Страница 1 от 1

ДЪЛГАТА СТЕНА И БЪЛГАРИТЕ

Публикувано: 23 ное 2017, 08:48
от sum
Казват, че няма ненаказано добро. Проследявайки съдбата на проф.д-р Ганчо Ценов виждаме, че това отговаря на истината. Макар да е високо образован човек и да обича истински Родината, той е охулен от повечето наши учени. Наречен е шовинист, приписват му множество грешки, а заслугите му биват бързо забравени. Ценов бе един от първите, които доказаха, че ние българите сме европейски народ, че сме потомци на траките и, че дедите ни са първите европейски християни...

Верно е, че този способен изследовател е допуснал и някои неточности, но те са неволни, такива прави всеки учен, който изследва огромно количество исторически извори. От друга страна, голяма част от хората заели се с написването на нашатаистория, изтъкаха безрой лъжи. Иречек твърдеше, че старите българи са носели чалми, Златарски внушаваше, че сме тюрки, в същото ни убеждаваше и Б.Симеонов, П. Петров сложи смело прародината ни в далечния Алтай...

Никой не искаше да вярва на Ценов, че сме местен народ, обитавал земите на юг от Дунава дълги векове преди Аспарух. Никой не се интересуваше, че има достатъчно доказателства за това... Средновековния летописец Йоан Зонара разказва как император Анастасий (491 -518 г.) изградил така наречената Дълга Стена – Μακρά Τείχη της Θράκης.

Предназначението на това укрепление е да спре атаките на мизите, наречени още българи. Дългата Стена е разположена на около 64 км от Константинопол – столица на Римската Империя. Съоръжението е завършено през 512 г. - малко преди бунта на предвождащия българи Виталиан.
Anastasius wall 2.GIF
На картата може да се види Дългата Стена - в червено и черно, от Селимбрия до Черно Море. На север от защитното съоръжение има множество топоними от български характер.

Никой от учените ни не се е заел да обясни ясно и подробно защо император Анастасий ще гради стена недалеч от Константинопол, за да се предпази от българите, които според официалните теории по това време трябва да на на територията на Украйна?

Верно е, дедите ни са наречени – страшните за целия свят българи –Bulgares toto orbe terribiles...но, за да могат да дойдат от Крим до Константинопол, предците ни трябва да прекосят няколко големи реки. И не е само това, през VІ-ти век долното течение на Дунава е опасано от значителен брой римски укрепления. Добре защитени са и старопланинските проходи, а и земите на юг от тях.

Няма никаква логика да се влагат огромно количество средства в построявянето на Дългата Стена за защита от противник, който е на няколко хиляди километра разстояние. Ако обаче българите са обитавали територията на Тракия, то дунавските и старопланинските крепости не могат да предпазят Константинопол изобщо. Щом има българи в близост до столицата на империята, то Дългата Стена е едно напълно разумно решение...
Нека видим дали съществуват сведения за присъствие на наши предци в най-южните части на Тракия през V-ти и VІ-ти век...а и по-рано. В своите летописи Комес Марцелин разказва за жестока битка през 499 г. между българи и римска войска край река Цурта. Това е днешното Чорлу Дере, то се намира до град Чорлу – древния Цурулум.
Corlu.8.gif
Селището е на около 80 -100 км. от Константинопол. Край Цурта (Чорлу Дере) дедите ни успявят да разбият напълно цяла римска армия, като елиминират дори генералите. Това означава, че българите не са били някакъв малък, промъкнало се мистериозно отряд, а сравнително голяма група хора, която е живяла в Южна Тракия. Потвърждение за това получаваме и от Теофан Изповедник, който споделя следното: "В тази година- 494 така наречените българи, които живееха в Илирия и Тракия, нападаха и се отдръпваха, преди да ги забележи човек..."
Теофан си казва без увъртане, че през 494 г. дори на юг от Стара Планина живеят българи, а от сведенията на Марцелин разбираме, че те са били многобройни...Толкова многобройни, че земите на юг от Дунава са наречени България...На картата на Свети Йероним (ІV-ти век) областта Мизия е отъждествена с България.

В хрониката на Йоан от Никиу, описваща събитията от 513-515 г. нашите земи са наречени Провинция България. Анонимният равенски космограф твърдящ, че е получил сведение от Йордан (550 г.) пише, че в земите на Мизия, Македония и Тракия живеят само българи - Inter vero Traciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant. *
От тези живеещи в Тракия българи се е страхувал император Анастасий, а не от братята им в Черноморските степи. Дедите ни живеещи в Тракия са представлявали реалната опасност защото са можели да стигнат до столицата на империята за часове. Другите българи, обитаващи земи на север от Дунава** са били не по-малко мъжествени и силни, но пред тях са стояли както препятствията на реките, така и множеството добре изградени укрепления.
Разгледаме ли топонимите, хидронимите в близост до Дългата стена, ще установим, че в Южна Тракия са живели хора говорещи древен вариант на езика ни. Селищното име Купсела се обяснява с думата купче, копа (И.Дуриданов, Езикът на траките).
Хубаво, но Купсела е спомената от Херодот, повече от 1000 години преди Аспарух. Още по-стар топоним е Висия (Визия), това е столицата на цар Терей, който е живял преди Троянската Война. Вл. Георгиев обясни, че частицата вис в тракийския език означава селище и отговаря на стблг. вьсъ – селище (Траките и техния език). Ако вярваме на старите автори, то този типично български топоним е на около 3300 години.
Със значение подобно на Висия е Висанте, името му отговаря на старобългарската дума вьсънъ- градче. Друго селище - Бурдипта, Бурдапа е на север от Дългата Стена, а значението на топонима е брод над вода. Бурд = брод, апа = вапа –вода ст.блг. В Тарподиза намираме частицата тарпо, за която В.Георгиев счита, че е сродна на българската трап-яма. Споменатата от Марцелин река Цурта, край която дедите ни смазват римската армия, си има чисто българско име. Цурта се обяснява с църтя, църкам- течение на слаба струя, явно реката е била малка и вместо ромолене се е чувало църтене.
Щом едни от най-древните топоними на Тракия се тълкуват с помощта на български език, това означава, че от Античността до днес няма сериозна промяна на етническия облик на населението. Да не забравяме и многобройните исторически извори, в които в продължение на 1000 години българите са отъждествявани с траките…Не трябва да забравяме, че кукерството, нестинарството, русалийските игри, Трифон Зарезан, Гергьовден и др. празници и обреди се считат за тракийски по произход. Ето, ние не сме загубили нито езика си, нито културата си…а се намират спекуланти, които ни изкарват нашественици в земите на юг от Дунава.
Народът ни трябва да разбере за потенциалната си сила и възможности. В нашите вени тече същата кръв като на тези, които покориха обширни земи в Европа и Азия. Носим същите гени като предците си, които за ужас на враговете след всяко падение се изправяха по-силни и готови за нови подвизи. Ние никога не сме се кичили с чужда слава, други хора си присвоиха нашите заслуги. Добре ще е да си поискаме своето, а и да го пазим. Упадъка и величието са понякога въпрос на избор.

http://sparotok.blogspot.bg/2014/09/blog-post_9.html