Голямата лъжа - "СЛАВЯНИ"

Позната и непозната...
sum
Мнения: 2790
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Голямата лъжа - "СЛАВЯНИ"

Непрочетено мнение от sum » 23 дек 2008, 22:59

Преди няколко месеца попаднах на една много интересна статия на Никола Виденов. Според мен споделеното от него за историята на славяните си заслужава да се прочете. Ето го:
180px-Pan-Slavic_flag.svg.png
Национален флаг на всички славяни, одобрен на Панславянското събрание през 1848 в Прага. Панславянски идеи за първи път са изложени от хърватския мисионер Юрай Крижанич
180px-Pan-Slavic_flag.svg.png (449 Байта) Видяна 24367 пъти
НАЧАЛОТО НА ДОКТРИНАТА ПАНСЛАВИЗЪМ
Никола Виденов
За пръв път думата славяни – в смисъла на етнос, влиза в политическа употреба през 1593 г., като дотогава „slavi” е всъщност -„sclavi" (означаващо роби от латински) и тази дума се използва във византийските извори.
Няма НИТО ЕДИН роден или чужд извор, който да говори за покръстването на два народа - т. нар. “славянски” и български, а се говори само за българи и български народ (за повече подробности виж в интернет “ Колко народа покръства Борис “ от Никола Църцаров). Няма византийски извор, в който при преговори да се сключва договор със “славяно-българска държава”, а винаги се говори за българи и България. Също така няма нито един чужд или наш извор в който да се споменава за ПРАбългари и ханове, а навсякаде се говори за БЪЛГАРИ и владетелят на българите.
Термина СКЛАВИ от византийските извори се е използвал от църковниците-хронисти в смисъл на “роби”, “светлокоси роби”, или “нечестивци”, с който са наричали не-изповядващите официалната християнска вяра - арианите. Според възрожденеца Марин Дринов, както и д-р Ганчо Ценов, славяните са всъщност траки. На подобно мнение застава и изследователя Йордан Табов. Интересен факт е, че антропологическите черти на т. нар. “славяни” и траките е смайващо еднакъв. Изследователите са на мнение, че след покоряването им от Рим, траките започват да бъдат наричани и “склави”, а част от тракийските племена се изтеглят на север и след векове нахлуват обратно на Балканския полуостров, но вече назовавани като “склави” (светлокоси роби) и “нечестивци” от църковниците-хронисти. Българската история от 866 г. когато се налага насилствено официалната верска доктрина на Византия (т. е. през 866 г. Борис провежда препокръстване) та чак до наши дни е била фалшифицирана от гръцките хронисти, българските и руски църковници, и чужди историци в по-ново време в услуга на панславизма.
image001.jpg
Странно защо в учебниците по история няма нито една автентична рисунка на “славяни” или “славянски войни”, така добре описвани иначе от византийците? Изображението на славяните в нашите учебници са “съвременна” (???) рисунка (виж например учебника по история за 5 клас на изд. “Просвета”.
Историците така и не успяха да открият автентично „славянско” селище а посочените като такива са само от предположения.
Славянската идея е възприета от българската интелигенция през началото на XIX век в периода на българското Възраждане под влияние на умелото руско внушение и манипулиране на историческите факти, като начин за разграничаване от гърците и турците. През периода на турското робство както е известно Вселенската патриаршия (доминирана винага от гърци) не признава българите за отделен народ, а ги нарича “румелийски” народ, което се възприема и от Османската империя.
Показателно е, че славянската идея започва като така наречената ИЛИРИЙСКА ИДЕЯ. Същността й има политически адрес и най-кратко има за идея, че с името "илирийци" се наричат всички народи, населявали в античността земите, които през средновековието били „славянски”. Илирийската идея става платформа на всички участвали в плана за „освобождението” на всички балкански християни – т. н. „южни славяни”.
За създател на илирийската идея се сочи хърватина Винко Прибоевич от остров Хвар, със издаденото от него през 1532 г. във Венеция „Слово за произхода на увенчаните със слава славяни”, което търси идеологическа формула, за да оглави „славянското” множество, изгубило държавната си независимост при падането на българското и сръбското царство. Но ренесансовата илирийска идея е изпълнена по онова време с конкретно политическо съдържание - подготвяната война срещу Османската империя. На 14 април 1595 г. австрийският император провъзгласява, че приема под своя защита християните в Босна и съседните й земи. По това време той още не говори за освобождение на всички „славяни”,
ohmu4evi4.jpg
Особено силно въздействие върху представите на съвременниците оказва амбицията на хърватина генерал Охмучевич, родом от Дубровник, пълководец в испанската флота, който съумява да се сдобие с поредица фалшифицирани грамоти и привилегии, като се изкарва потомък на деспот Хрельо (същият, който е погребан в Рилския манастир!). По негова поръчка, се изготвя мистифициран сборник с гербове уж от времето на Душан, в който придобива визуален образ идеята за Илирия, уж
ohmu4evi4.jpg (6.87 KиБ) Видяна 24350 пъти
осъществена в миналото от Душан, цар от „словенска” кръв, който заповядвал на десет кралства. Гербът на този „блестящ” според Охмучевич император е съставен от гербовете на всички земи които е владял. Този сборник с гербове, отнесен от специалистите към 1595 г., окончателно формира илирийската идея, като идея за възкресяване на Душановата империя, състояща се от десет кралства!
image002.jpg
Окончателно „славянската” идея се формира под перото на абатът дон Мавро Орбини от Пиза (родом хърватин от Дубровник). През 1601 г. Мавро Орбини написва по поръчка книгата „Царството на славяните”. Книгата има дълго заглавие: „Царството на славяните, днес неправилно наричани скиавони (роби)” .. и още в заглавието: ... „и преди всичко се гледат успехите на царете, които някога са властвали в Далмация, Хърватско, Босна, Сърбия, Рашка и България”.
image003.jpg
На българите е отредено последното място, а Орбини възприема сборника с гербове на генерал Охмучевич за автентичен (?!) и от него възпроизвежда гербовете на „словените” владетели на „южнославянските държави”.
Така в началото на българската история е отпечатан гърбът на българите от епохата на държавната им независимост – медальон с коронован изправен лъв. Малко по-късно сърби, руси и албанци ще присвоят българския двуглав орел като свой царствен герб.
image003.jpg (15.19 KиБ) Видяна 24411 пъти
В книгата си Орбини помества и две “осъвременени” според неговата визия рисунки на това как са изглеждали славните славянски войни.
image004.jpg
image004.jpg (27.47 KиБ) Видяна 24429 пъти
Личната заинтересованост на Орбини е в пристрастието му да изтъкне Дубровник, като водеща „южнославенска” сила, а рода на покровителите си – Бобалевич, като велик и мъжествен род с дълбоко патриотично минало, политическа мощ и слава. Така в началото на книгата си Орбини започва с посвещение към благодетеля и поръчител на книгата: „Посвещение до негова Светлост, почитаемия монсеньор....” и после: „След като написах тази история на славяните по настояване на Ваша Светлост, при всичките улеснения и удобства, които щедро ми предоставихте, за да я доведа докрай, струва ми се, че сега е мой дълг да Ви я посветя преди да я публикувате – понеже е Ваше дело...”. И непредубедения читател ще разбере, че има нещо доста странно и съмнително в тази история, която се възприема и до сега от историческата ни наука като безспорен исторически извор, а шовинистичните залитанията на автора, се определят „като проява на горещия му славянски патриотизъм”, според наши и чужди специалисти историци и т. нар. слависти.
Така Орбини с лека ръка изкарва Скандинавия – люлка на „славяните”, за който народ се сетим, той е „славянски”: славяни са ...скитите, готите, амазонките са сарматки, което ще рече, че и те са „славянки”. Словени са победили Александър Македонски т.е. и той е славянин. Славяните са воювали с всички народи по света (?!), нападали Персия, властвали в Азия и Африка, воювали с Египет, накрая надделели над Римската империя, като завладяли много нейни земи. Или както „духовито” предлага сръбския изследовател Н. Радойчич, тази част от историята на Орбини можем да озаглавим „Словени са всички и навсякъде”.
В книгата са дадени в образци и двете „словенски” азбуки – глаголицата и кирилицата. Но тук се получава нещо странно - той сочи католическия Св. Йероним за създател на „славянското” глаголическо писмо, наречено „буквица”. На него приписва и съставянето на „славянското” богослужение (?) и навсякъде българския принос липсва, а за делото на Кирил и Методи не става и дума.
През 1595 г. Русия още не е Велика сила и не е съпричасна на илирийската идея, а отскоро е завладяла Казан, и е покорила волжките българи, за които Орбини не казва нищо. Ще минат само 100 г. и илирийската идея ще продължи да се развива като панславянска доктрина, лансирана от гръцкото духовенство със сръбско “посредничество” на Петър І Велики. За известно време тя ще има формата на т.нар. гръцка идея при руската императрица Екатерина Велика с идеята, че Русия, като най-голяма „славянска” империя трябва да покровителства всички „славяни”, и да ги освободи от турците, както и да възстанови Византия. Според плана синът на Екатерина Велика, който говорил зле на руски но затова пък на отличен гръцки (защото е възпитаван от гръцки придворни велможи) трябвало да стане император на вече възстановената Византийска империя. Никъде в този план не се споменават българите, камо ли да става и дума за освобождението им.
Руското издание на „Царството на славяните” на Орбини излиза в Петербург през 1722 г. по „повелението” на император Петър І Велики под заглавие: „Книга историография початия имене, славы и разширения народа славянского....” и пр. Твърде показателно е, че книгата не е превод на пълния италиански текст, а е съкратена „адаптация” направена на руски език от.... сърбина граф Сава Владиславович – деен дипломат, най-близък съветник на император Петър I, в балканската му политика. Най-вероятно това ще да е човекът дал идеята на Петър І Черно море да стане “вътрешно руско море”, а Русия да завладее всички “славянски” земи.
Паисий Хилендарски намира екземпляр от руското “адаптирано” издание в библиотеката на сръбската архиепископия в Сремски Карловци по време на краткия си престой там през 1761 г., и широко се ползва от него като сигурен източник (!?). Затова и неговата история е логично да е озаглавена „История славянобългарска”.
Защо обаче официална българска историческа наука и до сега премълчава и не забелязва, че историята на друг католик - францисканския монах Блазиус Клайнер издадена година по-рано от Паисиевата - в 1761 г. е озаглавена „История на България” и в нея липсват тези “славянски” залитания и акценти? В тази книга за славяни се споменава мимоходом точно 11 пъти и то като за съпътстваща и незначителна роля, на хора увлечени от събитията в които водеща роля имат българите.
image006.jpg
Също така първото печатно издание на историята на Христаки Павлович, която всъщност е преработка и допълнение на Паисиевата е издадена през 1844 г. и е озаглавена “ЦАРСТВЕНИК или ИСТОРИЯ БОЛГАРСКАЯ” (но не и славяно-болгарская).
В книгата на Орбини поради пристрастие или нещо друго, българите са представяни като разорители, грабители и убиващи жестоко! В такава светлина се описват цар Калоян и победите му над латините, както и на цар Самуил над гърците. В описанието за сърбите и византийците обаче, думите употребени за българите, като „жестоко” и „разорение” са спестени.
В описанията си Орбини стига до абсурди като заявява , че “....българите се възгордели повече от всякога, защото вкусили от радостите и богатствата на латинците(!?) и като завзели някои техни земи, веднага продължили напред..” и още за българите “..този тъй войнствен народ да не е показал вродената си жестокост “ и “.. Тази тяхна страшна жестокост, заедно с другите, изпитал върху себе си и император Балдуин”...
ПАНСЛАВИЗЪМ МАКЕДОНИЗЪМ ТАТАРИЗЪМ ПАНТЮРКИЗЪМ И ПОУКИ ЗА ДЪРЖАВНИЦИ
Панславизмът тръгва с основната идея, че руските “славяни” трябва да завладеят първо Османската империя, после Европа и накрая целия свят (!!), което се разбира от Азовския завет и “Начертанието” на Петър І Велики, както и “Начертанието” на Екатерина ІІ Велика.
Това е доктрина възпрепятствала българската държавност, набивала комплекс за малоценност и донесла неизброими страдания и геноцид над българите. Нейни проявления са и до днес македонизмът, политиката на Гърция за гърцизиране на българите в Беломорието и Албания (и до сега), кражбата на българското сирене, кисело мляко, българския фолклор и танци, и обявяването им за “елински,” издаването на помашко-гръцки речник, както и толерирането на татаризма и до сега в Руската федерация.
От времето на Петър І Велики чак до края на ХХ век Русия ще глези и толерира Сърбия, Гърция, Влашко (Румъния) за сметка на България и ще води политика на купуване на българската интелигенция с цел славянофилията (русофилията) да бъде еталон в България. За разлика от България на Сърбия ще се отпускат милиони рубли само за да се стимулира сръбско национално освободително движение против Турция, а Сърбия ще стане основния проводник на панславизма (антибългаризма).
За това колко Русия е “безкористна” освободителка говори дълбоко премълчавания факт, че
българският народ е принуден да заплати “Освобождението” си.
В брой № 2 на Държавен вестник от 10. 01. 1884 г. е публикуван следният Указ № 1144. “Ний Александър І С Божията милост и народна воля княз на българите Провъзгласяваме: Народното събрание прие, Ний утвърдяваме следующата КОНВЕНЦИЯ за изплащане от България на Русия разноските по окупацията на Княжеството от Руските Импер. Войски, съгласно с определението на Берлинский договор”. В пълния тескт се описват размера и сроковете за заплащането, където “безкористната” помощ е определена на 10680250 книжни рубли и 43 копейки, което по онова време се равнява на 32,5 тона злато. Както добре се вижда заплаща се окупацията а не освобождението, както впрочем си пише и в Манифеста на Николай І от 1877 г. за обявяване войната срещу Османската империя, който документ и до сега официозната ни историческа наука не смее да покаже защото от него става ясно, че на България се отрежда ролята на “Задунайская губерния”.

В неистовото си желание да унищожат българите, гърците в лицето на Йоан Кантакузин докараха турските орди на балканите и това наследство още ни тежи.
МИТЪТ НА ПАНСЛАВИЗМА И СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ
Никола Виденов
2005 г.
Последна промяна от Anonymous на 05 мар 2009, 17:28, променено общо 1 път.
Р.Ч.

ntsk

Re: Панславизъм - що е то?

Непрочетено мнение от ntsk » 27 дек 2008, 14:14

Страхотен труд!
Добре че sum отвори нова тема за траките и тяхната писменост...

saradiva

Re: Панславизъм - що е то?

Непрочетено мнение от saradiva » 17 яну 2009, 12:14

Много се радвам, че sum публикува част от тази статия:!: :!: :!:

Тези дни се „поразходих” из И-нет, за да понадникна тук-там и да видя на какви писания ще попадне човек, ако напише в Гугъла „славяни”.
Имах надежда, че може да е позадухал вятърът на промяната в главите на „древните” ни „учени” и те най-после да са заработили за своята държава. Т.е. бавно и подчертано да са започнали да пишат ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ И НА БЪЛГАРИТЕ!!! А това, според мен, трябва да започне с изхвърлянето на ГОЛЯМАТА ЛЪЖА - СЛАВЯНИ! Т.е. на всички измислици, манипулации, стъкмявания и приказни сюжети, с които е пълна официалната българска история
……………………..
Но, както сигурно се досещате, оптимизмът ми бе опроверган - Голямата лъжа за „Славянското море” се оказа с толкова здраво вкоренени метастази, че, помислих си, едва ли някога ще се възстанови истината… /Една лъжа като се повтори сто пъти – става истина!, както се твърди в „Напътствия на агитатора” /. Навсякъде продължава да е натъпкано със статии, изследвания и прочее, в които иначе добре пишещи историци и археолози, доказвайки каквото и да било за историята ни, наричат предците ни славяни, а в по-добрия случай до тях поставят и малко на брой ПРА-българи ...
/Обаче никой не нарича владетелите ни славяни!!! "Българският цар" … , "българският княз"… Не смеят, щото те са се подписвали като български владетели, а не като славянски! :lol: …/
........
Гледах интервю с д-р Тодор Чобанов – много интересен млад историк, проучващ културата на българите в Дунавска България и близостта й с културата на другите български държави по това време и преди това. Нито веднъж не каза „пра-българи”, но, макар и много пестеливо, употреби на няколко пъти думата „славяни”. Каза, че било открито едно малко селище на славяните до Дръстър, ама МАЙ още не е много сигурно. :neznam:
Дано новите учени изчистят историята ни!..
........
Засега обаче ситуацията е трагична – който и да реши да потърси нещичко, все попада на статии от „учени”-представители на про-руската и про-гръцка слугинажна школа. Те не показват артефакти, нямат и писмени извори за своите про-славянски твърдения. Е, размахват някакви снимки на дръжки от стомни, гръцки и руски „проучвания”, но написани пак от такива като тях. НИКЪДЕ НЯМА НИТО ИЗВОР, НИТО АРТЕФАКТ ЗА И ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СЛАВЯНИТЕ! Няма градове, черти и резки, следи от бит и култура, едно поне колие на жена-славянка, едно оръжие на мъж-славянин да бяха открили!.. :neznam:
Твърдят се абсурди, които нямат равни в историографията! Например - славяните нападали българите и отвличали жените им, правели им по пет-шест деца и така станало претопяването!!!… :uaaaha:
Навсякъде някой нещо казва, предполага вероятности, но доказани факти досега няма!...
Всички данъкоплатци и прочее спонсори-приятели на властта са осигурявали достатъчно средства за слугинстващите „учени” да търсят, да копаят и да пишат историята на България и на българите, а те са пишели онова, което е в съгласие с поръчката ::tan:: ...
Аз обаче вече не искам да чета техните писания /макар че често ми се налага/! Освен заради всичко, което описах, и защото се чувствам здраво предадена от българските „големи” историци! Учех любимия си предмет – История – от учебници, написани по начин, нареден от Партията и съгласно „ленинските тезиси”, с подчертано преклонение пред братския руски славянски народ, дружбата с който трябваше да ми бъде „като слънцето и въздухът за всяко живо същество”. :twisted: И прочее измишльотини…
............
А знайно е, че винаги в интерес на Русия са били поне три Големи лъжи:
~ Многобройното добро и умно славянство, начело с руския народ;
~ Великото минало, сила и мощ на Душанова империя – лъжа, която и до днес е в основата на Великосръбския национализъм, но която прекрасно е служела на Руските интереси и е затвърждавала и налагала идеята за Панславизма
~ В синхрон с всичко това иде третата, най-голямата лъжа – „Българската държава е създадена през 681 г.” – изписано ни беше чак на националния герб – да не го забравяме! Имало е и повеля /заповед/ всички да забравим за времето отпреди 681 година! Един от многобройните факти: Повечето от съветските учени в Днепропетровската археологическа експедиция, открила гроба на канас Аспарух през 30-те години на миналия век, са интернирани, репресирани или разстреляни в сталинските концлагери (ГУЛАГ). Сред тях са акад. Д.И. Яворницки, В.А. Гринченко, В.Г. Короленко, М.М. Коцюбински, Д.И. Немирович-Данченко, П.К. Саксагански, И.Е. Репин, В.О. Ключовски, А.А. Потебня, М.Ф.Сумцов, Д.И. Багалий, С.С. Гамченко, П.К. Смоличев, А.Б. Доброволски, А.К. Тахтай и др. … Сам по себе си този факт представя как са се разправяли с учените, искащи да правят честна наука, осмелили се да открият български находки, а не “славянски” или “хазарски”…
Прибавете към всичко това и лъжите в интерес на гърците :twisted: , които се смятат за потомци на всички народи във Византийската империя, и се заформя пълен разгром на всичко, което подчертава България като много древна държава /държави/ с много древен народ, сътворил цивилизации с богата история и култура.
.............
Така от една страна ни притискат руските интереси, заради които наричат българите „славяни”. И от другата е твърдението, че гърците, а не българите, са дали прогреса и културата на всички на Балканите и на цялото „славянство”!
А срещу тези две тези застават въпросите, които си задава всеки човек с „отворени очи”: „Добре де, ама тогава, когато българите са основавали държави, строили са градове, развивали са култура, НИКОЙ НЕ Е СПОМЕНАВАЛ ИМЕТО „СЛАВЯНИ”, НИТО ПЪК ИМЕТО „ГЪРЦИ” !!!... :roll: :roll: :roll:

И се пораждат съмненията...

И всичко това пиша, не защото питая някакви лоши чувства към руси, гърци, сърби и македонци! А защото съм развила категорична нетърпимост към всичко, което е политика в историята. А политиката, разбрахме вече, е синоним на Голяма манипулация. Манипулира се всичко, за да се поддържат определени интереси. Русия, Сърбия и Македония бранят стъкмените измислици в историята, чрез пълното активиране на репресивните си служби, а Гърция - чрез използване на икономически и други лостове. Крадат и преиначават историята на българите /и не само на тях/.
А какво правят нашите хора, „учените”?
Например:
За да не обидят гърците наричат древните находки от тракийската цивилизация – „находки от живота на СКАЛНИТЕ ХОРА” / Н.Овчаров/
За да не обидят руснаците продължават да наричат нашата, българската писменост и култура „славянска” ./„24 май – Ден на славянската писменост и култура”/ А всъщност колко народа още се пишат славяни? Колко празнуват 24 май? Колко признават, че литературният им писмен език няколко века е бил българският, защото първите им книги са им донесени от България, и са написани на български език? Колко народи отчитат, че, като започнат да копаят пластовете, все на български находки достигат? …

В крайна сметка
КЪДЕ Е БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА В ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРИЯ?!
Не ни е нужно да преиначаваме и да си измисляме – имаме си факти, артефакти, извори и всичко, което ни е нужно, за да бъде най-сетне написана Историята на България. Истинската!


Та това ми е амбицията – да открия /поне за себе си/ истината за българите и истинската българска история. Като първото нещо, което сторих е да изчистя знанията си от насложени измислици в интерес на чуждодържавни мераци и интереси.
:Bulgaria:
Последна промяна от saradiva на 07 мар 2010, 20:33, променено общо 1 път.

sum
Мнения: 2790
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: Панславизъм - що е то?

Непрочетено мнение от sum » 19 яну 2009, 12:24

Реших да се пошегувам с историята, но нещо не се получи... сори.
Р.Ч.

saradiva

Re: Панславизъм - що е то?

Непрочетено мнение от saradiva » 20 яну 2009, 23:49

Ами, sum, не се учудвам, че не ти се е получила шегата по тази тема. :? С толкова много лъжа е затрупана истинската ни история, че като речем да се усмихнем, все до озъбване го докарваме :| ...
Спомням си например, как от дъното на българската си същност, от цялото си българско сърце, бях потресена преди време от една бълвоч /не я наричам книга/! Попаднах на откъс от нея в статия на Никола Виденов /цитати от статията има и по-горе в темата/.
Ето - четете и се възмущавайте и вие:
„… Оказва се, че в по-ново време историята на Орбини се “дообогатява” от “научни публикации” … Най-ярко обаче това се вижда от излязлата през 1999 г. в Москва книга, водеща се за научно издание, озаглавена “ИМПЕРИЯ. РУС, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, ЕВРОПА, ЕГИПЕТ. НОВАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ДРЕВНОСТИ“ с автори акад. А. Т. ФОМЕНКО и Г. В. НОСОВСКИЙ, където на 752 страници се излагат потресаващи нови “открития” и “реконструкции” на историческите събития, с нова “концепция”. От цялата книга става ясно, че в основата на всичко и навсякъде по света са вече РУСИТЕ - като гръбнак и майка на славянството! Като база за научност Фоменко широко ползва Орбини /един от бащите на лъжата за славяните/, като дава всички извори, от които той се е ползвал, и прави етимологични заключения. Така спроред Фоменко се оказва, че... “ОРДА - это славянская рада, т.е. совет, или казачая орда” ( стр. 105), така научаваме (стр. 528), че хетите са ... казаци а в епохата на 19 династия в древен Египет воюват”... наемные войска КАВКАЗКО-КОЛХИДСКОГО прозхождения”, т.е. казаци. Освен това от стр. 534 научаваме, че “КИТАЙ- это просто одно из названий РУСИ-СКИТИИ или СКИФИИ” , а в имената на АССИРИЯ и СИРИЯ се криело името на... разбира се РУССИЯ!! На цветното приложение (илл. 15) се мъдри пояснението, че “Драгоценные нагрудые изображения, найденные в гробнице Тутанкамона, практически ... одинаковы с германскими и российскими гербами “( т. е. Египетската символика е също... руска(!), а германците също са славяни). От стр. 352 разбираме, че троянската война се води от.... «турецкие Отоманы, т. е. Казацкие атаманы», а етруските са разбира се «Эт-руски». На стр. 470 узнаваме, че в Рим и до сега се намира един от знаменитите паметници на «Эт-русского искуства - так называемая капитолийская волчица»( т. е. основателите на Рим са руски младежи), а китайците строят своята стена... разбира се за граница с Русия! От стр. 267 узнаваме, че възникналата през 14 век «огромная Русско-Турецко-Одрынскяя « Монголская» империя, по-видимому.... распалась на три основные большие часи: РУСЬ- православная, ТУРЦИЯ- мусульманская част империя и ... ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА- католическо-латинская часть империи». На българите е отредена половин страничка ( на стр.342), с лаконичното и единствено според авторите логично пояснение: «Кто такие болгары? - Болгары пришли с Волги: ЭТО ДЕЛО ЯСНОЕ и скорее всего, Волгары, т.е. ...РУССКИЕ С ВОЛГИИ»...»
Повече - http://ziezi.net/1/pan.html

За да се ядосате още, да ви информирам, че книгата може свободно да се закупи - он-лайн и в някои книжарници. Анотациите за нея могат да се прочетат навсякъде из и-нет.

Хвалби за книгата и на български език: http://tatyana.hit.bg/materiali/nauka/n ... oria2.html :oops:

Много други българи – млади, възрастни и още по-възрастни, вероятно ще попаднат на тази бълвоч. Нищожна част от тях ще се възмутят като мен, но другите ще си кажат: "я-я, виж ти, :) ами че ние, българите, всъщност сме били руснаци! :P ...Ура-а-а! Здравствуйте сново, братушки! :D ".....
:cry: :cry: :cry:
А останалият свят, до който ще достигне „научният" "труд" на тези "неоисторици" :ugeek: :ugeek: ”?… :o

Та, затова някакси не можем да се шегувкаме, докато продължават да ни мачкат историята!
А днес важи правилото: Ако те няма в Историята на света, те няма и в География на света. А географията е и икономика, и бъдеще... нали?
----
Един виц: Българин /като нас/ :P разказва за историята на древните българи на американския президент :twisted: /Да му е честита днешната клетва на Барачето!/. Разказвал българинът за всичко, дето са имали Великите българи, разказвал, разказвал, и внезапно американецът погледнал часовника си :evil: и казал: Още пет минути ми говори за вашата история и вече няма да имате география" :mrgreen: ...
Някой да се смее случайно? :(

saradiva

Re: Панславизъм - що е то?

Непрочетено мнение от saradiva » 21 яну 2009, 08:23

ЕТО ГО БЪЛВОЧЪТ:
imperia.jpg
И АКО ИМА ЕМБЛЕМА ЗА ПАНСЛАВИЗМА - ЕТО Я, НА КОРИЦАТА!
РУСКАТА ПАТРИАРШИЯ /РУСИЯ/ В ОСНОВАТА НА ВСИЧКИ И В ГОСПОДСТВОТО НАД ВСИЧКИ!
НЯКОЙ ДА СЕ СЕЩА ЗА ПОДОБЕН ИЗРАЗ В НЕЧИЙ ХИМН? АЗ ЩОТО СЕ СЕТИХ - КОГАТО СЕ Е СЪЗДАВАЛ ТОЗИ ХИМН, ДЪРЖАВАТА Е БИЛА В КРИЗА И Е ИМАЛА САМО СИЛНА МАНИПУЛАТИВНА МАШИНА. И МЕРАК ДА ПОКАЖЕ, ЧЕ Е В ОСНОВАТА НА ВСИЧКИ ВЕЛИКИ НАЦИИ ....

time
Мнения: 493
Регистриран: 22 дек 2008, 19:48

Re: Панславизъм - що е то?

Непрочетено мнение от time » 21 яну 2009, 10:27

Здравей saradiva! :D
Любителският ми интерес в тази насока се свежда до прочитането на различни „научни” източници и създаването на собствено мнение.
Та... всеки пише каквото му харесва и съвпада с интересите му ( когато е в по-силна позиция).
Русия, естесвено не е по-различна. Публикува всякакви интерпретации за манипулация на общественото мнение.

Ние обаче, какво правим по този въпрос?

Пасивната позиция на „ овца в стадото” никак не ми харесва!

иво

Re: Панславизъм - що е то?

Непрочетено мнение от иво » 21 яну 2009, 10:46

Ние обаче, какво правим по този въпрос?
В този случаи нищо не може да направим. Могат да направят тия от БАН -аз или ти или той , какво да направим?

И на мен не ми харесва да ми промиват мозъка с променена история , ама няма как -търпя. Защото така е било поне повече от 50-ина години. Във властващите е ножа и вилицата и каквото ни дават това и ядем. Да не би през тези години да сме имаме някакъв избор? Ала-бала......
Последна промяна от иво на 21 яну 2009, 12:14, променено общо 1 път.

ntsk

Re: Панславизъм - що е то?

Непрочетено мнение от ntsk » 21 яну 2009, 11:09

Любителският ми интерес в тази насока се свежда до прочитането на различни „научни” източници и създаването на собствено мнение.
Та... всеки пише каквото му харесва и съвпада с интересите му ( когато е в по-силна позиция).
Но това обикновено няма нищо общо с истината...
Защото и "мненията" и "интересите" ни са манипулирани.
Защото информацията, която бълва навсякъде, е манипулирана... Всъщност така ние се "задръстваме"...
Така се оформя и "балтона" около нас, за който бяхме писали преди време. Тази изпразнена от съдържание информация убива "новороденото духовно дете" :!:
...аз или ти ,или той , какво да направим?
Освобождаваме се от натрупания товар, това трябва да направим. А свободното място трябва да бъде запълнено от Разбиране.
Разбиране на валидно знание и превръщането му в Познание за всичко ставащо.
Така изхода за всеки един от нас е във всеки един от нас.

time
Мнения: 493
Регистриран: 22 дек 2008, 19:48

Re: Панславизъм - що е то?

Непрочетено мнение от time » 21 яну 2009, 11:39

Здравей Иво,
Според мен самия факт, че пишем за това, вече е правене на нещо! ( „всекиму според възможностите”)
Все някой че прочете и ще светне :idea: . Нали така се сформира общественото мнение?
Така все някога ще стигне до когото трябва.

Ntsk въпросът за истината ми е много сложен. Ако знаех как да отсея зрънцата истина от цялата достъпна информация....?
При всички положения обаче всеки търси истината за себе си, така както той я разбира.
Затова тук сме се събрали хора, които споделяме една истина.
Поздрави! :D

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта