Опасна епидемия на исторически ревизионизъм

men
Мнения: 948
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Опасна епидемия на исторически ревизионизъм

Непрочетено мнение от men » 16 ное 2009, 16:31

ОПАСНА ЕПИДЕМИЯ ОТ ИСТОРИЧЕСКИ РЕВИЗИОНИЗЪМ
Писмо до президента Барак Обама
До: Почитаемия Барак Обама

Президент,
Съединени американски щати
Белият дом
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Вашингтон, DC 20500

Уважаеми президент Обама,
Ние, долуподписаните учени, специалисти в областта на гръко-римската античност, почтително молим да се намесите, за да се изметат някои исторически неистини, останали непочистени в Югоизточна Европа от предишната администрация на САЩ.
На 4 ноември 2004 г, два дни след преизбирането на президента Джордж Буш, неговата администрация едно-странно призна "Република Македония." Това действие не само отрича географски и исторически факти, но също така и отприщва опасна епидемия от исторически ревизионизъм, за която най-очевидният симптом е не-законното присвояване от страна на правителството в Скопие на името на най-известния от всички македонци, Александър Велики.
Ние смятаме, че тези безмислици отидоха твърде далече и че не е работа на САЩ да подкрепя такава подривна дейност в историята. Нека раз-гледаме фактите.
(Документацията за тези факти мо-же да бъде намерена тук: http://macedonia-evidence.org/documentation.html)
Въпросната територия, със столица в Скопие, се е наричала Пеония в древността. Планините Барноус и Орблеос (които днес са северната граница на Гърция] представляват естествена разграничителна линия, която разделя и е разделяла Македония от нейната северна съседка. Единствената връзка е по Axios / река Вардар и дори тази долина "не е представлявала линия за комуникация, тъй като сама по себе си е разкъсана от клисури."
Макар и да е вярно, че пеоните са били завладени през 358 пр.н.е. от Филип II, бащата на Александър, те никога не са били македонци и не са живели в Македония. По същия начин, например, египтяните, които са били завладени от Александър Велики, са били управлявани от македонци, включително и легендарната Клеопатра, но те самите никога не са били македонци, и Египет никога не е бил наричан Македония.
Македония и македонските гърци, които са живели най-малко преди 2500 години, са били точно там, къде-то сега е съвременната гръцка провинция Македония. Това е същата тази зависимост, която важи и за Атика и атинските гърци, Аргос и аргонавти-те, Коринт и коринтските гърци и др.
Ние не разбираме как съвременните жители на древна Пеония, които сега говорят славянски език, и са се появили на Балканите едно хилядолетие след смъртта на Александър - могат да твърдят, че той е техен национален герой. Александър Велики е из-цяло и безспорно грък. Неговият пра-пра-прадядо, Александър I, се е съ-стезавал в Олимпийските игри, в които участието е било позволено само на гърците.
Дори преди Александър I македонците са проследявали потеклото си до аргонавтите и много от царете им са използвали главата на Херакъл на техните монети - един безспорно чист гръцки герой.
Еврипид - който е починал и е по-гребан в Македония, пише пиесата си "Архелай" на гръцки език в чест на великия чичо на Александър. Докато е пребивавал в Македония, Еврипид пише също и "Вакханки", отново на гръцки език. Това доказва, че македонска-та публика е можела да разбере какво той е пишел и какво те са слушали.
Бащата на Александър, Филип, е победил няколко пъти в конните състезания в Олимпия и Делфи, двете най-големи светилища в Древна Гърция, където не-гърците не са били до-пускани да се състезават. Още по-значим факт - Филип е бил назначен да ръководи провеждането на Питийски игри в Делфи през 346 г. пр. Хр. С други думи, бащата на Александър Велики и неговите предци са били чисти гърци. Гръцки е и езикът, използван от Демостен и неговата делегация от Атина, когато посещават Филип, също в 346 г. пр. Хр
Друг грък от северна Гърция, Аристотел, е бил в продължение на почти 20 години в академията на Платон. Аристотел впоследствие се връща в Македония и става учител на Александър III. Той е използвал гръцкия в училището, което все още може да се види близо до Негуш в Македония.
Александър винаги е носил със себе си по време на всичките си походи Аристотеловото копие на Илиадата на Омир. Александър също така е разпрострявал гръцкия език и култура по цялата си империя, където е създавал градове и центрове за обучение. Ето защо за тези имена и надписи на гръцки институции като гимназиум присъстват чак до Афганистан. Те всички са на гръцки език.
Въпросите, които следват от всичко това са: Защо гръцкият език е бил lingua franca за цялата империя на Александър, ако той е бил "македонец"? Защо, например, Новия Завет, е напи-сан на гръцки език?
Отговорите са ясни: Александър Велики е грък, а не славянин. Славяни-те и техният език не са били дори наблизо до родината на Александър в древността. Те се появяват там едва 1000 година по-късно. Това ни връща към географския район, известен в древността като Пеония. Защо хората, които сега живеят там, наричат себе си македонци и земята си Македония? Защо вземат една напълно гръцка историческа фигура и я правят техен на-ционален герой?
Древните пеони може да не са били гърци, но впоследствие със сигурност се "погърчват". Те никога не са били славяни. Те също не са били и македонци. Древната Пеония е била част от македонската империя. Такива са би-ли Йония, Сирия, Палестина, Египет,
Месопотамия, Вавилон, Бактрия и много други. Те са били "македонски" временно, но нито една страна от тях не е била "Македония". Кражбата на Филип и Александър от една земя, която никога не е била Македония, не може да бъде оправдана.
Традициите на древната Пеония сигурно могат да бъдат приети, със значителна научна обосновка, като съществуващи в живота на настоящи-те жители на тази географска област. Но разширяване на географския термин "Македония" до покриването на южна Югославия, не може да се прави. Дори в края на XIX век тази злоупотреба е включвала в себе си нездраво-словни териториалните аспирации.
Същата мотивация стои и зад печатането на училищни карти, които по-казват псевдо "Велика" Македония, простираща се от Скопие до връх Олимп и с надпис на славянски език. Същата карта се копира в календари, стикери за коли, банкноти и т.н., които
са в обръщение в новата държава, от-както тя обяви своята независимост от Югославия през 1991 г. Защо една нова бедна държава, без излаз на море, се опитва да произвежда тези ис-торически безмислици? Защо тази държава трябва насила да се подигра-ва и провокира своята съседка?
Както и да се характеризира това като поведение, то очевидно не е движеща сила, базирана на историческа истина, нито помага за стабилността на Балканите. Тъжно е, че Съединени-те американски щати поощряват и насърчават това поведение.
Призоваваме Ви, г-н президент, да помогнете - по какъвто начин Вие сметнете за уместен - така, че правителството в Скопие да разбере, че не може да се изгражда национална идентичност за сметка на историческата истина. Целостта на нашето международно общество не може да оцелее, когато историята се игнорира, а още по-малко, когато историята е подложена на такива фалшификации.

С уважение,
Име, титла, научна институция
Подписано от 347 учени
от цял свят.
Май 18, 2009 Превод: Росица Охридска-Олсон
Оригиналният текст на писмото може да прочетете на http://macedonia-evidence.org/obama-letter.html
СП. «БУДИТЕЛ» 4(14)/2009

men
Мнения: 948
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: ОПАСНА ЕПИДЕМИЯ ОТ ИСТОРИЧЕСКИ РЕВИЗИОНИЗЪМ

Непрочетено мнение от men » 16 ное 2009, 16:35

Интересно писмо...
Но кой всъщност и защо премълчава исторически истини???
За да излязат историческите истини за Югоизточна Европа наяве е нужно
успоредно с гръко-римската античност да се разглежда и тракийската такава,
едва тогава може да се покаже историческата истина.
Би трябвало да е известно на учените специалисти по гръко-римска античност,
че преди т.н. „гърци” да се заселят на Балканите на същите тези Балкани има местно коренно население и това е огромния народ на траките включващ около 80 племена според Херодот.
Областта Македония означава земята на Едоните – тракийско племе. Възможно е древните македонци да са знаели международния тогава гръцки език, но по-важно е какъв е бил техния майчин език! Всъщност каква е по народност майката на Александър Велики???
И днес целия свят говори английски език, но това не прави хората англичани и индианците в Южна Америка говорят испански и португалски език, но не са испанци или португалци.
Траките Пеласги/Беласги/ постепенно са претопени от Елините, но оставят на същите своята азбука, писменост и висока материална и духовна култура. Тракийският народ не загубва през хилядолетията своята идентичност, съществува преди идването на „гърците” и преди и след завладяването на Балканите от Рим.
Така, че „велики” учени почистете историята и покажете на светло високата материална и духовна култура на Тракийския народ, изградил основите на Европейската цивилизация. Достатъчно е да започнете от Орфей и Троянската война, когато няма още елини/гърци/ от тогава може да говорите примерно за Пеласги и Фриги/Бриги/ все тракийски народи имащи и азбука и писменост!
И защо основаните от Александър Велики държави в Азия не запазват във времето своята „гръцка” идентичност. Отговора е прост – защото етническата принадлежност на мнозинството от хората, които е водил със себе си Александър не са елини, макар и да са говорили „гръцки” език.
В голямата си част Тракийският народ не се погърчва, макар и да е ползвал международния тогава „гръцки” език.
Трябва да е известно на учените от света, че през 5-6 век такова нещо като славяни няма. Има склавини, венети, анти в чийто генезис стои огромния тракийски народ разселил се по различно време от Балканите и района на Черно море из Азия и Европа. Едни от най големите изселвания на свободолюбиви траки са станали в посока на север от Дунав по време на Римското нашествие на Балканите.
Така, че т.н. „славяни” не са пришълци на Балканите и т.н. „славянски” език в основата си е тракийски.
Историческата истина ни казва, че на Балканите в голямата си част живее местно коренно население и това е тракийския народ наричащ себе си с различни имена според страната в която живее.
Пришълци на Балканите са племената заселили се в Беотия през първо хил. пр.н.е. идвайки от Африка! Пришълци на Балканите са и Римляните!
Но т.н. „славяни” ако бяха пришълци, както са помели по пътя си всички траки, така нямаше да оставят и помен от всички елини. Смешно е да се твърди, че от „славянското” море на Балканите са се спасили само елините!
Гръцкият език не можа да погърчи тракийския народ живеещ и до днес на Балканите.
Ако днес гражданите на Р.Македония присвояват „гръцка” история същото може да се каже и за древните елини присвоили славната тракийска история.
Като доказателство и за начало можем да започнем от Боговете …
Този, който твърди, че „славяните” са пришълци на Балканите, този който твърди, че траките са изчезнали – просто ИСКА ДА ЛИШИ местното коренно население на Балканите от неговите законни права!

ntsk

Re: ОПАСНА ЕПИДЕМИЯ ОТ ИСТОРИЧЕСКИ РЕВИЗИОНИЗЪМ

Непрочетено мнение от ntsk » 23 ное 2009, 10:24

Чудесна статия и страхотен коментар, men!

Интересни са ми тия учени... сигурно Земята трябва да се обърне наопаки, че да спрат най-сетне с това премълчаване..., да започнат да чистят историята и най-после да се покаже на светло истината за траките и тяхната култура...

men
Мнения: 948
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: ОПАСНА ЕПИДЕМИЯ ОТ ИСТОРИЧЕСКИ РЕВИЗИОНИЗЪМ

Непрочетено мнение от men » 24 фев 2010, 15:12

В по горе цитираното писмо „ОПАСНА ЕПИДЕМИЯ ОТ ИСТОРИЧЕСКИ РЕВИЗИОНИЗЪМ” подписано от 347 учени от цял свят се казва следното:

”Бащата на Александър, Филип, е победил няколко пъти в конните състезания в Олимпия и Делфи, двете най-големи светилища в Древна Гърция, където не-гърците не са били допускани да се състезават. Още по-значим факт - Филип е бил назначен да ръководи провеждането на Питийски игри в Делфи през 346 г. пр. Хр. С други думи, бащата на Александър Велики и неговите предци са били чисти гърци. Гръцки е и езикът, използван от Демостен и неговата делегация от Атина, когато посещават Филип, също в 346 г. пр. Хр”
…..и нито дума, че Филип Втори не е знаел елински/гръцки/ език!!!

Филип Втори е завоевател и няма как да му забранят да участва в Олимпийски игри.
Тракийски царе също са участвали в Олимпийски игри и са ставали почетни граждани на Атина. Явно е правено изключение за велики личности и не-гърци са можели да участват на тези игри.
Но по интересното е какво казва за Филип Втори Македонски по горе цитирания Демостен в прочутите си „Филипики”: -"Недостоен македонец е! Не знае елински?! Дивак и варварин"!?
Следователно тези 347 учени от цял свят би трябвало да знаят, че Филип Втори Македонски не знае елински език и по никакъв начин не може да бъде елин/грък/ т.к. неговият майчин език не е елински. Филип Втори е от друг народ, живее в земята на Едоните и говори на език различен от този на елините. Неговият син Александър Македонски също не е знаел елински език. Александър Велики научава международния тогава елинския език едва от своя учител Аристотел.
В 4-ти век пр.н.е. според елините, този който не е знаел международния тогава елински език е бил „дивак и варварин”. Може би елинския език в древността е станал международен заради кръстопътното положение на Елада в Средиземно море.
А днес в обединена Европа, ако не знаеш английски език просто не можеш да комуникираш с хората от другите държави. Нищо ново!
Но това, че знаеш елински език по никакъв начин не те прави Елин. И също, ако знаеш английски език, това по никакъв начин не те прави англичанин!
Така, че Филип Втори и сина му Александър Велики дори и да са научили елински език никога не са били елини.

Ето един цитат от статия на Емил Митков Захариев:
„Според това, което казва ХЕРРОДОТ/по половина трак и елин/ : " Траките и родствените на тях Скити, ВТОРИ ПО ЧИСЛЕНОСТ СЛЕД ИНДИЙЦИТЕ......." Та Траките били с висока материална и духовна култура и почти половината Богове в елинският пантеон са Тракийски, около 30% египетски и останалите ЕЛИНСКИ?!?
Няколко века след ХЕРРОДОТ, Демостен се провиква в прочутите си филипики, срещу ФИЛИП Втори и неговите поддръжници в Л/А ТИНА : "Недостоен македонец е! Не знае елински?! Дивак и Варварин" ?!? Сина му Александър Трети Велики е Първият Македонски Цар, който благодарение на АРИЙ+СТО+ТЕЛЕС научава елински. По повод на езика Георги Раковски в том 4-ти отбелязва, че специално за елинските наемници от 3000 души Александър се обръщал към тях на елински?!? И пита този Раковски : "На какъв език е говорил Александър на останалите федерати от Тракия?!?" И отговаря, че на същия език, на който са говорели македонците?!?„
Откъс от статията:
„Разсипаната ИСТО+ОРИА на БОЛГ+АРИА!
На Емил Митков Захариев

Тук възниква въпросът - Каква е историческата истина? и Кой краде от историята?

miroki
Мнения: 730
Регистриран: 31 авг 2010, 14:11

Re: ОПАСНА ЕПИДЕМИЯ ОТ ИСТОРИЧЕСКИ РЕВИЗИОНИЗЪМ

Непрочетено мнение от miroki » 01 сеп 2010, 10:02

Хубави отговори но печели този който пуска писмо , това тука е за наше познание и едва ли президента на щатите ще го прочете.
Изпратено ли е до него писмо опровержение подписано от Български или Македонски учени ? Или поне официална обосновка.
Защото който пише печели , който не играе лотария не.
Уеб дизайн и изработка на сайт! http://www.sitemiroki.net
Всичко за ездата: http://www.nomadendurance.eu

балканец
Мнения: 25
Регистриран: 26 авг 2010, 06:06

Re: ОПАСНА ЕПИДЕМИЯ ОТ ИСТОРИЧЕСКИ РЕВИЗИОНИЗЪМ

Непрочетено мнение от балканец » 28 сеп 2010, 20:45

Писмото е типична гръцка пропаганда.
Подобни манипулации и у нас развиват официалните учени, които в спора между Р Гърция и Р Македония заемат изключително гръцка страна.
Като гъркомана Божидар Димитров, които явно изпитва удоволствие от гръцките гаври срещу Р Македония.
И други такива изкуствено настройват България срещу сънародниците ни в Македония и на страната на Гърция.

...

Въобще у нас съвсем едностранчиво се представят "глупостите на македонизма". Липсва всякаква обективност.
Изобщо не се представят аргументите на македонската наука в спора с Гърция.

Всъщност истината е, че по подобен хумористичен начин в Р Македония гледат на писанията на Божидар Димитров като "Десетте лъжи на македонизма". В тая книга има толкова много глупости, че човек наистина може да падне от смях и направо надминава глупостите на македонистите.

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост