Откъде е гръцката азбука

sum
Мнения: 2749
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Откъде е гръцката азбука

Непрочетено мнение от sum » 24 мар 2010, 18:24

Откъде е гръцката азбука?
Б.Г.Б. - Боцман

Според гърците азбуката йм е донесена от Кадъм. Това е легендарното
известие и то не дава никакви подробности от какъв първоизточник е тя самата.
Други извори говорят, че гърците са взели азбуката си от финикийците, като
впоследствие са я пригодили към речевите особености на елинския език. Общо
взето „пътя на азбуката” според официалните мнения е: от финикийците при
гърците, от гърци при етруски, от етруски при латини. А от гърците чрез Кирил и
Методий у славяните. Нека да направим един малък преглед на
гореизложените твърдения, които съвсем схематично изложихме. Прегледа ще
бъде едно сравнение на графологиите от известни и немногоизвестни на
науката източници и преводи.
1.JPG
1.JPG (36.27 KиБ) Видяна 7270 пъти
В тази таблица на B. F. Cook ( от Reading the past издание на British Museum press)
се вижда, че първознаците от Йониа, Атина, Коринт и Аргос се различават
твърде фрапиращо от финикийското писмо, което е приложено по долу. Фиг.2.
Поради тази причина B. F. Cook класифицира финикийската азбука към
семитските езици от които произлиза и иврит ( в последната колонка) виж табл
№ 2. В следващата таблица № 3 също имаме протогръцка писменост от VІІІ –
VІІ в. пр.н.е. според J. F. Healy. Странното е, защо Healy не е разчел нито един
надпис с тази протогръцка азбука – тези надписи които са над стелата от камък
на същата страница. Естественият отговор е защото не е можал. Което пък
изважда тези протобукви от контекста на протогръцкият език. В таблица № 6
знаците от Розетката от Плиска според проф. Йончев.
2.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG (27.58 KиБ) Видяна 7237 пъти
5.JPG
6.JPG
6.JPG (11.98 KиБ) Видяна 7256 пъти
На табл. № 5 имаме рунна писменост от Иберия (V в.пр.н.е.), която е
осъществена на бронзова плоча с размери приблизително 80 х 57 х 0,2 см.
Това е рунна писменост наречена от испанците селто-иберийска. Един
прецизен фин лист от бронз доказващ високата технологична култура на своите
създатели. Текста върху него е теологично поучителен. Той носи българска
реч, колкото и да е невероятно това. Има и други текстове с тази писменост,
които няма да изброяваме понеже не е неоходимо за целта на статията. Какво
имаме от страна на протогръцката писменост ? Различни знаци от различни
райони, което показва твърде ранният стадий на развитие на това писмо
изписвано върху каменни плочи и други естествени материали, ако изобщо
може да се нарече писмо. Очевидно имаме писмености (тази от Иберия и тази
дадена от Healy) в различен стадий на развитие. Нека да сравним знаците
помежду йм и тези с фенекейската азбука. За сравнение ще използваме
протогръцките знаци от фиг. 3 на John Healy за сравнение с протописмеността –
руните от Иберия фиг.4 и нейната модификация от ф.4-1.
3.JPG
7.JPG
4-1.JPG
4-1.JPG (25.36 KиБ) Видяна 7269 пъти
И търсим еднаквост при калиграфията на руни от фиг.3 с тези от фиг.7.
Пояснения за колонките от ф.7 ако не са четливи: Колонка 1 - ранно
финикийско, к.2 - моабит, к.3 – юдейско от „острака” VІ пр.н.е., к.4 – ранно
арамейско, к.5 – късно арамейско от папируси, к.6 – палмирско арамейско, к.7 -
набатейско арамейско, к.8 – иврит (печатно). Фиг. 3 съдържа 25 реда с руни,
т.е. 25 руни с тяхните аналогични изписвания. По редове ще бъдат изреждани
те и сравнявани с финикийската и иберийската писмености.
Първи ред – 25 изписа : 2 подобия на финикийско „а” Без аналог при
Иберийските
Втора - 8 изписа : само два подобни, другиете коренно различни. Няма
никакви основания да се смята, че това е един и същ знак с различни изписи.

Трета - 10 изписа: Прилики с финикийско „g” и иберийско „д”
Четвърта – 12 вида: Няма прилики Пълна прилика с иберийско „д”.
Пета – 20 знака: прилика с фин.арамейкото „h” Няма прилика
Шеста – 12 знака: Няма прилики Прилика с „ч”.
Седми - 2 знака: Първият прилича на фин. „z” Втория на ибер.сепарация
Осми – 10 знака: Бегла прилика с фин. „h.” Бегла прилика с ибер.„ф”.
Девета -10 знака: Пълна прилика с фин. „t.” Няма прилики.
Единадесети: 20 знака: Без аналози Прилики на „з” и „ц”.
Дванадесети: 14 знака: Фин. „к”. Без прилики
Тринадесети: 15 знака: Финик. „g”. Иберийско „л” наляво.
Четиринад.:15 знака: Финикийско „м”. Много близко до „м”.
Петнад.: 17 знака: Фин. „n”. Иберийско “л” наляво.
Шестн.: 2 знака. Фин.”s”. без други от групата. Без аналог.
Седемн.: Фин. „оу” и прилики с цялата група. Голяма прилика с иберийско „оу-о”.
Осемн.: 16 знака: Без аналог. Иберийско „п” наляво.
Деветнад.: 8 знака: Без аналог. Автентично иберийско „м”.
Двадесети – 3 : . „q” Двадесети знака Фин . Подобие на иберийско „р”.
Двадесет и първи: 16 знака: Фин. „r” . Иберийско „в” наляво.
Двадесет и две: 8 знака: Фин. „y”. Иберийско “з”.
Двадесет и три: 11 знака: Без аналог. Без аналог.
Двадесет и четири:13 знака: Фин. „w”. Иберийско „у”.
Двадесет и пети: 2 знака: Фин. „t”. Иберийско „к”.
Двадесет и пети: 2 знака: повтаря две графеми от ред двадесети.

Една бърза оценка „на око” (изчисляване на процентното подобие е ненужно
за целта) показва „паритет” при влиянието на финикийската и иберийска
писмености върху оформящата се протогръцка такава. При разглеждане на
тенденциите във взаимовлиянието на фонетичните стойности, то финикийската
писменост не е предала нито една такава във съответноподобния първогръцки
графем. Нито една. Това е много сериозно предположение, че финикийската
писменост е послужила само като графична опора при създаването на гръцката
писменост. Така ли е и при иберийското писмо? Точно обратното. Иберийското
„д” е точно както днешната гръцка „делта”. З, М, Н, П, Р и отчасти Т са точно
съответстващи да днешните гръцки фонетични и графични стойности на
същите букви. И като имаме пред вид, че иберийската рунна писменост от V
в.пр.н.е., която е достигнала на ниво теологични и поучителни текстове в
своето развитие през този период, т.е. тя се е формирала поне 500 или 1000г.
по-рано, дава такова отражение на елинската графична и фонетична
прохождаща система, от кого при това положение е взаимствана гръцката
писменост, от финикийците или от иберийците ? Отговора на това запитване е
само един – очевидно, че първообраза на иберийската реч е бил отправната
точка при изписването на гръцките графеми – руни, като изобщо не повдигаме
въпроса за един несъмнено резонен въпрос - доколко тези графеми при това
положение изобщо могат да се нарекат гръцки. Намирането йм по днешните
елински земи изобщо не дава основание, да се нарекат елински. И тъй като
иберийските руни и иберийската рунна система носят определено българска
смислова реч и изразна символика, то въпроса за това „от къде произлиза
гръцката писменост” считаме като частично решен, а насоката на това търсене
за правилно. Гръцката писменост е следствие на графичната символична
съдържателност и фонетична особеност на иберийските руни и тъй като тези
руни носят високо стилна българска реч, но гръцката първична писменост е
възникнала след българската рунна писменост и нейните духовно теологични и
хуманистични съждения. Че днес българите в частност и и голяма част от
славянството, боравят със същите модифицирани рунни знаци, показва
определено, че нишката на рунното писмо и връзката му с днешното „кирилско”
писмо никъде не се е прекъсвала във времето. Тя е запазила своята
неповторима идентичност, като основните рунни знаци са използвани и при
латинската писменост със същите фонетични стойности, независимо от
външните културни искуствени инвазии да се наложат други писмености, които

по същество са създадени след гръцката писменост. Т.е. гръцката писменост е
използвала наличната рунна система за формиране на своя писменост,като
рунните знаци носители на българска реч от които гърците взаимстват
графемите си, се считат днес за гръцка протописменост. А дали това е гръчка
протописменост или балкански репити на плочите на хините от Испания
времето ще покаже.
С тази кратка статия поставяме началото на едно по задълбочено и по
пространно разглеждане на проблема, след което решение сме убедени, че
гръцката писменост ще заеме подобаващото й се място в редицата на
писмените народи. Векове далеч след днешните македонци, българи, руснаци,
украинци, хървати, чехи, словаци, поляци и т.н. и т.н., които са били един
народ. Петстотин годишното мълчание на балканската популация беше израз
на собствено достойнство и самосъхранение, което новоизлюпеното гръцко
православие под закрилата на турския султанат използваха за собствени
користни национални цели. „Мълчанието на агнетата” обаче свърши. Пред
българите по света и останалите славяни тепърва ще се открива
неповторимата и изправяща косите при четене българска рунна писменост от
Иберия, достигнала своя апогей по време, когато гърците са писали своите
знаци по козите чукари. Тя идва да покаже, че исконното население на Европа
е имало своя реч и писменост, преди данайците да потеглят от Египет.
Българска писменост изографисвана върху високотехнологични бронзови
плочи, срещу опитите да се налучка своя писменост, по същество
преписваческа, от страна на гърците от фиг.3. И тъй като алфабетите от
„руници” фиг.4 и 4-1, са начален стадий в пълното дешифриране на рунните
знаци, то можем да си представим, че пълното йм дешифриране, може да
покаже само едно – че гръцката писмена система е папагалски прекупирана
( кой както е могъл) от българската рунна реч и представена от самодоволните
елински преписвачи като собствено творение. Това не е първото явление в
световната история – няма и да е последното. От тази гледна точка за каква
гръцка култура преди VІІ –Vв. пр.н.е. може да става въпрос, като те дори нямат
по това време своя писменост ? И къде е доказателството, че крито-микенците
не са използвали именно тази иберийска писменост нямаща нищо общо с
нахлулото от морето данайско варварство ? Въпросите ще се увеличават, но
сме сигурни, че тяхното решение няма да е твърде далеч от насоките на тази
статия и други ще поемат тази пътечка в джунглата на европейската
манипулирана история.
Боже отвори ни очите да си намерим своето!.
Р.Ч.

men
Мнения: 976
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Откъде е гръцката азбука

Непрочетено мнение от men » 25 мар 2010, 11:14

Браво на Боцмана! :bravooo: ::tan:: ::up::
"то можем да си представим, че пълното йм дешифриране, може да
покаже само едно – че гръцката писмена система е папагалски прекупирана
( кой както е могъл) от българската рунна реч и представена от самодоволните
елински преписвачи като собствено творение."

По мое скромно мнение същото може да се каже, и че гръцките митологични богове са папагалски прекопирани /кой каквото е разбрал, недоразбрал/ от тракийския божествен пантеон и са представени от самодоволните елини като техни божества.

Jonathan
Мнения: 293
Регистриран: 02 мар 2009, 00:24

Re: Откъде е гръцката азбука

Непрочетено мнение от Jonathan » 29 мар 2010, 16:59

Супер е статията! Браво на автора!
Когато фактите говорят, папагалите мълчат! :lol: ::up::

:[)]I:

ceco_kal
Мнения: 80
Регистриран: 08 дек 2011, 11:57

Re: Откъде е гръцката азбука

Непрочетено мнение от ceco_kal » 24 авг 2012, 22:47

Наметих нещо интересно за ЧИЕ Е ПИСМОТО ЛИНЕАР Б?
Георги Сотиров1 ::okey:: http://www.ivanstamenov.com/files/linearb.pdf http://prarodinata.blog.bg/history/2012 ... a-t.964033

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта