Страница 1 от 1

Минойски олтар - кернос

Публикувано: 22 мар 2021, 17:03
от alex
Тридесет и четири отвора, от които един е по-голям.
mallia020b.jpg
http://www.minoancrete.com/malia02.htm