Богомилското учение

Позната и непозната...
men
Мнения: 977
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Богомилското учение

Непрочетено мнение от men » 14 авг 2017, 11:08

Откривам тази тема, защото попаднах на информация за книгата на Антон Глогов "Богомилското учение" и по точно заради това изречение казано от опонент на Глогов:

"Според Тодор Балкански изложеното в книгата на Глогов за богомилите е фалшификат от самия автор. По думите на Глогов той е запомнил наизуст съдържанието на богомилските книги от някаква изгубена книга на неговия дядо."

Всичко свързано с богомилите и тяхното учение е старателно фалшифицирано през вековете. Оригиналните книги на богомилите са унищожени или заключени. През вековете християнската църква по всички начини - с клевети, лъжи, преиначаване, фалшификации се е борела против учението на богомилите. Затова днес е много трудна да отсеем зърното от плявата. Най много ме впечатли това изречение от публикацията:

"В името на нашата всевдъхновителка, силата на сътворението, като свръхтворческа сила, на която ние служим"

За първи път срещам сред многото публикации на тема богомили, че богомилите служат на Силата на сътворението! А това предизвика много размисли в мен...

Възможно е Антон Глогов да е попаднал на оцеляла стара книга на богомилското учение. Ето информация за книгата и част от нея :

„Богомилското учение“ е книга от Антон Глогов — псевдоним на родения в Етрополе писател и публицист Антон Илиев Дончев (1883-1944) [1][2]. Първо издание през 1915 г.[3], преиздадена през 1935, 1943, 2000 и 2006 г. Автора, изразява писмен протест до Ватикана в който той утвърждава абсолютният монизъм и самостойното възникване в България на богомилското учение. Оригиналното издание от 1935 започва с факсимиле от отговора на този протест.
Според Глогов богомилите са се наричали "общиари" и почитали символ, представляващ две кръстосани под прав ъгъл елипси. Вертикалната елипса символизирала силата на сътворението, а хоризонталната — силата на разрушението. Богомилските първосвещеници нямали право да носят този символ, нито други символи и украшения. Единственото, което ги отличавало от другите свещеници, било червеното облекло вместо черно, както и жезъл с декорация на върха във формата на слънце, който винаги носели със себе си.[4]
В уводната част на книгата авторът осветява някои моменти от историята на богомилското движение, структурата на техните общини и храмове и разпространението му в Европа. Тук авторът отхвърля спекулациите на противниците в лицето на Презвитер Козма за произхода на учението и връзки с наистина дуалистичните манихейство и павликянство.Основен момент в социалният аспет на богомилската доктрина е заключението, че: " Общината е онзи фактор, който ще превърне човека-звяр във втора, след Слънцето творческа сила."
Редица концепции, изложени в книгата на Глогов като богомилски, са използвани от Емилиян Станев в неговите повести за богомилите.[5] В предговора си към „Теория на пространството“ авторът ползва богомилското учение представено от Глогов .[6]
Според Тодор Балкански изложеното в книгата на Глогов за богомилите е фалшификат от самия автор. По думите на Глогов той е запомнил наизуст съдържанието на богомилските книги от някаква изгубена книга на неговия дядо."


"Десетте заповеди на маговете богомили до всички първосвещеници и проповедници на богомилското учение
(според златната книга на богомилските магове)
В името на нашата догма:
Началото бе мъртва точка, а първичност бяха само
силата на сътворението
и силата на разрушението.
В името на нашата всевдъхновителка, силата на сътворението, като свръхтворческа сила, на която ние служим и която сътвори:
и слънцето,
и месеца,
и звездите,
и земята,
и всички красоти на земята до человека, но не и человека-звяр, ние наставляваме:
1. Съгласно началното учение на нашия всечеловековдъхновител Богомил, да не се допуска при проповедите да се назовава силата на разрушението с думата Сатанаил, или дявол, защото тя изразява злото само според както го разбират павликите (павликените и манихеите), а не както е изразено то в нашето собствено общиарско учение.
2. Да се отбива при всяка проповед обвинението, че сме служили на павлико-манихейския Сатанаил (Дявола), комуто се приписва разпъването на человековдъхновителя Христос, почитан от нас, но отречен като всечеловековдъхновител, поради проповедите му към робите да бъдат послушни и поради това, че той признава кесаря (господаря).
3. Да се отбива при всяка проповед обвинението, че сме служили на павлико-манихейския Сатанаил, който възстана срещу Бога-Отца, за да разруши света. За нас Бог-Отец е свръхтворческа сила, която няма нито име, нито пол, а за проповедниците на лъжечеловеческото възкресение този Бог-Отец е само мъж, който на земята се явява под формата на цар или на господар, т.е. под формата на разрушителната сила, Сатанаил, Дявола.
4. Да се отбива при всяка проповед обвинението, че сме признавали сътворението на Земята от Сатанаил (Дявола). Всъщност ние знаем и учим, че Земята и Всемирът са сътворени от силата на сътворението, на която не придаваме никакъв человечески или животински образ, в каквито образи проповедниците на лъжечеловеческото възкресение представляват своите богове или своите противобогове.
5. Да се отбива при всяка проповед обвинението, че сме признавали сътворението на земния рай от Сатанаил (дявола). Всъщност ние знаем и учим, че земният рай е дело на силата на сътворението, а силата на разрушението се яви, за да разруши този земен рай чрез человекомъжа звяр (Сатанаил, Дявола).
6. Да се отбива при всяка проповед обвинението, че сме признавали сътворението от Сатанаил (дявола) на първите человеци на земята, Адама и Ева. Защото ние знаем и учим, че първочеловекът на земята е жената в невинност, и че тя е дело на силата на сътворението, а мъжът като человек звяр, е творение на силата на разрушението (Сатанаил, Дявола).
7. Да се отбива при всяка проповед обвинението, че сме признавали рождението на първочеловеците Каин и Каломена от бракосъчетанието на Сатанаил в вид на змия с Ева. Всъщност, ние знаем и учим, че от бракосъчетанието на първомъжа звяр, дело на силата на разрушението с първожената в невинност, дело на силата на сътворението, се създаде не человеческият, а человекозверският свят.
8. Да се отбива при всяка проповед обвинението, че сме служили на двуличния Сатанаил, който най-напред откри на Мойсея десетте Божи заповеди, а после чрез него разпъна человековдъхновителя Йе-Шо, водокръстен от Йо-Хан, когато ние работим главно за унищожението на този двуличен получовек, на този человек-звяр.
9. Да се отбива при всяка проповед учението за небесния ад и за небесния рай, за които говорят проповедниците на лъжечеловеческото възкресение, защото ние знаем и учим, че Раят и Адът са само на Земята и за человека; Адът, това е человечеството при господари и роби, а Раят, това е всечеловеческото общиарство, основано на равенство и братство.
10. Да се отбива при всяка проповед учението за грешната и безгрешна человеческа душа. Всъщност ние знаем и учим, че душата на человека е една, единна, вечна, безгрешна, че тя се изразява само в творческата мирова сила на силата на сътворението, че тя се вселява само в человеците общиарци, творци на правдата, на мира, на любовта и на равенството, а не в человеците зверове господари, които са воплощение на силата на разрушението и са само за неправди, за неравенство и кръвополитни насищания на техните бесове."
(според златната книга на богомилските магове)
Антон Глогов

men
Мнения: 977
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Богомилското учение

Непрочетено мнение от men » 16 авг 2017, 16:13

Ето част от друга книга приписвана на богомилите, която ми направи впечатление:

Книга за качествата

"VIII. УСТРЕМ: Тигър

146. Приближаваме, братя мои, към стадия на Страшното. Затова победете у себе си страха. Придобийте решителност, преди да настъпят дните на шестте велики Изпитания и седмото - най-страшното.

147. Вие не знаете Изпитанията още: вам са известни само изпитанията на живота - външните стъпала на Пътя. Медитирайте върху Изпитанията, за да станете силни и за да ги понесете.

Мъчете се да проникнете в Тайната на четирите стихии, защото четирите Изпитания са отговор, който вие ще дадете пред четиримата Архонти: Архонтите на Земята, на Водата, на Въздуха и на Огъня.

148. Мъчете се също да обгърнете със своето слабо постигане Трите Зърна, съставляващи Семето на Живота, защото трите последни Изпитания са отговор, който вие ще дадете пред тримата Владици на Дълга: Дългът към Святия Дух, към Сина и към Отца.

149. Ето защо гледайте в себе си и намерете Огнения Змей, който ще ви издигне през
Седемте Велики Изпитания.

Намерете го, братя мои, и насочете пътя му през центровете на своя гръбначен стълб, към главата. Със силен устрем го раздвижете, за да стигне и пробуди вашите шест сили. Когато стигне междуочието, шестата сила ще бъде пробудена: Вътрешното виждане. Но тогава вече няма да бъдете послушници, а действуващи ученици.

150. Един страшен глас ще ви изправи пред Учителя и вие ще го видите, защото сте победили илюзията.

Но то е далечен миг и вие ще го видите. Сега, брате мой, ти не мисли за него.

151. Преди това победи със своята воля своите страсти, нетърпеливи желания, за да не роди душата ти чудовища, оплодени от змея в тебе и да те направи тяхна жертва.

152. Скорпионът, който се нарича на твой език чувственост трябва да е преживял мига на своето самоужилване и самоунищожение.

153. Защото Огненият Змей ще направи от теб наследник на Царството: когато спи той ще те води до общуване с Отца. Когато гледа - до наследничество със Сина, а когато започне във вихър и буря да кипи, ти ще познаеш Третия - Святият Дух."
..............................................................................................................

Мисля, че някой във времето е направил един голям тюрлюгювеч между старо знание и налаганата нова религия наречена "Християство".....

sum
Мнения: 2766
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: Богомилското учение

Непрочетено мнение от sum » 16 авг 2017, 17:53

През годините винаги съм се чудел защо хората са приели, че богомилите били изгонени от България заради някакво друго християнство!? :roll:
Аз пък допускам еретичната мисъл, че това е било заради езичеството. Идеята ми е, че българите, след налагането на християнството през IX век, са направили опит да си възвърнат старите духовни корени. А това означава, че е възможно да са възстановили старата народна религия и поради тази причина са били изгонени от страната си. Но явно никой изследовател или историк не иска да мисли в тази посока... :? Може би защото не знаят що е това чудо - езичество. :D
Р.Ч.

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост