КАК НИ ЛЪГАХА БЕЗСРАМНО!

sum
Мнения: 2725
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

КАК НИ ЛЪГАХА БЕЗСРАМНО!

Непрочетено мнение от sum » 26 апр 2010, 01:13

http://sparotok.blog.bg/politika/2010/0 ... mno.515412

Имах намерение да продължа с втора част на Траките, които не познаваме, но понеже ми омръзна от анонимни, призоваващи да се четат научни работи, а не моите глупости, реших да покажа на читателите колко “сериозни” и “достоверни” са работите на нашите езиковеди. Вие сами може да видите кой е прав и кой ви заблуждава. Можете да отсъдите дали нашите академици се занимават с наука, или пропаганда.

В своята творба “Езикът на Траките”, многоуважаваният наш линвист Иван Дуриданов твърди, че паралелите между тракийският и индо-иранските езици не били много. Представени са само четири.
Thracian and Indo-Iranian ( тракийски и индо-ирански)
There are not too many parallels: ( не съществуват много паралели)

1. Thracian -dama in the VN Uscu-dama is explained from the IE *dhama and is compared to the Old-Indian dhaman- 'a place for living', the Avestan daman 'a place, a country'.
2. Thracian -diza, -dizos 'a fortress' in VN Tyro-diza, Kisti-dizos, Tarpo-dizos, and the Avestan pairi-dаeza- 'a fence', the Old-Persian dida 'a fortress'. also
3. Thracian PN Byzas, Byzes, the Avestan buza 'a goat', the New-Persian buz 'a goat', and the Armenian buz 'a lamb'.
4.VN Perinthos, the Old-Ind. párvata- 'a mountains, a rock, a stone', the Avestan paurvata- 'a mountain', and the Hittite peruna- 'a rock'.

Поне за мен изявлението на Дуриданов е меко казано неточно. За да не бъда голословен представям един алтернативен списък на успоредици между тракийски и индо-ирански ( санскрит и авестийски). Думите в първата колонка са тракийски, следват санскритски. Авестийските са маркирани със звездичка*. Най- в дясно са представени български сродни думи. Пояснения са дадени в скоби.

тракийски-индо-ирански – български

аид-адея-ад
алта-лиятe- лияти ( лея)
анг- акга – онгълъ ( ъгъл)
ак-акса-око
акеле-кала (извор)- кълна (изворът въщност е покълваща от земята вода)
апа- апа* -опити ( пия, опивям, поя, упоявам)
арса-раса – роса, течност
аса- асих- оса, осил, остро
асдул-асу (кон) - яздя, ездач, езда
балайос-бала- болий ( по-голям), былиа ( господар)
бел, бал- балакса-бял, бел
берг- бргу- брег, бряг
берза- буржа -бреза
блек- балакса – блестя
бриза-врихи-брица ( житен сорт)
брилон- бриноти- брити- ( бръсна)
бруз-бружа-бърз
бурд-прата-брод
васт – васту – вьсъ ( селище)
венз- бандаяти – вензати (веза, свързвам, обединявам)
вер-вртети- врьтети (въртя)
вис-виса- вьсъ ( селище)
вода-уда-вода
волинт- балин- вол
газ-гадх-газя ( преминавам вода)
гар, гаири* –гора ( планина )
гент-ханти- гнет, женти ( жъна, повалям)
гермас-гарма- грети (грея), жар
горд-гереда* -град ( ограждение, градина, градище)
дама-дама –дом
дарз-дарх-държа
дурс- дрса –дързък
дин-дина-ден
дра-дараяти –драти ( дера, късам)
друм-друма-дръмъ ( горичка)
дума-дума – дымъ ( дим)
дур- двара- двор
ез- ажа- ежина ( козя кожа)
есп-аспа* - ездач ( от ЕСП идва името ЕСПЕРИХ, АСПАРУХ- княз на българите )
залт-зараним* – злато, заран ( червенеещо, жълтеещо небе)
зен-жана-жена
земла-зам* -земля ( земя)
залм –чарма – шлем, чревъ ( кожа, първите шлемове са от кожа)
зела-хала - желание
зуер-шара-звер, звяр
ила-ила-илъ
кал-кала-кал
кент-чеда – чендо ( чедо)
керс-крсна -черен
кетри-чатур- четири
кос-ко-кой
коза- ажа-коза
ма-ма-майка
мидне-маетана*-мятам, место ( селище)
оста- аси- уста
пат-пат- падам
пер- пурвака- първи ( първороден)
перг –пражия-праг
пин-паана-пиене
полт- пала – палица, плотъ ( кол, ограда)
прас-прусноти- пръскам
рамус-рамате* – ръмеж ( спокоен дъжд)
рез-раж – резъ ( богаство, печалба, древните царе са най-богатите в обществото)
са-са-сь ( тази, това)
сабас-сваю- свободъ
сама-сама-самъ ( сам, самият)
сара-сара -езеро
руда-рудира- рудръ ( червен)
синд-синд, шентате*- шетам ( движа се, тека, тичам)
скапт –купа- копати ( копая)
спинд-спента*- свентъ( свет, свят)
стара-жара-старъ ( стар)
(с)уекро-свасура-свекър
сула-сулака – сулица ( копие, кол, дърво)
суит-свита-свитати (светя )
сура-сура- сурва
свит-свита – свитати ( светя)
тама-тама-тъма
три-три-три
удра-удра-видра
уед-ади-веднъж, един
уид-вид-видя
уса- уша, усра- устро ( утро)
ут-уд - от

Не четири, а осемдесет и четири са успоредиците между тракийски и индо-ирански. Е, кой лъже и кой казва истината? Всеки, който може да брои е в състояние да разбере, че Дуриданов е изнесъл абсолютно неверна информация.

Любопитен съм какво ще кажат анонимните, твърдящи, че аз заблуждавам читателите си, а многоуважаваните учени от БАН са хората, на които трябва да се вярва. Как е възможно в една научна работа да се премълчи, че името на Есперих (Аспарух) е от тракийски произход! По този начин се дава възможност да се спекулира с произхода на българите. Ето каква е "непредубедеността" на нашите учени.

Дуриданов е пропуснал и друго, в работата му умишлено не са показани всички български успоредици. Едва ли един известен и уважаван езиковед не е бил запознат със старобългарски думи като лияти, ежина, онгълъ, вензати, дымъ и много други. Явно влиятелни личности са се страхували да не би читателите да разберат, че тракийският език е най- древната форма на българския и на Дуриданов е било наредено да представи данните по такъв начин, че най-важното да остане почти незабележимо. Какво да прави човека, ще слуша, иначе е щял да получи еднопосочен билет за Белене. В интерес на личната си безопасност Дуриданов е направил компромис със истината. Човешко е, разбираемо е, никой не иска да загуби здравето и живота си. Комунистическият режим смачкваше в зародиш всеки опит за повдигане на гордостта на българина. Партията, а не Родината бе това, което трябваше да се уважава. Целта бе да се създаде безволево, сляпо общество, което е лесно за управление. Горд народ не се оставя да го тормозиш и унижаваш. Поради тази причина червената цензура осакати много езиковедски и исторически изследвания. Поради това, работите на нашите академици не могат да се приемат безрезервно, напротив, необходимо е представеното досега да се провери и поправи, иначе така необходимата ни истина никога няма да излезе на бял свят.

Връзката на тракийския ( най-древният български) и индо-иранските езици е ключ към така наречената индо-европейска общност. Такава не е съществувала. Тъй както римляните покоряват и повлияват езиково много народи, така и траките са завладели и повлияли езиково много племена през Ранната Бронзова Епоха. Никой не се съмнява във влиянието на Рим, защо обаче се дискриминират траките? Кое дава основание???

1.Първата писменост в света е от земите на траките.
2.Първото обработено злато е от земите на траките.
3.Първото позлатяване на съд е от земите на траките.
4.Най-древното царско погребение е това от враненския некропол.
5.Най-древният европейски град е от земите на траките.
6.Траки дадоха религия и култура на гърците. Днес вече не може да се отрече, че Орфей, Тамир, Лин, Евмолп и др.са траки.
7.Траки разпространиха обработката на желязото и така предизвикаха истинска революция в развитието на европейските народи.

Анонимните ще продължават да хулят траките, но не могат да променят фактите. От нас се иска да отворим очите си, да видим истината и да продължим благородното дело на нашите деди.
Р.Ч.


Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост