Одриско царство - Босфорско царство

Позната и непозната...
men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Одриско царство - Босфорско царство

Непрочетено мнение от men » 13 юни 2011, 16:48

Според Укипедия:

Одриско царство

Одриското царство (ок. 715 г. пр. Хр. - 46 г. сл. Хр.) е държавно обединение на тракийските племена обединени от Одрисите. Възникнало в югоизточна Тракия то постепенно обхваща обширна територия населена с траки и гръцки полиси простираща се от земите между Вардар (Аксиос) и Струма (Стримон) на запад до Дунав (Истрос) на север, Черно море (Евксински понт) на изток и Бяло море (Eгео Пелагос) и Мраморно море (Пропонтида) на юг. Първият могъщ владетел, известен в изворите е Терес I. В Vв. пр.Хр.Тукидит пише: "Одриското царство се простира от Абдера към Черно море (Еквисински понт) до устието на река Дунав (Исътр)...Навътре в страната растоянието от Бизантион до Струма (Стримон) се взима от добър пешеходиц за 13 дни." Държавата се развива при синовете му Спарадок и Ситалк, укрепва при управлението на Севт I и Амадок I, достига разцвет при Котис I. При следващите владетели Одриското царство попада и се освобождава от хегемонията на Древна Македония, преживява нашествията на келтите, 200 години отстоява независимостта си от Рим и чак в 46г. става римската провинция Тракия, то е предпоследната трайно завоювана от Рим област, ако не се брои Дакия образувана в 170 г. и постепенно напусната от 117г. до 272г., когато е изпразнена окончателно. След Тракия е завладяна само Арабия в 105г. завоювана от Арабите в 638г.

Създаване и разцвет на Одриското царство

В края на VI в. пр. Хр. и в началото на V в. пр. Хр. през югоизточна Тракия минават няколко похода на персийската армия и оставят персийски гарнизони. Отношенията на траките с останалите народи довеждат и до военна консолидация срещу персите и гърците и активизират политическия живот. В крайна сметка възниква силна държавна структура. За пръв път одрисите успяват да създадат дълготраен съюз след оттеглянето на персийската армия. Счита се, че Терес I поставя началото на първата могъща тракийска държава (първа половина или средата на V в. пр. Хр. Тя се простира по теченията на Марица, Арда и Тунджа до крайбрежията на Черно, Мраморно и Егейско море. За гравен град на Одриското царство се счита Ускудама (дн. Одрин), но по принцип местонахождението на владетелите определя столицата, а те обикалят постоянно подвластната си територия и отсядат в множество царски резиденции. Един от тези царски градове вероятно е бил Кабиле (близо до днешния Ямбол), а Севт III построява града-резиденция Севтополис (дн. на дъното на язовир Копринка край Казанлък).
При сина на Терес - Ситалк, държавата се разширява значително. Завоювани са територии и на север от Хемус (Стара планина), чак до устието на р. Дунав. Според Тукидид, владенията на одрисите започват от Абдера при устието на р. Места и се разпростират чак до устието на р. Дунав. В пределите на Одриското царство влизат и земите на други тракийски племена, които са покорени от Ситалк и му плащат данък. Ситалк сключва мирен договор с Атина в навечерието на Пелопонеските войни през 431 г. пр. Хр. и обещава военна помощ, която договореност в крайна сметка не изпълнява. Амбициите на Ситалк са да разшири границите на държавата в западна посока, за сметка на Древна Македония и на нейния владетел Пердика. През 424 г. пр. Хр. царят води битка с трибалите, но претърпява неуспех. През същата година Ситалк умира, без да е сигурно дали загива на бойното поле или смъртта го настига в резиденцията му.
На престола се възкачва Севт, известен като Севт I. Новият цар продължава активните икономически и политически операции на своя предшественик. Известно е, че Севт успява да поднови съюза с атиняните. През периода 424 - 421 г. пр. Хр. става забележително увеличаване на данъците от гръцките градове по северозточното Егейско крайбрежие. Те достигат до 400 таланта злато и сребро. Предполага се, че Свет ги е поставил под своя зависимост. Известно е, че той събира войска от наемници гети и започва военна кампания срещу атиняните на югоизток, в района на Тракийския Херсонес (Галиполи). Севт завладява един град, който най- вероятно е Кардия. Събитието се датира към 411 г. пр. Хр., но от този момент нататък сведенията за тракийския цар се губят в изворите.
Последният велик одриски цар е Котис I (IV в. пр. Хр.). По време на неговото царуване Одриското царство постига своеобразен връх в политическия си живот. Според античните автори той заема престола след преврат. Царят влиза в историята като съюзник на Атина, дори получава почетно гражданство в знак на приятелство. Далновиден и въоръжен с търпение Котис не прибързва с военните действия. През 362 г. пр. Хр. тракийските войски нахлуват в Тракийския Херсонес (Галиполи) и покоряват няколко града. Междувременно Котис се среща и с новия владетел на Македония - Филип II. Не е известно за какво са се договаряли. Преди да довърши Херсоненската офанзива, през 359 г. пр. Хр., малко след договореностите с Филип II, Котис е убит от двама братя от Енос, вероятно по поръчка на Атина.
След смъртта на Котис Одриското царство се разделя на три части. Настъпва период на децентрализация, на обособяване на нови или на странични държавни организации. Следват години на упадък.

Упадък, Възраждане и падане под Римска власт на Одриското царство

От смъртта на Котис и разделянето на царството между тримата му сина се възползва македонския владетел Филип II, който нахлува с войските си в Тракия и покорява едно по едно малките одриски царства. След смъртта на Филип II, неговият наследник Александър Велики утвърждава хегемонията на Древна Македония в Тракия с военен поход. При наследника на Александър - Лизимах - одриските владетели отхвърлят неговата хегемония. Най-известният владетел от този период, края на IV в. пр. Хр., е Севт III - разкопана е неговата столица Севтополис и е открита неговата гробница в могилата "Голяма косматка". През 313 г. пр. Хр., по време на борбата си с Лизимах, тракийският владетел настанява свои гарнизони по черноморските градове. Те обаче се вдигат на въстание, което той не успява да потуши. След това събитие данни за одриския предводител Севт III не се срещат.
През III в. пр. Хр. от север нахлуват келтите завладяват част от тракийските земи и атакуват Мала Азия където са разбити при Пергам. В 279 г. пр. Хр. те основават келтско царство със столица Тиле (днешното село Тулово), вероятно последния му владетел е Кавар в района на Бизантион когато в 213пр. Хр., както свидетелства Полибий, траките унищожават съществувалата само 66 години келтската държава на Балканите. След като така покоряват нахлулите келти одриските владетели отново въздигат държавата, от периода ІІ -І в. пр. н. е. са известни имената на царете Садала I, Раскупор III, Реметалк I и др. Тракийски отреди се бият в битката при Пидна срещу настъпващите на в Македония Римляни. Впоследствие династични борби и сепаратизъм отново разпокъсват държавата на малки царства и владения. В тази обстановка към следата на ІІв. пр. Хр. са намсеват покорилите вече Македония в 148г. пр. Хр. Римляни. Те успешно прилагат добре изпитания си политически принцип "Разделяй и владей!", както впрочем и турските завоеватели след 1400 години. Разпокъсаната Тракия изпада в зависимост от римляните и след 200 години съпротива и лавиране в средата на I в. сл. Хр., след смъртта на Реметалк ІІІ, който не оставя наследник, от Одриското царство в 45-46 г. сл. хр. е образуваната римска провинция Тракия.

Списък с Одриските владетели

Ранни владетели на одрисите:

• Одрис (ок. 715 пр.н.е. - ок. 650)
• Тинос /син на Одрис/ (ок. 650 - ок. 620)
• Витинос /син на Одрис/ (ок. 620 - ок. 590)
• Котис (ок. 590 - ок. 530)
• Олорус (ок. 530 - ок. 480)

Царе и владетели на Одриското царство:

• Терес I /син на Олорус/ (480 пр.н.е - 448)
• Спарадок /син на Терес/ (448 - 440)
• Ситалк I /син на Терес/ (440 - 424)
• Садок /син на Ситалк/ (425 - 424)
• Севт I /син на Спарадок/ (424 - 407)
• Смикитис - парадинаст (ок. 424)
• Мeсад - парадинаст /син на Спарадок/ (415 - ок. 400)
• Терес - парадинаст (кр. на V в. пр.н.е.)
• Амадок I /Медок I, син на Ситалк/ (407 - 391)
• Севт II /син на Месад/ (405 - 384)
• Сараток I - парадинаст (ок. 405 - ок. 387)
• Бергей - парадинаст (ок. 400 - ок. 370)
• Терес II (391 - 389)
• Спокес - парадинаст (ок. 390 - ок. 360)
• Хебризелм I /син на Севтес I/ (389 - 384)
• Котис I /син на Севтес II/ (384 - 359)
• Адамас - парадинаст (ок. 380 - ок. 370)
• Милтокит - парадинаст (362 - 359)
• Ребулас - парадинаст (ок. 360)
• Скосток I - парадинаст (359 - 357)
• Берисад /Тирисад, син на Котис I/ (359 - 356)
• Амадок II /Медок II, син на Амадок I/ (359 - 351)
• Керсеблепт I /син на Котис I/ (359 - 341)
• Кетрипор /син на Берисад/ (356 - 347)
• Терес III /според някои Терес II/ (351 - 341, до 331 е македонски васал)
• Сараток II - парадинаст (ок. 350)
• Тирим - независим или полунезависим владетел (ок. 350 - 335)
• Филимон (Филит) /син на Керсеблепт I/ (ок. 340 - 336)
• Сройос (336 - 306)
• Ситалк II (ок. 334 - 324)
• Агатон /син на Тирим/ (ок. 331)
• Севт III /син на Котис I/ (ок.331 - ок.300)
• Артофарн (Артаферн) /син на Котис I/ (ок. 324)
• Спарток - парадинаст (ок. 323)
• Епимен - парадинаст (ок. 320 - ок. 290)
• Райздос /син на Филимон/ (ок. 300 - ок. 281)
• Котис (II) - парадинаст /син на Севтес III/ (ок. 300 - ок. 280)
• Хебризелм II /син на Севтес III/ (ок. 300 - ок. 270)
• Терес IV /син на Севтес III/ (ок. 300 - ок. 270)
• Саток /син на Севтес III/ (ок. 300 - ок. 270)
• Садалас I /син на Севтес III/ (ок. 300 - ок. 270)
• Скосток II /Скостоп/ - парадинаст (298 - 281)
• Орсоалт - парадинаст /син на Севтес III/ (ок. 285 - 265)
• Керсеблепт II (ок. 281)
• Ройгос - парадинаст /син на Котис (II)/ (ок. 280 - ок. 270)
• Котис II (или III) /син на Ройгос/ (ок. 270 - ок. 260)
• Раискупор (I) - парадинаст /син на Скосток II/ (ок. 260)
• Терес V (ок. 260 - 250)
• Йолай I /син на Керсеблепт II/ (ок. 250 - ок. 240)
• Терес VI /син на Керсеблепт II/ (ок. 250 - ок. 200)
• Посидоний I /син на Керсеблепт II/ (ок. 240 - ок. 230)
• Одроес - парадинаст (ок. 240 - ок. 230)
• Раискупор I /син на Котис II (III)/ (ок. 240 - 212)
• Адаиус - парадинаст (ок. 230)
• Медистас /син на Керсеблепт II/ (ок. 230 - ок. 213)
• Плевратус (213 - 208)
• Севтес IV /син на Раискупор I/ (212 - 171)
• Амадок III) /син на Севтес IV/ (ок. 200 - 184)
• Аутлезбис (ок. 171)
• Раискупор II - парадинаст /син на Адаиус/ (ок. 171 - 170)
• Котис III (или IV) /син на Севтес IV/ (171 - 150)
• Мостис /син на Севтес IV/ (ок. 171 - ок. 150)
• Терес VII (или V) (ок. 171 - ок. 148)
• Битюс /син на Котис III (IV)/ (ок. 150 - ок. 120)
• Диегил - парадинаст, кенитски владетел /син на Котис III (IV)/ (ок. 150 - ок. 140)
• Бюзес /проримски владетел, син на Котис III (IV)/ - (ок. 140 - ок. 130)
• Барсабас - парадинаст /син на Диегил/ (ок. 140 - ок. 130)
• Бургил /син на Битюс/ (ок. 130 - 98)
• Котис (IV или V) - парадинаст /син на Битюс/ (ок. 120 - ок. 110)
• Сотим - парадинаст, медийски владетел /син на Диегил/ (ок. 110 - ок. 98)
• Мостис II - парадинаст /син на Сотим/ (ок. 100 - ок. 90)
• Котис IV (или V) /син на Сотим/ (98 - 87)
• Терес VIII (или VI) /син на Сотим/ (ок. 87)
• Садала I (или I) /син на Котис IV (V)/ (87 - 58)
• Котис V (или VI, или VII, или I) /син на Котис IV (V)/ (57 - 48)
• Амадок IV /син на Котис IV (V)/ (ок. 48)
• Садала II /или III, син на Котис V (VI)/ (48 - 42)
• Раскупор III (или Раскупорис I) /син на Котис V (VI), сапейски владетел/ (48 - 42)
• Раскос - парадинаст /син на Котис V (VI)/ (ок. 42)
• Менеген - парадинаст /син на Асклепид, Хераит (от Херайон тейхос)/ (ок. 42)
• Садала III /или IV, син на Садалас III/ (44 - 42)
• Садала IV /или V/ (42 - 31)
• Котис VI (или II) - парадинаст, сапейски владетел (42 - 31)
• Котис VII (или III) /син на Котис VI/ (31 - 18)
• Реметалк I /син на Котис VI/ (ок. 31 пр.н.е. - 12 сл.н.е.)
• Раскупор III (Раскупорис II Астийски) /син на Котис V (VI)/ (18 - 13)
• Раскос /син на Котис V (VI)/ (18 - 11)
• Котис VIII (или IX, или IV) /син на Раскупорис II/ (13 - 11) - последен одриски цар*
• Котис IX (или VIII, или V Старши, IX Старши, син на Реметалк I) (12 - 18)
• Раскупорис II /син на Котис VI/ (12 - 18)
• Котис X (или VI, или V Младши, IX Младши, одриско-сапейски владетел) (18 - 21)
• Реметалк II /син на Раскупорис (18 - 36)
• Котис XI (или X, или VI, или IX) /син на Котис IX (VIII) и вуйчо на Котис I Боспорски/ (36 - 38, от 38 до 47 е киликийски владетел)
• Реметалк III /син на Котис IX (VIII)

иво

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от иво » 13 юни 2011, 18:46

В темата „Гробницата в Александрово”, sum беше публикувал една карта от музея на която е изобразена територията на Одриското царство :arrow:
viewtopic.php?f=30&t=331
Clipboard02.jpg
Дедите ни бая територия са владеели...... :roll: Ама друго ми направи впечатление , че за Котис X пише „одриско-сапейски владетел”. А сапейците /шопите/, фригите, пеласгите и дакомизийци са едни от най-древните племена на Балканите които явно са влизали в Одриското царство. :D

sum
Мнения: 2692
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от sum » 13 юни 2011, 22:41

Хм… подозирам, че ще стане много весело в тази тема, защото имам снимки на монети на Одриски владетели. Предлагам да видим част от тях.
На таблицата /представена от men/ виждам, че Котис /KOTY/ присъства при ранните владетели на нашите земи. Малко по-надолу е изведен Котис I /син на Севтес II/ (384 – 359 г.пр.н.е.). Ето снимка на няколко негови монети:
I (383-359)..jpg
За следващия Котис II пише, че е парадинаст /син на Севтес III/ (ок. 300 - ок. 280 пр.н.е.). Но в таблицата присъства още един Котис II (или III), който е син на Ройгос (ок. 270 - ок. 260 пр.н.е.).
Имам две много интересни монети на Котис II. Ето ги:
II BACIΛEΛC KOTYO 233-227пр.Хр..jpg
II BACIΛEΛC KOTYO 233-227пр.Хр..jpg (25.82 KиБ) Видяна 10772 пъти
В сайта за монетите на Одриските династи обясняват, че на тази монета пише думата „BACIΛEΛC KOTYO”.
Питам се какво прави ПРЕЗ 3 в.пр.Хр. титлата „Василевс” при одриския династ Котис II?!? Нали уж тази титла била гръцка и е характерна само за римските императори?
Според мен не може да е гръцка, защото през времето на Одриското царство тук грък не е стъпвал… камо ли титли да раздава.
Май нещата нещо не се връзват…
Все пак за по-голяма сигурност нека видим друга монета на Котис II.
на Тракия, Котис II, BASILEWS Котис, BASILEWS RAISKOUPORIDOS,.jpg
на Тракия, Котис II, BASILEWS Котис, BASILEWS RAISKOUPORIDOS,.jpg (54.62 KиБ) Видяна 11222 пъти
Тук пише BASILEWS RAISKOUPORIDOS.
Както сами виждате при Котис II отново срещаме титлата „Василевс”.

А сега нека проследим още двама одриски династи. Това са Котис III (или IV), син на Севтес IV (171 – 150 г.пр.н.е.); и Котис (IV или V) – парадинаст, който е син на Битюс (ок. 120 - ок. 110 г.пр.н.е.)
Kotys III., 133-124пр.Хр..jpg
Kotys III., 133-124пр.Хр..jpg (45.71 KиБ) Видяна 11054 пъти
На тази монета пише Котис III - BACILEWC KOTYOC, /бюст на Котис с тризъбец/.
Ето, че отново имаме титлата „Василевс”. Интересно, нали?..
Така че от представените монети можем да допуснем, че титлата „Василевс” е тракийска и първоначално е била характерна само за одриските владетели!
Р.Ч.

miroki
Мнения: 730
Регистриран: 31 авг 2010, 14:11

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от miroki » 14 юни 2011, 09:25

Освен това като гледаме надписите и годините е трудно да заключим, че са писани на гръцки. Съвсем е естествено да са писани на тракийски. Или излиза, че гърците също пишат на тракийски или сходен език. И е естествено, дошли са безписмени на балканите и веднага след това стават писмени. А това лесно се обяснява с приемането на писмеността от Траките.

sum
Мнения: 2692
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от sum » 14 юни 2011, 10:21

Така е, Мироки. Ако обърнеш внимание ще видиш, че на монетите ясно се вижда изписано мизийското „С”…

Поразрових се и открих още няколко монети на одриски династи, на които пише титлата „Василевс”.
На таблицата с владетелите е представен парадинаста Скосток I (359 – 357 г.пр.н.е.). Не можах да открия негова монета, но за сметка на това имам изображението на Скосток II, който е бил парадинаст през периода 298 – 281 г.пр.н.е..
SNGCop_1171.4.jpg
SNGCop_1171.4.jpg (65.37 KиБ) Видяна 10775 пъти
SNGCop_1171.2.jpg
SNGCop_1171.2.jpg (66.85 KиБ) Видяна 10798 пъти
На монетите пише BASILEWS LYSIMACOY SKOSTOKOY
Кралство Тракия

/…ха, още един Василевс/
Р.Ч.

men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от men » 14 юни 2011, 11:48

Вижте какво ни казват в укипедия за титлата „Василевс”
Василевс (на гръцки: Βασιλεύς) е гръцка титла, използвана от римските монарси. За пръв път тази титла е използвана от император Ираклий (610-641) през 629 година по случай победата му над персите. Дотогава римските императори на гръцки език са наричани автократори. Равнозначна е на цезар и император. През средновековието славянската титла „цар“ се е разглеждала като еквивалентна на „василевс“.
Титлата Василевс замества римската титла „Цезар Август“, както гръцкият език замества латинския като официален език в двореца и войската, с което се финализира процесът на елинизация на Източна Римска империя.
Положилият началото на нова управляваща империята династия Ираклий управлява една по същността си елинска културна империя, приела отдавна християнската вяра и стъпила на старите римски държавноправни традиции.
В българската историография поданиците на василевса са известни като византийци.”/Уикипедия/
На това му се вика ундурма! Както четете, не е написана нито дума, че тракийските царе секат монети и се титулуват … Василевси от време оно!
………………
А ето какво ни казва проф.Валерия Фол:
„От държавите в Европа - пише Тукидид, - които се намират между Йонийския залив (Адриатическо море) и Евскинския понт (Черно море), тракийското царство е най-голямо по размера на своите доходи и по другите богатства" - една убедителна характеристика за най-преуспяващата държава в Югоизточна Европа през V в. пр. Хр. В писмената литературна традиция и в епиграфските паметници одриските предводители носят титлата „базилевси", а самата им държава се нарича „базилея", т. е. „царство". То представя личната власт на най-силния династ, който успява да се справи с противници и конкуренти, и е в състояние да поведе мнозинството от населението в бойни инициативи./Валерия Фол/
………......
И още едно мнение относно титлата „Василевс”
Произход на титлата "василевс"
http://apollon.blog.bg/profile.php
„Най-новата теория, изложена за първи път в този постинг е основана върху съчетанията на историческите сведения от епохата на Микенското царство и строги етимологични закономерности по произхода на думата василевс. Титлата базилевс е различна от wanax. Критерий в това отношение е Омир, който използва в своите оригинални творби - Илиада и Одисея, думата василевс като титла за владетел от ранга на водач, главен предводител, а в други случаи със значение на цар.
В етимологичен аспект титлата василевс произхожда от думите βάση- основа и λέων (leon) - лъв на старогръцки (на новогръцки λιοντάρι - лъв), в превод на титлата като "основен, главен лъв" - най-главен, най-важен, разполагащ с цялата власт.
Аристотел също търсил разликите между тиран и вазилевс. Според него основната разлика е, че василевса е притиснат от законите на социума, докато тирана налага дори вредни за социума мерки и може да си позволи да експлоатира мирното население под своя власт. Още по-сложнистават различията при съпоставката на суверен, тиран и василевс: суверен е независим владетел върху дадена територия, който има властта на налага авторитарни закони, които не са в ощърб на социума, василевса е притиснат от законите на социума и се движи по общите правила, но в политически аспект е независим, докато тирана не се влияе от правилата на социума и може да върви срещу неговите интереси.”
Според мен титлата „Василевс” е свързана с религиозния култ на траките и указва в кого е Главната/Основна/ Сила и то не коя да е Сила, а Лъвската най-голямата Сила, Силата на Бал-Бел. Затова и Великата Богиня Майка Кибела /Артемида/ е наричана естествено Базилея, защото Е Силата на Господ и винаги до нея е изобразяван символично Лъв.
Така че император Ираклий, да има много поздрави от Тракийските Одриски и Босфорски Василевси.
:Bulgaria:

иво

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от иво » 14 юни 2011, 12:25

Тия маймуняци от Уйкипедия ще ма разбият от смях. *hihi* Абе тия кратуняци защо не са уточнили, че във Източната Римска Империя (тъй наречената Византия) титлата Василевс е започнала да се използва едва през 7 век от император Ираклий.. а не че е измислена тогава.....

Иначе за първи път да прочета нещо смислено от В.Фол. Как да не я похвали човек...... :applause: :D Ама пак трябва да се уточни, че старото име на Константинопол е било Бизантион /Византион/ :idea: Тъй че Одриските владетели „базилевси" и държава им „базилея" /царство/ е нормално да си имат своя стара столица, която на латински се пише BYZANTIVM..... Ей ти откъде идва по-късното име Византия.
И защо все се забравя, че територията на траките БИЗИ е била от р.Срума до Дарданелите??? Тъй че града Бизантион е свързан с племето Бизи!

Men, тук се разменаваме. Аз мисля че думата “базилевс” идва от тракийското племе бизи (бизалти) а не от силата на лъва.

miroki
Мнения: 730
Регистриран: 31 авг 2010, 14:11

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от miroki » 14 юни 2011, 13:27

Фол-ката, нещо май се мъчи да замята Базилевс и Василевс. Само и само да се види, че гръцкото е друго. И уж е по-различно. А да ли е така...
Кое ли ще излезе по-вярното.
В крайна сметка на монетата буквата е "С" не "З" остана да добави някой как е правилно да се чете "B"-то. И ще си излезе, гърците от кого са гепцали наименованието.

sum
Мнения: 2692
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от sum » 14 юни 2011, 16:00

В тази насока предлагам да видим една сравнителна таблица между критските и финикийските знаци.
С дебелата червена черта показвам как се е четяло „В”-то на Крит.
. и критски знаци.jpg
Така че „В”-то от монетите на Котис /BACIΛEΛC, BASILEWS, BACILEWC/ и Скосток /BASILEWS/ трябва да се чете с „Б”.

Но имам друга интересна идея - какво ще кажете да вземем да потърсим дали има гръцки или елински монети от 5 до 1 в.пр.Хр., на които да пише Басилеос?..
Р.Ч.

men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: ОДРИСКО ЦАРСТВО - БОСФОРСКО ЦАРСТВО

Непрочетено мнение от men » 14 юни 2011, 17:06

Ето на този линк има и гръцки монети:
http://wildwinds.com/coins/sg/i.html

Ето линк за монети от Мизия, Тракия, Македония:
http://wildwinds.com/moushmov/index.html

Ето линк за монети на Скитски царе:
http://wildwinds.com/coins/greece/scythia/t.html

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта