Одриско царство - Босфорско царство

Позната и непозната...
men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от men » 23 юни 2011, 18:24

Относно титулуването на тракийските царе Димитър Попов в своя статия ни казва следното:
"В отделните епизоди на различните песни се споменават вождовете Пейрой и Акамант – начело на траките, които мощния Хелеспонт обгражда, и още предводителите на киконите Евфем и Ментес. Най-важни с оглед на Т. са термините, които съпътстват имената им. За Ментес например, се употребява хегемон (предводител, началник) [Hom. Il. XVII, 73], за Евфем – архонт (предводител, началник, вожд, командир) [Hom. Il. II, 846], за Пейрой – херос (предводител, вожд, славен мъж) [Hom. Il. II, 845]. На него се приписват и още две определения – агос (предводител, вожд) [Hom. Il. IV, 520], и аристос (най-добър, най-знатен/благороден, най-храбър) между траките [Hom. Il. VI, 7].
…...
За разлика от употребената терминология в Х-та песен на Илиада (Долонията), вождът на траките Резос винаги е съпроводен от уточнението базилеос, при това „треикон басилеос ” (цар на траките) [Hom. Il. X, 434-435]. Тази част на поемата е безспорно по-късна добавка и данните в нея отразяват епохата на VІ в. пр. Хр. Тогава интересите на атиняните към долнострумския район с планината Пангей, или по-общо казано към областта на Югозападна Тракия, нарастват значително. Титлата цар на траките фигурира в античната писмена литературна традиция и за местния владетел Олор – предшественика на Тукидид, който също живее през VІ в. пр. н .е. [Hdt. 6, 39]
……
Знае се например, че терминът „траикон басилеос” се използва за пръв път от Херодот за Ситалк, два пъти се употребява от Тукидид и един път от Диодор [Hdt. 7, 137; Thuc. 2, 25; Diod. 12, 50]. Колебанията при интерпретациите, логичните конструкции и объркванията идват при съпоставките с формулата „одрюсон басилеос” (цар на одрисите), явно валидни за основателя на Одриската държава Терес І, където отсъства характеристиката тракийски, или само с определението базилеос без други добавки.
…… появата на титула базилеос по монетите на едоните от VІ – V в. пр. Хр. е оригинално явление, което въобще отсъства в монетосеченето от това време…" http://www.thracians.net/index.php?opti ... soanchor_8
Херодот бащата на историята е роден около 484 г.пр.н.е., а монетите с надпис „ГЕТА ВАСИЛЕВС НА ЕДОНИТЕ” са датирани около 480 г.пр.н.е.
ГЕТА сам се определя като Василевс на Едоните и сече монети с тази титла. И след като тази титла се използва от Тракийските царе от 5 век пр.н.е. и по късно от Боспорските тракийски царе чак до 4 век от н.е. то тя е била част от титулната традиция на тракийските царе.
Древните автори наричат тракийските царе Василевси, защото и те самите са се наричали Василевси според своя статут. Днес когато авторите пишат за турските царе, обикновено ги наричат Султани, а не Цезари/Царе/...

sum
Мнения: 2656
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от sum » 24 юни 2011, 00:27

…И какво излиза, че проф. Димитър Попов вече е извел факти от древни извори, че титлата басилевс е тракийска. В такъв случай не виждам какво повече има да умуваме относно този проблем.
Супер.
Ето още от написаното от професора:
„Друго важно свидетелство за Титулатурата на одриските владетели е декретът от 386 – 385 г. пр. Хр.[F5] на атинското народно събрание за честването на Хебризелм [SIG, N 138]. В него той също е именуван цар на одрисите, но и само цар Хебризелм, когато става дума, че посланиците му говорят от негово име – „хой пресбес басилеос Хебризелмидос” (посланиците на цар Хебризелм).”

Паралелно с това предлагам да видим две монети на Филип II /бащата на Ал.Велики/, на които също пише BASILEWS FILIPPOU:
II.jpg
II.jpg (53.61 KиБ) Видяна 3795 пъти
Както знаем Филип II не е знаел елински език… що за грък е бил тогава?

~~~~~~~~~~~~~

Искам да се върна към книгата на Д.Драганов за „Монетосечението на Кабиле”. Както споменах ученият описва монетата на Спарток и прави предположение, че същата е сечена в Кабиле след смъртта на Лизимах /281 г.пр.н.е./.
Вижте описание на самата монета:
„Лице - Двоен образ: лъвска глава с широко отворена уста, наляво и глава на Спарток с брада и мустаци, надясно. Главите са съединени в обща база. Под нея – кривак в хоризонтално положение.
Опаки – BASILEОS в лявата поле е SПAPTOKOY в дясното. Артемида с високи обуща, права, наляво. В извитата от лакътя нагоре дясна ръка държи венец, а лявата е опряна на хълбока.”

Аз мисля, че описанието не е на гръцката богиня Артемида, а на Кибела, защото същият сюжет го има изобразен в няколко тракийски могили – Кибела подава венец към царя-жрец. При траките Великата Богиня подава златния венец, докато при гърците ако успешно пробягаш дисциплината 1000 метра и вземе, че станеш пръв, тогава награждават победителя с венец от клонки.
Но нека видим какво друго важно пише Д.Драганов:
„Мустаците и късата брада били белег за това, че Спарток не е следвал въведената от Александър Велики мода на гладко избръснатите лица и подобно на Севт III се придържал към древнотракийските традиции. Комбинацията като двоен образ между лъвската глава и тази на Спарток е несрещана в тракийската монетна иконография. Тя няма аналог и в македонското царско монетосечение. Някой автори откриват близост единствено в паметниците на скитската торевтика”.

Последните изречения са много важни, защото ясно показват, че подобен начин на изобразяване на басилевс на монета не е обичаен нито за траките, нито за македонците.
След като Д.Драганов заостри моето внимание прегледах отново списъка на одриските царе и открих нещо любопитно, че името Спарток присъства само веднъж! Другите имена като Сараток и Скосток се повтарят по няколко пъти, но не и Спарток.
Тогава си зададох въпроса „Ами ако Спарток не е одриски владетел..?”.
Въпреки, че Д.Драганов пише, че името Спарток присъства при Севтополския надпис запитах се защо да няма например при гетите такова име или някъде другаде? Все пак нали стана ясно, че такъв двоен образ на мъж с лъвска глава не е характерен за тракийското и македонското монетосечение…
И така потърсих някаква връзка при скитите и при Боспорските царе. В българската Уикипедия нищо не пише за Боспорското царство, за разлика от английската.
Оказа се, че много има писано за Боспорското царство. Вижте линка
http://translate.google.bg/translate?hl ... rmd%3Divns

От картите става ясно, че Боспорското царство е локализирано на Кримския полуостров. В главата „Кралете на кимерийски Bosporan” има линк към „Списък на Кралете на кимерийски Босфора”. Кликнах върху него и се отвори страница с имената на Боспорските царе.
http://translate.google.bg/translate?hl ... rmd%3Divns

…И чета за Спартокидите:
Спарток I 438 г. пр. Хр - 433 г. пр. Хр
Satyrus I 433 г. пр.н.е. - 389 пр.н.е.
Seleucus 433 пр.н.е. - 393 пр.н.е.
Leucon I 389 г. пр.н.е. - 349 пр.н.е.
Gorgippus 389 пр.н.е. - 349 пр.н.е.
Спартак II 349 пр.н.е. - 344 пр.н.е.
Pairisades I 349 г. пр.н.е. - 311 пр.н.е.
Satyrus II 311 пр.н.е. - 310 пр.н.е.
Prytanis 310 г. пр. Хр
Eumelos 310 пр.н.е. - 304 пр.н.е.
Спартак III 304 пр.н.е. - 284 пр.н.е.
Pairisades II 284 пр.н.е. - в. 245 пр. н. е.
Спартак IV в. пр. н. е. 245 - в. 240 пр. н. е.
Leucon II в. пр. н. е. 240 - в. 220 пр. н. е.
Hygiainon в. 220 пр.н.е. - в. 200 г. пр. Хр
Спартак V в. 200 г. пр. Хр - в. 180 пр. н. е.
Pairisades III в. пр. н. е. 180 - в. 150 пр. н. е.
Pairisades IV в. пр. н. е. 150 - в. 125 пр. н. е.
Pairisades V в. пр. н. е. 125 - 108 г. пр. Хр

Забелязахте ли как се казва първият цар – Спарток!..
Интересно, нали?..
Дали пък този Спарток няма да има някаква връзка с монетата от Кабиле?..

Но сега излиза друг по-важен въпрос. Къде точно се намира Боспорското царство? Възможно ли е да е на Кримския полуостров, както пише в английската Уикипедия, или цялата информация е фалшива и Боспорското царство не се намира там?
Р.Ч.

men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от men » 24 юни 2011, 10:11

Браво SUM, уникална монета си издирил, жалко че няма изображение, но в замяна на това описанието на монетата от Д.Драганов – единственият българин член на Британското кралско нумизматично дружество е точно:
„Лице - Двоен образ: лъвска глава с широко отворена уста, наляво и глава на Спарток с брада и мустаци, надясно. Главите са съединени в обща база. Под нея – кривак в хоризонтално положение.
Опаки – BASILEОS в лявата поле е SПAPTOKOY в дясното. Артемида с високи обуща, права, наляво. В извитата от лакътя нагоре дясна ръка държи венец, а лявата е опряна на хълбока.”
„Мустаците и късата брада били белег за това, че Спарток не е следвал въведената от Александър Велики мода на гладко избръснатите лица и подобно на Севт III се придържал към древнотракийските традиции. Комбинацията като двоен образ между лъвската глава и тази на Спарток е несрещана в тракийската монетна иконография. Тя няма аналог и в македонското царско монетосечение. Някой автори откриват близост единствено в паметниците на скитската торевтика”.
Тази монета изчерпва обяснението за титлата "Василевс".
Спарток е бил на ясно какво означава титлата Василевс и го е изобразил на монетите си, той е едно цяло с Лъвската Сила т.е. със Силата на Господ. В началото бях писал, че според мен титлата „Василевс” е свързана с религиозния култ на траките и указва в кого тук на Земята е Главната/Основна/ Сила и то не коя да е Сила, а Лъвската най-голямата Сила. Символично Силата на Господ винаги е представяна с образа на Лъва. На обратната страна на монетата е изобразена Великата Богиня Майка Кибела /Артемида/ , защото Е Силата на Господ и тя е тази която дава златния венец на своя последовател.
Интересно защо Д.Драганов нищо не казва за буквите „S” и „L” и от коя ли азбука ги е взел Спарток?

men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от men » 24 юни 2011, 12:18

Според английската Укипедия етимологията на титлата basileus е неясна и повечето лингвисти предполагат, че това е НЕ гръцка дума.
Не се учудвам, защото това е и чужда за „гърците” титла:
http://translate.google.bg/translate?hl ... i/Basileus

Тук е обяснена титлата Архонт Василевс и нещо много интересно, че Василевса е бил този който е водил организацията на религиозните обреди :
http://translate.google.bg/translate?hl ... n_basileus

А тук може да се прочете за Архонтите на Атина и че титлата Василевс е характерна за времето на Пелазгите/коренното население на Балканите/, преди на Балканите да дойдат данайците:
http://translate.google.bg/translate?hl ... _of_Athens

:IP
Последна промяна от men на 24 юни 2011, 13:06, променено общо 2 пъти.

sum
Мнения: 2656
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от sum » 24 юни 2011, 12:58

Димитър Драганов е единственият българин член на Британското кралско нумизматично дружество?! Това не го знаех…
За съжаление снимките на монетите /в книгата има представени 24 монети на Спарток/ са черно-бели… много са малки по размер и трудно се различават подробности. Дори да отида да копирам страницата се съмнявам, че нещо ще се види…
Затова реших да направя друго – да нарисувам монената. Ето я:
.jpg
.jpg (62.69 KиБ) Видяна 3471 пъти
Надписите BASILEОS и SПAPTOKOY се намират от двете страни на Кибела.

Май наистина ще се окажеш прав men, че титлата „Василевс” има връзка с лъва. Все пак Кибела винаги е била изобразявана с лъв до нея, нали?
А сега виждаме че лъвът се е слял с владетеля. Тоест, получавайки от Кибела венеца той е придобил и нейната божествена Сила.

Така че предположението, че титлата василевс произхожда от думите βάση- основа и λέων (leon) лъв, може да се окаже вярна.
Бих добавил само към „βάση- основа” също и територия… „основна територия”. Тоест по този начин разчетена титлата ще визира „основната територия на Силата /лъва/ на Великата Майка, която получава владетелят”. Всъщност излиза, че който получи титлата „василевс” той ще придобие божествената Сила на Майката.
Много интересно…
А това означава, че думата „Василевс” е свързана с религиозно знание. И като се замисля само такова може да бъде ползвано от царе от различни династии.
Сетих се и друго - какво означава тракийската титла „цар-жрец”? Нима някой човек може да бъде жрец /пророк и заклинател/ без божествена Сила?
Така че за мен титлата „басилевс” е всъщност тракийската „цар-жрец”!
Последна промяна от Anonymous на 24 юни 2011, 16:56, променено общо 1 път.
Р.Ч.

men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от men » 24 юни 2011, 13:15

Василевса царя-жрец на траките е имал божествената Сила от Майката и съответно
е водил организацията на религиозните обреди!
Това е чужда за "гърците" титла...

:IP

sum
Мнения: 2656
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от sum » 24 юни 2011, 17:58

Да ти кажа men, колкото повече гледам надписите на монетите с одриските царе толкова повече ме човърка съмнението за правилния превод на имената.
Поводът за съмнение е липсата на буквата „в” в таблицата за сравнение между западно-гръцките букви с фригийските /отвори на стр. 2 от тази тема/.
От друга страна при Критските знаци Вл.Георгиев маркира буквата „в” с много странен символ /зелената черта/:
. и критски знаци.jpg
Но обърни внимание, че при финикийците буквата „в” се изписва като ипсилон „Y”!!!
Защо обръщам чак такова внимание на ипсилона?
Ами защото ако името на одриския василевс ∑KO∑TOKOY чрез гръцкия се чете Скосток, то тогава чрез финикийските и критските знаци същият цар трябва да се чете „СКОСТОКОВ”.., която наставка „ОВ” знаеш, че е типична за нас, българите!
SNGCop_1171.4.jpg
SNGCop_1171.4.jpg (65.37 KиБ) Видяна 3409 пъти
Изумително, нали?
Виж от сайта за монетите имената на одриските царе и ще установиш, че всичките завършват на „OY”, което при нас си е „ОВ”.
В тази насока на мислене прерових таблиците с различни писмености, които имам и попаднах на една, която буквално ме накара да подскоча от стола. Виж сравнение между „глаголицата” и „готско писмо”:
и готско писмо.jpg
и готско писмо.jpg (51.83 KиБ) Видяна 5050 пъти
Обърни внимание как се пише буквата „В”. Пише се с латинското „V” и „Y”, нали?
Хайде сега отново да разчетем името на одриския цар ∑KO∑TOKOY. Името ще се чете СКОСТОКОВ, а не Скосток!!!

Сега да вземе друго име… например нека видим как е изписано името на тракийския цар Севт:
, Севт III. Около 330-300 г. пр. Хр.jpg
, Севт III. Около 330-300 г. пр. Хр.jpg (27.08 KиБ) Видяна 3475 пъти
Пише „∑EYOOY”, нали? Гърците го четат като „Севт”, но ако се чете чрез горната таблицата ще стане „СЕВОВ”. Тоест това е типично българска съвременна фамилия.

...И защо досега имената на одриските владетели не се четат чрез готските или финикийските букви, ами трябва обезателно да са чрез гръцките?
Последна промяна от Anonymous на 24 юни 2011, 19:58, променено общо 1 път.
Р.Ч.

men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от men » 24 юни 2011, 19:08

SUM, добре че обърна внимание за различния прочит на някой букви...

Сега се сещам, че въз основа на открития в светилището на Аполон в самотракийската колония Зоне двуезичен надпис на тракийски и гръцки/необнародван от гръцката археоложка/ иизвесният учен Клод Брикс, който е запознат с надписа допуска, че може да става дума за независимо заемане на азбуката от страна на траките.
Така че въпроса - как траките са четели т.н. „гръцки” букви за мен е открит.
Ето един пример с една по късна монета на Боспорския Басилевс Савромат.
_bosporus_AVStater_Anokhin_573a.jpg
_bosporus_AVStater_Anokhin_573a.jpg (75 KиБ) Видяна 3407 пъти
За мен на монетата буквално пише Василевс Савроматов, ако спазваме гръцкия прочит би трябвало да е Саироматои или Сауроматоу, което не ми звучи добре, но нека все пак специалистите да кажат.
Ето и един надпис от Самотраки който е с някой букви различни от „гръцките”:
DSCN3880.JPG
Ясно се вижда буквата "R" в Аристид и Лизимах е с "V" вместо с "Y", а "Х " е кръстче...и буквата е "S" e различна.

sum
Мнения: 2656
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от sum » 24 юни 2011, 20:33

Като писа за Боспорски владетели се сетих, че и аз имам една интересна монета, на която от едната страна е изобразен Римският император Калигула, а от другата някой си ГЕРМАНИКОВ.
Bosporian Kingdom Caligula.jpg
Bosporian Kingdom Caligula.jpg (23.66 KиБ) Видяна 3410 пъти
И другото важно. Ето монета на одриския цар Саратокос. Забележете, че накрая на името няма наставка „ОY” или „ОV”. А това означава, че има имена на одриски владели без наставка.
царство, Saratokos. В края на 5 век пр. Хр..jpg
царство, Saratokos. В края на 5 век пр. Хр..jpg (32.1 KиБ) Видяна 3437 пъти
Р.Ч.

miroki
Мнения: 730
Регистриран: 31 авг 2010, 14:11

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от miroki » 24 юни 2011, 22:49

men написа:SUM, добре че обърна внимание за различния прочит на някой букви...

Сега се сещам, че въз основа на открития в светилището на Аполон в самотракийската колония Зоне двуезичен надпис на тракийски и гръцки/необнародван от гръцката археоложка/ иизвесният учен Клод Брикс, който е запознат с надписа допуска, че може да става дума за независимо заемане на азбуката от страна на траките.
Това е много знаменито. Заемане , но на Гърците.

Като днес по новините се жалва гъркинята, че македонците нямали нищо общо с Александър Македонски, имали само те :)

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта