Народът Господен

Позната и непозната...
sum
Мнения: 2766
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: НАРОДЪТ ГОСПОДЕН

Непрочетено мнение от sum » 02 апр 2009, 12:55

4) директни сблъсъци на древни българи с библейски евреи
Ето малко извадки от книгата на Милан Миланов - "Тайните подземия на Б-я" - 1 част

„За родоначалник на евреите се смята Авраам. При разчитане на хрониките и кореспонденцията на държавата на древните българи в Близкия изток - Мари, се говори за градовете Нахур, Турахи, Саруги и Пелига, които са идентични с роднините на Авраам (Нахор, Тара, Серуга и Пелег). Последните две имена ни отвеждат към Салагон Велики (Сарукин) и към пелазгите (познати после като траки, а също като кимерийци и израилтяни). Споменават се и племената Абам - рам и Якоб - ел, и Бениамин, което се появило на границата на държавата и безпокояло местното население. Очевидно е, че названията на племената са в тясна връзка с Авраам, с внука му Яков, както и с най-малкия син на Яков - Вениамин (чието име води до прокълнатото коляно на евреите).

… Новото място по пътя за Ханаан е гр. Харан, част от държавата Мари, където се съсредоточават древните българи - хуритите (траки), след унищожаването на гр. Мари от Хамурапи.
Няколко десетилетия по-късно - в края на ХVІІІ век и нач. на ХVІІ в. пр. н. е., в Египет нахлуват хиксосите, които всъщност са смесица от кимерийски и еврейски племена. Не случайно белите евреи (излаилтяните) се настаняват трайно в поречието на Нил за около 4 века, а еврейският историк Флавий сочи хиксосите за свои прадеди.”
Р.Ч.

stoian

Re: НАРОДЪТ ГОСПОДЕН

Непрочетено мнение от stoian » 02 апр 2009, 16:17

За да разберем кои племена са почитали Бога Баал/Бел и къде е Авраам с евреите в цялата работа, хайде да проследим историята по години.

В двуречието /Месопотамия/ към 4-3 хилядолетие пр. н. е. шумерите създават своя писменост и дали на човечеството първите книги. Там се появяват първите писмени системи – от пиктограмите и йероглифите до фонетичното писмо, което е залегнало в основите на съвременните азбуки. Използваните в началото пиктограми скоро еволюирали в опростени фонетични символи, а писмеността днес е известна като клиновидна, поради характерните отпечатъци, оставяни от подострените върхове на пръчиците. След съответното приспособяване, писмеността е използвана в Акад, Асирия, Финикия и т.н.. Епоса „Сказание за Гилгамеш” е писан около 2600 г.пр.н.е.

Учените твърдят, че Аврам /Авраам/ е роден в Ур Халдейски /Северна Месопотамия/. Големият спор между тях е за година на неговото раждане. Едните казват 16, а другите 21 в.пр.н.е.
Дори грубо да приемем, че Авраам е роден 2000 г.пр.Хр., то от този факт не става ясно, колко години преди Авраам в Месопотамия е бил почитан бога Баал/Бел?

Всички съвременни автори пишат, че Богът Баал/Бел е семитски. Но големият въпрос тук е – семитските племена местно население ли са /живеещи на двуречието/ или са пришълци, които са дошли отнякъде в Месопотамия?

В древен Шумер богът на Слънцето се е казвал Дингир – Уту. Според наши изследователи това е бог Тангра.
Виждаме, че и Баал/Бел е бил много почитан по тези земи.

Най-важният въпрос за мен е, какво означават думите, че "войната между Баал и Ехова още не е завършена"?
Кога е започнала тази война, някой знае ли?

иво

Re: НАРОДЪТ ГОСПОДЕН

Непрочетено мнение от иво » 03 апр 2009, 09:48

Натъкнах се на друга информация относно раждането на Аврам /Авраам/. В Стария Завет същият носи името Ибрахим. Учените са открили, че Ур не е родния град на Ибрахим /Авраам/.

„Наскоро открит ръкопис на Стария завет обаче поражда сериозни съмнения относно истинността на тази информация. В гръцкия ръкопис от 3-ти век пр. Хр., който се приема за най-старото копие на Стария завет, намерено досега, никъде не се споменава за “Ур”. Днес много специалисти в областта на Стария завет твърдят, че думата “Ур” е грешна или по-късно добавена. Това означава, че Ибрахим не е бил роден в Ур и може би никога през живота си не е бил в Месопотамия.
Освен това имената на някои местности и намиращите се в тях региони са се променили с течение на времето. В наши дни в по-голямата си част Месопотамия обхваща южните крайбрежия на земите на Ирак между реките Тигър и Ефрат. Преди около две хилядолетия обаче за Месопотамия бил приеман един регион по на север, достигащ дори до Харан, и една част от днешната територия на Турция. Следователно, ако приемем, че "земите Месопотамия" в Стария завет са верни, то би било погрешно да мислим, че Месопотамия отпреди две хилядолетия и тази днес имат едно и също географско положение.
Дори и да съществуват сериозни съмнения и несъгласие относно това, че Ур е родният град на Ибрахим, то съществува едно взаимно съгласие, че той е живял в областта Харан и околностите й. Нещо повече, едно малко проучване на Стария завет ще ни даде известна информация, подкрепяща възгледа, че родното място на Ибрахим е Харан. Така например в Стария завет регионът Харан е обозначен като "Арамейска земя" (Битие 11: 31 и 28: 10), също така е казано и че тези, които идват от рода на Ибрахим, са "синове арамейски" (Второзаконие 26: 5). Идентифицирането на Ибрахим /Авраам/ като арамеец показва, че той е прекарал живота си в тази област.”

purusha

Re: НАРОДЪТ ГОСПОДЕН

Непрочетено мнение от purusha » 03 апр 2009, 10:45

СПРАВКА:
РЕЧНИК НА ЧУЖДИТЕ ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
"семити": Източни народи от бялата раса, които са обитавали или обитават Северна Африка или Предна Азия- араби, сирийци, авреи, абисинци, древните асирийци, вавилонци, и финикийци /по името на Сим или Сем- син на Ной/

Оксфордският речник - т.VIII, с.1838
„семит”: лице, произхождащо от семитската раса, която включва народите, споменати в Стария завет - като потомци на Сем, първия син на Ной, а именно юдеин, древен жител на Палестина, живеещ в Юдея - Палестинска провинция. За семити се считат още: асирийците, етиопците, сирийците, арабите, а също така и лицата, които говорят като свой роден език един от семитската група езици.

Според Британската енциклопедия, т.ХХ, с.208, семитските езици имат общ произход и се говорят в районите на Месопотамия, Палестина, Сирия, Арабия и Кюрдистан.

И между другото - съвременната генетика и история доказаха, че най-малко 95 на сто от съвременните самозвани „евреи” произхождат от средновековните хазари, приели юдаизма – повечето в неговия т. нар. класически вид – талмудизма.
Исус Христос е бил известен на своите съвременници като юдеин, а не като евреин. И днес историците го определят като такъв. Самият Пилат Понтийски (авторът на надписа на кръста, на който Христос е бил разпънат) пише: Iesus Nazaretus Rex Iudeorum - Исус от Назарет - Цар на юдеите.
Думата евреин е употребена за пръв път в Новия завет.

Така че отговора на въпроса за борбата между Баал/Бел и Ехова не трябва да се търси при евреите, а при юдеите – в Стария Завет.

sum
Мнения: 2766
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: НАРОДЪТ ГОСПОДЕН

Непрочетено мнение от sum » 03 апр 2009, 17:03

Авраам, както и предшествениците му, били част от групата на западносемитските народи. Той и рода му били част от ханаанско-аморейската група (угарити и финикийци, юдеи и израилтяни, моавитяни, амонитяни, едомитяни).

Кои са угаритите?
Древният град Рас Шамра бил известен в древността като Угарит и е датиран към 7 хил.г.пр. н.е. /!?!?!?!?!?!?/
Изгубеният град Угарит бил разкопан през 30-те години на 20 век от французите. Начело на разкопките бил френският археолог Клод Шефер, който публикувал през 1948 г. "Stratigraphie comparee et chronologie de l'Asie occidentale"
Най-важните находки на Шефер били клинописни текстове, написани на угаритски език. За историците те били важен извор за развитието на писмеността и потвърждават твърдението, че писмеността във вида, в който я познаваме, била изобретена от финикийците.
Угарит е имал добро местоположение, за да бъде център на търговията със запада, както и с цивилизациите на Тигър и Ефрат и с Хетите на север. Всъщност, макар че най-общо се смятал за ханаански град, Угарит бил по някакъв начин васална държава на могъщите и загадъчни Хети, обитаващи земите на север, на територията на съвременна Турция. Хетите завладяват тези земи около 1800 г.пр.н.е., като разбиват Хетийците - народ контролиращ района между 3000 -2000 год. пр.н.е.
Ето територията на Хетите:
empire.jpe.jpeg
empire.jpe.jpeg (29.3 KиБ) Видяна 9830 пъти
За съжаление все още науката не е показала ясно връзката между Хетите и голeмия народ на Гетите, населявал днешните земи на Северна България в античността. А че такава връзка съществува, ни показва хилядолетната практика на Тракийските народи да преминават Босфора в двете посоки и да създават големи държави в Мала Азия и на Балканите, и очевидната етимологична аналогия в имената на Хети и Гети.

Искам да подчертая, че по времето на Хетейците /3000-2000 г.пр.н.е./ никъде не се споменава за бог Баал/Бел. Но пък в Стария Завет в Битие 23 е представен диалог на Авраам с Хетейците, когато погребва жена си Сара:
„1 Сара живя сто двадесет и седем години; тия бяха годините на Сариния живот.
2 И Сара умря в Кириат-арва, (който е Хеврон), в Ханаанската земя; и Авраам дойде да жалее Сара и да я оплаче.
3 И като стана Авраам от покойницата си, говори на хетейците, казвайки:
4 Пришелец и заселник съм аз между вас; дайте ми място за погребване между вас, <което да е мое>, за да погреба покойницата си пред очите си.
5 А хетейците в отговор на Авраама му казаха…”

За Авраам стана ясно, че е живял около 2000 г.пр.Хр. и е нормално по неговото време да е контактувал с Хетейците, а не с траките Хети.
Не знам за вас, но аз си направих труда да прочета тези глави от Стария Завет и установих, че никъде в тях не се споменава за бога Баал!
Ако погледнем обаче историята за траките Хети, които разбиват Хетейците около 1800 г.пр.н.е и завземат тяхната територия, ще видим, че изведнъж на сцената се появява Баал/Бел!!!
Доказателствата са в „Петокнижието” на Мойсей. Това е първият писмен източник, в който се говори за Баал!
Кога е живял Мойсей?
Той е живял е в средата на 13 в.пр.н.е.. Така че лесно може да се види логичната връзка, че, когато са дошли траките Хети, тогава са донесли със себе си и своя Бог - Баал/Бел!
Какви са доказателствата за тази хипотеза?
Доказателствата са в древния град Угарит! Учените са установили, че преди да бъде унищожен в 12 в..пр.Хр., в него е имало два храма - на Баал в западната част и на Даган на върха на централната могила.
„Храмът на Даган бил изграден от огромни дялани камъни, подобно на градовете на Хетите на север” - твърдят учените.
Нека поясня, че Угарит сега се намира в днешна Сирия. Но друго е по-интересно, и то е, че в друг голям град, които също е бил унищожен по същото време - Библос /намира се сега в Ливан/, пак е имало два основни храма на Баал и на Даган!
Светилището на Даган се свързва със шумерския бог Дингир – Уту /Тангра/.
А светилището на Баал се споменава в книгите "Царства" на Библията. Там пише за храма Баал-Астарта.., и как в „него са се събирали множество поклонници от Месопотамия и долината на Нил”.
Коя все пак е богинята Астарта?
Тя е финикийска богиня на плодородието, и чувствената любов. В гръцкия вариант това е Ищар, а в римски литературни източници, Астарта е отъждествявана със Селена и Артемида, и по-често - с Афродита. С две думи – богинята Астарта е КИБЕЛА!!!

Така че мога да твърдя, че в древна Месопотамия със сигурност е имало светилище на Баал-Кибела!!! Но дали е било в Шумер, Акад или Асирия – не знам.

Проблемът на повдигнатия въпрос за „войната между Баал и Ехова” започва по времето на Мойсей /13 в.пр.Хр./.
Ако сте забелязали, Мойсей е получил скрижалите „на високо в планината”, близо до светилището на Едомците /познато днес с името Петра/.
…И какво става… През 12 в.пр.Хр., юдеите, начело с йерусалимския цар Йосия унищожават светилището на Баал - храмът на Едомците!
Как е изглеждал този храм вече го видяхме благодарение на снимката, представена от men!

А за това, какво пише в Мойсеевото Петокнижие за Баал… по нататък…
Р.Ч.

time
Мнения: 493
Регистриран: 22 дек 2008, 19:48

Re: НАРОДЪТ ГОСПОДЕН

Непрочетено мнение от time » 04 апр 2009, 12:31

Библия, Числа гл.25

"3 Израил се привърза за Ваалфегора; и Господният гняв пламна против Израиля.

4 Тогава Господ рече на Моисея: Хвани всичките първенци на людете и обеси ги за Господа пред слънцето, за да се отвърне от Израиля Господният яростен гняв.

5 И Моисей рече на Израилевите съдии: Убийте всеки подчинените си човеци, които се привързаха за Ваалфегора.
…….
9 А умрелите от язвата бяха двадесет и четири хиляди души."

sum
Мнения: 2766
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: НАРОДЪТ ГОСПОДЕН

Непрочетено мнение от sum » 04 апр 2009, 15:44

Ваал или Баал /въпрос на прочит/ в Библията, разбира се, че е аналог на злото! Това за християните /или юдеите/ е езически Бог. И както са разрушавали светилищата на езическите Богове, така и в Книгата на книгите за християни или юдеи, всичко езическо е представено като зло, привързването към което носи Господния гняв!..

Така че преди юдеите да напишат своите книги, добре е да се разграничи, колко години преди да се роди еврейският бог /Ехова/ Баал е бил познат на света?

Най-добрият наш арабист Киряк Цонев пише в своята книга „Баал-гури” за бога Баал следното:
„…редица информации през последните десетилетия говорят, че Ба'ал не е семитски бог, че той е бил донесен от други земи и внедрен сред местното първобитно население от неизвестни пришълци. Кои са били те? Неволно в ума отново възниква Черноморският потоп, бягащите от стихията нещастници, които, въпреки всичко, носят със себе си и своите тотеми божества. Една част от тези хора остават на Балканите, дори приемат самоназвание, отговарящо на това божество. Това са, почти безспорно, споменатите по-горе пелазги. Друга част слизат към югоизток, основават шумерските градове държави, но и съставят народ, наричан със странното име палайци, в което също се съдържа името на бог Баал. И чак след това този бог ще стане основен на появилите се семити."
Какви са изводите, които могат да се направят от цитирания текст:
1. Баал е бил познат на Балканите преди Шумерите.
2. Хората, които са дошли в Месопотамия след потопа, са донесли със себе си и Познанието на /за/ Баал.
3. Когато се появяват семитите /ханаанци, финикийци и т.н./ по бреговете на Средиземно море, Баал вече е бил познат в този район.
4. След времето на Авраам, Баал се трансформира в аналог на злото!!!

По-нататък, в същата глава, Киряк Цонев пише нещо много интересно за главния храм на бога Баал – според изследователя той е запазен до наши дни. Намира се в днешен Ливан, на около 80 км. от столицата Бейрут. Нарича се БААЛБЕК и е един от най-старите градове в света. Неговите руини са прочути с т.нар. Баалбекска веранда.
„Подпорната стена на Баалбекската веранда – както е наречен комплексът, съграден от неизвестната цивилизация, е съставена от три исполински камъка по над 1500 тона всеки (за сравнение блоковете на най-голямата от египетските пирамиди – Хеопсовата, тежат само по 20 тона). Плочите най-вероятно били докарвани по хълма от планините на Антиливан от каменоломна, където все още лежи „готовата", но още неотделена от скалистия масив четвърта плоча на Баалбекската веранда.”
sum 4 4 2009 1.JPG
sum 4 4 2009 2.JPG
94.jpg
94.jpg (30.23 KиБ) Видяна 4460 пъти
„…Югоизточната основа на храма е изградена от девет реда такива блокове, с размери 11х6х3 метра и тежина повече от 300 тона всеки. Върху тях са положени три колосални мегалитни блока, наречени "Трилитон", с размери 21х5х4 метра и тегло по 800 тона(!). За тях Мишел Алуф пише: "... независимо от грандиозните си размери, те са положени прецизно и са съединени толкова точно, че между тях не може да се вкара игла ..." В кариерата, намираща се на половин километър разстояние, лежи още по-голям блок, наречен "Южният камък", чиито размери са 23х5х4 метра и тегло около 1000 тона(!). Независимо от краткото"Южният камък" разстояние, истинска загадка е, как са били транспортирани тези 800-1000 тонни блокове до мястото на строежа и още повече - по какъв начин са били издигнати на повече от 7 метра височина! При това, положени с изумителна точност. Римляните не са имали технология, с която да пренесат и да положат на такава височина каменни блокове с такива размери и такова тегло. Нещо повече - досега няма известни факти, че която и да е от познатите цивилизации е разполагала с подобна технология. Кой тогава е построил този гигантски фундамент и с каква цел?”
http://freeforum.politolozi.com/index.php?topic=1028.0
От споделено дотук всеки може да си направя заключението, че на земята е съществувала неизвестна за историците цивилизация, която е направила Баалбекската веранда!
Храмът на Баал до Бейрут не е датиран от учените, но топонимът бал/баал/бел се е запазил във времето. Така до ден днешен градът в Ливан носи името на бога Баал – Баалбек.
Това означава, че много преди потопа в Черно море /5600 г.пр.н.е./ Баал е бил познат и почитан в онези стари времена!
Р.Ч.

time
Мнения: 493
Регистриран: 22 дек 2008, 19:48

Re: НАРОДЪТ ГОСПОДЕН

Непрочетено мнение от time » 04 апр 2009, 20:28

Започна да става интересно. :D
Навлязохме в „ дълбоки води”.

Баалбекската веранда! Такива мегалити не се строят без цел.
Ако е за да почетат Баал, необходимо ли е чак такива ~1000 тонни камъни да пренасят? И, след като са имали уменията да го направят, трябва да са били наясно, че материята е в края на „веригата”? В такъв случай целта „култ чрез каменни колони” малко се обезсмисля.
А след като Моисей се е насочил към този район, явно на някого много му е „вадел очите”.

Друго... аko “много преди потопа в Черно море /5600 г.пр.н.е./ Баал е бил познат и почитан” както в Ливан така и на Балканите, означава че това знание има общ корен много назад във времето. Изглежда се е развивало паралелно на различни места, в периода преди Ной.

Тук се сещам за нещо друго, написано в „Ти си това II”:
„Но не на всички места Хомо сапиенс еволюирали и придобили такива колосални познания. Хората на Ливанския полуостров използвали неправилно и глупаво силите на всемира и това довело до хлътване на източното крайбрежие на Средиземно море и полуостровът потънал.”
:roll:

VladPomak

Re: НАРОДЪТ ГОСПОДЕН

Непрочетено мнение от VladPomak » 04 апр 2009, 22:56

time написа:Започна да става интересно. :D
Навлязохме в „ дълбоки води”.

Баалбекската веранда! Такива мегалити не се строят без цел.
Ако е за да почетат Баал, необходимо ли е чак такива ~1000 тонни камъни да пренасят? И, след като са имали уменията да го направят, трябва да са били наясно, че материята е в края на „веригата”? В такъв случай целта „култ чрез каменни колони” малко се обезсмисля.
А след като Моисей се е насочил към този район, явно на някого много му е „вадел очите”.

Друго... аko “много преди потопа в Черно море /5600 г.пр.н.е./ Баал е бил познат и почитан” както в Ливан така и на Балканите, означава че това знание има общ корен много назад във времето. Изглежда се е развивало паралелно на различни места, в периода преди Ной.

Тук се сещам за нещо друго, написано в „Ти си това II”:
„Но не на всички места Хомо сапиенс еволюирали и придобили такива колосални познания. Хората на Ливанския полуостров използвали неправилно и глупаво силите на всемира и това довело до хлътване на източното крайбрежие на Средиземно море и полуостровът потънал.”
:roll:
Почвам да се чудя това форум "история" ли е или "мистика, магия и окултизъм"! Вярно е наистина, че официалната наука предпочита да замълчи и дори игнорира факти, за които няма смислено обяснение, но това едва ли е достатъчно основание за развихряне на въображението и зарязване на всякаква връзка с фактите и с рационалното.
Не може само някакво допускане на някакв автор, без никакви документни доказателства (щото нали една статия от Лъчезар Тошев - депутат в България! - не може да се смята за доказателство, както и да го увъртаме. Човекът само изказва някакво - в най-добрия случай смислено - предположение, но от това до нещо наистина доказано разстоянието е светлинни години) и в пълно противоречие със здравия разум само след 2 пасажа вече да се цитира като чистата и неподлежаща на съмнение истина...
Аз си мислех, че тук се правят опити да се намери истинската ранна история на Българите... Абе, човек се подвежда и лъже докато е жив!
ВладПомак

sum
Мнения: 2766
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: НАРОДЪТ ГОСПОДЕН

Непрочетено мнение от sum » 05 апр 2009, 00:56

Не, time, това с потъването на полуострова е друго събитие и няма връзка с разглежданата тема. :D

ВладПомак написа:
Аз си мислех, че тук се правят опити да се намери истинската ранна история на Българите
Точно това се опитваме да правим... Тръгни от международното генното изледване на българите с техният уникален 7800 годишен ген... и да видим докъде ще стигнеш...

Предлагам за повече яснота все пак да видим къде се намират на картата въпросните страни Месопотамия, Финикия, Египет и Хетите.
Понеже няма такава обобщена карта, затова си позволих да начертая такава. Предварително се извинявам ако териториите не съм ги представил съвсем точно, но целта ми е да се види ориентировъчно кое къде се намира…

От написаното в книгата на Киряк Цонев вече стана ясно, че след потопа, ужасените хора от Балканите отиват в Месопотамия и основават първите Шумерски градове. Там те носят със себе си и познанието за своя бог Баал и почитта към него! Годината е около 5600-5500 пр.н.е.!
След като Ной и тримата му сина се спасяват от придошлите води на Черно море, след няколко поколения неговите първородни потомци тръгват по света заедно с хората /от Балканите/, разделяйки се на три основни групи.
В случая нас ни интересува едната от тях – на Сим и неговата група - семитите. /интересното е, че терминът „семит“ се използва за първи път едва в края на 18 век/
Clipboard067.jpg
Много от учените твърдят, че именно семитската раса е в основата на така наречените Ханаанци. А с това събирателно наименование „ханааци” в Библията са наречени финикийците. /Битие. 10:19; Йов 40:25; Ос. 12:7/
След като идват по бреговете на Средиземно море, финикийците обхващат територията от Ливан до Сирия, но едва през 2-ро хил.пр.н.е. създават своите градове. Това са Тир, Сидон, Биб-лос и т.н.
Забележете, че около 1000 години по-рано /3100 г.пр.н.е./, в Месопотамия градовете вече са факт /Акад, Мари, Шумер, Ебла/. В тях именно са намерени и първите глинени плочки.
Откъде идват хората в Месопотамия, които са създали гореспоменатите градове? Киряк Цонев е категоричен – от Балканите!
Различен от изброените градове в Месопотамия, е град Угарит, защото той е възникнал около 7000 г.пр.н.е.! Какъв народ е живял в него никой не може да каже, но факт е, че археолозите са открили там два основни храма. Единият е на Даган /шумерският слънчев бог Дингир – Уту/, а другият е на Баал!

През 1800 г.пр.н.е. идват хетите и завземат от хетейците целия район, обозначен на картата.
Откъде обаче идват те?
Досега на този въпрос няма отговор от историците /поне аз не съм попаднал на такъв/. Казват - Хетите са индоевропейци и … толкова.
Но онова, което ме впечатли при тях е, че, когато завземат Угарит, те не унищожават храмовете на Даган и на Баал!? Явно са познавали и почитали тези богове, защото ако не са ги почитали, едва ли в Угарит археолозите биха намерили и следа от двата древни храма…

Стигаме до повдигнатия въпрос от Стоян – кога е започнала войната между Баал и Ехова?
През 13 в.пр.Хр., Мойсей получава законите от неговия Бог близо до град Петра!
През това време там е Едомското царство и в техния храм на почит е бил Баал!
Едомите са унищожени през 12 в.пр. Хр. от юдеите /цар Йосия/.
Ясно се вижда, че войната вече е на религиозна основа. Появява се богът на юдеите, който между другото казва: „хвани всичките първенци на людете и обеси ги за Господа пред слънцето, за да се отвърне от Израиля Господният яростен гняв”.
Така Баал става зъл първо в умовете на юдеите, а после и в техните книги!.. И така до днес...
Последна промяна от Anonymous на 05 апр 2009, 20:38, променено общо 1 път.
Р.Ч.

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост