За славяните, гетите, готите и българите

Позната и непозната...
men
Мнения: 977
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

За славяните, гетите, готите и българите

Непрочетено мнение от men » 19 май 2018, 21:30

За славяните, гетите, готите и българите

Теофилакт Симоката, пише: "Sclavos sive getas hoc enim nomine antiquatis apelati sunt – Склавини(славяни/бел. Авт/), или още гети(тракийски премена), защото това бе името им в древността" Т.е. седемте гетски племена са познати по-късно като 7 славянски племена.
Почти всички български историци определят готите като прагермански народ. Нещо повече, те пишат, че именно готите са унищожили през 4-5 в. голямата част от местното тракийско население на територията на Балканския полуостров. А според проф. Матанов вулкани и епидемии през този период пък съвсем ги довършили.
Но за тяхна зла участ Теофан Изповедник пише друго в своята „Хронография“:
„През тази година (497 г.) армия, състояща се от Готи, Веси (Беси) и други тракийски народи, бе изпратена от император Анастасий да бъде на разположение на Ареобинд, син на Дагалайф, който беше префект и губернатор на Изтока“.
В английския превод на тази книга –„Хроногрофия“ (The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern History AD 284-813. Tr. Cyril Mango and Roger Scott. Oxford, 1997./според Юлия Хаджи Димитрова преводачът изрично обяснява, че тук става дума за готи, които не били последвали Теодорих в похода му от Тракия към Италия. Според Теофан останалите тук траки са толкова многобройни ,че могат да наберат цяла армия и то като федерати в края на 5 в.

Теофилакт Симоката - гръцки историк, учен от 6 в. Живял в Александрия, Египет. В съчинението си „История“/Theophilacti Si-mocattae,Historiae,Carlos De Boor,Stutgardiae,1972/ пише:
7. „ГЕТИТЕ или с други думи отрядите на СКЛАВЕНИТЕ опустошиха....“.
14. “Без да отвърне на дръзкия тон, той (Приск) каза, че ще тръгне да се бие срещу склавените. Заради съюза и съглашението с аварите, войната срещу ГЕТИТЕ (сиреч СКЛАВЕНИТЕ) не била свършила“.
„Когато ромеите доближиха до Гетите,сиреч Склавените /това им беше старото име на тия варвари/,загубиха смелост за борба“/“История“-кн. 7.2,т.5,стр 246/ .
„А Гетите ,сиреч пълчищата на Склавените,силно опустошавали земите в Тракия“/Пак там/.
Прокопий Кесарийски живял през 6 в., е един от най-големите историци на късната Античност. Бил е съветник на главнокомандващия Римската армия Велизар (Велизарий, Белизар). В историческото си произведение „Вандалската война“, стр. 311, книга 3, глава 1, точка 2 той пише:
2. “Когато Хонорий беше император на Запада (395-423 г.), нахлуха варварите в империята. Какви бяха те и как те сториха това искам да разкажа. Едно време, както и сега, това бяха преди всичко ГОТСКИ ПЛЕМЕНА, най-големите и най-известните между тях са ГОТИТЕ, ВАНДАЛИТЕ, ВИЗИГОТИТЕ и ГЕПИДИТЕ. В стари времена те бяха наричани САРМАТИ и меланхлени (чернодрешковци), А ПРИ НЯКОИ ТИЯ НАРОДИ СА НАРЕЧЕНИ СЪЩО И ГЕТИ“.
24.“… А народът на ГЕТИТЕ И ГОТИТЕ, КАЗАХА ТЕ,ТОВА БИЛО ЕДНО И СЪЩО…“.

Касиодор (6 век, римски историк) пише, че Българите са стар мизийски или илирийски народ!! Енодий Тицийски (473-524, епископ, придворен историк на готския крал Теодорих)също посочва, че българите са стар мизийски или илирийски народ!!! Българите и древните мизи и гети са един и същ народ. Затова и някой автори /Теофан, Йоан Антиохийски/, когато говорят за българите в V век, използват израза "тъй наречените българи" - защото етнонимът "българи" явно и в V век е ползван сред народа, а гръцките и латински хронографи и летописци са ползвали друго "официозно" име /мизи/

“Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип” - М.Попов, Антропология на българския народ, том I, Физически облик на българите, БАН, София, 1959 стр. 260

Димитър Ангелов - “Доминантен е следователно не донесеният от славяните северен тип, а характерният и разпространен сред някогашния тракийски етнос средиземноморски тип. По такъв начин, погледнато от биологична гледна гочка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено.”
Д.Ангелов се е позовал на работа на професионалист, а именно д-р Методи Попов. Все още няма учен, който да е успял да обори резултатите на д-р Попов.
В Британския музей се съхраняват ръкописи на св. епископ Йероним Стридонски (* 331 - † 420), които съдържат европейската част на карта, изработена въз основа на картите на "бащата на църковната история" св. епископ Евсевий Кесарийски (Памфили, * 270 - † 338), на която е обозначена Mesia hec & Vulgaria (Мизия тук е и България)
За критиците на това ще отбележа:
Картата на Йероним била късен фалшификат, щото била препис от 12в. с вмъкнати елементи.
По този критерий моментално трябва да отпаднат 90% от документите, с които разполагаме, на първо място Теофан и сие, а Хоренацият хич и не бива да се споменава!!!
После препис добре, но точно в 12в. България не съществува като държава, тя е окупирана и е в пределите на ИРИ, съвсем официално, та за къв им е на западните преписвачи на карти да вмъкват единствено България в тази карта?! Други предполагаеми добавки НЯМА, а изследователите й са убедени както в нейната автентичност, така и в хомогенността на шрифта и пр. и са смутени единствено от споменаването на България с такава ранна дата.
И аз бих разбрал колебанията им относно автентичността на документа, ако той беше единственият, който да ни говори за българи по тези земи по това време, само че ние имаме към това още 5-6 независими източника от различни места и времена, които свидетелстват за същото.
Анонимен римски автор споменава за българи през IV век – ZIEZI EX QUO VULGARES – Зиези, от който произлизат българите. Името Зиези е тракийско - -Zieisi(s)

В спадащият някога в нашите владения град Дурач е намерен един особен надпис.
Той е каталогизиран като Epidamnos-414 година, а в текста намираме важно за нас име - Τηρεὺς Τρεβελλίου -Терес Тервелов, Терес син на Тервел. Оказва се, че по време на Античността на Балканите е живял човек, който е носел името на древен одриски цар, а името на баща му е идентично на това на по-късен български владетел.
Стефан Византийски твърди, че Ария е едно от по-старите имена на Тракия. Идва от подопечените на бог Арес или Арий, арйаните.
И накрая ще добавя относно „братосването” с „братятя славяни”
Русите не са славяни, русите са азиатско-угро-фини и варяги по същество и род.
Публикувано от ©_Българионъ°

http://balgarion.blogspot.bg/2016/09/blog-post_20.html

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта