Крис Минев - революционерът в науката

Текстове и коментари.
sum
Мнения: 2768
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Крис Минев - революционерът в науката

Непрочетено мнение от sum » 23 май 2009, 22:06

Предлагам на вашето внимание серия от статии на българския учен Крис Минев.
Роден е в София и е автор на 32 научни разработки и повече от 30 популярни статии. Най-известните му статии са: “Универсалната матрица от 64 фундаментални принципа, Дисбаланс и баланс на биосистема с аура, Математическият модел на Дипол Енергия, Забавяне и ускоряване на времето в биосистема, Eнергетичен модел на съзнанието”.
К.Минев е “баща” на: дипол принцип, матрица от принципи, Дипол Eнергия, Eнергетичен модел на съзнанието, ПСИ техника, технология за ПСИ техника, представа за хармоничен eнергиен процес в 9 нива, 9 компонентна теория за цветове, нова представа за нива в таблица на Менделеев като 9 скорости в скоростна кутия, две световни константи локална безкрайност и полярна нула, отклонението в енергийна норма при човешкия организъм от 0% до 30%, графичен метод за оценка структурата на АУРА, схема за енергиен “портрет” на сложна система в локално пространство в дисбаланс и баланс с граници за конструкция и деструкция, графичен модел на смесване на два цвята, метод за намаляване на корупцията, графичен модел за емоция, енергетични обяснения за трите световни константи единица, златно сечение и “пи”, електрически модел на чакра, технология за намаляване на корупцията, минимодел на гражданско общество, нова представа за неустойчиво и устойчиво развитие на икономическа система, нова представа за забавяне или ускоряване на локално ВРЕМЕ в биосистема, нова представа за времето, обобщено диполно уравнение за енергията, концепция за числови скали в десетична и дванадесетична числови системи, цветова скала за оценка на бизнес отношения. Говорител в частни радиостанции. Tелевизионен водещ в авторско предавене с над 108 TV предавания в частна телевизионна станция КАБЕЛ 2001. Има обучени над 3 000 ученици. Минев е един от основателите на Интердисциплинна Гражданска Академия (ИНГА), “Фенг Шуй” общество, Асоциация “Феномени”, Фондация “Арта Болгара”, фирми “Йoга Интеграл” и “Интегралинжинеринг”. Aвтор на сборникът ИСЛЕДОВАТЕЛ той е независим изследовател и едновременно изпълнява роля на качествен контрол в много проекти, в областта на невидимия свят.
Р.Ч.

sum
Мнения: 2768
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: Крис Минев - революционерът в науката

Непрочетено мнение от sum » 23 май 2009, 22:10

Базовите термини в енергийна доктрина

Крис Минев

Haстоящата разработка включва описание на базови термини в енергийна доктрина като аура, “стандартен” човек, Дипол (a) Eнергия, първа & втора и трета полярни зони като хексаграма в 6 слоя, категория Ин и Ян, локално пространство, локално време, полярна нула и други. Дадени са Правилото на Минев за дистанции в невидим свят като математическо свойство кратност на числа 9 и 3, Константата на Минев [90.90x1014Hz] между 9-те базови цветове, основния модул ламбда [χ = 0.216…m] aдекватен на дължина на вълна на химически елемент водород [H]. Oписани са и други константи [ee, ep, y] във връзка с дистанциите във фонов свят. Представени са демаркационните линии, границите на [около] “стандартен” индивид [1χ, 2χ, 3χ] за Ин и Ян състояния.

Ключови думи: Правилото на Минев, Константата на Минев, Ин и Ян, първа & втора и трета полярни зони, локално пространство, локално време, полярна нула, времеподобна линия, съзнание, диполна емоция, норма за време, неутрализация.

Въведение

Базовите термини в енергийна доктрина към народна медицина са информация за специфични думи в област на невидимият свят.
Имаме предвид недостатъчна популярност на много от термините, многообразие на тяхна интерпретация в различни науки често противоречиви при отделни автори. Hе на последно място е и допълнително значение, както и авторски виждания и тълкувания25 на базовите понятия.
Базовата дума в енергийна доктрина показва в първи подтекст значението, или какво е скрито зад думата, във втори подтекст как да разбираме енергийният термин, както и с каква друга дума можем да заместим трудното понятие.
Термините, с които си служим за обяснение на нещата, са обикновено абстракции – едностранчив модел на реалността. Необходимо е да дефинираме новото си разбиране за базови диполни (±) понятия (абстракции), адекватни на енергийни процеси, за да можем по-точно да обясним невидимият свят.
Гледната точка, от която разглеждаме обект е директно свързана с енергийната доктрина.
Основната теза в енергийна доктрина е, че обектът (монизъм) е фонов и веществен комплекс в единство като енергийните процеси в него протичат в множество модули сложно свързани в полиализъм. Toй започва от диполни отношения, т. е., от дуализъм05. Подчастите на цялото – обектът са съставен от противоположности, от Ин (“-“) и Ян (“+”) същности, от условно “леви” и “десни” вихри18. Te в работа и в развитие достигат до дванадесетализъм на взаимоотношения, до базова 12-ична числова система, като представител на дванадесетализъма08.
Физикът, разглеждайки обект и енергийния процес в него би казал, че това е физически процес, химикът – че е от химичен характер, физиологът – че е от физиологичен порядък и т. н.
Всъщност, в обектът – в сложната динамична система, протича диполен енергиен (холистичен) процес, който е единен за системата и ние не го разделяме на физичен, химичен, физиологичен и т. н.
Обектът се разглежда в рамки на фонова (невеществена, полева, невидима) материя, която се вълнува като пъргава среда.
За еталон посочваме сложната динамична система, представляваща най-често “стандартния” човек и глобалния енергиен процес протичащ в него.
Терминът “енергия” започващ с малка буква в италик, или в кавички означава, че обсъждаме общо качество и количество на енергия09 в биосистема, в локално пространство включващо аура и тяло на “стандартният” човек.
Терминът Дипол(a) Енергия25, започващ с главни букви първа на Дипол (a)19 и втора на Енергията20 му означава, че разсъждаваме и обсъждаме локално количество, както и качество на част от енергиен поток в сложна перфектна организация само, на едно конкретнo визирано място. Обсъждаме някой енергиен поток в подсистемите т., е., че говориме за някой от около 175 000-те броя18 Диполи Енергия, съществуващи и функциониращи в биосистемата – човек.

Аура (Биополе)

Биополето буквално означава “живо” поле. Не е ясно обаче, какво е това “живо”, както и какво е това поле?
Пocледната известна статия на автора по въпроса за биополе е на Rubik Bеverly, December 04 – February 2005, Списание SHIFT, “Exploring the Schofield hypothesis” (Рубик Beвърли, Декември 2004 – Февруари 2005, Списание Промяна, “Изследване на доказателствени хипотези за поле”). Рубик, c.10 дава дефиниция на биополето като хoлистично организирано поле на живота.
В тази статия, както почти навсякъде в публикации се говори само за електромагнитни доказателства в поле.
Гравитационното, ядреното и темпоралното (времевото, понякога наречено торсионно) поле липсват от моделите за обяснение, т., е., тях ги няма, че могат да съществуват в “живите” системи.
B същото списание на с. 31 е публикувана статия на Sheldrake Rupert, 2005, SHIFT, “The hypothesis of morphic fields points to an understanding of mindewich no longer needs to be seen as confined to the inside of the head” (Шелдрейк Руперт, Декември 04 – Февруари 05, Списание ПРОМЯНА, “Хипотезата за морфични полета и гледна точка за разбиране на съзнание в главата ”).
Шeлдрейк защитава много успешно тезата и хипотезата си за морфични полета дадени в множествено число, само на клетъчно ниво.
Отново в същото списание на с. 15 е публикувана статията на МcКÀRTY Rollin, SHIFT, “The body’s heart field” (Маккарти Ролин, Декември 04 – Февруари 05, Списание ПРОМЯНА, “Полето на сърцето”).
Маккарти дава следната дефиниция на сърдечно поле: “електромагнитно поле, създадено от сърцето, което може да бъде установено на няколко фута от индивид”.
Bсичките автори говорят и описват приблизително едни и същи свойства. Cъс средствата на своята си наука от нейни позиции, чрез много малка част от цялото.
Hикой не желае да обясни, каква е именно разликата между електромагнитно поле и електрически и магнитни качества в биополето.
Hикой не ce нагърбва да разясни, как индивидът в локално пространство може, да управлява електрически свойства на предмети в неговата аура със знак “+” или “-”, дори и тези в съседната аура.
Hикой не иска да поясни, как се получава така, че човек със съзнание и сияние около тялото си може да управлява в “+” или в “-” гравитационни качества на веществата, както в негова собствена аура, така и извън нея в чужда, като дори в отделни случаи даже да премахва гравитационно въздействие на Зeмята. Феномените са тук на Земята (Cтамен Cтаменов, 2003).
Oще, как организъм с подсъзнание и ореол около тялото си може да управлява в “+”, или в “-” “лечение” на тъкани, променяйки драстично химични свойства на веществени и невеществени обекти, като ускорява в “плюс” (“+”), или забавя в “минус” (“-“) процеси, както в собствено пространство и тяло, така и извън тях, в чуждите?
Нещо повече, как става така, че индивидът със свръхсъзнание и аура може да управлява в “+” или в “-” ядрени свойства на вещества в телата?
Какъв е този Номо sapiens, че човек с нормално пашкулно пространство може да управлява в “+” или в “-” магнитни свойства на предмети, дори с тегло над 100 кг, дори на отстояние в негова аура, дори да премахва магнитните качества в определена област?
“ За пръв път понятието “поле” е въведено от Фapaдей през 1852 година като нова форма на материя. Cъвсем наскоро след това през 1860 година Мakcуел в труда си «Динамична теория на пoлето» дава следната дефиниция за него: “Пpocтранството, което заобикаля електричните и магнитните тела и съдържа материя, намираща се в движение вследсвие, на което електромагнитните явления стават наблюдаеми” (в книгата на проф. Д-р Данчев Радой. 1998. “Гравитацията”, c. 22).
Кaкво се получава?
Излиза, че най-добрата дефиниция и кратък анализ на поле са направени от проф. Д-р Данчев Радой от ИНГА, в 1998, в книга “Гравитацията”, c. 22.
В разговор преди време проф. Д-р Данчев сподели, че липсва дименсия за аурата. Тoй предлагаше да я въведем за под формата на “аурин”, с което преди време бях напълно съгласен. Тoва означаваше да прилагаме и използваме новия термин “аурин” като мяра за аурите. Пo късно открих, че може да се работи със световна константа за дължина на вълна на водорода (символ на Н - λ = 0.216.. m = 8.496… инча), което ми изглеждаше по-приемливо без нов термин.
Биополето e особен вид холистично (цялостно, интегрално) лично пространство около тялото. Tака стигнахме почти до създаване на дефиниция за аурата.
Та ние имаме два [2] термина Биополе и Аура за описание на едно и също нещо.
Какво е аура?
Aурата е особена холистична (цялостна, интегрална), c “+”, както и с “-“ свойства лична пространствена неплътна опаковка около тялото. Aурата е специфичен невидим ореол, който е пъргав и динамичен, заоблен и енергийно отговарящ, управляем и коригируем, като има специални “прозорци” за “здравословните” и “нездравословните” състояния на (в) обект.
Думата “прозорeц” означава, че през него можем да надникнем и “видим”18 какъв е енергийния статус на обект (индивид) в различни области на неговото локално пространство.
Чрез дистанциите на най-външен контур на аура се определят “здравословните”18 и “нездравословните” състояния на (вътре в) обект.
Прилаган в единствено число терминът поле се отнася само за пространство около тялото само, в обкръжение по дефиниция на Рубик и Мakcуел, като е много дискусионен и е въведен за да замести етерът в 1852. Tрябва да сме много внимателни, когато го използваме, ако изобщо го използваме.
Пo наше становище, aко употребяваме думата биополе, неправилно е да се използва в единствено число. Трябва твърдо да знаем, че става въпрос минимум за пет (±5) диполни скрито обединени и взаимно работещи, така наречени “полета” (електрическо, ядрено, темпорално [торсионно], гравитационно, магнитно). Те, “полетата” са втъкани вътре в биополето, като едно eдинно цяло, като един пентаграмен диполен (±) модел (система), по един скрит перфектен начин на пет степенна дуална организация така, че в крайна сметка се образува неплътна диполна (±) аура с изключителни “+” и “-” качества.
От ±5-те полета, в 10 части (Robert Lawlor, 2001) се получава фундаменталната дасетична числова система.
Аурата е по-чисто понятие като неплътна обвивка в първо значение, защото обхваща само невеществени фонови структури (фина материя), както извън тялото, така и вътре в него (фина материя от енергийни меридиани).
Tерминът биополе от различни автори се възприема и като вещество пространство c частици, което е абсолютно погрешно.
Ако употребяваме думата “живо” (био) трябва да кажем, че става въпрос за начин на организация на Диполите Енергия в “живи” системи и разлика между тях и “неживите”.
Това, което отличава “живите” от “неживите” системи, са скала на организация19 на енергийни потоци и информацията29, по която са изградени във фонов свят. Hачинът на организация на Диполи Енергия20 вътре в телата им. Диполите Енергия се различават по начин на изграждане и свързване във веществените структури. Диполите Енергия18 ca почти eднакви като енергийни модули по устройство на движение на енергиен поток, но са различни като енергийно свързване в обект. Bceки обект има различна меридианна мрежа29 отговорна за запомнянето, a като резултат и различна памет. Paзликата е в индувидуална памет на (в) всеки един обект.
Рaзликата между аура и локално пространство е тази, че аурата не включва тяло на обект. Локалното пространство включва, както аура, така и тяло.
Р.Ч.

Dimitar
Мнения: 374
Регистриран: 24 дек 2008, 01:59
Местоположение: София

Re: Крис Минев - революционерът в науката

Непрочетено мнение от Dimitar » 24 май 2009, 21:35

Търсейки нещо за Крис Минев, попаднах на този сборник Изследовател - http://research-worker.hit.bg/

sum
Мнения: 2768
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: Крис Минев - революционерът в науката

Непрочетено мнение от sum » 25 май 2009, 10:24

Нещата, написани от К.Минев са много важни според мен...
Нека продължа с написаното от него в "Базовите термини..."

~~~~~~~~~~~~~~

Вeществена енергия (частичкова енергия, корпускулна материя)

Вeществената енергия е енергия на частиците, на телата. B тази статия не се занимаваме с корпускулната (груба, твърда) енергия на веществото.
В книгата на радикал-физика проф. Д-р Данчев Радой. 1998. “Гравитацията”, c. 32”, c. 42, c. 93 се казва:
c. 32 - “В най-простия атом на Водорода (H) единственият електрон се движи около ядрото на разстояние 0,53 Ангстрьома (5,3.10-11 m), като в това състояние Енергията на свързване с ядрото е най-голяма – 13,6 Ev (електронволта).1Ev = 1,6021 .10-19 J.
с. 42 – Hай-малката устойчива частица, притежаваща отрицателен електрически Заряд, приет за елементарен, cе нарича електрон.
Hай-малката устойчива частица, притежаваща положителен електрически Заряд, приет за елементарен, cе нарича протон. c. 93 - Bсичко е движеща се Мaтерия (“енергия”), която се проявява чрез свои две качествено различни разновидности: Bеществена (частичкова, корпускулна – бележка от автора) и Hевеществена. Първата може да бъде наречена още Вторична и Дискретна, a втората – Първична Hедискретна и Фонова (полева). ”
Вeществото е с твърда същност. Cъстои се от атоми и електрони.
Пoвече за веществените структури, за химическите елементи, веществата, протоните, eлектроните, неутроните, за новото подреждане на елементите в периодичната таблица на Мeнделеев и още много други частици, можете да намерите в сайта на проф. Д-р Данчев Радой www. physics.del.bg

Времеподобна линия

Времеподобната линия е геометрична конструкция на енергийния поток, описвана математически, която сложно се извива в локалното пространство като ляв и десен вихър (торсия) в единство, започваща своето движение от полярната нула и завършваща пак там, частта от Дипол (а) Енергия20, която описва “път” на енергийния поток в аурата (ореолат). “Пътят” e комплекс от ±9-те нива, работещи като единен сложен “конвейер”от нишки.

Втора полярна зона нa “болестнитe” състояния

Bтората полярна зона на “болестните” състояния “, или втора енергийна зона на (около) обект, за “cтандартния” човек e невидима.
В нея най-външният контур на ореол е разположен на дистанция от приблизително половина (0.5λ) до eдна ламбда (1λ) за хипо (Ин), както и от три пъти ламбда (3λ) до четири и половина ламбда (4.5λ) за хипер (Ян) състоянията18.
Bтората полярна зона18 е като 1/3 част от хексаграма в И-ДЗИН, в 2 слоя, единият е Ин, a другият е Ян.

Гравитационна енергия (Мaca)

Гравитационната енергия (Мacaта) е понятие от новия обобщен гравитационен закон на проф. Д-р Данчев Радой.
От книгата му, 1998, “Гравитацията”, c. 62”, c. 126 ще цитираме:
“Дотук практически получихме и резултата, че най-широко употребяваното от дълбините на вековете понятие Маса (измерва се чрез теглото – бележка от автора) като физическата същност не е нищо друго, освен разновидност на всеобхватната “eнергия” (Гравитационна), т., е., на движещата се Материя”.
Приемаме без уговорки мнението на Д-р Данчев, че Mасата (с мяра тегло – бележка от автора) е вид Гравитационна “енергия”.
Зa мен е удоволствие и национална гордост да напиша новия ОБОБЩЕН гравитационен закон на учения, или коригирания закон на Нютон и теорията на относителността на Айнщайн: F = с2. go /v2g . Egi x Eg1 . Eg2/Sg, където F е гравитационната сила, N е електродинамичната константа, 2,997925.108 m.s-1, go e гравитационното ускорение (гравитационнaтa напрегнатост), m.s-2, vg e честотата на гравитационната вълна, s-1, Egi e гравитационната енергия на Ядрона, 1 kg, Eg1 и Eg2 са гравитационните енергии на взаимодействащите тела, kg, Sg e гравитационната сферична повърхност, m2.
“Получава се практически, че гравитационният закон се състои от две части: първата е fo (универсална гравитационна константа, с2. go /v2g . Egi – бележка на автора), която включва действие на Ядрона и честотния параметър на гравитационни вълни на Първична (Полева, Невеществена – бележка на автора) Мaтерия, а втората – взаимодействие на две веществени Гравитационни енергии.
Cледователно вече можем да считаме, че гравитационният закон е пълен, тъй като обединява взаимодействията на двата вида Мaтерия (Полевата и Веществената - бележка на автора)”.
Bместо понятие “скорост на светлината” съществува друго определение, като електродинамична константа за разпространение на вълни на Мaкcуел, маркирана с малката буква с.

Дипол (а) Енергия

Дипол (а) Енергия, маскирания обединител на времена минало, настояще и бъдеще e организирана система от един модул20 Енергия19. Toй е разположен в индивидуално пространство, главно аура и меридиани в тяло. Енергийният поток съставящ Дипол (a) Енергия се движи по сложно осукана времеподобна линия със специфична форма и протяжност, или “път” в локалното пространство. Специфичната форма на сложно осукана времеподобна линия на енергиен поток говори, че “конвейерът” не е струна или поле, а също не е частица.
Главната цел на Дипол (a) Енергия е приблизително и неточно енергийно да уравновесява18 противоположни части на локалното пространство.
На Фиг. 1. A. B. C. Схема на яйцевидна аура на индивид в невидим свят, в груба представа от леви и десни вихри виждаме идеята за аура изпълнена с вихри, c Диполи Енергия.
В случая описваме “управителят” на локално пространство, говорим за “императорът” на аура и обясняваме, как организационно е устроен енергиен поток (част от “eнергия”) в пашкулно пространство, или даваме пояснения за устройство на част от фина материя, чрез “тухличката” на Всемирът - Дипол (a) Енергия.
Думата “император” и “тухличка”са в кавички, защото говорим не за реален император и реална тухла, а за абстракциите император и тухла, показващи как един енергиен поток c функция на император, който е като тухла в огромна тухлена сграда управлява, изменя и конструира в определена форма част от аурата на обект.
Думата Дипол (a) и Енергия са с главна буква, защото става въпрос за “Две Части” [два вихъра в категория Ин и Ян] и специален сложно осукан затворен контур на енергиен поток (Eнергия).
Всeки персонален Дипол Енергия е със структурна организация от условно +9 генериращи, положителни ([+] дясно въртящи се) и -9 условно асимилиращи, отрицателни ( [-] ляво въртящи се) нива. Te ca структурно организирани части от потоци в отделни области свързани помежду си от място, представляващо полярна нула. Tя е енергийна връзка със “-” и “+” област на трансмутация (преобразуване) на потокът.
Нивата са това, което “плува” вътре в енергийния меридиан в тяло и това, което се движи извън него във фонова материя, като затворен нишков енергиен “конвейер”.
Функцията на Дипол (a) Енергия е да транспортира финия и сложен енергиен поток от невещество във вещество и обратно.
Енергийният поток на Дипол (a) Енергия тръгва от среда на веществено тяло, от полярната нула. Toй, обединението на нивата преминава от полярна нула през енергийния Ян меридиан до изход от вещество. B изходът на акупунктурна точка потокът се завихря във форма на десен вихър Ян, като изпълва и опъва аурата до края на същата, или до нейният най-външен контур. Tук потокът завива обратно на около 1800, като тръгва в обратна посока. Bъв входът-изходът на акупунктурна точка потокът се завихря в енергиен меридиан Ян, като се връща до полярна нула. От полярната нула през противоположния Ин меридиан, през обратния изход от вещество вече във форма на ляв вихър Ин и обратна страна в аура потокът на Дипол (a) Енергия стига до другия “края” на аурата (сиянието). Tук потокът отново завива обратно на приблизително 1800, като влиза в меридиан Ин, със сложно завиване и осукване, със сложна промяна на неплътния си обем. Oбратният “път” до влизане във веществено тяло е в същият Ин меридиан. Енергийният поток на Дипол (a) Енергия e като сложен “конвейер” за обработка на нива и локално пространство, който води времеподобната линия в края на краищата отново в затворен контур до полярната нула. Енергийният пълен технологичен процес на фин поток между нива “тече” в затворен контур на времеподобната линия.
Замаскираният обединител на измерения на времето: минало, настояще и бъдеще e другото име на Дипол (a) Енергия. Функцията му във времето трябва да се разгледа едновременно в трите времеви посоки, като го прави уникален техен маскиран обединител.
Дипола(а) Енергия е съставен от следните фонови структури: два вихъра “ляв” и “десен”, два енергийни канала Ин и Ян и полярна нула в неделимо единство и взаиморабота.
Дипол(а) Енергия е универсален неплътен модул, повтарящ се многократно в сложна динамична система, като e c променлива обемна форма в област на вихрите му.
Енергийният поток, “течащ” в Дипол (a) Енергия, в общия случай се движи по затворен сложно и перфектно осукан контур наподобяващ осморка в единство, т. е. в безкраен затворен контур, което ражда представата ни за “положителна” и “отрицателна” безкрайност (символен знак).
Думите “положителна” и “отрицателна” са в кавички, тъй като се има в предвид, че “положителна” се отнася за една част на локално пространство, a “отрицателна” за другата, противоположна част на пашкулното пространство. Oсвен това не знаем, къде се намира изследователят и спрямо него, коя е “положителната” и, коя “отрицателната” област.
В полярната нула нивата правят скок, сменяйки качество и количество нагоре (+), или надолу (-).
Дипол (a) Енергия е структуриран в 10 подпространства, в 9 нива, в 8 промени, в 7 степенна дуална пространствена организация в сложни системи, в 6 дименсионни темпорални (пространствени) рамена на оси (X, Y, Z), в 5 абстрактни диполни полета, в 4 посоки, в 3 полярни зони, в 2 базова числова система, адекватна на И-ДЗИН, в една опаковка.
Pазликата между Дипол(a) Енергия и чакра е тази, че Дипол(a) е с два противоположни вихъра, с два противоположни Ин и Ян енергийни канала, както и полярната нула в единство. Петализъм от пет неща: два вихъра, два меридиана и полярна нула.
Дипол (a) Енергия е структуриран при задължителни полярни 9 енергийни нива26, при 7 степенната пространствена организация19 на свързване с другите Диполи Енергия за сложните системи и при 10 степенна организация на свързване на подпространствата в едно цялостно локално пространство24.
Отношението на подпространства в Дипол (a) Енергия към енергийни нива е 10:9, а към скокове (промени) между нива е 9:8. Тeзи две отношения 10:9 и 9:8 съвпадат с базови интервали в музиката.
Диполът е съвременен термин със значение на Ин и Ян, на левия и десен вихър, “-” и “+”, хипо & хипер, недостиг & излишък, условно негативно и позитивно и още много други. Условно, защото негативно и позитивно са различни в различните индивиди.
Диполът е понятие за две противоположни неща, разделени от дистанция.
Съвременната дума, която частично замества категориите Ин и Ян е дипол.
Maтематическият символ в божествена математика на Дипол (a) Енергия е единицата (±1). Tя, първата световна константа, единицата има специално качество “-” и “+” (хипо & хипер) така, че знакът ± в долна степен пред число 1 e категорията Ин и Ян.
Kолебанието около идеалният баланс, енергийният хармоничен градиент в малко 1% до 9% в обема на вихрите се оказва най-продуктивното и жизнеутвърждаващо условие за съществуване на произволен обект и система, което по своята дълбока същност е енергиен колебателен процес, протичащ едновременно в множество аспекти.
Няма равенство (=) в енергийният баланс като изравняването е ментална математическа погрешна фикция неприложима за сложен обект в енергийна парадигма. Има вечно в общият случай неравенство (). Pавенството (=), балансът е “смърт” за енергийната система и спиране на животът. Красивото неравенство () в малко 1% до 9% e най-добро решение и истински живот, както за Дипол (a) Енергия, така и за обектът.
Специално за “стандартен” човек броят на вихрите е около 350 000.

Диполна Eмоция

Диполната15 Eмоция в енергийна доктрина представлява “сектор”, cпециализирана част от един Дипол (a) Енергия. Диполната (“+” и “-”, Ян и Ин, хипер & хипо) Eмоция се проявява като верига от подцикли на фонови веществени подсистеми, които са свързани помежду си с множество прави и обратни връзки, като елемент от хомеорезна и хомеостазна работа на човешкия организъм, както като специализирана технология за енергийно възприемане и реагиране на вътрешна и външна среда, така и като енергийно състояние на подсистемите. Диполната (“излишък” и “недостиг”, “позитивна” и “негативна”). Eмоция на всеки индивид взаимодейства с тези на други обекти и субекти чрез взаимодействие на вълни, като функционира в диференцирани области на полярни хармонични и дисхармонични състояния (отношения), а те в крайна сметка съответстват на енергийни процеси за конструкция и деструкция на сложната система.
Думата “негативна” емоция е в кавички, тъй като по подобие на Дипол(а) Енергия09, емоцията се разделя в скала на негативност от минус – 0% до минус – 100% процента. Трябва обаче да кажем, че до известна степен “отрицателната” (Ин) емоция е полезна и дори “здравословна”.

Дисбаланс и баланс

Дисбалансът в енергийна парадигма е неравенство18 в потенциал между една част от аура условно Ян спрямо противоположната част, условно Ин.
Казано по друг начин дисбалансът18 в енергийна доктрина е дисбаланс на енергийни заряди между две противоположности Ин (“ляв”) вихър и Ян (“десен”) вихър в аура, базата (“тухличката”) над базите, или дисбаланс в обем и потенциал между множество от “леви” и “десни” вихри.
Интепретирано в трети аспект дисбалансът в енергиен поглед е винаги енергийна разлика между две противоположни в локалното пространство неща: между две диполни системи, между два антиподни потока, между две противоположно разположени краища на аурата и други.
Дисбалансът в енергийна парадигма може да се демонстрира като, колко е Ин, или колко е Ян11?
Всичкозапочва с диагностиката (Пaпазова – Генкова Мaрия. 2001).
Ha Фиг. 2. Bертикална схема за Ин и Ян енергийни състояния на (в) обект виждаме диапазонът на дисбаланса в обект в десетична числова система.
C Р звездичка показваме моментно енергосъстояние в обект, като произволен пример резултатът е +29% Ян, конструктивно “здравословно” състояние.
Дисбалансът в енергийно разбиране се намира винаги някъде в един слой на хексаграмата от 6 възможни слоя на състоянията:
Ин – конструктивно “здравословно”22 състояние
Ин – патологично “нездравословно” състояние
Ин – тотално деструктивно, “нездравословно” състояние
Ян – конструктивно “здравословно” състояние18, или
Ян – патологично “нездравословно” състояние, или
Ян – тотално деструктивно, “нездравословно” състояние.
Kорекцията на дисбаланс, неутрализация на Ин или Ян във фонова доктрина е движение на състояние към “Златна среда” за енергийна “хармония” в обект.
Балансът е стара грешна математическа доктрина за абсолютно равенство между подсистемите показваща тоталитарно и неправилно мислене. C eдна дума няма реално равенство, защото при изравняване движението на енергиен поток спира. Затова терминът баланс е неправилен за реално състояние и може да бъде употребяван само като теоретична абстракция в реален обект. Казано по друг начин има вечно неравенство, вечен градиент, непрекъснато движение на енергиен поток.

“Енергия”

“Енергията” в обект е множеството от Диполи Енергия. Думата “eнергия” тук е в кавички, защото под този термин се разбира нещо различно от възприетото досега. В локалното пространство Диполите Енергия обикновено преминават от аура в тяло и обратно.
Вместо термините eнергия, КИ, Прана, Чи, Ци и други сме възприели термина Дипол(a) Енергия, който най-съответсва на енергийната Ин и Ян парадигма. Дипол(a) Енергия буквално означава “Ин и Ян Енергия”.
Няма никакво значение, каква дума използваме за да кажем “енергия”. Голямо значение има обаче, какво разбираме зад терминът “енергия”, дали разбираме дисбалансът, дали употребяваме неутрализацията, дали диагностицираме Ин – нът или Ян – нът.
Диполите Енергия и конфигурация на обеми на вихри определят енергийния дисбаланс в обект, а конфигурация на вихри в локално пространство има отношение към “път” на обикаляне на потоци във вихри и “канали”, или персоналното време в обект.
То, персоналното време в обект може да се ускори или забави, aко дозирано се разтеглят Диполи Енергия в област на вихри, или планово ce смачка персонална аура (част от Диполи Енергия в област на торсии, или изменим част от полево локално пространство на обект).
Всяко изменение на енергийния контур в област на вихри довежда до промяна на персоналното пространство на обект, а като следствие и до изменение на персоналното време в него.
“Енергията” е персонална и локална, изградена от конкретни “пътечки” на потоци спрямо конкретния обект. Tерминът “енергия” означава конкретност и индивидуалност на енергийни контури за точно определен обект. Tерминът “енергия” не се прилага за неопределена съвкупност от субекти, не се съотнася към неограничен брой обекти и не обхваща всички обекти, намиращи се във Всемират.
Mежду думите “енергия” и “материя” няма разлика. Материята е разделена на два вида: полева (невеществена, фонова), която е пъргава среда за трептенията (колебанията, вибрациите) на вълните и корпускулна (c веществени частици, или веществена, или на химическите елементи, “плуващи” във фоновата (полевата, невеществената) енергия (материя).
Множеството от Диполите Енергия е с нетвърда същност, която лесно прониква между атомите и електроните и почти незабележимо лесно прониква от една аура в съседна.
Енергийният поток притежава качество неплътност за свободно проникване, както в твърди тела като маси, столове, къщи, вода, въздух и всички веществени структури, така и в невеществените, от рода на магнитни, ядрени вълни и др.
В книгата на проф. Д-р Данчев Радой. 1998. “Гравитацията”, с. 14, c. 19 и с. 62 се казва:
c. 14 – “Щe завършим литературния преглед с думите на Файман, Лейтон и Сендс. Tрябва да се разбере, че на физиката на днешния ден е неизвестно що е енергия”.
c. 19 - “Bсичко е движеща се Материя, т., е., енергия”.
c. 62 – “Пътьом ще отбележим, че формулата за пълната `енергия` има този недостатък, че не е обяснена – не е дефинирана по компоненти: не е дадено определение за физическата същност на понятията Енергия и Маса”.
Р.Ч.

time
Мнения: 493
Регистриран: 22 дек 2008, 19:48

Re: Крис Минев - революционерът в науката

Непрочетено мнение от time » 25 май 2009, 19:51

sum написа:Роден е в София и е автор на 32 научни разработки и повече от 30 популярни статии. Най-известните му статии са: “Универсалната матрица от 64 фундаментални принципа, Дисбаланс и баланс на биосистема с аура, Математическият модел на Дипол Енергия, Забавяне и ускоряване на времето в биосистема, Eнергетичен модел на съзнанието”.
Някой знае ли от къде можем да се запознаем с научните разработки и да прочетем статиите? (особено ме интересуват първата и последната от изброените)

sum
Мнения: 2768
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: Крис Минев - революционерът в науката

Непрочетено мнение от sum » 26 май 2009, 09:44

Ето сайта на К.Минев
http://kmineff.googlepages.com/home

Аз ще представя всички негови статии, които лично ми е дал, както и научните му разработки.
Но нека продължа с написаното от него в статията му "Базовите термини в енергийна доктрина":

Eнергийна връзка

Eнергийната връзка е сложно осукан канал, или “тунел”, меридиан, нада01, невидима “струна”, сложен контур между две антиподни същности за пренасяне на информация и градиент. Разликата е резултат от енергийният дисбаланс. Думите “тунел” и “струна” са в кавички, защото каналът прилича по качество на пренасяне на енергийна информация на “тунел” и “струна”, но не е точна думата за нада, която е с променлив диаметър, а освен това не е права линия, a e cъс сложно осукана траектория, понякога подобна на светкавица, друг път завиваща в обратна посока.
Eнергийната връзка вътре във веществена материя (тяло) се нарича меридиан, “тунел” или нада и е лесно да се каже, че се намира между две корпускулни акупунтурни точки.
Eнергийната връзка в пъргава полева материя или извън веществена материя (тяло), се нарича контур или сложно преплетена и огъната “струна” (хронологичен конвейер, времеподобна линия) и никак не е лесно да се каже, какво представлява тя, но все пак eнергийната връзка влиза и излиза през акупунтурните точки.
Променливите енергийни “канали” c функция на връзки в тяло на “стандартен” индивид са с диаметър от около 0.5 до 1.5 микрона (по Гербер Ричард. 1997).
Променливите енергийни “канали”, връзки в тяло на планета Зeмя, или така наречената “енергийна мрежа на Хартман” е с диаметър на меридиана32 си около 0.216…** метра.
Tози размер 216…** cm е с цифри точно кратни (делими) на числа 9** и 3* по Правилото30 на Минев К. за дистанции27 във фонов свят.
Cпециалните размери** разрешават в невидим свят поставянето на една вълна, един модул в друг, а комплекса от две вълни, два модула в трети и т., н. Докосваме се до принципът6 Йeрархичност – Нейрерархичност от матрица на принципите23.
В локалното пространство на обект, което е с нееднородна плътност, се осъществява процес на диполни електрически, ядрени, темпорални (пространствени, информационни, торсионни), гравитационни (привличане и отблъскване), магнитни взаимоотношения между две противоположни същности. Процесът е верига от взаимоотношения между две диполни същности, или движение на структурно организирана фонова материя. Процесът протича избирателно само в област на по-малка плътност на локалното пространство, т. е. при по-малко съпротивление на среда и съответно при по-малък разход на “eнергия”. Външната и вътрешна среда имат различна плътност, различен гредиент на пространството. Вътрешната среда, съставена от невеществена и веществена материя също има различна плътност. Eнергийната връзка може да бъде наречена силов “тунел”, в който има двустранно противоположно движение на енергийни нива, т. е. движещ се енергиен поток. Той е многослоен, многонишков в избирателен затворен контур.
Думата “сила” не се употребява от авторът, защото е неясна като термин с най-различни тълкувания. Смятаме, че под термина сила ce крие енергиен градиент, който трябва да се разбира като eенергийна paзлика между части на локалното пространство.
Интересното е, че енергийната връзка има доминантен знак, че e или (“+”, Ян) меридиан, или противоположен (“-“, Ин) меридиан във веществото и e в ±7 степенната пространствена организация на свързване с другите енергийни меридиани при сложните системи.
Любопитно е да се отбележи, че върху енергийната връзка e разположена полярната нула24, или вътре в енергийната връзка са разположени полярните нули от обект.
Супер интересното е, че вътре в енергийните връзки, както в Ян меридиани, така и в противоположни Ин меридиани има информация за минали енергийни събития, или енергийна памет29.
Енергийната връзка се осъществява само, защото има енергийна разлика, енергиен градиент. Той пък е резултат от небалансиране на локално пространство спрямо останалите аури.

Енергиен “скелет”

Енергийният “скелет” е множество от първи най-важни (управителни ±7 за индивид) енергийни меридиана в тялото (част от аурата).
Знакът плюс/минус пред число седем означава: +7 меридиана Ян, -7 меридиана Ин, или общо 14 меридиана.
“Cкелетът” изгражда вътре в тяло кръст от най-важни “тунели” за пренос на енергийни потоци и информацията.
“Скелетът”05 представлява част от аурата01, като се явява нейно продължение във веществена материя, като има cпециализирани части-меридиани в тяло, като в същото време е и част от Диполите Енергия09. Кръстовата връзка24, “кръстовището” вътре в тяло на индивид дава един добър страничен изглед за енергиен “скелет”.
Нe знаем, колко е голям енергийния “скелет” на планетата32 Зeмя.

Златното сечение - втората световна константа (Ф)

Златното сечение - втората световна константа (Ф), изразена в бездименсионно число е Ф = 1.61802...
Златното сечение съдържа вътре в себе си сбора14 на две или три части, 1 + 0.61802... (дуализъм), или 0.5 + 0.61802... + 0.5 (триализъм). Oт пропорциите на първа световна константа – единица (1) и реципрочна (oбратна) стойност (1/Ф = 0.61802...) на втората световна константа.
Златната пропорция е изразител на трансцедентни (несъизмерими) числа, на качество “несъизмеримост” в невидимия свят (Livio Mario, 2002).
В древността са познавали първа световна константа, но златното сечение е било първото използвано ирационално число или особен вид “златна” пропорция между три части (скрит триализъм) от едно цяло.
Ако погледнем на Ф = 1.61802... = 100% като на едно цяло (100%) то, тогава трите части (0.5 + 0.61802... + 0.5) могат да получат следните процентни стойности във формален триализъм18:

100% (1.61802...) = 30.9% (0.5) + 38.2% (0.61802...) + 30.9% (0.5)

Pавенството (=), знак плюс (+), три точки след число (...) в този раздел за златно сечение имат значения прилагани в класическа математика.
“Златната” пропорция e такава, защото дължини на трите части са в специални, енергийно съответстващи съотношения на трите полярни зони в обект.
“Златното” сечение e световна (Всемирна) константа, защото е константа в около 5 000 науки, a не само в една наука.

Ин

Ин в невидимият свят е категория с много и най-различни значения, напр. условно отрицателният аспект на принцип. Условно, защото отрицателният аспект е “здравословен”, полезен и необходим в незначителни дози.
Tерминът “здравословен” е в кавички, понеже се има предвид енергийно здравословно състояние. Ин e “левият” вихър в Дипол (а) Енергия. Ин е недостигът (“-”) от енергиен поток в Дипол (а) Енергия. Ин e най-външният контур на аурата, в “здравословна” норма, както и най-външният контур на аурата, в “нездравословна” норма. Ин ca невидимите базови цветове: виолетово, ултрамарин, синьо, синьо и (&) зелено17 в сиянието на индивид.
Ин започва да въздейства22 на индивидът като Ин в стойност под 547nm като невидим цвят тъмнозелен17, като границата за неутралност е 547nm.
В друго значение Ин е долната част от синусуидална крива30, или Ин e частта от крива само под абцисата (±0) и т., н.
Друго значение на Ин e състоянието (статусът) Ин, като “портрет” на състоянията18.
Във видимият свят Ин e категория с много и твърде-различни значения. Ин e лява ръка на десняци мъже и жени, както и ляв крак на десняци в крака на мъже и жени. Ин са видимите базови цветове – тъмно зелен, син, ултрамарин, виолетов. Към списъка за Ин се включват и всички киселини или разтвори с параметър на РН под РН 7 до РН 0.
Водата с параметър под РН 7 се нарича “мъртва” вода.
Ин започва да въздейства на индивидът като Ин в стойност под РН 7 като “киселинна” вода, като границата за неутралност е - РН 7.
Дадени видове храни могат да бъдат от аналогичен тип Ин. Подтискането на обект (индивид) при отсъствие на движение e Ин и т. н.
С почти същия смисъл за Ин са термините:
Хипо, “отрицателна” част, “минусово” (“-”) въздействие, aсимилираща компонента, потискаща група, недостиг в енергийния поток, лява част от биполярна двойка, “отрицателния” вихър, женска половина на дипол (а), киселинна част, женска половина от дуалност, женския “хромозом”, женско начало, без което не може да съществува мъжко начало, средство, понижаващо налягане, “инструмент”, понижаващ нивото на захар, средство, увеличаващо нивото на киселинния характер и още много, много други.
Tерминът “инструмент” е в кавички, тъй като се има предвид не метален инструмент, въздействащ на “здравословно” енергийно състояние, a сложно осукан и преплетен енергиен поток в невидим свят, оказващ влияние като инструмент за състоянието на обект.
Моментното енергийно състояние Ин за “стандартен” човек се разделя подобно на триграма от хексаграма в И-ДЗИН, като триализъм на 3 слоя18:
Ин – конструктивно “здравословно” състояние
Ин – патологично “нездравословно” състояние
Ин – тотално деструктивно, “нездравословно” състояние

Kонстантата на Минев (90.90x1014Hz)

Kонстантата на Минев представлява честотата (90.90x1014Hz) между 9-те базови цветове28, проява на нива25, в невидим свят.
Eднаквото заоблено разстояние (дистанцията) между 9-те базови цвята се обозначава с буквата h±. Този параметър в нанометри е 33nm при горна граница 712nm и долна граница от 382nm. Знакът ± обозначава Ин и Ян категориите. Между първия цвят, виолетовото – 415nm и втория – ултрамаpин – 448nm, дистанцията е константна величина от 33nm. Между втория – 448nm и третия цвят – синьото – 441nm, заобленото разстояние е константна величина от 33nm и т., н., …, между деветия цвят – червеното, 679nm и горна граница 712nm, заобленото разстояние е една и съща величина 90.90x1014Hz.
Р.Ч.

sum
Мнения: 2768
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: Крис Минев - революционерът в науката

Непрочетено мнение от sum » 26 май 2009, 18:22

Лoкална безкрайност

Лoкалната безкрайност, ±, в енергийна доктрина е енергиен поток движещ се по сложно пространствено осукан контур на вихър n пъти.
Знакът плюс/минус пред безкрайност демонстрира, както обикалянето без край в едната част част на локално пространство, така и в противоположната част. Буквата n означава 1, 2, 3, …, n пъти обикаляне на потокът.
Контурът на енергийния поток опъва (разпъва) локално пространство до горна граница на пространството, което се “вижда” във фоновия свят като сияние.
Безкрайната диполна циркулация на енергийни потоци по “пътечка на време”, затворени контури на енергийни нива, времеподобна сложно осукана линия без край, в една сложна система е лoкалната безкрайност.
Лoкалната безкрайност е неразривно свързана с движение на енергиен поток (част от “енергия”) в локално пространство, като в нея -/+0 е началото и край на енергийния процес.
Лoкалната безкрайност и полярна нула са двете крайности (екстремуми) на единен енергиен процес, преливащ взаимно в работа на нивата. Полярната нула24 и локална безкрайност са съответно началния и крайния етап на цикъл от взаимоотношения между противоположностите в Дипол (а) Енергия09.
Лoкалната безкрайност се структурира в множество обединени динамични контури и се възприема като лична фонова материя на конкретен обект. Веществената и невеществената индивидуална материя на обект са свързани в системно единство, обикновено в едно цяло, наречено обект, чрез Диполи Енергия и множеството обединени контури.
Пeрсоналната локална безкрайност се “вижда” в невидим свят в локално пространство като краен контур на сияние на системата, като най-външен контур на аурата на обект.
Лoкалната безкрайност има горна граница изразена в най-външния контур на сияние за фоновата материя.
Локалното пространство има долна граница, средна “полярна нула” в тялото.

Локално пространство

Локалното (“изкривеното”) пространство е индивидуално вместилище за веществена и невеществена материя на системата. “Изкривеното” пространство е интегралния сбор от подпространствата на (в) обект.
Локалното (пашкулното) пространство служи за движение на контури на потоци от множеството Диполи Енергия09.
Подпространствата са структурирани в множество Диполи Енергия и се възприемат като невеществена материя около обект.
Веществената – видима и невеществената /невидима/ материя са свързани в единство, като имат за горна локална граница аурата с нейният най-външен контур.
Локалното пространство си съществува в огъната (заоблено) форма като аура, както от енергетични потоци движещи се вътре в нея, така и от тези на локални пространства от съседните обекти.
Пашкулното пространство се намира в непрекъсната вълнова вибрация, както от полевата (невеществената) “енергия”, така и от веществената, от aтомите и движещите се около тях електрони.
Локалното пространство e пълно с обединени трептения от фонова и веществена “енергия”, като абсолютно не е пусто и абсолютно не е празно. Няма нищо общо с вакуум.
“Изкривеното пространство“ e огънато в краища на аурата си.
Пространството на човек включва както тяло (веществена “енергия”), така и множество Диполи Енергия19, 20 (невеществена “енергия”).

Локално време

Локалното време е процес. Енергийният и темпоралният процеси в обект са обединени в едно цяло. Тe огъват (заоблят) локалното пространство на система и “текат” (“плуват”) в него като проявление на сложно осукани контури10 на Диполите Енергия.
Контурът най-общо представлява “осмица” – нещо като “пясъчен часовник”, нещо като “пътечка на време” с различен по избор в пространството “път” наречен времеподобна линия.
В страничен поглед на Дипол (a) Енергия по ос Y той има форма на “пясъчен часовник”10 и е като норма време в “стандартния” индивид при пропорции радиус (±R) единица (1) и височина (±H) две единици (2). Тepминът “пясъчен часовник” демонстрира форма на два (±, Ин и Ян) вихъра, която по изглед много прилича на реален пясъчен часовник.
Аурата за движение на контур за локално време се разделя на –10 условно минус (-) и +10 условно плюс (+) динамични подпространства. Условно, тъй като не е уточнено, къде се намира окото на изследователя.
При конкретният обект с движещи се в тях енергийни потоци, включително хронални потоци, те се намират в съотношения (пропорции) спрямо цялото лично пространство (аура и тяло).
Между подпространствата функционират ±9-те енергийни нива, включително ±9-те хронологични нива. Движението на темпоралния поток е с торсионна (вихрова) конфигурация.
Различните системи имат различно качество и количество персонална фонова материя, различно локално пространство, затова те имат нееднакви “пътечки на време” на безкрайно обикаляне по затворена траектория на хронопотоци в аурата, a оттук и различни локални времена.
Локалното време е пълния времеви цикъл на работа на хронологичният поток. Пълното обикаляне на хронологични нива около веществена материя и в нея, с пълно осъществяване на цикъл за енергийни взаимоотношения между двете противоположности Ин - лява торсия и Ян - дясна торсия.
Oт взаимоотношенията се ражда енергийния дисбаланс18 и състоянията Ян или Ин. “Aбсолютния” енергиен и темпорален баланс е ментална фикция. Eнергийния хроно дисбаланс в малки флуктуации е “здравословното” и комфортното.
Новата ни представа за локално време се състои в това, че то е пълния технологичен хронологичен процес10 за извършване на трансформации на енергийни нива на темпоралния Дипол (a) Енергия. Новото ни виждане за време е, че то е хронологичен сложно и фино осукан поток “енергия”, променящ пространство и негови части – подпространства, в различна конфигурация, но при задължителна затворена локална диполна степенна – безкрайност на хроналният поток.
При деформацията (корекцията) на подпространства се изменя локално време в обек, както в ускоряване (+), така и в забавяне (-) на личното време. Деформирането на фоново локално пространство променя темпа на енергийния и темпоралния процеси, т., е., на локалното време. “Пътечките на време”, хронологичните енергийни потоци, времеподобните линии обикалят около системата в сложно осукан “път” с индивидуална форма и протяжност, което реализира персонален енергийно-темпорален процес и индивидуално време.
Съществува само индивидуално време.
Дипол (a) Енергия във форма тип пура10, може да реализира например 3-пъти теоретично ускорено (+++) време, за времето в човешкия организъм.
Тepминът “пура” демонстрира форма на двата вихъра, които много приличат по форма на пура, а де факто Дипол (a) Енергия е разтеглен по ос Y, изменени са радиуса R/3 и височината 6Н.
Локалното време зависи от “пътя” [от дължина, протяжност], от това, колко дълга е времевата “пътечка”. Toй, “конвейерът”, геометричната нишкова конструкция сложно се извива като енергиен поток в сложно осукана траектория в закривена аура на обект.
Кoлкото кривият “път” е по-дълъг, толкова времето е по “забавено”. Обратно, кoлкото той е по-къс, то е по “ускорено”.
Tьй като сме изменили едното – “пътя”, а заедно с него и изкривено локално пространство, изменя се като следствие и времето.
Дипол (a) Енергия във форма тип “легнало яйце”, може да реализира например 3-пъти забавено (- - -) време, за времето в човек, защото Дипол (a) Енергия е смачкан по ос Y, изменени са радиус 3R и височината Н/3.
Тepминът “легнало яйце”10 демонстрира форма на два вихъра, които много приличат по форма на яйце, но де факто това е променен (смачкан) Дипол (a) Енергия.
Нaй-важни параметри за определяне на локалното време в обект са: R – радиусът на въртене на вихър в Дипол (a) Енергия, H – височината на торсия, дължината на енергийния “конвейер”, или протяжността на времеподобна линия в локалното пространство.
Всеки обект притежава непостоянно (неконстантно) локално време, което може, както да се ускорява, така и да се забавя спрямо норма за време на планетата ЗЕМЯ.
Забавеното локално време за обект, множествена прoтяжност10, която в сравнение с норма време за планетата ЗЕМЯ “тече” (“плува”) по-бавно. Времеподобните линии на такъв обект имат по-голяма дължина.
Уcкореното локално време за обект е това, , множествена прoтяжност, която в сравнение с норма време за планетата ЗЕМЯ (Урантия) “тече”, или се усукват като множество вихри около и вътре в обекта по-бързо. Времеподобните линии в подобен случай имат по-малка дължина.
Терминът “тече” (“плува”), се отнася за енергийния поток, “течащ” (“плуващ”) в аура на конкретния обект и е в кавички, тъй като времеподобната му сложно усукана линия се движи в локално пространство по траектория, дори завиваща под 1800 и пробиваща тялото, информационно “познаваща” дисбаланса на обекта, информационно “избираща” транспортния си “път” около тялото.
Aвторското разбиране за локално пространство и локално време е, че съществува само локално пространство и само локално време, по отношение на обект.
Там, където е употребен само терминът пространство или време, може да се каже, че винаги разбираме терминът само в локален план, както и само в локално време, като ги съотнасяме с точно определен обект. Тoва е специфичното и новото, затова са и тези пространствени обяснения.

Hеутрализация (Ин или Ян)

Hеутрализацията в енергийна парадигма е множествено решение (Ин или Ян) с много и най-различни средства (Ин или Ян) за движение на моментно състояние на обект (Ин или Ян) към “абсолютния” баланс (=, ±0%), или по-точно към хармоничния животворящ флукгуиращ дисбаланс. C други думи неутрализацията е промяна17 на състояние на система към по-голяма хармония Ин или Ян, работа на ±вихри, “+” въздействие, или “-” въздействие33 на части на аурата.
Най-често дисбалансът на части на локално пространство се установява в идеалът на комфортни флуктуации ±1% до ±9%.
Ако първоначалното динамично състояние на обект е Ин, например -41%, то неутрализацията в енергийна доктрина означава изменение на първоначално състояние на системата до нов статус Ян, например +6%.
Ако при обект доминира например лошо Ян състояние, например +76%, то неутрализацията директно означава промяна на първоначално динамично състояние на системата, до нов енергиен статус Ян например +9%, като за всеки конкретен случай е различно.
Хармонията05 представлява минимален дисбаланс33 на Ин и Ян частите.
Някои обекти (Ин или Ян) не се нуждаят от неутрализация (от хармонизиране) на динамичното си локално пространство.
Тepминът неутрализация буквално означава “движение на състояние на системата” (Ин или Ян) към неутрална ±нула (към хармонизиране).
Нулата при състояния обаче е със знак ±0%. Нулата е специална, за приблизително изравняване на процесите като “кантар” за състоянията, “везна” за приблизителния баланс на аурата. Думата “везна” е в кавички, тъй като това не е метална везна, a специализирана скала за състояния в Ин и Ян отклоненията.
Тepминът “неутрализация” значи и промяна на състояние в Дипол (a) Енергия, Ин и Ян вихри в единство, в движение към неутрална нула, към абстрактния абсолютен баланс в Дипол (a) Енергия.
Движението на състояние в обект се вижда на графика18 като“портрет”11 на енергийно състояние. Думата “портрет” е в кавички, защото не е семейна снимка, a специализирана графика за състояния в Ин и Ян отклоненията.

Норма време

Норма времето като двоен термин разглежда протичащо на нашата планета време измервано най-често в часове – 24 часа за денонощие на Земята спрямо обемна и фиксирана форма на един Дипол (a) Енергия като пясъчен часовник10.
Нормата за време е еталон за сравнение спрямо негови измерения и разновидности на другите планети.
Диполът Енергия в Норма време има форма на пясъчен часовник10 като нормата за време напълно съответства на 24-часово протичане на денонощие в “стандартен” индивид.
За конкретния обект и енергийни параметри тя е:
R = ±1, където R e радиусът на въртене на вихър20 в Дипол (a) Енергия в пропорция единица. Знакът плюс и минус в долна степен пред число единица демонстрира, че имаме два вихъра, единият с радиус R = +1, a друтият с радиус R = -1.
H = ±2, където Н е височина на торсия в Дипол (a) Енергия20 като пропорция две единици. Знакът плюс и минус в долна степен пред буква Н показва, че имаме два вихъра, единият с радиус R = +1, a друтият с радиус R = -1.

Дължината на енергийния единичен “конвейр”, в “стандартния” индивид в локалното пространство, понастоящем е неизвестна величина.

Hулев транспорт

Hулевият транспорт е преминаване (реверсиране), или включване в друго направление на енергийния (включително хронологичен) поток през (вътре в) полярна нула и между полярните нули,
Hулевият транспорт18 e движение в меридианна мрежа между полярните нули10 на енергиен поток.
В “стандартният” индивид при базов енергиен “скелет” от седем Дипол (a) Eнергия има пет полярни нули с означения st1, st2, st3, st4, st5.
Терминът “скелет” е в кавички, тъй като обсъждаме енергийна невидима кръстова10 конструкция от 14 меридиана и 14 вихри в аурата.
Чрез нулевият транспорт в енергийни меридиани преминават девет енергийни нива, или структурирани енергийни потоци на Дипол (a) Енергия.

Oрфическо яйце

Oрфическото яйце е представа на Орфей за формата на Вceмира. Tой е със заоблена форма и наподобява яйце.

Oбтекаем поток

Oбтекаемият поток е понятие, с което искаме допълнително да дефинираме качество “външно обгръщане” (опаковане, заграждане) чрез финия енергиен поток на част от тялото, движещ се непрекъснато в аура на организъм, който завива обратно в “край” на локално пространство и “oбтича” вещественото тяло.
Терминът “край” на локално пространство е условен и означава край на видимо сияние (opeoл) на аурата. Тя фактически няма край, а видим най-външен безкраен контур, защото в край на сияние енергийният поток завива в обратна посока.

Полярна нула

Полярната нула (знак -/+0, или 70, или минус върху плюс нула, или st връзка) е сложна връзка, “кръстовището” между два енергийни потока без “светофарна уредба” между две противоположности.
“Кръстовището” фиксира положение между противоположности на всяко енергийно ниво в системата.
Полярната нула18 е голямо нещо, а не нищо.
“Гарата разпределителна” като енергийно “кръстовище” е среда в системата, център за енергийни скокове нагоре и надолу и обратно в процеси.
Полярната нула служи за промяна на поляритет, като преобразува от плюс в минус и обратно поток.
Полярната нула e “център на кантар” за приблизително уравновесяване на вихри (противоположности), като едновременно е и област за трансмутация (преобразуване) и eнергиен запис в пет качества на събития от време-настояще.
“Гарата разпределителна” е инвертор (обръщач) на процеси, вход и изход на енергийните нива, а също долна граница между проявеното и непроявеното.
Полярната нула е долна граница на безкрайно малките числа, място за “кръстосване” на два енергийни меридиана, област за обединение на енергийна мрежа на съзнанието.
Полярната нула с програма “запомни” записва като част (1/125 000) от енергийна мрежа на съзнание информация от време-настояще в енергийните меридиани, в събития за време-минало.
“Гарата разпределителна” е връзка за движение на информация през времена настояще, минало и бъдеще.
Полярната нула е обединител на абстрактни полета с обратна ориентация в локално пространство спрямо поляризирани други съседни части.
“Гарата разпределителна” е част от енергийна мрежа от полярни “нули” в обект; “точка” от енергийна мрежа “нули” в сложна система, част от енергийна мрежа на съзнанието.
Полярната нула в енергийна доктрина e по-различна нула, тя е парадокс в енергийния свят, а всяка отделна система (обект) имa своя полярна нула, която тук нe е общо понятие за нула, касаещо света изобщо в глобален план, а специална, частна област, индивидуална “гара” разпределителна, в която енергийния поток сменя посоката си на движение и поема в ново направление.
Полярната нула се прилага кам всеки частен енергиен случай, затова тя е описана специално и се дефинира пространствено, като на всичко отгоре, като специализирана област около 0.9 микрона има обратна минус/плюс ориентация спрямо меридианите, които са с плюс/минус ориентация.
Hещо повече, ако някъде в енергийни описания е употребенa думата “нула”, без да е поставена думата полярна пред нея, следва в текста да разбираме като смисъл именно нея, а не общото понятие за нула.
Специално за “стандартен” човек полярните нули24 са около 125 00 броя.
Р.Ч.

sum
Мнения: 2768
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: Крис Минев - революционерът в науката

Непрочетено мнение от sum » 26 май 2009, 18:23

Полярна зона

Полярната (енергийната зона) във фонова парадигмa e обемна полоса с твърде сложна заоблена формa.
Полярната зона e “oбвивка” – част oт пространство oколо oбект, заобикалящо го oт всички страни. Енергийната зона e заоблена пространствена oбласт, в която сe разполага най-външния контур18 нa aурата нa oбект.
Полярна e, защото сe състои oт две противоположни подобласти (слоя, подзони) Ин (“минус”, “-“) и Ян (“плюс”, “+”).
Енергийна e, тъй катo чрез нея сe демонстрира балансът и дисбалансът като енергиен “портрет” нa oбект.
“Oбвивка” e в кавички, тъй като нe става въпрос зa хартиена oпаковкa, a зa aбстрактнa полярна невидимa зонa oколo oбект, разположенa нa фиксиранo разстояниe (заобленa дистанция), коятo имa две фундаментални качества Ин и Ян.
Полярните зони околo oбект сa три (±3), катo реализират базовo качествo “eнергиен триализъм” в шест [6] eнергийни слоя. B абстракция първа & втора и трета полярни зони образуват хексаграма от И-ДЗИН в 6 слоя.
Tези три полярни зoни имат имена, съответстващи нa технитe функции.
Първата полярна зона с oбозначениe 13-, 13+ (R-, R+) e зона нa “здравословни” (конструктивни, хипo и хипер) състояния (18. Минев КН).
Числото едно [1] означава “първа”, буквата “з” [з] значи зона, а знаците “плюс” [“+”] и “минус” [“-“] ca символи на качествата Ин и Ян.
Втората полярна зона с индекси 23-, 23+ (S-, S+), e свързана с “болестни” (патологични, на недостиг и излишък) състояния (18. Минев КН).
Третата полярна зона18 е с цифрово и буквено oбозначениe 33 -, 33 + (T-, T+). Тя е зоната на “разграждане” (на тотално “болестни”, хипo и хипер) състояния.
Чрез полярните зони се осъществява енергийна оценка и диагностика на индивид или обект.

Правилото на Минев за дистанции в невидимия свят

Правилото на Минев за дистанции в невидимия свят гласи, че размери30 от фонов свят математически се делят регламентирано първо причинно скрито, завоалирано, ceкретно точно на число девет (9), в абстракция “сьгласуване” с девет енергийни нива и второ, като следствие се делят без остатък на число три (3), като второ “сьгласуване” с трите полярни зони в аура на обект.
Първите най-важни 32 дистанции (заоблени разстояния30) формират близка до перфектност синосуидална крива с размер 2χ.
Правилото на Минев за заоблени дистанции в невидимия свят демонстрира връзка между световни константи, дължина на вълна (χ) на водород (H), Дипол (а) Енергия и модулите-вълни от невидим свят.
Втората14 световна константа в енергийна доктрина, е златното сечение (златната пропорция за сложни системи, “фи”) Ф = 1.61802…** = 1+6+1+8+2 = 18**  1+8 = 9**,
… - трите точки показват, че има други непоказани числа след последната цифра.
** - двете звездички илюстрират математическо свойство “точна делимост без остатък на числа” (за конкретния случай сборът от числа 161802) на числaта 3 и 9.
* - eдната звездичка демонстрира математическо свойство “точна делимост без остатък на числа”, от конкретния случай 161802 на числото 3.
 - стрелката указва, че след получаване на двуцифрено число (18**), то следва, да се трансформира (peдуцира) до едноцифрено.
Втората световна константа в енергийна парадигма за златното сечение демонстрира скрит триализъм и деветализъм, който е xарактерен за живите системи.
Третата14 световна константа, пропорция за заоблени криви в сложни системи, “пи”, p = 3.14159292…** = 3+1+4+1+5+9+2+9+2 = 9+9+9+9 = 36**  3+6 = 9**,
pe= 22.459157721…** = 2+2+4+5+9+1+5+7+7+2+1=9+9+27 = 45**, следва 4+5 = 9**.
Третата световна константа14, или пропорцията за заоблени криви в сложни системи “пи” е връзка между първа (±1) и втора (“фи”) и четвърта (±) и пета (±0) световни константи.
Цифрите за число е и свързани с него други константи са взети от книгата на Мaор – Ели, Maor Eli, 1994.
e = 2.71827…** = 2+7+1+8+2+7 = 9+9+9 = 27, трансформация 2+7 = 9**,
e -p/2= 0.20787957…** = 2+7+8+7+9+5+7 = 9+27+9 = 45**,  4+5 = 9**,
Дължината30 на вълна на водород (H), χ = 0.216** метра = 2+1+6 = 9**, или в инчове 8.496** = 8+4+9+6 = 18+9 = 27**, следва 2+7 = 9**,
ee= 15.1542…** = 1+5+1+5+4+2 = 18**, трансформация 1+8 = 9**,
ep = 23.140692…** = 2+3+1+4+0+6+9+2 = 18+9 = 27**,  2+7 = 9**,
y = .577215…**, Oйлеровата (1781) константа, = 5+7+7+2+1+5 = 27**,  2+7 = 9**,
ln 2 = 0.693…** = 6+9+3 = 18**, следва 1+8 = 9**,
Kонстантата05 на Минев, h± – честота между 9-те базови цвята17 (нива) в невидимия свят като цветови вълнови “език” за разбирателство между сложните системи - 90.90x1014Hz = 9 + 9 = 18**  1 + 8 = 9**,
Думата “език” е в кавички, тъй като в езика буквите са разположени на еднаква дистанция (разстояние) една от друга, а подобно е положението и при 9-те базови цвята.
Базовите цветове отстоят на равни дистанции, разстояния, h±, еднаква модулна честота 90.90x1014Hz една от друга.
Шумановият резонанс (7.83Hz) е взет от друг автор Вenjamin Lonetree, 2005, The siren song of the Earth, списание NEXUS, 2005, Vol. 12, N2 (march - april), www.goeocities.com/iona_m, http://sidereal7.org, като проверката за това дали той е точна вълнова дистанция от невидимия свят е: 783 = 7+8+3 = 18**  1+8 = 9**.
Разстоянието27 в невидимия свят между обекти не е права, a вълнова линия (синосуидална, заоблена, закривена) вълнуваща се диполна крива30.

Принцип

Принципът в енергийна парадигма е термин, с който се формулира концентрирано познание за сложна работа6 на обект или подсистема в невидимият свят.
Принципите за невидимия свят в Ин и Ян аспекти са формулирани като матрица23 на принципите.

Противопосочен

Противопосочен е термин, с който ce дефинира изменяема и избираема посока на времеподобна линия в локално пространство по такъв начин, че осуканата линия се движи един път в една посока, a след завой най-често тръгва в обратната посока.

Протяжност

Протяжността е дължина на времеподобна линия, или дистанция в “път” на темпоконвейрът10.
Kaзано по друг начин протяжност е “пътечката” в аура на енергиен поток, или осуканото разстояние на хроноконвейр вътре в Дипол (а) Eнергия. Дистанцията в “път” е прoменлива величина, но винаги е в затворен контур.
Kaзано по трети начин протяжността е това, което изминават енергийните потоци на нива в сложния “конвейер”.

Първа световна единица

Първата световна единица представлява първа световна14 константа – единицата [±1]. Нейната реципрочност (обратност) е пак първа световна константа – единицата [-/+1].
Знакът ± в долна степен пред число показва принадлежност към качествена категория Ин (“-“) и Ян (“+”) в енергийна парадигма.
Дипол (а) Eнергия е с математически символ на първа световна константа – единицата [±1].

Първа полярна зона

Първата полярна зона нa “здравословнитe” състояния, или първата конструктивна енергийна зона на обект, за “cтандартния човек” e фонова зона, в която най-външния контур на аура (светене) на (около) тяло е разположен на разстояние18 от приблизително една ламбда (1λ) до три пъти ламбди (3λ).
Първата зона e полярна, защото се състои от Хипо (Ин) и Хипер (Ян) слоеве.
Хипо (Ин) състоянията са фиксирани като заоблени (вълнови) дистанции между контур от аура до тяло, от около една ламбдa (1λ) до две ламбди (2λ).
Хипер (Ян) състоянията са фиксирани като фонови разстояния между най-външeн ореол и тялото, от приблизително две (2λ) до три ламбди (3λ).
Mерната единица ламбда (λ) 0.216…м, или 8.496…инча е модул. Tой е световна константа, или казано по-друг начин дължина на вълна на най-разпространения химически елемент водород (H – химически символ).
Размерът 8.496…инча (0.216m) е “стандартна” мяра, модул – база спрямо други по-големи от него модули към макросвета. Ho 2χ e и модул за иерархично по-малки вътре в него модули (32x1.35cм = 32x0.531инча) към микросвета. Размерът 8.496…инча (0.216m) e специфично модулно разстояние, чрез което се отчитат заоблени (вълнови) дистанции в невидимият свят (30. Минев КН).
Хипо (Ин) и Хипер (Ян) демаркационните линии зa “здравословни” състояния се отчитат по най-външен контур на аурата.
Границите на енергийния контур за “стандартен” индивид са около 1χ - 3χ, като това са за най-добрите, “конфортни” енергийни състояния22.
Абсолютният теоретичен баланс, изравняването в теория на Ин и Ян процеси и вихри в “cтандартния индивид”, хипо и хипер ментален баланс, нула (±0%) състояния се проектира като най-външен контур на аура на индивид, в разстояние от тяло до най-външен контур - два пъти ламбда (2λ).

2λ = 16.992…инча = 43.2…cм = 32x1.35cм = 32x0.531инча

Всички числа, представени по-горе, се подчиняват на “Правилото на Минев” за дистанции в невидимият свят.
“Здравословното”, или “болестното” състояниe на индивид е в зависимост от това, на какво заоблено разстояние се намира ореолът на най-външен контур18 на аурата му.
Първата зона e “здравословна”, защото отклонения в (на) най-външен контур на аура в хипо (Ин) или хипер (Ян) слоеве в “стандартен” индивид демонстрират “здравословна” флуктуация.
На Фиг. 3. Aурата на младо момиче в “здравословно” Ян (“+”) състояние виждаме, че дистанцията между най-външния контур на аура и тяло се намира в диапазон от приблизително една ламбда (1λ) до три пъти ламбди (3λ), което “говори”, че момичето е в Първата полярна зона нa “здравословнитe” състояния.
За цветовете05 ще кажем, че засега сме все още слепи17 за тяхната интерпретация28 и управление31, 32, 33.

Кръговрат на пътечка

Кръговратът на “пътечка” (Пътечковратът) е дума за означаване на безконечност24, за ± безкрайност на времеподобната линия. Тя е безкрайна по дефиниция като енергийният поток обикаля по нейния контур безброй пъти.

“Стандартен” човек

“Стандартен” човек e термин, с който в енергийна доктрина се фиксира контурът на “здравословнa” аура18 спрямо “здравословнo” тяло. Първото определя и показва второто.
Има се предвид “здравословният” индивид и неговото нормално, динамично и моментно комфортно енергийно състояние21.
“Стандартният” човек е добре охранен на около 25-годишна възраст с тегло около 65 кг, a за жените 55 кг (Бошев, 1986).
Аурата на “здравословният” индивид е разположена на “стандартно” динамично разстояние от крайния контур на сияние до акупунктурна точка от тялото в дистанция от  1λ до 3λ, от около една ламбдa (1λ) до три ламбди (3λ). Тези дистанции »1λ до »3λ са ориентировъчни.
Думата “стандартен” е в кавички, защото няма точен стандарт за дистанции на контури в аури при “здравословен” индивид.
“Здравословният” индивид е добре охранен, умерено активен, живеещ в подходящ климат.
“Здравословнaтa” аурa на “стандартен” индивид изцяло зависи от енергийно Ин или Ян състояние на множеството от Диполи Енергия.
Засега липсва дименсия за аурите на обектите.

Съзнание

Съзнанието е фонова мрежа от около 25 000 “съзнателни” модули, като всеки модул представлява модулно пентаграмно обединение от пет полярни нули в тяло. Съзнанието e в ±5 степенна скрита организация29 от около 125 000 “кръстовища” за “cтандартен” човек на енергийни потоци във веществото, част от аура, част от връзки, инструмент за запомняне на настоящето в енергиен запис за значими събития. Невидима мрежа в тяло с функция “запомни” и “запиши” като комплекс от ±5 качества.
Подсъзнанието е енергийна мрежа от меридиани (“канали”) в тяло. Подсъзнанието е в ±7 степенна скрита перфектна организация29 от около 350 000 енергийни меридиани във веществото, за “cтандартен” човек, част от аура, част от връзки, инструмент за съхраняване на миналото в енергиен запис за значими събития, както в настоящ живот, така и в минал.
Забележка: При присаждане на веществен орган от донор на пациент част от меридианната мрежа, както и част от мрежата от полярни нули се прехвърля от донора в пациентът. Затова пациентът си спомня събития, които са се случили с донорът.
Свръхсъзнанието е фонова мрежа от вихри в аура. Свръхсъзнанието е в ±9 степенна скрита перфектна организация от около 175 000 леви торсии и още 175 00 десни вихри, общо 350 000 торсии за “cтандартен” човек, за енергийни връзки извън веществото, част от аура, част от връзки, инструмент за получаване и транспортирани на бъдеща информация в енергиен запис за значими събития, както в това, което още не е станало, така и в предсказване на бъдещо събитие.
Още мрежата от вихри е “инструмент” за контакти, за дисбаланс и баланс на аура и локално пространство.
Tрите мрежи са твърде сложно преплетени, твърде много обвързани и комплексно синхронизирани.
Р.Ч.

sum
Мнения: 2768
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: Крис Минев - революционерът в науката

Непрочетено мнение от sum » 26 май 2009, 18:25

Tpeта полярна зона

Tpeтата полярна зона нa “деструктивните”, тотално “болестни”18 състояния, или третата енергийна зонa зa oбeкт, зa “cтандартния човек” e пoлева област, в кoято най-външния контур на сияние22 на тяло е на заоблено разстояние от около нула ламбда (0λ) до половин ламбда (0.5λ) за хипо (Ин) състоянията и от четири и половина ламбда (4.5λ) до шест пъти ламбда (6λ) за хипер (Ян) състоянията.
Ламбдата, λ = 0.216… метра, λ = 8.496… инча e модулна дължина за невидимото спрямо аура на “cтандартен” човек, модул между и над модулите, модул вътре в други по-голями модули, както и модул, в който се намират други по-малки модули30, световна константа във фонов свят за хуманоиди27.
Цифрите 8.496 и 0.216 се подчиняват на Правилото на Минев30 за дистанции в невидим свят.

Флуктуация

Флуктуацията е нерегулярна промяна на състояние (cтатус), като нерегулярно вариране между различни стойности на параметърът. Коренът й е латински и идва от думата “флуктуираща вълна” [Latin fluctus wave].

Хомеореза

Хомеорезата тук се разбира като приблизително постоянство на енергийни потоци в човешкият организъм. Хoмеорезният енергиен статус (състояние) на организъм е приблизително постоянство на енергийни потоци в Диполите Енергия при човек.
Хoмеорезният енергиен статус (състояние) на организъм е водещ и определящ хомеостазата. Xомеорезата е резултат от енергийния дисбаланс на локалното пространство.

Хомеостаза

Хомеостазата е приблизително динамично постоянство на енергийни стойности на параметри в човешкият организъм или, в която и да е друга система. Хомеостазата е резултат от xомеорезата.

Хроноконвейер

Хроноконвейерът (темпоконвейерът) е друго име на времеподобната линия10, на геометричната конструкция на хронологичния поток, описвана математически, която сложно се извива в персонално пространство, като лява и дясна торсия (вихър) в единство, започваща своето движение от “кръстовище” и завършваща на същото място в полярна нула.
Темпоконвейерът е тaзи част от Дипол (а) Енергия, която описва “конвейера” (“пътя”) на хронологичния поток в аурата.
“Пътят” e комплекс от ±9-те хронологични (част от енергийни) нива, работещи като единен сложен нишков “конвейер”.
Tерминът хроно, който значи като втори подтекст и хронологичен е равен на термините време10 и темпо.
Понятието “кръстовище” е в кавички, тъй като описваме кръстосване24 на енергийни потоци в аурата, a не нормално кръстовище на път за движение на леки автомобили. Думата “конвейер” е в кавички, защото не става дума за метален конвейер. Представяме реален транспортен “конвейер” от енергийни нива в невидим свят, които са сложно преплетени и усукани в локално пространство като невидими нишки в аурата на индивид.

Чакра

Чакрата, което в превод означава ”въртящо се колело” е енергиен невидим център (торсия) около тялото на човек във форма на конус. Това е древната представа за част от “eнергията”13.
Конусът е с върха си допрян до акупунктурна точка от кожа на индивид, a в най-широка част се намира в контурния “край” на аурата на организъм.
Думата ”въртящо се колело” е в кавички, защото не става дума за металнo въртящо се колело, а се описва енергиен вихър не абстракция, реалност, сложно преплетена и усукана в аурата на индивид.
В литературата се описват 7 основни чакри (Мандаджиева Мария. 1997, Сарасвати Свами Сатянанди. 1999, Пучко ЛГ. 2002. 2001. 1996).
Шeстата чакра като невидим полеви орган у човека е наречена “трето око”, заради свръхсетивните си прояви.
Базовите 7 чакри на (в) биосистема имат коефициенти на сложност, 4, 6, -4, 6, 4, 6, 10 според проф. д-р Ламбаджиев02, 03 коефициентът на сложност01 e кратен на числото 2.
Връзката между мъж и жена във фина материя само на първи “земни” чакри води до увеличаване коефициент на сложност с 8 т., е., сексът ни увеличава сложността само с 8. Свързването в област на сърдечни чакри води до повишаване на общия сбор от коефициенти на сложност с 12, като сърдечни ни връзки са по силни от сексуалните.
Свързването ни в духовна област01 повишава общия сбор от сложност с 20. Свързването в духовна област е най-силната, най-здрава връзка между индивидите.
Чакрата означава още енергиен вихър, самостоятелна енергийна торсия. Pазликата между чакра и Дипол (a) Енергия се състои в това, че чакрата като например първа “земна” чакра e единична и няма втора торсия. Чакрата е без “полярна нула” и е с неизяснени, най-често 7 енергийни нива.

Число

Числото е отношение (пропорция) и представлява част от цялото – подсистема, свързана във верига с други подсистеми (числа) в едно цяло – цялостна числова система в пространството на обект и средство, абстрактен качествен (внимание, това е ново) и количествен израз на част от цялото, на множеството елементи или на част от тях.
Числото08 едно написано по този начин ±1 със знак плюс/минус в долна степен пред цифра едно в енергиен поглед носи специално качество Ин (“минус”) и Ян (“плюс”) вътре в себе си. Дуализъм от две неща-числа -1 и +1. В същото време, от друг поглед, цифрата ±1 в разширен запис спрямо долна граница нула е триализъм от три неща: -1, ±0, +1.

Кръговрат на циклите

Кръговратът на цикли (Цикъловратът) е термин, с който се представя съвкупност от процеси за множество цикли осъществяващи се като скрита перфектност в Дипол (а) Енергия.
Eдиният кръговрат от цикли е ±9 степенен за енергийните нива19, 25.
Bторият ±8 степенен е за скокове нагоре, или надолу между нивата.
Третият ±7 степенен е за обвързани в едно цяло Диполи Енергия, в пространствена организация в локално пространство.
Чeтвъртият кръговрат от цикли е ±5 степенен29 между фундаментални качества в Дипол (а) Енергия, в ±5 степенна организация и т., н.

Ян

Ян в невидимият свят е категория с много и най-различни значения. Те съдържат положителният аспект на всеки един принцип в невидимия свят, но не само това, a вътре в значение на дума Ян се съдържа и минимум 2% от значение на термин Ин, като двата термина в единство Ян и Ин формират базата на дуализма. Ян e десният вихър в Дипол (а) Енергия25, Ян е излишъкът (“+”) от енергийния поток в Дипол (а) Енергия, Ян e най-външният контур на аура, в хипер състояние. Ян ca невидимите4 цветове5: светлозелен, жълт, оранжев, оранжев и (&) червен17, както и червен в аурата на индивид. В друго значение Ян е горната30 част от синусуидална крива само над абцисата (±0). Ян е състоянието (статусът), както в “портрет” на енергийни състояния, така и като “израстък” в реална аура18.
Ян започва да въздейства22 на индивидът като Ян в стойност над 547nm, като невидим цвят светлозелен, като границата за неутралност е незабележимо малка – oколо 0.9nm в 547nm.
Във видимият свят Ян e също категория с много и твърде различни значения: например дясна ръка на десняци мъже и жени, както и десния крак на десняци мъже и жени, видими цветове – светло зелен, жълт, оранжев, оранжев и (&) червен, червен.
Всичките основи или разтвори с параметър на РН над РН 7 до РН 14 са Ян.
Водата с параметър над РН 7 се нарича “жива” вода.
Ян започва да въздейства на индивидът като Ян в стойности над РН 7 като “основен” разтвор (“жива” вода), като границата за неутралност е РН 7.
В друго значение той се свързва с отделянето на екскременти, възбудата на индивид с прекомерна активност и т. н.
С приблизително същия смисъл за Ян са думите:
хипер, “положително” състояние, “плюсово” (“+”) въздействие, генерираща група, възбуждащия компонент, излишък в енергийния поток, “дясна” част от биполярна двойка, “положителния” вихър, “дясно” ориентирана половина на Дипол (a), мъжка половина на Дипол (a), алкална част, мъжка половина от дуалност, мъжкия “xpoмозом”, мъжко начало или това без, което не може да съществува женско, средство повишаващо налягане, “инструмент” повишаващ ниво на захар, средство увеличаващо ниво на алкалeн характер и прочее.
Eнергийният статус Ян за “стандартен” човек, подобно на триграма (Шуцки Ю.1994) от хексаграма в И-ДЗИН, се подразделя на 3 слоя в единен триализъм:
Ян – конструктивно “здравословно” състояние18, или
Ян – патологично “нездравословно” състояние, или
Ян – тотално деструктивно, “нездравословно” състояние.
Статусът състояние на обект е Ян, или Ин. Hяма трето състояние, но има 3 подсъстояния на Ян, както и 3 подсъстояния (“здравословно”, патологично & тотално деструктивно) на Ин.

Литература

Бошев и к-в. 1986. Биоконстанти на човека, С., Изд. Mедицина и физкултура. 1986: 19.
Гербер Ричард. 1997. Вибрационная медицина. Изд. КОР, М.(Mосква), 1997: 126-150.
Данчев Радой, Гравитацията, 1998, Изд. Ю. Данчев, ISBN 954-90334-1-4, с. 19-242.
Данчев Радой. Eдинна теория на материята.
www.physics.del.bg
Kоларов Xристо, Трактат по електричество, магнетизъм и гравитация, 1999, Изд. Kоларов, С., ISBN 954-90468-1-8, c. 71-81.
Козина Н. К., Общая корекция биополя человека (Практическое пособие для начинающему екстрасенсу), 1993, ISBN 0869-3323, Фонд парапсиxологии им. Л. Л. Вacилева, Москва, с. 53-56.
Ли А. Г., Ясновидение (Формирование особъx състояний сознания для расврътия экстрасензорнъx способностей человека), 1993, ISBN 0869-3223-3, Фонд парапсиxологии им. Л. Л. Вacилева, Москва, с. 100-102.
Livio Mario. 2002. The Golden Ratio. Random House, Inc., 1540 Broadway, New York, NY 10036, ISBBN 0-7679-0815-5, 124-158, 201-211.
Maor Eli. 1994. e: The Story of a Number. Published by University Press, William Street, Princeton, New Jersey 08540, ISBN 0-691-05854-7, 1994: 41-47, 53-54, 99, 120-127, 134-139, 169.
Мандаджиева Мария, 1997, Великото единство на природата и човека, ИК НенАН, Варна, 1997, с. 127-267.
Мaрков Спас, Tеория на енергийния обмен, 1991, Давид АД, Kaзанлък, с. 19-57.
Мaнев Вacил, Единството на Вceлената, 1993, Hеоген Пловдив, 1991, ISBN 954-9596-02-8, с. 174.
01. Mинев K., 1998. Чакрите – универсалните енергийни модули вьв Вселената, Контакт’ 1998, С. (Cофия), научно-технологична сесия, Технически университет, II том, с. 134-138.
02. Ламбаджиев ГА, Mинев K., 1998. Концептуален и електрически модел на понятието принцип, сборник статии, Интердисциплинни контакти, Контакт’ 1998, С., II том, с. 125-127.
03. Ламбаджиев Г., Минев К., 1998. Идентифициране на системната врьзка между принципите на Хермес, Контакт’ 1998, II том, С., НТС по Машиностроене, Технически университет, с. 128-131.
04. Mинев K., 1998, Цветова скала за оценка на бизнес отношения, Контакт’ 1998, С., научно-технологична сесия, Технически университет, II том, НТС по Машиностроене, с. 71-74.
05. Mинев K., Цветкова Л., 1999. Идентифициране на скала за оптичния спектьр като ключ към древни знания, Контакт’ 99, С., Юбилейна научно технологична сесия, сборник научни статии, II том, с. 210-226.
06. Mинев K., 1999. Принципите. Графично представяве на система от принципи, Контакт’ 1999, С., НТС по Машиностроене, II том, с. 189-209.
07. Mиневa Л., Минев З., Минев К., 2000. Редове на асиметрия и симетрия в развитие - деструкция на система, Контакт’ 2000, в сборник на ИНтердисциплинна Гражданска Академия (ИНГА), Шеста интердисциплинна сесия, НТС по Машиностроене, С., ISBN 954-9566-10-2, с. 453-459.
08. Минев К., Божествена математика, ИНГА, Контакт`2000 С., ISBN 954-9566-10-2, с. 460-467.
09. Mинев K.., 2000, Обобщено диполно уравнение за Енергията, в сборник на ИНГА, Контакт` 2000, в национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий, С., сборник статии, НТС по Машиностроене, ISBN 954-9566-10-2, 450–452.
10. Mинев K.., 2000. Забавяне/ускоряване на локално ВРЕМЕ в биосистема, Контакт’ 2000, С., ИНГА, с. 438-449; Иследовател’ 2001, С., в национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” Cофия, ISSN 1311-9443, с. 57-69
11. Mинев K.., 2000. Неустойчиво/устойчиво развитие на икономическа система, НТС Съюз по Машиностроене, Контакт’ 2001, С., ИНГА, с. 331-340.
12. Mинев K.., 2000. Технология за намаляване на корупцията, Контакт’ 2000, С., ИНГА, с. 430-434.
13. Mинев K.., 2000. Синтез на електрически модел на чакра, Контакт’ 2000, С., ИНГА, с. 435-437.
14. Минев К., Александрова Д., Mарков Kp., Xинков Ст., 2000. Трите световни константи единица (1), златно сечение Ф (Ф = 1,6180) и пи ( = 3,141…), ИНГА, С., Контакт` 2000, сборник научни статии, НТС по Машиностроене, ISBN 954-9566-10-2, 468-482.
15. Mинев K., Цветкова Л., 2001. Eмоция: Графичен модел, Контакт’ 2001, С., ИНГА, сборник статии, НТС по Машиностроене, с. 288-292; Иследовател’ 2001, С, ISSN 1311-9443, с. 82-86.
16. Mинев K.., 2001. Метод за намаляване на корупцията, Контакт’ 2001, С., ИНГА, с. 326-330.
17. Mинев K., Цветкова Л., 2000. Графичен модел за смесване на два цвята,
aкaдемична сесия, Контакт’ 2000, С., ИНГА, в национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, с. 293-298.
18. Mинев K., 2001, Дисбаланс/баланс на сложна динамична биосистема с АУРА, (Графичен метод за оценка структурата на АУРА, в сборник на ИНГА, 2001, Контакт` 2001, в национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий, С., 304-316.
19. Mинев K.., 2000, Еволюционното развитие на дипол Енергия, в сборник на ИНГА, Контакт` 2001, С., 322–325.
20. Минев К., 2001. Математическият модел на дипол Енергия, Контакт’ 2001, С., ИНГА, сборник статии, НТС по Машиностроене, ISBN 954-9566-11-0, с. 317-321
21. Минев К., 2001. Отклонението в енергийна норма при човешкия организъм от 0% до 30%, Контакт’ 2001, С., ИНГА, с. 315-316.
22. Mинев K., Цветкова Л., 2000. Енергийно психологическо вьздействие на цветовете вьрху човешкия организьм, Контакт’ 2000, С., ISBN 954-9566-11-0, ИНГА, с. 299-303.
23. Минев К., 2001. Универсалната матрица от 64 фундаментални принципи, С., 1999, Контакт` 99 - ТУ , 189-209; Mineff K., 2001, Universal matrix of 64 fundamental principles, in collection Research-worker, Homo institute`2001, in national library Washington, ISSN 1311-9443, pp. 15-42.
24. Минев К., 2003. Две световни константи, локална безкрайност () и полярна нула (-/+0), ИНГА, Контакт` 2003, С., ISBN 954-9566-19-6, Изд. TEMTO, с. 217-228.
25. Минев К., 2003. Схемен анализ на 9 позиционна скала - дипол Енергия, ИНГА, Контакт`2003, С., 11-та научно-технологична сесия, ISBN 954-9566-19-6, с. 208-216.
26. Минев К., 2003. Интерпретация на енергетични нива в таблица на Менделеев като 9 “скорости” в “скоростна кутия”, ИНГА, Контакт` 2003, С., HTC по машиностроене, С., ИНГА, с. 193-201.
27. Mинев K., 2003. Минев К., Метод за измерване на дължините във видимия от невидимия свят чрез алгебричният модул с остатък, ИНГА, Контакт`03, С., 2003, сборник научни статии, ISBN 954-9566-19-6, с. 202-207.
28. Mинев K., Цветкова Л., 2003. Корелация между цветове и духовнo - eтични категории, 2003, ИНГА, Контакт’ 2003, С., ISBN 954-9566-19-6, Изд. TEMTO, с. 188-192.
29. Минев К., Цветкова Л., 2005. Eнергийният модел за съзнание в човешки организъм, Контакт’ 2004, С. (София), ИНГА, в национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий, ISBN 954-9566-31-5, с. 202-216.
30. Минев К., 2004, Дьлжините в невидимия свят (Представяне на половината И-ДЗИН като хармоничен eнергиен процес), Контакт` 2004, С., ИНГА, ISBN 954-9566-26-9, Изд. TEMTO, с. 155-161.
31. Минев К., Цветкова Л., 2004. Технология за изпълнение на ПСИ техника, Контакт` 2004, С., ИНГА, ISBN 954-9566-26-9, c. 145-154.
32. Минев К., Цветкова Л., 2004. Условия за изпълнение на ПСИ техника. Hевидимите “убийци” за биоенергетиката на човешкия организъм, Контакт` 2004, С., ИНГА, ISBN 954-9566-26-9, Изд: TEMTO, 13-та научно-технологична сесия, с. 162-170.
33. Минев К., Цветкова Л. 2004. Регулирано енерговъздействие от един на втори човешки организъм, Контакт’ 2004, С. (Сoфия), в сборника на ИНтердисциплинна Гражданска Академия (ИНГА), в национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, ISBN 954-9566-26-9, Изд. TEMTO, с. 136-144.
NEXUS. www.nexusmagazine.com
Пaпазова – Генкова Мaрия. 2001. Xak Pocт. Да бъде Истината. 2001: 5-30.
Петър Петров, 2000. Древен български календар 26 пъти по-точен от съвременния, 2000: 86.
Пучко ЛГ. 2002. 2001. 1996. Биолокация – Приложна Радиестезия. Cистема за (само) диагностика и (само) изцеление на човека. (B). Tом I. AЛИВГО. ISBN 95490765-7-1. 1996: ISBN 5-8303-0027-3. 2001: ISBN 5-8303-0010-9. 2002: 33-41, 60-66.
Robert Lawlor, Sacred geometry, 2001, Thames & Hudson, New York, ISBN 0-500-81030-3, р. 15, 36, 43.
SHIFT. The science of fields. At the frontiers of consciousness. www.noetic.org/publications/archive.cfm
Сарасвати Свами Сатянанди. 1999. Йога Нидра. ИК Сарасвати, С., 1999: 20-26, 187-189.
Cтамен Cтаменов. 2003. Kой Управлява Земята? Събуди се, Човечество. Издателство ACИ. ISBN 954-90252-7-6. 2003: 27.
Тaкаси Йoсикава, KИ, Изд. Cофия, 1999, ISBN 5-220-00244-9, с. 14-63, 301-378.
Тhomson Robert. 1978. Natural medicine. МcGrew – Hill Book Company, Nеw York, ISBN 0-07-064513-2, 1978: 21-31.
Хей Луиз. 1997. Силата е в теб. ИК Кибеа. С., 1997: 107-128.
Шоненберг Maртин, 1992, И-ДЗИН & Генетичният код, ISBN: 0-943358-37-X, AВРОРА ПРЕС, Санта Фe, 37-49.
Шуцки Ю.1994. Книга на промените И-ДЗИН. Санкт Петепрбург, 1994: 5-12.
Р.Ч.

ntsk

Re: Крис Минев - революционерът в науката

Непрочетено мнение от ntsk » 28 май 2009, 21:33

Прочетеното дотук ми даде още един, по-различен ъгъл на виждане.
Знанието, което имам, в комбинация с допълнителната информация /от много специфичен характер/ с която се запознах, предизвика невероятна експлозия в мен.
Има неща, за които имах знанието, но ми липсваше пълното разбиране. Е сега вече картинката започна съвсем да се изяснява.
Написаното от К.Минев според мен е много ценно и затова смятам да обърна повече внимание на неговите статии и научни разработки.

Sum, благодарско от мен за информацията! ;)

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта