Кражбата I

Позната и непозната...
sum
Мнения: 2766
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: Кражбата

Непрочетено мнение от sum » 08 апр 2010, 22:33

Equilibrium, добре че повдигна тема за Кубрат, защото си спомних нещо интересно за него.
Нали знаеш, че през 1912 г. деца намират съкровището, сред което са и двата пръстена на Кубрат?
Това, което винаги ме е учудвало е как така надписите от пръстените са разчетени едва през 1983 г. и забележи, че те не са разчетени от български или руски учени, а от австрийски византолог.
Е как така бе джанъм нашите иначе кадърни учени цели 71 години не можаха да разчетат какво пише на пръстена на Кубрат?
В Европа учените за няколко години възстановиха вече не помня колко мъртви езика, а за надписите от пръстените на Кубрат им трябваха цели 71 години.
Ей това вече е за Гинес...
Р.Ч.

Equilibrium

Re: Кражбата

Непрочетено мнение от Equilibrium » 09 апр 2010, 12:00

Ами, sum, какво да ти кажа ..

Всички учени, които са участвали в Днепрометровската археологическа експедиция през 30-те години на миналия век, са интернирани, репресирани или разстреляни в сталинските концлагери. Обикновено това се е случвало с хората, които са искали да правят честна наука. Това са акад. Д.И. Яворницки, В.А. Гринченко, В.Г. Короленко, М.М. Коцюбински, Д.И. Немирович-Данченко, П.К. Саксагански, И.Е. Репин, В.О. Ключовски, А.А. Потебня, М.Ф.Сумцов, Д.И. Багалий, С.С. Гамченко, П.К. Смоличев, А.Б. Доброволски, А.К. Тахтай и др. Така е, когато откриваш български находки вместо "славянски" и "хазарски" свършваш в ГУЛАГ. До ден днешен русите наричат откритията, които събират прах по лавиците на руските и украинските музеи - "кочевые" (номади, чергари).

Всичко това, а и много повече за наглостта, кражбите и фалшификациите на "братята руси", може да се прочете в една доста интересна статия на д-р Дориян Александров:


Гробът на кан Аспарух се намира във Вознесенка

Как КГБ и официалната съветска наука осакатяваха и фалшифицираха българската история

Д-р Дориян В. Александров

В науката винаги има място за съмнения и хипотези, още повече, когато се касае за история. Българската история обаче е достатъчно осакатявана и фалшифицирана, за да позволяваме това да се случва безотговорно и в наши дни. Що се касае за гроба на кан Аспарух (642-701 г.) основателя на Дунавска България, трябва да бъдем особено внимателни в преценките си, за да не сме прекалено пристрастни. Когато обаче говорят фактите и боговете трябва да мълчат, а случаят е точно такъв.
Според украинският учен Георгий Шаповалов някои историци считали, че във Вознесенка е погребан кан Аспарух, а други считали, че това е погребение на киевския княз Светослав (964-972 г.). Шаповалов обаче не казва кои са тези други учени и какви са техните аргументи. Единственият, когото споменава, е проф. М. Милер, чийто описания са повече географски, отколкото исторически. Коментирайки аргументите на нашия изследовател Георги Костов, Шаповалов се обосновава на устни разговори, но явно не е запознат с книгата на Костов, която излезе по-късно (1998г.), след неговата смърт.
Излагайки българската позиция, ще се опра на заключенията на известни наши и чужди учени, а също и ще направим подробен анализ на находките открити в

аналогично такова погребение в Малая Перешчепина,


за което е доказано, че принадлежи на бащата на Аспарух кан Кубрат (605-665 г.). Двете погребения и съкровищата, открити в тях, са идентични и могат да се използват за сравнителен анализ, както и с други подобни български находки от Старата Велика България V-VII в.
В защита на тезата, че Вознесенското съкровище е българско и че това е именно гробът на кан Аспарух, са се произнесли следните учени: Г.Ф. Корзухина, проф. Станчо Ваклинов, Димитров, Рашев, Георги Костов, проф. Георги Бакалов, проф. Петър Петров, проф. Светлана Плетньова, проф. Петер Юхас, акад. Омелян Прицак, проф. Димитър Овчаров и някои други, в това число и откривателя му В. Гринченко.
Преди да започнем с анализа на погребалната находка и предметите, нека обърнем внимание на някои факти около съдбата на съкровището и неговите откриватели. Георги Костов пише, че повечето от участниците в Днепрометровската археологическа експедиция през 30-те години на миналия век са интернирани, репресирани или разстреляни в сталинските концлагери (ГУЛАГ). Сред тях са акад. Д.И. Яворницки, В.А. Гринченко, В.Г. Короленко, М.М. Коцюбински, Д.И. Немирович-Данченко, П.К. Саксагански, И.Е. Репин, В.О. Ключовски, А.А. Потебня, М.Ф.Сумцов, Д.И. Багалий, С.С. Гамченко, П.К. Смоличев, А.Б. Доброволски, А.К. Тахтай и др. Сам по себе си този факт говори много как са се разправяли с учените, искащи да правят честна наука и осмелили се да открият български находки, а не "славянски" или "хазарски".
Тези находки и досега стоят в прашните витрини на украинските и руски музеи и носят нищо не значещия и обиден за нас етикет "кочевые" (номади, чергари). ...Това е явна

несправедливост и фалшификация на българската древна история

След откриване на Вознесенското съкровище то умишлено или поради небрежно отношение е разпръснато в няколко музея. Има даже данни, че една част от златните предмети, свързани с кан Аспарух, се намират в музея в Тбилиси (Грузия). Тези находки, според нашия художник Григор Спиридонов, са се намирали в подземните хранилища на музея, когато той го е посетил инкогнито през 1966 г., придружаван от един генерал от КГБ, който му показал съкровището. По думите на Спиридонов то съдържало множество златни предмети, съдове и оръжия, сред които и златен медальон огърлица с образа на самия владетел кан Аспарух!...
На Спиридонов било разрешено да рисува изображението на медальона и това копие се съхранява днес в София.
Твърде възможно е това да е друга находка, свързана с древните българи от Старата Велика България, тъй като знаем, че във Фанагория и Крим, които са сравнително близо до Грузия, са открити много гробници на български благородници от рода Дуло.
Откривателят на Вознесенското съкровище археологът Владимир Автономович Гринченко е имал архив, който е запазен. Докладът за откритието му обаче след 1932 г. отива в ръцете на вездесъщото КГБ. И Костов, и инж. Павел Пашов потвърждават този факт, като изтъкват, че документите са били засекретени и по-късно цензурирани, но цензорите не допускат докладът на Гринченко да стане научна публикация и по-късно други съветски археолози го фалшифицират.

Датировка на съкровището

Тъй като разликата в събитията погребението на кан Аспарух (в 701 г.) и смъртта на княз Светослав (в 972 г.) е над два века, въпросът с датировката е много важен.
Шаповалов твърди, че Гринченко го датира от VIII век, като се позовава на посмъртната му публикация. Тя обаче е "редактирана" (т.е. фалшифицирана) под нечия диктовка от младата историчка А. Смоленко. Дори датировката да е от VIII век, не е ясно как тя се "връзва" с евентуалното погребение на княз Светослав, станало през 972 г., което вече е Х век? Георги Костов обаче, след големи перипетии попада на личния архив на Гринченко, съхраняван във "Видобецкия манастир" в Киев. Там, написано собственоръчно от ръката на изследователя, е отбелязано, че вероятни етнически носители на Вознесенското съкровище са древните българи. На няколко пъти е споменато името и на кан Аспарух. В оригиналния текст Гринченко датира Вознесенския археологически комплекс, трупоизгарянията и самото съкровище, че категорично са от VII век.
Анализът на предметите показва, че това са български находки от края на VII век. Такова е заключението и на проф. Димитър Овчаров, и на Рашо Рашев. В първоначалния спор, някои руски учени като Б.А. Рибаков и други се

опитват да изкарат съкровището "славянско"

Това обаче е категорично отхвърлено от М.И. Артамонов, С.А. Плетньова, Г.Ф. Корзухина, А.К. Амброз и А.И. Семьонов, които причисляват находката към конните народи, стеснявайки фокуса върху авари, българи, угри и хазари (5).
Корзухина директно посочва българите, а Плетньова доказва общите черти на съкровището с тези от паметниците на салтово-маяцката култура, които са български.
Датировката на съкровището и другите находки от VII век убедително доказват, че те няма как да бъдат свързани с княз Светослав, който се появява на историческата сцена два века и половина по-късно!
Независимо от това ще посочим и други доказателства и факти в полза на тезата, че находките от Вознесенска са свързани с погребението на кан Аспарух и с древните българи.

Погребалният обред

Шаповалов и други автори, опитвайки се да изкарат Вознесенското съкровище "славянско", изтъкват като аргумент погребалния обред с трупоизгаряне, който според тях е изключителен приоритет на славяните. При находката обаче имаме два вида погребения чрез трупоизгаряне (приложено за владетеля) и трупополагане (за загиналите войни и знатни пълководци).
И двата вида са познати на древните българи, плюс един трети вид, прилаган предимно за изтъкнати водачи и духовни личности (жреци, колобри, шамани и пр.), които се погребвали в клоните на голямо дърво или в дънера на дърво. Прилагането на трупоизгаряне и погребване заедно с бойните коне и оръжието (какъвто е случаят във Вознесенска) за владетел или пълководец се потвърждава от Овчаров и от Ваклинов. Овчаров изтъква, че колективното погребение (в случая 31 души) е също характерно за древните българи и дава пример с аналогични български находки некропола в Нови пазар, погребението при с. Кюлевча, Шуменско и др.
Сравнявайки погребението на кан Аспарух с това на баща му кан Кубрат в Малая Перешчепина, се вижда, че те са идентични като обред.
Кан Кубрат също е погребан с трупоизгаряне, като прахът и останалите кости са поставени в дървено ковчеже, обковано със златни плочки и апликации. По подобен начин е погребан и трако-македонския цар Филип II (359-336 г. пр.Хр.) в гробницата от Вергина (Южна Тракия).
При погребението на Филип II обаче ковчежето-урна е изработено от масивно злато, с характерната за тракийската античност богатство и разточителство. Някои фалшификатори на историята от Гърция обявиха това съкровище за "гръцко"!...
Опирайки се на свидетелствата на Михаил Милер за намерени няколко "корабни гвоздеи" при Вознесенското погребение изгаряне, Шаповалов твърди, че княз Светослав бил погребан там, като го изгорили в речна ладия или кораб. Според него това бил славянски обичай обред изгаряне в кораби и бил извършен от славяните, намиращи се в "околните многобройни славянски селища".

Веста
Мнения: 50
Регистриран: 23 ное 2009, 20:01

Re: Кражбата

Непрочетено мнение от Веста » 12 апр 2010, 19:58

Equilibrium, много благодаря за интересните картинки от Ермитажа. За гъската грешиш - не споменават в обяснението към нея, че е Великата майка. Но пък има статуетки от неолита на Майката като птица или като човек с някои птичи елементи.
Неолитната Майка има три основни животински облика - на птица, змия и рогата сърна, които според мен символизират три нейни сфери на проявление - казано с евангелски думи, Пътя, Истината и Живота.
Скитската богиня освен всичко е змиенога. Тя е продължение на неолитната богиня-змия, която олицетворява мъдростта и посвещението. Като имаш предвид, че между Скития и Тракия просто е нямало нито граница, нито култури препятствия ... - ама какво да направим, като на "братята" не им се обръща езика да признаят, че и някой друг, освен (или даже - повече от) прехвалените гърци може да е разбирал от златарски майсторлък.
А статуетката от Туркмения е съвсем забележителна. Тя всъщност показва пътя на едни хора, които до края на V хилядолетие са живяли на Балканите, после се изселили в Южна Украйна, а после почти изчезнали, но чрез съвременните генетични изследвания пътят им може да се проследи през Азия, че чак до Индия. За една част от ариите става дума.

Equilibrium

Re: Кражбата

Непрочетено мнение от Equilibrium » 12 апр 2010, 20:08

Здрасти, Веста!

Никъде не съм писал, че е Великата майка. Писах, че я смятат за олицетворение на майката-земя, като през цялото време иронизирах великите руски учени:
"По представлениям древних земледельцев, происхождение мира связано с землей, поэтому женские статуэтки олицетворяли плодоносящую мать- землю"

Поздрави!

Веста
Мнения: 50
Регистриран: 23 ное 2009, 20:01

Re: Кражбата

Непрочетено мнение от Веста » 12 апр 2010, 21:22

Equilibrium, извинявай, не догледах, веднага след теб това е писал ntsk!!
А разходката из Ермитажа имаше и още един интересен резултат. Виж http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_2_5e.html
Там има една чаша от Туркмения, ІІІ хилядолетие - а у нас такива има от Азмашката могила (култура Караново 1), в началото на VІ хилядолетие пр.н.е. Значи - тръгнал е моделът от тук, минал през Украйна и стигнал до Туркмения след около 3000 години. Как са си пазели хората традициите!!!

ntsk

Re: Кражбата

Непрочетено мнение от ntsk » 13 апр 2010, 00:03

Веста, извини ме, че постът ми е прозвучал по този начин.
Всъщност написаното от мен е по-скоро иронична закачка с тълкуването на руснаците.
А именно, че изобразеният артефакт представлявал просто "птичка".
За мен е пределно ясно, че това е Великата богиня майка, но изглежда руснаците са предположили за фигурката всичко друго, но не и това.

Веста
Мнения: 50
Регистриран: 23 ное 2009, 20:01

Re: Кражбата

Непрочетено мнение от Веста » 13 апр 2010, 20:45

ntsk, за съжаление не се знае дали през палеолита птичката е била свързвана с Майката. Доста малко са запазените неща и не може да се възстанови някаква цялостна картина. В това отношение и неруснаците не са по-напред. На всички им пречи предразсъдъка, че първобитните хора са били някакви орангутани. Да се чуди човек как и защо са изрисували пещерата Алтамира.

tantan
Мнения: 27
Регистриран: 02 сеп 2009, 23:50

Re: Кражбата

Непрочетено мнение от tantan » 30 юни 2010, 04:54

http://lootingmatters.blogspot.com/2007 ... ilver.html

A Hoard of Byzantine Silver "from Bulgaria"?

The last time I was in the Benaki Museum in Athens I had a look at set of three pieces of Byzantine silver from a "hoard" - the find-spot was not provided. (A Podcast of my audio notes reacting to the display and label is now available [with an unrelated background].) There was an appeal to buy the silver plates (for a reported 2.2 million Euros) and put them on display in Greece. (The purchase was reported to be from a London-based dealer.)

kaio
Мнения: 2
Регистриран: 14 юли 2010, 02:38

Re: Кражбата

Непрочетено мнение от kaio » 14 юли 2010, 02:48

sum написа:Малко за разтоварване ще ви покажа как е изглеждала прическата на древния „гръцки борец”. /поне така пишеше…/
Лично мен ме изуми, защото за първи път виждам бюст на „гръцки борец” с брада, с гола глава и чембас /чумбас/ на върха на главата си.
Знаете, че чембаса е "запазена марка" на старите българи. А също е бил използван и от брахманите - древните ведически жреци. При тях прическата /гола глава и чембас/ се е наричала sikha /сикха/.
PDVD_006.BMP
PDVD_009.BMP

Можеш ли да ми дадеш малко информация за тези снимки,каде са намерени и от кога датират?
Водя спор в един гръцки форум за тях.
Благодаря!

Rimisark
Мнения: 92
Регистриран: 13 сеп 2009, 22:21

Re: Кражбата

Непрочетено мнение от Rimisark » 14 юли 2010, 07:46

Здравей Каио, започнал си нещо може би безсмислено... Спор със хора, които и да искат, Няма да те разберат :) .
По- добре ще е според мен да се обясняват такива работи на хората Тук в България, че Погледа днес ни е Много Ограничен...
Поздрави и Остани със Здраве!
:IP :Bulgaria:

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта