ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ

sum
Мнения: 2725
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ

Непрочетено мнение от sum » 27 апр 2010, 10:35

http://sparotok.blog.bg/politika/2009/0 ... rim.406675

В “Траките и Тяхната Писменост” бе споменато, че древната традиция е определяла траки, пеласги и илири като три клона на една и съща общност [1] стр.23-24. Обяснено бе също, че тези древни наши предци са и създателите на първата азбука...т.е. били са най-развития за времето си народ. Въпреки, че мнозина осъзнават колко висока е била културата на трако-пелазгите, за известна група хора би звучало странно, ако днес някой каже, че нашите деди са основали Рим и дори са повлияли латинския език. Това би било прието по-скоро като шега, или фантастична измислица въпреки, че самата истина.Съществуват доказателства от различно естество, които за съжаление са трудно достъпни за широката публика. Стари летописи, характер на топоними и археологически находки дават предостатъчно данни за присъствието на предците ни на Апенинския полуостров в античността и ролята им в оформянето на ранното римско общество.

Пишейки за основаването на Вечния град Плутарх разказва, че има много спорове по отношение на легендите за произхода на Рим. На първо място гръцкият историк поставя преданието за пеласгите. Те били войнствен народ, който покорил много други племена. След като се установивили в Лациум пеласгите нарекли селището си Роме. Плутарх обяснява също, че на езикът на пеласгите РОМЕ означава сила ( на оръжие) [2] стр.45 Вариант на думата роме се среща в тракийското лично име Rhoemetalcos - Реметалк ( със значение говорещ силно) и в старобългарската дума раменъ- силен.

За могъществото на пеласгите свидеделства и Дионисий Халикарнаски споделяйки, че пелазгите превъзхождали много народи във военното дело . [3] I-25. Античния автор добавя също, че благодарение на храбростта и мъжествеността си пеласгите завладели много плодородни земи (в Северна Италия ) и станали голям и благоденстващ народ [3] I-24.

Херодот пише, че по негово време (V -ти век преди Христа ) пеласгийски език все още се е говорело в град Крестон, намиращ се на север от тирсените ( етруските) [4] I -57. Страбон е поредния стар автор потвърждаващ присъствието на пеласги на Апенинския полуостров споменавайки, че етруския град Агила бил основан от пеласги [5] V-2-3.

Разбира се само на литературни извори не бива да се разчита, колкото и достоверни да са те. Потвърждение трябва да се потърси и от други области. Топонимията дава изключително важни сведения за това кой къде и кога е живял, защото всеки народ има свои специфични названия за земя, море, град и т.н. Разлеждайки имената на древни селища, местности и реки в Италия А. Скиарета определи много от тях като тракийски, илирийски и пеласгийски по произход. Става дума за: Алге, Блера, Кремона, Кремера, Волки, Пирги, Калетра, Грависке, Руселе, Алсиум, Перусия, Агила и др.[6].
Като местности и селища с непознат произход Скиарета определя Дола, Остра, Тразимене и т.н. За Дола италианския изследовател предполага, че е обяснение може да се даде с уелската дума dol- дол, долина, но както сами виждате тя е идентична с българската дол. Остра е също идентична на българското прилагателно остра, а Тразимене е лесно обяснимо с българския глагол треса и съществителното земя. Тразименското езеро всъщност е било тресавище. Ще бъде добавено, че името на прочутата Тарпейска скала, от която римляните хвърляли престъпниците е чисто тракийско ( и българско разбира се). Скалата е наречена така заради дълбоката пропаст под нея, където убийци и предатели са намирали смъртта си. На тракийски тарп означава пропаст, ров [7] стр.102.Тарп отговаря и на българската дума трап- яма, ров.

Трябва да се отбележи, че все още съществуват следи от присъствието на трако-пеласгите в Северна Италия. За това свидетелстват пеласгийските стени, спасили Рим през втората пуническа война [8]. Куполните гробници в Етрурия от ранната желязна епоха са от същия тип както и тракийските, да не забравяме, че антропоморфните урни на вилановската култура имат свой прототип в много по-старите тракийски и троянски анторпоморфни съдове. Други общи неща между културите на древна България и древна Северна Италия са приликите във фибули, керамика и въоръжение.
Религията също показва, че преселници от Балканите са повлияли древните жители на Апенинския полуостров. Почитаните от етруски и латини богове: Арес, Бакхус-Дионис, Земла, Лата, С(в)етлан и др. са несъмнено от трако- пеласгийски произход. За да бъдат приети в пантеона на италийските народи, то някой притежаващ изключително влияние трябва да ги е наложил. Единствения кандидат са трако-пеласгите. Според Дж.Доналдсън пеласгите нахлули в Апенинския полуостров от север, заселили се първо в Етрурия и там основали империя [9] стр.22. Бивайки аристокрацията на тази нова империя трако-пеласгите повлияват подчинените им народи езиково. За това, че наши предци са се смесили с етруските в древността свидетелстват много етруски думи показващи невероятна прилика с българските. Някои от тях са: дин-ден, мат-мед, ета-ето, калу-кал,черно, ан-он (той), кейсу-къс (парче), мас-мъж, пала-поле, клут-ключ, крепни-крепък, талмите-тълмачъ (преводач), туп-тупам, та-тъ, та (тази), суплу-сопьцъ (свирач), сва-свой, зивас-жив...От своя страна, в по-късни времена смесеното с пеласги етруско население властва векове наред над латините и ги повлиява силно. Касае се за законодателство, религия, военна организация, които бъдещите господари на света вземат от нашите деди.
Навярно мнозина се питат- Защо след като трако-пеласгите са били такъв велик народ в историята няма почти никакви данни за тези забележителни хора? Отговора е много прост – Никой не обича бившите си господари и прави всичко възможно да заличи спомена за тези, които са го владели и са му дали култура.В наше време почти никой не е и чувал за трако-пеласгийско присъствие в древен Лациум защото римските императори са осъзнавали, че няма как да внушат на поданниците си, че са едва ли не божествен народ, ако първо не бъде изтрит напълно споменът за тези, които са донесли писменост, нова религия и знания на Апенинския полуостров. В началото биват обезличени и асимилирани трако-пеласгите от Етрурия, Лациум, Калабрия и Апулия, след това бива отправен поглед към Юго-Източна Европа, родната земя на старите господари. Малко по малко Тракия бива завладяна, а благородническата прослойка, запозната с древната история на страната си бива латинизирана. Древни светилища ( навярно имащи и книгохранилища) биват ограбени, повечето от надписите унищожени. Това е и повода за анти-римското въстание, организирано от жрецът на весите Вологес. За съжаление успехът на този бунт е кратък. Рим се справя с непокорните родолюбци и след това се започва още по-усилена латинизация на градското население, познаващо древната история. Само за няколко века дедите ни забравят миналото си. Ценните исторически извори остават недосегаеми за обитателите на Тракия.

В по-късни времена, с появата на франкската държава достъпът до важните летописи е отново невъзможен. Дори става и по-зле понеже германските “наследници” на Рим си приписват троянски, т.е. тракийски произход и не е изключено тогава да са били унищожени много важни документи показващи връзката между древните основатели на Вечния град и дедите ни.
С течение на времето ситуацията не се променя в наша полза. Западните учени, водени от жажда за величие приписват на народите си делата на нашите предци. През XVII-ти век едно тракийско племе - гетите (наричани още готи) са обявени за германски народ, а по-късно Нибур прави опити да изкара пеласгийския език от тевтонски произход [10] стр. 29. Ситуацията става още по-сериозна, когато западните учени разбират, че не само Рим, но и всички германски народи са били владени от “нашественици” от юг.... Работата на Р.Дж. Летъм “Тацитова Германия” кара косите на германските учени да се изправят от ужас поради следния извод на английския учен – Колкото по-стари са топонимите в Германия, толкова по-ясен е славянският им характер [11] стр.29. Понеже не са били в състояние да оборят Летъм, германските учени оставят работата му без коментар и организират кампания целяща да изкара славяните късни преселници. Щом са дошли чак през VI-ти век в Германия, то няма как да са властвали над немци през първото хилядолетие преди Христа. Няма ли славяни- няма и проблем.

За някои читатели е може би доста объркващо, започнахме с трако-пеласги, а сега изведнъж славяни, как стана това? В “Изчезването на един народ” бе отбелязано, че ранносредновековни автори са считали тракийските племена беси и гети за предци на народите наричани склавини и славяни. [12] [13]. През XIX-ти век това все още се е знаело от западно европейски учени. С. Дънлап отбелязва -Thracians, Getae, Scythians.. were so many links in a chain connecting Pelasgians with Media...Pelasgian was unquestionably most nearly related to Sclavonian [14]. 323 ( Траки, гети, скити са звена от дълга верига свързваща пеласгите с Медия....Безспорно пеласгийския език е най-близък до склавонския/славянския). На същото мнение е и Дж. Доналдсън – Pelasgian language, as it appears in the oldest forms of certain Latin and Greek archaisms, was unquestionably most nearly allied to the Sclavonian ( Както става ясно от най-древните форми на дадени латински и гръцки архаизми, пеласгийския език безспорно е най-близък до склавонския/славянския) [9] стр.42.
Тези данни обаче не стигат до българския читател. На нас е известна само версията на германската историческа школа, в чийто интерес е било да се отрече присъствието на славяни в древността. Това, което римляните започват, германците завършват и създават такава каша, че никой човек да не може да прозре истината. Няма и как защото ценните извори биват цензурирани, а сведенията от древните писмени паметници биват укривани. Кой би повярвал, че славяните са дошли в Средна и Западна Европа чак през VI-ти век, ако бе уповестено, че на златните плочки от Пирги ( град основан от пеласги) е изписано Velines zal Cluvenias turuke – Велин, царят на славяните дари...[15]стр. 59, 356. ..Този надпис е от VI-ти век преди Христа.
Никой не би си помислил, че славяните са измислица на Екатерина Велика, ако бяха достъпни изворите, свидетелстваши, че славянският език е продължение на пеласгийския, че веси и гети са по-старите имена на славяните. Всичко това е неизвестно на широката публика. За това дори почитателите на проф. Ценов отказват да приемат, че българите са част от славянското семейство, макар Ценов да е обяснил това пределно ясно. Родолюбиви хора използват работите на Г. Сотиров обясняващ кои са траки и пеласги, но добавят, че този учен се бил заблудил за принадлежноста ни към славяните. Как така един изследовател ще имат гения да открие толкова важни неща за нашата история, но ще се заблуди за произхода ни?
Времето ще покаже кой е прав, истината може да се забави, но не и да се спре. Любовта към България е нещо прекрасно, но нека тя да не ни заслепява. Да, нашите деди са били велик народ, най-надареният и най-смелия от всички славяни ! Нека пазим паметта им чиста и да не ги отделяме от роднините им!

Използвана литература:

1.V. Duruy, The World of the Legendary Greece, Leon Amiel Publ.Edition Minerva, Geneve, 1975;
2.Plutarchus, Grondvesters van Athene en Rome, De Haan-Standaard, Antwerpen, MCMLXIV;
3. Dyonisius of Halicarnassus, Roman Antiquities, Loeb, London, 1937;
4. Herodotus, Histories, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, 1996;
5. Strabo, Geography, Loeb, London, 1923;
6.http://digilander.libero.it/toponomastica/etruria.html
http://digilander.libero.it/toponomasti ... #pelasgian
http://digilander.libero.it/toponomasti ... .html#dola
http://digilander.libero.it/toponomasti ... scoumbrian
7. В. Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977
8.http://www.historyofancientrome.com/_pr ... ory05.html
9.J. W. Donaldoson, Varronianus, A Critical and Historical Introduction to the Ethnography of the Ancient Italy and to the Philological Study of the Latin language, Jhon Parker and Son, London, 1852;
10. G.B. Niebuhr, The History of Rome, Thomas Wardle, Philadelphia, MDCCCXXXV;
11.R.G. Latham, The Germania of Tacitus, Taylor, Walton and Marbely,
London, 1851;
12. T. Simocata, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae;
13. http://www.ewtn.com/library/MARY/THEOCENO.HTM
14. S.F. Dunlap, Vestiges of the Spirit of Man, D.Appleton and Co, New York, 1858;
15. J Šavli, M Bor, I Tomažič, Veneti –First Builders of European Community, Editiones Veneti, Wien, 1996;
Р.Ч.

ceco_kal
Мнения: 80
Регистриран: 08 дек 2011, 11:57

Re: ТРАКО-ПЕЛАСГИТЕ И ОСНОВАВАНЕТО НА РИМ

Непрочетено мнение от ceco_kal » 11 мар 2013, 12:23

ЧУДЕСА И НЕУДОБНИ ФАКТИ

Съществуват и други доказателства за присъствие на траки на Апенините. Тит Ливий споменава в работите си като първи царе на Силвиите владетелите Атис, Капус и Капетус. Тези имена обаче са тракийски. Атис е дори тракийски теоним, става дума за един древен бог на плодородието. Да не забравяме и това, че основателите на Рим – братята Ромул и Рем са определени като синове на Арес – тракийския бог на войната. Имената Ромул и Рем нямат обяснение на латински, в езика на дедите ни обаче значенията са силен (Ромул) и първи (Рем)...Рем наистина е роден първи, но Ромул остава силния, той основава Вечния град...http://sparotok.blog.bg/politika/2012/0 ... kti.999454

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта