Страница 1 от 1

Превод. Именник на българските владетели

Публикувано: 15 юли 2016, 07:48
от pgeobul
Именникът - твърди се, че е преведен от гръцки, а непреведените части са на непознат език - предполагаеми прабългарски термини, транслитерирани на старославянски. От текста липсват части, но запазените думи все пак не са ли от латински, пък бил той и sermo vulgaris.
...дилwмъ твирем - ...di luma tirem
....дилом тверим - ...
...дохсъ. втирем - ....doxa. tirem
...шегоръ вечемь - ....se gora vicem
...шегора вемь - ......segoravem
...верени алем - ......vere ni alem
...текучитем. твирем - ....d/te qu citem, tirem..
...дваншехтем - ........duan sextem
...тохалтом - ...........altom
...шегоръ твирем - ...se gora tirem
...имаше Горалем - ...i/emas e gora lem
...соморъ.алтем -.......so mor altem
...дилwм тоутwм - .....di lum /telom/ toutum
Липсват изречения. Думите може да не са цели, но това непознат език ли е?
Възможно ли е текстът да е бил на гръцки, с добавки на латински. Т.е. превеждам, превеждам, стигам до непознати думи - транскрибирам. Нов ред - превеждам, превеждам.. непознати думи....и т.н.
А думите "лет ему" да са от съкращение - от сорта на AD, AC, etc.
AD - anno Domini
ad - пояснение към документ

Re: Превод. Именник на българските владетели

Публикувано: 18 юли 2016, 10:52
от men
Еее Браво! Просто и логично!
Но какво означават латинските думи?
:bravooo: