток

kulian blagar
Мнения: 98
Регистриран: 03 авг 2009, 23:41

Re: БОИЛ – ТЮРКСКА, ИЛИ ТРАКИЙСКА ТИТЛА

Непрочетено мнение от kulian blagar » 21 сеп 2010, 19:44

Men, ще си позволя малко жонглиране с имената на БОГ ДИОНИС.

"БАЛис пък е един от епитетите на тракийският бог ДИОнис, а значението е господарят. Тракийското племе витини нарича върховният си бог Балеос – господарят."........

БАЛ = ДИО = ГОЛЯМ = СИЛЕН = ПЪРВИ = СЛЪНЧЕВ = ГОСПОДАР …= БОГ
Всички тези думи значат едно и също - БОГ!!!
Мисля, че всички ще се съгласят!

НО,!!!... ДИО ДЕО ДЕУС ТЕУС водят началото си от езика на ДРЕВНИТЕ ПЕЛАЗГИ, а БАЛ, БУЛ, БОЛГ, БОГ от езика на северните Арии – КИМЕРИЙЦИТЕ!
Затова и името на тяхното море е БАЛтийско!

Спароток пише:
„…Тракийското царско име ДЕКЕБАЛ се обяснява с думите дек-меч и бал- сила. Тракийското племенно име ТРИБАЛИ се тълкува като тройно силни. Три отговаря на тракийското три -3, а бали отговаря на старобългарското болий…”

Тук не съм съвсем съгласен със Спароток. Предлагам по-различно тълкуване на думите, предполагам, с което ще се съгласи и той:
ТРИБАЛИ – ТРИ-БАЛи – ТРИ БОГА – ПОЧИТАТ ТРИ БОГА – буквално преведено ТРИБАЛИ = ТРИ-БОЖНИЦИ.
Кои са ТРИТЕ БОГА?
ХЕРМЕС – защото е богът родоначалник на Троянците.
ДИОНИС – защото е богът родоначалник на балканските тракийски племена.
ЗАЛМОКСИС - защото е богът родоначалник на Гетите.
Трибалите са ИЛИРИ. ИЛИРИТЕ се спуснаха от северните земи и се настаниха в западните земи на днешния Балканския полуостров в края на ІІ и началото на І хил.пр.Хр. Те са потомци на тези ТРОЯНЦИ, които не останаха с Еней в Италия а продължиха с корабите си на запад, преминаха Ахилесовите стълбове(Гибралтар) и се поселиха по Британските острови и СКАНЗА. Там се сродиха с местните кимерийски племена, роди се смесен народ и СЕ НАРЕКОХА ИЛИРИ, защото ИЛИОН е другото име на ТРОЯ. Троянците са Траки. У Троянците най-почитания бог е Хермес-закрилникът на Троя, считат го за техен РОДОНАЧАЛНИК.
Тук, в северозападната част на Балканския полуостров те се сляха с местните Траки и потомците им поради кръвното родство приеха техния родоначалник бог ДИОНИС и за свой.
В средата на І хил.пр.Хр. от централна Азия в Европа идват част от прогонените от персийските царе Камбиз II- син на Кир и Дарий САКИ и МЕСИ-ГЕТИ/масагети/. Трог Помпей отбелязва, че след победата си над песийския цар Кир при р.Араксес (Волга) царицата на масагетите Томира се е оттеглила в Мала Скития (Добруджа) и основала гр. Томи (дн. Констанца в Румъния)(ГЦ б, 18) - в земите на гетите.
Гетите са племена от „особенно тесто” – те играят изключително важна сплотяваща и обединяваща роля сред упоменатите по-горе народи и създават на обширна територия(припокрива се с Европейска /Херодотова/ Скития) ОБЩНОСТ ОТ ПЛЕМЕНА И НАРОДИ с близък религиозно-културен мироглед и морално-ценностна система. Гетите донесоха в Тракия култа към ЗАЛМОКСИС, а тези Илири, които се сродиха с тях и го приеха бяха наречени ТРИБАЛИ!ДЕКЕ-БАЛ(ДЕЦЕ-БАЛ) буквално значи ДЕТЕ-БОГ, както е и известно в българския фолклор. В народните песни се пее още за КНЯЗЧЕ МИСИКИЙЧЕ, КНЯЗЧЕТО МИСИЯ, ЦАРЧЕ МИСИКИЙЧЕ, които са синоними на ДЕТЕ-БОГ.

В тези имена е вложена СИМВОЛИКА. Всички те са ОЩЕ ОТ „ЕЗИЧЕСКИЯ ” ПЕРИОД НА РАННОТО ХРИСТИЯНСТВО НА ТРАКИТЕ-БЪЛГАРИ И СА „ЕЗИЧЕСКИТЕ” ИМЕНА НА ИСУС.

ЗАЩОТО… „ЕЗИЧЕСКИ” не значи МНОГОБОЖЕН!!!... а значи НАРОДЕН!!!
ЯЗИК на старобългарски значи и днешното - ЕЗИК, и ПЛЕМЕ, и НАРОД!!!
А ДЕКЕБАЛ(ДЕЦЕБАЛ) не е собственото име на дакийския цар! То е религиозно прозвище, което значи – ЦАР, ПОСЛЕДОВАТЕЛ НА ИСУС т.е. ЦАР /ранен/ ХРИСТИЯНИН!!!

Кулиян Блъгар

bozman
Мнения: 101
Регистриран: 27 юни 2011, 21:23

Re: БОИЛ – ТЮРКСКА, ИЛИ ТРАКИЙСКА ТИТЛА

Непрочетено мнение от bozman » 05 юли 2011, 03:15

БОИЛ – ТЮРКСКА, ИЛИ ТРАКИЙСКА ТИТЛА
--- Беше показана някъде тук във форума, една надгробна стела от гр. Томи от ІІ в.пр.н.е. Там пределно ясно е изписано чия е тази титла и от кога е. АКО има тракийски и тюркски надписи от това време с тази титла, ЕДВА тогава тя може да се счита за употребявана в тези езици. В противен случай си е титла от езика на който е изписана стелата - елински.
Поздрави.

men
Мнения: 965
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Боил – тюркска или тракийска титла

Непрочетено мнение от men » 27 фев 2015, 12:26

Един премълчаван факт от страна на нашите учени-историци е за палеобалканския произход на древната титла Боуил - Боуляр.
При пеласги и одриси по всички важни въпроси, василевсите се съветват със старейшините на видните семейства, които образуват съвет на старейшините - Боуле(Буле).
Боуле /Буле/ (гр. βουλή, /съвет, съвещание/ е съвета в пеласгийските и тракийски градове, подготвящ заседанията и решенията на народното събрание, този съвет изпълнява и други политически и административни функции.
Точно такъв съвет - Боуле /Буле/ на тракийските старейшини заседава и в Тримонциум/Пловдив/ след превръщането на Тракия в Римска провинция през 45г.
Логично се налага извода, че такива съвети на старейшините са заседавали и в тракийските царски градове Ускудама, Кабиле, Севтополис, Бесапара преди Тракия да стане Римска провинция.
Също много логично е членовете на съвета на старейшините към владетеля да се наричат от Боуле /βουλή –съвет/ производно Боуили и Боуляри – съветници т.е. членовете на този съвет изпълняват длъжността/работата/ на висши съветници /Боуили и Боуляри/ при владетеля.
Аналогичен случай наблюдаваме при много длъжности/професии/:
Съвет – Съветник – член на съвет - днес
Боуле – Боуил – Боуляр – висш съветник /аристократ/ - преди
Кон – Коняр – отглежда коне
Леене – Леяр – отлива метали
Зид – Зидар – изгражда зидове
Гъдулка – Гъдулар – свири на гъдулка
Гайда – Гайдар – свири на гайда
Билка – Билкар – събирач на билки
Цветя – Цветар – отглежда цветя
Градина – Градинар – работи в градина
Крава – Кравар - отглежда крави
Овца – Овчар – отглежда овце
И т.н.

Днес за титлата Боил нашите учени казват следното:
„Боила е титла, носена от част прабългарското болярско съсловие. Предполага се, че има старотюркски произход. В зависимост от имуществото си или функциите, които изпълнявали в държавната администрация болярите в Първата българска държава се делели на: боили/първенци и багаини /военни началници/. Боилите се деляли на вътрешни (“велики“) и външни (“малки“). Вътрешните оглавявали т. нар. комитати.”

А за титлата Боляр казват следното:
„Болярин е средновековна наследствена титла, носена от най-висшата прослойка на феодалната аристокрация на България.
През Първото българско царство болярите се делели на: - боили (първенци) и багаини (военни началници), - велики (големи) и мали (малки, - вътрешни и външни.
Според "Книга за церемониите" на Константин VII, по времето на Симеон Велики великите боили са били шест на брой. Те участвали в Съвета на Великите боили, който решавал най-важните държавни дела. През Второто българско царство болярите също се делели на велики и мали в зависимост от имуществото си или функциите, които изпълнявали в държавната администрация.
Често титлата боляр се носела заедно с друга като кавхан, боритаркан, ичиргу боила, миник, челник, велик логотет, велик войвода, протовестиарий и др. Най-високопоставените участвали в Синклита (Болярски съвет), който съветвал българския владетел през Първата и Втората българска държава. Те се ползвали с многобройни привилегии и заемали най-висшите административни и военни длъжности. Това било предпоставка за концентриране на голяма власт в ръцете им, което водело до чести заговори срещу владетеля или отцепване на цели области от държавата и обявяването им за независими.”

За мен е очевидно, че титлата Боуил- Боуляр носена от българската аристокрация произлиза от Палеобалканската дума Боуле/βουλή – Съвет. Старейшините/аристократи/, като членове на Съвета при владетеля са ги наричали Боуили – Боуляри – висши съветници при владетеля.

Табло в Пловдивския археологически музей указващо, че в града е заседавал Съвет на старейшините /Боуле/Буле/βουλή–Съвет/ и след превръщането на Тракия през 45г. в Римска провинция.

viewtopic.php?f=16&t=1440&hilit=%D0%B1% ... 1%8F%D1%80

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост