Фенг Шуй - път към хармония

Текстове и коментари.
sum
Мнения: 2693
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Фенг Шуй - път към хармония

Непрочетено мнение от sum » 05 юли 2009, 10:30

Фенг Шуй

Как вечният стремеж на човека към съвършенство и хармония в дома, може да намери материален израз? Какъв е критерият за хармония?

Крис Минев

Фенг Шуй е древен път към хармонията. Този кратък материал добавя стъпка по пътя към синхронизиране на живота ни с невидимото, с космическите принципи, по пътя към постигане на хармония със себе си и със светът.
За никого не е тайна, че най-богатите и успели хора по света практикуват тази система и я прилагат. Достатъчно е само на споменем имената на Доналд Тръмп, принц Чарлз, Лилиан Ту. В Хонг Конг самият губернатор на този клокочещ от търговски сделки град официално е одобрил най-древната система за хармония Фенг Шуй. Много хора вярват в земните и космическите енергии, като се стремят стриктно да спазват митическата сила създавана от хармонията. Британският търговски гигант Маркс енд спенсер и почти всички чуждестранни предприятия в Хонг Конг ползват услугите на експерти по Фенг Шуй. В него вярват не само богатите и силните на света. Към него прибягват всички слоеве на обществото.
Планировката на дома може да донесе изгода на стопаните й, ако тя е съобразена с Ба - Гуа. Първо да обясним, какво е Ба - Гуа.
Ба - Гуа е една универсална схема (фиг.1), която се налага върху чертежа на апартамента като осмоъгълник. Може да е и с друга форма - окръжност разделена на 8 равни сектора, по 450 сектор. Във всеки сектор на схемата е разположена различна триграма, на която съответства определено число. Триграмата е съставена от три хоризонтални линии, които могат да бъдат непрекъснати (Ян) и прекъснати (Ин). Всъщност осмограмата представлява кръгово описание на един вечен енергиен цикъл между осем триграми (осем числа), между осем трансформации на нивата, на енергийните потоци в обект. Счита се, че съвкупното значение на осемте триграми напълно изразява концепцията за енергийните трансмутации в един цялостен обект.
Енергията Ин и Ян се разполага в локалното пространство на дома в осем пространствени куба. Ба - Гуа на китайски означава “осем триграми”, (Ба - осем, Гуа - триграма). Това е един от златните ключове в система Фенг Шуй. Осмограмата отразява разположението на енергийни противоположности Ин и Ян в локалното пространство. Символният знак Ба - Гуа показва посоките на тези осем зони. Зоните са обвързани с посоките на света и са определени като 4 положителни условни зони, на “личен просперитет”, “здраве”, “богатство”, “семейство” и на 4 условно отрицателни зони. Ба - Гуа отразява направлението и взаимодействието на невидими трислойни потоци енергии (триграми), както вътре във всеки обект, така и в околната среда. Благодарение на Ба - Гуа, ние можем да определим, в кои части от нашето жилище се нуждаем от внимание и, кои сфери на взаимоотношения с другите хора е необходимо да подобрим. Ба - Гуа ни подсказва подробности около процесите в нашия семеен дом и това, което става в сърцата ни. Ако дадена зона, например зоната на богатството е намалена, това означава, че трябва да се вземат спешни мерки за увеличаването на тази зона. За привличане на повече енергия, или енергийни потоци към тази зона.
В крайна сметка Фенг Шуй работи, като се подобрява финансовото благополучие на семейството. Фенг Шуй и Космосът работят за това семейство, което прилага правилата на Ба - Гуа. Тайната и майсторлъка на експертът по Фенг Шуй тука се състои в това, да прекомпозира зоните в нашия дом така, че в зона на богатство или в зоните на здраве, семейство, личен просперитет да потече енергията като пълноводна река, без задръжки и без отлагания, нито много бързо, нито много бавно, но плавно, и без отклонения.
Триграмите в осмограмата могат да се разглеждат като скала съставена от 8 позиции, т. е. октава. Ба - Гуа е част - основата 64 хексаграми И - ДЗИН, която система е космическа матрица за промени в енергийните състояния в обект.
Всяка триграма символизира с трите си чертички, субект (например човек), обект притежаващ форма (например Земя) и съдържание (например Небе).
Значението на триграмите е важно, като всяка е с различно символно означение и ключово Ин или Ян състояние, като са разположени на една от осемте посоки на света. Освен това триграмите символизират и различни членове на семейството. Многото свойства на триграмите обикновено довеждат до много тълкувания, които не винаги е лесно да бъдат разбрани. Определена триграма допринася за щастие и финансов просперитет на даден член от семейството, защото най-пълно съответства на неговите енергийни характеристики. За Ба - Гуа има 8 цифри от 1 до 9, числото 5 не участва. То е в централната част на Ба - Гуа, център или среда. Число 5 е много важно и особено в осмограмата. То играе роля на инвертор (обръщач, допълнителен хармонизатор в системата), условна нула (балансъор, стабилизатор), но на всичко отгоре е мъжкото/женското начало. С една дума Ба - Гуа има 8 сектора изразяващи 8 скока на преобразуване на енергията във всеки обект съответстващи на 8 структурни изменения на нивата. Но, в същото време има 9 числа отговарящи на 9 енергийни нива на 9 структурно организационни нива на материята.
Тайната на Фенг Шуй е в това, че тук имаме две скали (две схеми), осмична и деветична в една. Експертите по Фенг Шуй знаят как да преминават от осмична в деветична и обратно. Защото се работи с 9 цифри, понякога Ба - Гуа я наричат 9 звездната КИ (“ки” означава енергия). Ба - Гуа е като универсална скала, която е свързана с други скали в единство. Няма значение, как ще представим космическата Ба - Гуа, като скала, или като схема. Важно е само знанието пренесено от нея към нас. Има връзка между Ба - Гуа кръгова схема, 8 (23) енергийни прoмени в безкраен цикъл, с 64 (26) принципи, cъс системата 64 хексаграми И – ДЗИН (26), с 9 базови цвята с барицентрове, Бц, като определен цвят с фиксиран център на дължина на вълна в нанометри [nm], с 5 древни елемента.
Ба – Гуа в схема като числа е израз на секторите и границите между секторите. Променливите 8 зони в Ба - Гуа са отражение на невидимият свят, на промените в обект.Oceмте на брой основни промени в Ба - Гуа са база за И-ДЗИН, или съкратен вариант на системата И-ДЗИН. Но, в тези 8 същностни промени се съдържат на по-долно ниво още по 8 във всяка една така, че в крайна сметка промените стават 64 = 26.
Зоната на богатство в дом по Ба - Гуа схема е в 4-та зона, в посока югоизток. Какво се прави в такава зона за увеличаване на финансовия просперитет на семейството?

Кът на богатство в жилището ни

За да създадем кът на богатството в нашия дом, който ще привлича космическа и земна енергия, а заедно с това ще увеличава финансовия просперитет на семейството ни, е необходимо на първо място да уточним къде е неговото място разположение. Съгласно Ба - Гуа схема той е в зона 4-та, между зони 9-та и 3-та, в условна посока югоизток по школата на формата от Фенг Шуй. Внимание! Югоизток не е компасна посока, а условна посока югоизток. По школата на формата се работи с условни посоки, а не с реалните компасни посоки на света. Може да бъде място 50/50 см от шкаф, библиотека, бюро и т. н. В него поставяме символи на богатството: пари, долар, валута, злато, сребро, златна паричка наследство от родители, бизнес план на собствена фирма, тефтер с телефонни номера на най-важни бизнес партнъори, кристал, спестовна книжка, банкова книжка, уред, с който си изкарваме прехраната, или всяко друго нещо което ви дойде на ум, но да е свързано символно с богатство.
Не са важни парите, стойността им, а е важен символът който носят. Не е важно колко е среброто или златото, важно е ментално чрез нас да присъстват реално в този кът.
Опитът на хиляди бизнес мениджери работещи с Фенг Шуй убедително доказва, че именно направата на такъв кът на богатството им е помогнал да реализират своя личен финансов просперитет.

Какъв е критерият за хармония?

Светът е изграден от множество енергийни диполи, които са съставени от мъжко Ян и женско Ин начала. Термините Ян и Ин имат много значения, като едни от тях са плюс (+) и минус (-), други вход и изход, мъж и жена, светлина и тъмнина, леви и десни вихрови потоци енергия и т. н.
Хармонията това е приблизителното балансиране, хармонизиране, т. е. уравновесяване на противоположностите. Понеже противоположностите в Ба - Гуа са числа, на практика това означава зануляване, осъществяване на връзки или събиране на числа до получаване на златни числа на хармония.
В Ба - Гуа номерата на позициите са 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Те са разпределени равномерно.
Симетричността на Ба - Гуа поражда следните числови съответствия между номерата на позицийте – числата:

1+9 = 2+8 = 3+7 = 4+6 = 10 (10 - златно число на хармония)

Простичко казано златно число на хармония е числото, което се получава от сборът на крайни антиподни степени - части от цялото, числата. Тъй-като имаме 9 части, златно число на хармония за две противоположни числа от реда 9 до 1 е 10. Ако имахме 8 части, златно число на хармония щеше да бъде числото 9.
Ба - Гуа има свойствата на сложна система, притежаваща вътрешна хармония на две нива от своята организация по отношение на два взаимодействащи си числови елемента, от нейното множество.
Може да се запишат изрази, характеризиращи възможността за вътрешна съгласуваност или хармонично единство между разглежданите позиции по отношение на три, четири, шест и девет позиционно съгласуване, както следва в числа:

1+5+9=2+5+8=3+5+7=4+5+6=15,
1+9+3+7=2+8+4+6=20, …
Установяваме, че сумите от номерата на позиции, разгледани като критерий за хармония (златно число) по отношение на единицата за дистанция образуват редица от числа 10, 15, 20, 30, 45… Всички числа от тази редица са кратни на числото 5, което има значение на вътрешно скален център на разпределение, или център на скала, т. е. условна нула (0). В средата на реда на числа от схема Ба - Гуа, числата от 9 до 1, стои особеното - централното число 5. Тъй като петицата играе роля на условна нула, то зануляването, балансирането, стабилизирането-хармонизирането-уравновесяването на числата се осъществява именно в числа завършващи със стойност кратна на пет.
При 9 позиции, 9 части които са разположени като противоположности, първият критерий за хармония само на две разположени в противоположност триграми - числа е златно число на хармония 10. Останалите критерии за хармония на повече триграми - числа са допълнителните златни числа на хармония - критерии за хармония числата 15, 20, 30, 45.
В крайна сметка хармонизираме обекти, чрез числата с много проста аритметика, чрез критерий за хармония - златно число на хармония така, че сборът от противоположностите да бъде с единица в повече от броят на частите на цялото.
На пръв поглед всичко е лесно. При 9 части на цялото (Ба -Гуа) златното число на хармония между тези 9 части е числото 10. Да, но ако имаме 5 части? Колко ще бъде златното число на хармония, да кажем при 5 елемента? Отговора е златно число на хармония - 6. Интересното е, че така можем да хармонизираме цветове, части от апартаменти, мебели, човешкият организъм и много други сложни системи.
Целта на разглеждане на критерият за хармония е да знаем повече, по какъв начин частите от един обект, сложна система да бъдат хармонизирани по прост начин.
Фенг Шуй - древният път към хармонията дава отговор на този въпрос.
Р.Ч.

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта