ПОНЯТИЕТО ТАНГРА

Позната и непозната...
men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

ПОНЯТИЕТО ТАНГРА

Непрочетено мнение от men » 04 май 2010, 09:51

Понятието Тангра
Понятието Тангра, Тенгри използвано от азиатските народи означава „небе” и най-общо бог, божество и е дълбоко вкоренено в психиката на тези народи.. След личните имена на своите божества те добавят названието Тенгри т.е. Бог. Ето няколко примера - Атага тенгри хан (бог на злото), Хисага тенгри хан (бог на имота), Дайсун тенгри хан (бог на войната), Дархан Гуджир тенгри хан (бог на ковачите) и Монхе-тенгри, Ерхету-тенгри, Дегере-тенгри, Милиян-тенгри.
Видно е, че с думата Тенгри азиатците визират множество небесни богове.
Цитат от книгата „Баалгури”:
„При монголските шамани понятието Тенгри вече означава въобще бог, божество. У различните монголски племена броят на божествата „тенгри" се движи между 9 и 99, а в ранния монголски будизъм (до XVI в.) техният брой е 33.”
От горния цитат изниква един много интересен факт, че в ранния монголски будизъм /значи, най-рано след 4-3-ти век пр.н.е./ присъстват 33 божества/тенгри/. Може би ранния монголски будизъм да е бил повлиян от Ведическите писания /2 хил.год.пр.н.е./, където също е писано за 33 божества:
АТХАРВАВЕДА – IV.1.
„27.В каква част влизат 33-те бога,
разделили тялото на части?
Те са 33 бога за тези,
които Брахман познават”
Думата за Бог т.е. Тангра, Тенгри и знанието за Небесните богове азиатските народи са възприели от по-ранните цивилизации.
В книгата си „Баалгури” К.Цонев и М.Цонева, относно произхода на понятието Тангра ни отпращат в Двуречието:
„Ако се заровим дълбоко в историята, ще открием, че древните шумери в Месопотамия смятали небесния дух ЗинГиР (асиро-вавилонците го наричат ДенГеР) за стопанин на всичко, за въплъщение на небето — дома на боговете!... Нека отбележим, че звукът 3 — твърдо З — в иракския диалект се чете често като Д — твърдо Д. Да добавим още, че такъв бог на небесата е имало и в Ал-Обейд, селището на предшествениците на шумерите по тези места, и името му е звучало като... Тангра! И всеки изследовател би трябвало да започне от тук, ако не и още по-дълбоко. Това невидимо „божество" е било безплътен символ на дин-ГиР — небето — дума, записвана с методите на клинописа като кръгче, т. е. звезда.”
От горния цитат научаваме, че понятието Тангра, Тенгри е видоизмемено от ЗинГир, ДинГир, ДенГер, ДенГрей и при древните шумери в Междуречието визира небесния дух, небесното пространство, небето-дома на боговете.
А откъде се е появил ДинГир, ДенГрей в междуречието? В своя статия Спароток ни дава отговор:
„В Шумер Дингир-Тангра е пренесен от тракийското племе гети, наричано гутеи.”
И по нататък Спароток ни пояснява как е свързано с нас българите божеството на светлината и небето ДенГрей/ Тангра/.
„Ден-грей ( Тангра) има място в нашата история, но само като едно от древните имена на бога на светлината почитан от малка група траки ( гутеите) пренесли своята религия в Шумер. От Месопотамия култът към Ден-грей (Тангра) се разпространява между съседните азиатски народи: тюрки, монголци и др.”
„Тангра-Тенгри-Дингир е древен бог на светлината чието име е лесно обяснимо на български, сръбски, полски, словенски и други сродни езици. Дин отговаря на ден ( със значение светлина), а гир отговаря на горя, грея. Правилната форма на приетият от шумерите Дингир е Ден-грей, означаващо – този, който създава светлината ( деня) чрез греене, т.е. слънцето.”
Оказва се, че всички пътища водят отново към Балканите – родината на европейската цивилизация.

Тюркската теория и надписа от Мадара
Създателите на тюркската теория за произхода на българите в желанието си да докажат, че родината на българите е Азия, определят и техния главен Бог като Тангра.
Явно школата на Златарски не са допускали, че ще дойде ерата на интернет където всички ще могат да четат от исторически първоизточници, да сравняват текстове от различни древни автори, да разглеждат чрез зумиране фотоси на артефакти и т.н.
Когато Тангра е лепнат като главен бог на българите достъпът до исторически първоизвори е бил силно ограничен и контролиран. Повече от 100 години България не може да се отърси от изфабрикуваните лъжи наложени в нейната история. Лъжи наложени с единствената цел да докажат, че родината на нашия народ са пустините на Монголия и че нашият народ не трябва да има правата на местни коренни жители на Балканите. Естествено тези лъжи обслужват гео-политическите интереси на великите.
Твърдението, че Тангра е главният бог на българите се базира единствено на надписа от една мраморна колона намерена край Мадара. Но в този надпис от Мадара има множество липсващи букви и цели думи и въз основа на него могат да се правят само произволни или натъкмени изводи. Опити за разчитане на този накъсан надпис и на думата Тангра в него, са правили унгарския учен Геза Фехер през 1922г. и след него българските учени В.Бешевлиев и Д.Овчаров. В резултат на своите изследвания тези учени заключават: “Българите са назовавали своя Бог - “Тангра”. Ще публикувам в един от следващите постове снимка на надписа от Мадара и самия надпис с наличните букви и думи и с прикачените от учените букви и думи. Всеки ще може сам да си направи изводи.
Названието Тангра, Тенгри, Дингир, Денгрей не е от тюркски произход и смисъла вложен в него, не е „азиатски” патент, а е едно от най древните религиозни понятия в историята на човечеството което изразява едно от най ранните схващания на древните за първопричината и структурата на Всемира през последните 8 хил.години.

Траките-българи и техния Бог в дохристиянски времена.
Българските и чужди привърженици на тюркската теория за произхода на българите с лека ръка твърдят, че родината на българите е Азия. За тях пустините на Азия са първа спирка на българите и те НЕ продължават да търсят назад във времето / 6 хил.год.пр.н.е./ прародината на българите.
За дошляците-Златаристи българите са дошли от Азия и естествено веднага им е лепнат за техен главен бог монголският Тенгри-Тангра. Аргумента им както споменах е надписа на една мраморна колона от Мадара с липсващи букви и цели думи и толкоз.
Фактите обаче доказват съвсем друго! Коренът на религията на българите е Балкански!
Траките-българи почитат Слънцето. Слънцето е главното светило на небето, от Слънцето идва жизнената енергия за всичко живо на Земята.
„Светлината и топлината били смятани за божи дар - пренесено на Земята Слънце. Огънят, който горял постоянно в домашното огнище бил свещен. Ето защо много тачено било и божеството на Слънцето. Смятало се, че Великата Богиня-майка го е родила. Дори до днес е останал ритуалът, който са извършвали траките, да се обръщаме с лице към слънцето, търсейки отговори и подкрепа.”/Вера Евтимова/
Арабски и източно-римски хронисти свидетелстват, че в дохристиянски времена траките-българи почитат Слънцето и небесните светила.
Българите НЕ използват за означаване на Върховния, думата Тенгри-Тангра, а използват думата БОГ, БАГ, БИГИ т.е. траките-българи, траките-фриги и скитите северно от Черно море използват думата - Баг-айос, Баг-ос, Баг, Бог/Биги/ за означаване на Върховния господар
Ето какво ни пояснява Спароток в своя статия:
„Ден-грей ( Дингир) е едно от най-старите наименования, използвано от траките ( гети-гутеи) мигрирали в Азия, докато названието Бог се е запазило в Тракия. Дедите ни са титулувани Княз в Бога ( Канас у Биги), а не Княз в Тангра. В българските легенди, песни, приказки и поговорки се говори за Бог, а не за Тангра. От времето когато названието Ден-грей ( Тангра) се е използвало за първи път до обединяването на България през 681 година са изминали повече от три хилядолетия. Напълно естествено е най-старото име да изчезне и да бъде запазено само най-популярното название – Бог. То е употребявано от фригите в Мала Азия ( Багайос) и от скитите в черноморските степи ( Багос).”
Няма документи, които да подсказват, нито да доказват, че българите са наричали Върховния, Всевиждащият от небето с думата Тангра-Тенгри. Думата Тангра-Тенгри я няма в стотиците преписи и книги на старобългарски, няма я в кореспонденцията на Цар Борис с Папата, няма я в многобройните източно-римски документи свързани с България и българите.
Траките-българи са приели думата за Върховния, Всевиждащият от небето, да е БОГ, БАГ/БИГИ/. А думата ДЕН и до ден днешен означава светлата, ОГРЯНА /ДенГрей/ от Слънцето част от денонощието. При българите има още една дума визираща обаче Главният Върховен Повелител, Всевишния, това е думата ГОСПОД. Все пак думите БОГ и ГОСПОД са две различни думи с дълбок вътрешен смисъл. Тук в този форум SUM ни обясни много ясно разликата между Бог и Господ, но това е друга тема.
Българите са Траки и до ден днешен, когато говорят за Върховния на Небето използват думата БОГ.

Знакът на Небесният Бог.

По нататък следва да направим едно много важно разграничение. Сакралният за българите знак „IYI”, не е знака на Небесния Бог /Тангра-Тенгри/! В знака на Небесния Бог , като философия, би трябвало да присъства символа „кръгче” или „ромб”, защото символа за звезда, небе е „кръгче”. Така, че сакралния знак „IYI”, не е знака на Небесния Бог!
Този знак „IYI” - е знакът на Върховния Бог, Всевишния, Върховния господар на Българите.
В своя статия Борислав Иванов прави точно разграничение между знаците на Върховния Господар и този на Небесния Бог: От това разграничение могат да се направят важни изводи за знанието на българите за Всемира.
znak_baal1.jpg
znak_baal1.jpg (34.05 KиБ) Видяна 7469 пъти
Знанието за Тангра, Дингир, Денгрей, Брахман визира Космическия разум.
Знанието на древните за Небесния Бог /Небесните богове/ се е съхранило по различен начин във времето. За една група народи Небесният Бог е същество с космически размери, за друга група Небесните богове/Небесните хора/ са 33 на брой, като тези 33 бога са части от едно цяло. .
„Сабирите (савирите) — племе, за което ще говорим по-долу, произхождащо най-вероятно пряко от шумерския град Сипар и вероятно родствено на прадедите на древните българи, персонифицират Тангра като същество с космически размери, само малка част от което може да се види във видимата част от небето.”/Баалгури/
Ето, че древните не са зяпали просто звездите на небето, те са имали знанието, че видимата част от небето е малка част от звездно същество с космически размери.
Преди време в друга тема SUM направи следното важно пояснение и уточнение:
„Обърнете внимание, че при Тангра винаги се използва думата „небе”… Небесен Бог!.. Киряк Цонев много точно обяснява за небесния дух ЗинГиР или ДенГеР, че е домът на боговете...
Вече имате знанието, че основните богове са 33. Къде е техният дом? Ами в бога Брахман, нали?
Хайде да си припомним от знанието за Крешака, как се създава материалната вселена?.. Тя се ражда от точка, а след това става ЕДИН ОБЩ НЕДЕЛИМ ПЛАСТ с Пара Брахман!
Когато използваме понятия като „небесен бог”, това в прав текст означава богът, който е неразделно свързан с материята и контролира всичко живо на Земята. Кой ще е тогава този „небесен бог” за нас?
Ами Брахман /Космическият Разум/ или иначе казано Тангра!!!
Така че смея да твърдя, че знанието за Тангра /Небесният Бог/ винаги е визирало „Космическият Разум” /Брахман/!.”

След това пояснение на SUM всичко си идва на мястото. С понятието Тангра, Дингир, Денгрей, Брахман се визира Космическия разум. Сега вече е по лесно да си отговорим - Кои са тези 33 Бога на Небето?
„Те са 33 бога за тези, които Брахман познават” /Атхарваведа/

Знанието за Космическия разум, за Звездните човеци ни е дадено от SUM тук в този форум!
:IP
Последна промяна от men на 10 май 2010, 17:38, променено общо 1 път.

men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: ТАНГРА

Непрочетено мнение от men » 04 май 2010, 15:08

В своята статия „Защо липсват следи от алтайския бог на небето Тенгри сред българите?” Иван Танев Иванов поставя основателни въпроси:
„3. На второ място, съществуват няколко раннобългарски надписа на гръцки, в които се говори за бог в единствено число, като за един единствен бог. Според превода на В. Бешевлиев (Фиг. 1), в Мадарския надпис думичката "бог" се споменава два пъти, веднаж като бога, дал власта на Омуртаг и втори път като "бог Тангра"! На кого Омуртаг всъщност е направил жертвоприношение, на този, който му е дал властта или на някой си бог Тангра? Ако освен главния си бог, който дава властта, прабългарите са имали и втори бог Тангра, колко богове всъщност те са имали? И защо на нас ни се втълпява, че Тангра бил главен, при това единствен бог?”

Българите имат различни символи за Върховния Господар и за Небесния Бог, следователно българите имат различително знание за тях и правят ясно разграничение между тях.
Дори да допуснем, че българите използват понятието Тангра, но с това понятие те НЕ означават Върховния, Всевишния Господар, който почитат.

Колоната от Мадара:
_Мадара1.jpg
Надписа на колоната публикуван в статията на Иван Танев:
_Колона.jpg
_Колона.jpg (58.72 KиБ) Видяна 7420 пъти

sum
Мнения: 2546
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: ТАНГРА

Непрочетено мнение от sum » 06 май 2010, 01:35

Здрасти, men.
Вече трети ден се чудя как да ти отговоря. Темата за Тангра е много интересна… Всъщност, в поста си извел най-важното и добре си разграничил двата типа божества – Главният Бог на българите /който засега няма име/ и другият бог - Тангра.

В тази насока искам да кажа, че при ранните алтайци думата за „Бог” е Тенгри, Тегри, Тигър или Деер. В този смисъл твърдението, че “богът на българите е Тангра” означава в прав текст, че “богът на българите е Бог.”
Голяма тъпня, нали?
За разлика от алтайците техните по-късни производни тюрки и монголци имат много и конкретни богове. Както и ти писа всеки бог си има свое име. Например това са Улген, Умай, Хормуст, Ерлик и т.н..

Реших за по-голяма яснота да видим къде се намира планината Тян-Шан в Алтай, за да разберем къде е нашата прародина според наши видни учени.
Вижте на първата карта посоката на стрелките. Според руснаците оттам сме дошли. Чрез тази карта те буквално ни втълпяват, че корените ни са в Китай и Монголия… Заградил съм с червен кръг езерото Балхаш. По него ще се ориентирате на втората карта къде се намира планината Тян-Шан и връх Тенгри /7010м/.
1.jpg
Нека сега прочетем как през 4 век Сюан-Цзян описва пътешествието си през Тян-Шан: ”...полетата от блестящ и твърд лед се простират в безкрайността, надвиснали от двете страни на високите ледени стени. Мразовитият вятър духа силно и пътниците често стават жертва на дракони.

Нашите родни историчари Златаристи, Бешевлисти, Овчаристи, Мошавлисти, Милош Сидоровисти, Геза Фехерлисти и всякакви други да не кажа „глисти” искат да ни убедят, че ние, българите, сме се пръкнали от този леден планински завързалак?!? Е как не ви е срам господа учени…
А ето и резултата от вашата подсъдима безочливост. Попаднах на едно списание, в което пише:
„Днес с увереност може да се твърди, че мястото, където се е формирала българската племенна общност, трябва да се търси в Централна Азия, по-точно на северозапад от Памир и Тян Шан, в Алтай, а може би и още по на изток в Джунгария и Източна Монголия."
И още:
"…Не са никак малко и споровете около тълкуването на самото име българи, но в последно време се налага схващането, че то има тотемен произход, т. е. свързва се с името на животното-прародител. Засвидетелствувано е в различни варианти като булг-ан/а, булг-ин, булх-ън, булг-ар или бул-гачин, т. е. белка, златка, самур. Или казано по друг начин, българи означава „ловци на самури".”
http://www.numizma.com/magazine/2009/07 ... sers-r354/

Брей, това не го бях чувал досега - ловци на самури. Човек да му се чуди и мае на тоз плосък като монголска пустиня ум, как след толкова голям интелектуален напън можа да измисли туй чудо на чудесата. Бравус!
Значи само и само да сме част от монголските или тюркските народи авторът пише, че името "българи" идва от тотемно животно-прародител...
Ами то и патки сме ловили. Тогава бул-пат ли са ни наричали?..
Р.Ч.

GOESTOINFINITY
Мнения: 200
Регистриран: 09 ное 2009, 18:37

Re: ТАНГРА

Непрочетено мнение от GOESTOINFINITY » 06 май 2010, 16:38

sum,

Ако вземем една риба в акваруим за пример, ще видим, че целият свят за нея е аквариумът. Нищо чудно, нали? Същата работа е и с повечето учени според мен, за което не можем да ги виним. Каквото разбира човек, това и преживява, нали?

Ти обаче беше споделил, че "българин" има за корен "Баорг". Това ли е всичко, или можеш да споделиш още?

Благодаря и поздрави!

:bravooo:

sum
Мнения: 2546
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: ТАНГРА

Непрочетено мнение от sum » 07 май 2010, 12:59

GOESTOINFINITY, голяма част от нашите историци зорлян се правят на риби-пирани, които живеят в азиатски, монголски, ирански и алтайски аквариуми.
За да се поддържа водната среда за другите рибоци /българи/ чиста се измислят какви ли не организации, които да поддържат тезата, че ние сме тюрки, алтайци, иранци, монголци… т.е. всякакви други, но не и траки. Знаеш, че траките от хиляди години са местното население на Балканите. Така че лесно можеш да се сетиш защо никой няма полза от това българите да знаем, че сме траки.

Та има организации, които са създадени, за да поддържат лъжите за нашия произход. Такива са например „Българска орда-1938”, дискусионен клуб "Царство България", студентското движение “Велика България”, движение “Воини на Тангра”, Общество “Дуло”, “Кубратов сноп” и други малки формации. През 2002-2003г. бе направен опит всички да се обединят като национална политическа организация под името “Онгъл”.
Нищо не стана.
Няколко години след това в България изгря друга звезда. На 22 март 1997 г. се „роди” фондация ТАНГРА /ТанНакРа/. Тя е създадена от ченгета.
Предисторията на фондацията започва още към 80-те години в Москва, когато в руските библиотеки в главата на Милен Люцканов се е родила идеята за Тангра. И така… докато през 1997 г. генерал Калчо Таушанов написал Устава на фондацията…
Само ако отвориш сайта на „Тангра” и прочетеш какво пише веднага ще ти стане ясно с кого си имаш работа. Ето ти една извадка:
ТАНГРА е едно от най-древните религиозни и културни понятия в историята на човечеството. Прародината на древните българи са долините на Памир и Таримската котловина между Тян Шан (небесната планина) и северните склонове на Тибет, откъдето започва разселването им по света.”
http://tangra-bg.org/frame1bg.htm

Най-смешното за мен е, че само за няколко години фондация „Тангра” рязко си смени идеите относно произхода ни. Не знам дали знаеш, но сега са направили филм, чрез който искат да ни втълпят, че корените ни тръгват не от Тян Шан и северните склонове на Тибет, а от Иран. Филма дори ще го излъчват по националната телевизия и то в три серии.
Преди години бяха платили на един журналист Пламен Петков да обикаля 30 000 км. из азиатските пустиняци и камъняци само и само да намери някакви мижави доказателства, че сме дошли от там. Пълен провал. Сега се пробват с теорията, че сме иранци. Утре сигурно ще снимат филм, че сме дошли от Африка, а вдруги ден, че следите ни тръгват от Японско море.
Голям смях.

В „Тангра” членуват мастити учени като например Петър Добрев, покойният А.Фол, проф. Георги Бакалов, проф. Георги Марков и много други. Те организират и финансират научни конференции съвместно с Института по история на БАН и с Историческия факултет на Софийския университет. Ангажирали са Ротарианците и Тамплиерите, както и няколко банки, за да издават книги и списания за „истината” на нашата българска история. Тези материали са преведени на английски, испански, италиански, арабски… дори и на японски, китайски и хинди.
Самите те твърдят, че „чрез Народната библиотека “Кирил и Методий” изданията ни стигат до 30 и повече библиотеки по цял свят.”

Всичкото това ще кажат хората е за добро.
Но само като видиш, че още на първата година от създаването си „Тангра” прави паметна плоча на унгарския евреин проф. Геза Фехер, който поръчково разчел надписите на Мадарския конник и гръмко заявил, че българите сме тюрки-туранци и се кланяме на алтайското божество Тангра, предполагам вече разбираш с какво си имаш работа, когато чуеш за фондация „Тангра”.
Ето и ядрото на групичката, която поддържа вече повече от век лъжите за българите. Това са: Константин Иречек /чех/; проф. Бешевлиев /дописва надписа от колоната от Мадара и така разчита теонима Тангра/; проф. Васил Златарски /руски възпитаник/; Н.С.Державин /руснак/; М.Сперанский /руснак/; Якоб Веис /евреин/; Карел Шкорпил /чех/; Херменгилд Шкорпил /чех/; ф.И.Успенский /руснак/; Юрий Венелин /украински българист/; Павел Йосиф Шафарик /чешки евреин/; И.В.Ягич /руснак/; проф.В.Томашек /чех, австроунгарец/.

Как ти се струва всичко това?

За мен спекулацията с името „Тангра” е повече от очевидна. Нашите родни историци така са завъртели умовете на хората, че всеки дръзнал да пита и да търси за българското неминуемо ще попадне на тяхната литература, в която гръмко пише за нашия „славянски” произход, който се е образувал някъде по… Иран, Памир, Хиндокуш, Монголия /Северна и Южна/, Алтай, Северен Китай, Таримската котловина, Тян-Шан и прочее баири.
Преди месец ми направи впечатление, че в сайта на „Войни на Тангра” вече се поддържа автохтонната теория за нашия произход, че българите сме траки. Но това означава, че скоро трябва да си сменят името от „Войни на Тангра” на „Войни на Бал”. Но едва ли ще им разрешат да го направят.
Р.Ч.

GOESTOINFINITY
Мнения: 200
Регистриран: 09 ное 2009, 18:37

Re: ТАНГРА

Непрочетено мнение от GOESTOINFINITY » 07 май 2010, 17:16

sum, много обширен пост, за което ти благодаря!

От незнание, глупост или манипулация произхода ни са го вкарали някъде в Азия. Добре. Аз обаче съм от по-тъпичките и искам да знам защо. Ти каза, че е елементарно да се досетиш, но... :) Кому е угодно това и защо? В основната клика, която ти така обстойно изброи, няма нито един българин. Съмнително и смешно.
Ясно е, че на множеството ще им призлее, ако се разбере, че българите сме преки потомци на траките и че така засенчваме всички останали (гърци, римляни). Сещам се само за едни, на които не би им се нравила истината, и това са ТЕ. Всичките учени и хората, които им казват какво да пишат, са просто марионетки. Така ми се струва на мен, но моля те да ме поправиш, ако греша.

Но защо? Да не би българите да вземат да се събудят ли?

Поздрави!

:[)]I:

Dimitar
Мнения: 343
Регистриран: 24 дек 2008, 01:59
Местоположение: Montreal

Re: ТАНГРА

Непрочетено мнение от Dimitar » 07 май 2010, 19:47

Според мен, основната им идея е да отдалечат българите от корените им, да зациклят в измислени теории и по този начин да им попречат да си спомнят кои са били и най вече какво познание са имали. Но очевидно вече е късно...

GOESTOINFINITY
Мнения: 200
Регистриран: 09 ное 2009, 18:37

Re: ТАНГРА

Непрочетено мнение от GOESTOINFINITY » 07 май 2010, 20:05

Как ще е късно бе, Човек? Аз все си мисля, че промяната ще дойде отнякъде, но откъде, не знам. :(

И все пак, sum е тук, той е дал големия тласък на тая промяна в началото, но спасението май ще да е по единично. :/

:hacker:

Dimitar
Мнения: 343
Регистриран: 24 дек 2008, 01:59
Местоположение: Montreal

Re: ТАНГРА

Непрочетено мнение от Dimitar » 07 май 2010, 20:07

Очевидно е късно за бого-борците и българо-мразците.
За нас всичко е въпрос на време...

GOESTOINFINITY
Мнения: 200
Регистриран: 09 ное 2009, 18:37

Re: ТАНГРА

Непрочетено мнение от GOESTOINFINITY » 07 май 2010, 20:45

Изглежда, че първо трябва да се науча да чета. Сега разбрах какво си имал предвид.

Извинявам се, че наспамих темата. :?

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост