Страница 1 от 1

Google Преводач / Google Translate

Публикувано: 08 сеп 2009, 15:10
от Admin
На този линк форумът може да бъде преведен на 52 различни езика, които се избират от менюто в горната част на страницата.
Възможно е превода да не е абсолютно точен, също така да има и някои неточности при словореда, което да промени леко значението на текста. Най-важното е, че смисълът се запазва в рамките на около 90 % :

http://translate.google.com/translate?h ... ova.com%2F

----------

This link can translate the forum in 52 different languages, that can be selected from the menu at the top of the page.
It is possible that the translation is not absolutely accurate, there are also some errors in word order, which slightly changes the meaning of the text. But most importantly, the basic meaning remains within about 90 % :

http://translate.google.com/translate?h ... ova.com%2F