Религията на българите и произходът на тяхното име

Позната и непозната...
men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от men » 31 яну 2013, 10:26

Здравейте!
На втора страница от тази тема SUM подробно обърна внимание на Есхарата, като олтар, култово огнище, жертвена площадка пряко свързана с религиозните практики на нашите предци. Сред учените преобладава мнението, че този тип култови жертвеници имат автохтонен характер и принадлежат на тракийската култура, т.е. на местната тракийска традиция.
„Най-често се слага равенство между олтар, жертвеник, есхара, култово огнище, жертвена площадка или се предлагат словосъчетания като жертвеник-олтар, жертвеник-есхара, огнище-олтар. Всички споменати термини се използват за глинобитни култови площадки, с различни характеристики - форма, украса, функции. Те са място за почитане на дадено божество ...“
Във времето преди н.е. жертвените олтари /есхари/ открити от археолозите в България представляват квадратни глинобитни площадки с размери от 0.3 м. до 3 м. Жертвените олтари от този период са изглеждали така:
1.
Nar_relig_I_01.jpg
Формата им е квадратна като в този квадрат са изобразени няколко един в друг квадрата и в центъра обикновено присъства соларен символ – кръг, свастика или равнобедрен кръст.
По нашите земи са открити и каменни подвижни жертвени олтари, с изобразени по тях три квадрата един в друг, свързани с улеи, популярни днес с името „игра на дама”.
2.
Nar_relig_I_02.jpg
Най-големият глинобитен жертвен олтар /есхара/ е открит при разкопките на Севтополис в храма –дворец на града /3-4 век пр.н.е./ в светилището на Великите самотракийски богове и е с формата на квадрат със страна 3 метра. Вторият по големина олтар /есхара/ е открит в цитаделата на Небет тепе в Пловдив, който е със страна 1.5 метра, с апликирани на него монети с изображенията на почитаното божество и неговия символ Бик.
„Най–значителната постройка в Севтополис е била постройката в цитаделата, безспорно това е най–монументалната сграда на града, на която обаче и вътрешния блясък не отстъпвал на външния. Особеният тип на постройката, нейното декоративно оформление , както и разположението в плана на града в отделен квартал защитен със собствена крепостна стена с кули, тържественият вход и обширната представителна зала говорят , че тук имаме работа с личната резиденция на Севт ІІІ. В двореца освен жилищните помещения е развита и голяма зала за пиршества. Постройката включва и един друг елемент – светилището на Великите самотракийски богове, тук е открит и големия надпис. Това архитектурно обединение на храма с резиденцията на тракийския владетел има в негово лице обединена религиозна и политическа власт. Разкопките показват, че Севтополис имал както жилищна така и градска канализация.” http://onlineuchilishte.com/

Приблизително хиляда години след изграждането на Севтополис в средновековната Плиска наблюдаваме следното:
„Голямата езическа култова постройка се намира в цитаделата на Плиска, източно от малкия дворец. По своята форма тя представлява три вписани един в друг четириъгълника, изградени от четвъртити каменни блокове. Най-външния четириъгълник е имал предверие, а най-вътрешният е плътен и вероятно е имал функциите на жертвеник или на подиум, върху който е бил жертвеника или някакъв свещен предмет.”
3.
Nar_relig_I_03.jpg
Жертвения олтар /есхара/ от Кабиле:
Picture 036.jpg
Очевадна е приликата на основите на езическата култовата постройка в Плиска с изображенията по подвижните каменни олтари, както и с тези на глинобитните жертвени олтари /есхари/ по нашите земи от преди.н.е. Всички те имат една и съща форма – квадратна и според мен става дума за приемственост във времето в религиозните практики.
Пак в Плиска под руините на олтарната част на Голямата базилика археолозите разкриват монументална кръстовидна сграда за която се предполага, че също е била култова постройка. Сградата представлява равнораменен кръст с окръглени външно рамене чийто мислен овал образува правилен кръг с диаметър 15.50 метра. Тази кръстовидна сграда също има прилика по план със глинобитните жертвеници – есхари от втория ред на фотос №1 в които са изобразени равнораменни кръстове.
4.
Nar_relig_I_04.jpg
……………………………
В старобългарските писмени паметници срещаме следните думи свързани с религиозните практики на нашите предци. Ето какво ни казва Анчо Калоянов:
„Трите думи "капище", "кумир" и "жрец", както и техните синоними "требище", "балван" и "влъхва", чрез които се означават светилища, идоли и свещенослужители, предполагат отношения на взаимообвързаност в една определена социолингвистична ситуация в периода, предшестващ фиксирането на старобългарски език в писмени паметници.”
БАЛВАН - „От Симеоновия "Изборник" е известна още една дума със значение 'идол' - "балванъ", която се смята за прабългарска заемка в старобългарски език (БЕР 1, с. 29). В новобългарски "балван" значи 'буца пръст, грамаден камък' и е опазена в множество местни имена, пръснати по цялото землище. По сетнешното развитие на семантиката може да се допусне, че освен 'идол' като изваяние, дело на човешки ръце, "балванъ" е могло да означава и природен обект за поклонение, каквито могат да бъдат метеорити, обгорени от мълния стволове, пънове, каменни стълпове. В Тетевенска Стара планина е познат връх Булованя, а до него има седловина Попови гробове. Ролята на балван е имал навярно и съществуващият до началото на нашия век висок каменен стълп до капището на Мадара, както и многобройните Маркови камъни със следи от копитата на коня и кучето, при някои от които има шарапташи (Маркова трапеза при Чокоба, Сливенско, Марково корито при Кошов, Русенско, Марков камък, Грешният камък и Попът край Дерели, Карловско). Все към тоя тип обекти за поклонение ще трябва да отнесем мраморното кълбо до извор с Росенова поляна, на която идвали болни през Русаля, за да чуят решението на самодивите, тъй като мястото било и самодивско хороигрище, под връх Гюргево кале до дн. село Ресен, Пазарджишко. Според Ст. Захариев върху мраморното кълбо, изкусно изработено, "от двете му страни са вдълбани по една ръка с отворени пръсти".
ЖРЕЦИ - "Жрец" е дума, производна на старобълг. "жръти", 'принасям жертва' (БЕР 1, с. 554). За явно езическия характер на действието вж. у Презвитер Козма - "Кой не се радва (весели), като вижда кръстове да стоят по високите места, на които по-рано хората принасяха жертви на бесовете, като колеха своите синове и дъщери?". От същия глагол е и старобълг. "жрьтва", без съответствие в останалите славянски езици, а поради специфичността си и думата "жрец" рано изчезва. Пак у Презвитер Козма, в раздела, посветен на духовенството, "жрец" е употребена четирикратно, отнесена към християнските свещенослужители. Появата и изчезването на думата издава нещо твърде характерно за българската действителност, а именно, че до момента на превода на свещените книги е имало специално подготвени лица, които да принасят жертви.”
…..
Ролята на жреца като гадател ще да е била съществена (според питането на княз Борис "пред сражения да се съблюдават дни и часове, да се извършват заклинания, игри, песни и някакви гадания"). Гаданията и заклинанията съвкупно могат да се определят като "влъшба" или "влъхование" (в Беседата и в Синодика на цар Борил). В сборници от по-късно време се среща "волхование бесовское", с "влъхва" се сравнява Дяволът. Старобълг. "влъхвъ" със значение 'гадател' преминава в новобългарски като 'разбойник' „ /БЕР 1, с. 160/).
„Българското езичество било победено, отхвърлено, преодоляно, но както това се е случило и при други народи, то се оказало доста жилаво и продължило да съществува успоредно с православието вече като "битово православие" или "православно езичество". Подпомогнала го и историческата съдба и по време на османското владичество дори редовият свещеник ставал проводник и узаконител на езически по същество практики.”
„Навярно не само видение на ревностните служители на православната църква е описаната картина в сборник от слова на Теофан Рилски: Баба Друса и Горогледа баба Петка казват на поп Торно и на поп Мигно да запишат в кои празници не трябва да се работи (дванайсетте петъка, "мратини соуботи и четвъртъци, и влъчъски празници и роусалски, и горещници и с/ве/ти Герман"), а после събират много "прост народ", развращени и безбожници мъже, магьосници и бродници, възлизат на една могила, където поп Торно и поп Мигно "облекоха се в ризници и беззаконници поставиша закон" / „Българското езичество – капища, кумири, жреци” –Анчо Калоянов/

„Към топонимите от типа Поган и Требище трябва да прибавим и Балван (Побит камък, Стълп), чиято принадлежност към ритуалната сфера се доразкрива при съседство с оброци, посветени на свети Петър (или едноименни височини и върхове)”
/Анчо Калоянов/

В народната памет е останало означението на свещените места, където е почитан Бал/Бел/. Свещеното място, където е ставало стълпотворение от хора, където Бал е зван, зован, призоваван, хората са наричали Балван.

………..
И още една аналогия извън темата. Става дума за поразителната приемственост в архитектурата и начина на строителство в Българското землище от Охрид до делтата на Дунав в продължение на поне 2300 години
Ето как са били построени жилищата в тракийския град Севтополис 4 век пр.н.е.:
„В подробностите на своя план жилищата в Севтополис показват доста голямо разнообразие. Жилищата в града са били градени в основите си с ломени камъни, споени с кал. Надстройката е била паянтова – дървен скелет , изпълнен с кирпич. Покривната конструкция се е състояла от дървена скара, покрита с дъски и измазана с глина, върху която били наредени широки плоски керемиди.”
До преди 100 години почти всички къщи в България са строени по същия начин, както са строени къщите в Севтополис през 4 век пр.н.е. Днес всеки може да види конструкцията и начина на градеж на къщите в Стария Пловдив, Охрид, Копривщица, Ковачевица, Велико Търново и т.н.
Начина на строеж е един и същ!
Прикачени файлове
P6080280JPG_165-pa.jpg
P6080280JPG_165-pa.jpg (236.5 KиБ) Видяна 3813 пъти

Свободния Дух
Мнения: 402
Регистриран: 17 дек 2008, 00:59

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от Свободния Дух » 01 фев 2013, 15:41

men написа:До преди 100 години почти всички къщи в България са строени по същия начин, както са строени къщите в Севтополис през 4 век пр.н.е. Днес всеки може да види конструкцията и начина на градеж на къщите в Стария Пловдив, Охрид, Копривщица, Ковачевица, Велико Търново и т.н.
Начина на строеж е един и същ!
Ето още няколко примера в тази насока.
3.jpg
001342900-big.jpg
iamgesKovachevica4.JPG
iamgesKovachevica4.JPG (237.61 KиБ) Видяна 3876 пъти
Днес съм Тук, а утре Там - ex, че скитник съм голям.

men
Мнения: 962
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от men » 01 фев 2013, 19:27

Здравейте!

Попаднах на пряко свидетелство за езичеството.в старобългарски текст. В статията на Анчо Калоянов и Тодор Моллов „СЛОВО НА ТЪЛКУВАТЕЛЯ - ЕДИН НЕИЗПОЛЗВАН ИЗТОЧНИК ЗА СТАРОБЪЛГАРСКАТА МИТОЛОГИЯ”

„Изложените наблюдения върху "Слово на Тълкувателя" (893 г.) целят не само възстановяване на доверието към него и въвеждането му в научна употреба от страна на българските медиевисти - като един от най-ранните източници за старобългарската митология този текст неизбежно трябва да се осмисли и в контекста на ранното състояние на българския фолклор.”
„ Най-важната причина за разпадането на смисъла на текста е в липсата на конкретна приложност на творбата. Показателно е сравнението със Сл.Христ., което получава "виза" в печатните Златоустници (Галковски 1913: 36). На второ място стои ръкописното й битие в продължение на около седем столетия (докъм ХVІ в.), поддържано от неосведомени преписвачи, за което е достатъчно да се прегледат разночетенията, установени от Галковски и Аничков”
„По-долу публикуваме Новгородския препис по изданието на Тихонравов (повторено у Галковски) и неговия новобългарски превод, направен при активното съдействие на доц. дфн Мария Спасова. Изреченските структури и съответните им правописни знаци оформяме според логиката на новобълг. превод; оставяме лигатурите, а сваляме надредните; за съжаление поради липса на място не можем да приложим целия откъс от 39-то Слово на Богоявление по изданието на Будилович.
Слово на свети Григорий Богослов, изнамерено сред тълкуванията, за това, как в началото, бидейки езичници, народите принасяли жертва на идоли, което и днес мнозина вършат

Виждате ли това окаяно и скверно служение, извършвано от скверните народи - окаяните елини! Пустословни жертви на дяволски учения! Изобретение на притворството на тъмен бяс и на злостни кощуни принесените жертви! Зловерните, суетното мислещи за истинно, служещи, кланяйки се на идоли, някакво похищение бесовско вършат. А ние, чеда, да се отречем от нечестивите жертви, от служението на дявола и принасянето на жертви, от критския окаян учител, от Мохамед, проклетия сарацински жрец, от елинската любов, от биенето на барабани, от звуците на свирните, от сатанинските танци, от фригийската тръба, от гуслите, от музиката и от замарата, от тези, които беснеят, принасяйки жертва на бесовската майка, на богинята Афродита, на Коруна (Коруна ще бъде майката на Антихриста), и на проклетата Артемида, на Диомисиевото бедророждение и недоносен плод, и бога мъж-жена, и тивейското безумно пиянство почитат като бог, и Семелиното жертвоприношение на гърма и на мълнията, на Вил, на бога вавилонски, когото разби Данило пророк, и на тези богове служат и принасят жертва.
И словянският род/язик/ на вили, на Мокош /съпруга на Велес б.м./, на Дива, на Перун, на Хърс, на Род и на Рожаница, на упири и берегини, на Переплут (въртейки се, пият за него в рогове), и на огнения Сварожиц се молят, и на навите умовение вършат, и в тесто мостове правят, и кладенци. И друго много има при тях - фаликади (фалоси - бел.прев.) в образ, на които се кланят и жертви им принасят.”
http://liternet.bg/publish/akaloianov/slovo.htm

В текста е упоменат като почитан от езичниците и Богът Вил, заклеймен в Стария завет в Книгата на пророк Данаил гл.14.
Кой е Бог Вил? Оказва се че той е добре познат и почитан като Главно божество в Римската империя.
„Всички учени са съгласни, че в астрономическата или астрологическа митология на Изтока, трябва да търсим началото на това поклонение в обожествяването на небесните тела. Общото мнение е, че Ваал или Вил е слънцето, и че под това име то е приемало божествени почести. Обаче гръцките и римските писатели дават на Вавилонския Вил името Юпитер - Вил, което значи планетата Юпитер, която заедно с Венера се е считала като източник на всяко щастие, и тя е съставлявала с Венера, съзвездието, което носело щастие. Вярването на древните било, че владетелите, които се раждали под неговия знак ще бъдат успешни. За тази планета мнозина смятат, че е била предмет на поклонение под името Ваал, както и за планетата Венера под името Астарта.”
В центъра на изобличенията на Тълкувателя стои култа към Род и Рожденица.
"Появата в Сл.Тълк. на името Артемид като мъжки корелат на Артемида и "разтълкуването" на тази двойка чрез Род и Рожденица изисква особено внимание…..” /А.К./
Изисква особено внимание защото и египтяниге, римляните, халдеите и словените принасят жертви на двата бога - на Род и на Рожаница. Кои богове припознават автора? или преписвачите под боговете Род и Рожаница?
Бал/Вил–Астарта, Аполон-Артемида, Юпитер-Венера, Бел/Бал/-Кибела ???
Преписвачите дали са нагодили имената на боговете в текста според разбиранията в своите страни?
Можем ли да търсим връзка между Вилите известни още като Самовили в нашия фолклор и Бог Вил /Бал/?

sum
Мнения: 2677
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от sum » 02 фев 2013, 13:43

На това вече казвам пълна изненада. Браво, men!!! :applause: ::yes::
Никога не съм си мислел, че ще срещнем извор… и то от 9 век, в който да прочетем, че Бал фигурира сред божествата на българските езичници. Невероятно. Нямам думи…

Единствено новгородските преписи на двете слова изрично посочват, че са предназначени за българи с оглед на тяхното доскорошно езическо битие. Двете слова познават един и същ списъчен състав на божествата…

Предлагам все пак отново да разгледаме кои народни /езически/ божества са анатемосани от Църквата за Преславския събор през 893 година. Ето текста:
…от тези, които беснеят, принасяйки жертва на бесовската майка, на богинята Афродита, на Коруна (Коруна ще бъде майката на Антихриста), и на проклетата Артемида, на Диомисиевото бедророждение и недоносен плод, и бога мъж-жена, и тивейското безумно пиянство почитат като бог, и Семелиното жертвоприношение на гърма и на мълнията, на Вил, на бога вавилонски, когото разби Данило пророк, и на тези богове служат и принасят жертва.

Първото, което ми прави впечатление е определението „бесовска майка“. Понеже за християните бесът или дяволът е Ваал тогава коя според тях е неговата майка?
В текстовете на Стария Завет Израел се нарича „блудница”, когато хората почитат идолите. А в „Откровение” /"Апокалипсис"/ от Йоан ясно е записано:
И на челото й имаше написано това име: Тайна; великият Вавилон, майка на блудниците и на осквернението на земята.

В текста за Преславския събор християните анатемосват "бесовската майка" или това е Вавилон, откъдето според миролюбивите и блажени вярващи водят началото си всички фалшиви религии. Както виждаме след "майката" следват Афродита, Коруна, Артемида /известна при нас още като Хеката или Кибела/ и т.н. до бога… ВИЛ или Вал/Бал, за когото в текста ясно е написано, че е богът Вавилонски.

Ето го неоспоримият факт, записан в извора от 9 век, че народният Бог на българите е БАЛ!!!

Men, за народните /езически/ Род и Рожденица някой автори застъпват становището, че с тези термини предците ни визирали космологичната Първа брачна двойка: мъжко-женско или Небе-Земя.
Иначе целиш право в десятката за връзката между вил-вили-самовили… ::up::
Р.Ч.

иво
Мнения: 37
Регистриран: 27 ное 2012, 20:45

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от иво » 02 фев 2013, 14:31

Ауууууу.......... това е разстрел за дошляците. При изброяването на нашите богове що го няма Танграта бе..къде изчезна????????????? :lol: :lol:

Мен най ме радва че в текста пише за Орфей :arrow:
Ефреновите (Орфеевите - бел.прев.) скверни басни, които са навсякъде
Значи до 9век нашия народ все още е помнил, пеел и рецитирал словата на царя-жрец Орфей. И още по-важното е че тези слова БИЛИ „НАВСЯКЪДЕ“................ ТЪЙ ДЕ ТЕ БИЛИ ЧАСТ ОТ НАШАТА НАРОДНА РЕЛИГИЯ. :idea: :idea: :idea:
Ето още една директна връзка между траки и българи :arrow: народната религия :Bulgaria:

sum
Мнения: 2677
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от sum » 02 фев 2013, 18:50

И само като се замислиш, Иво, че Орфей е живял през 13 в.пр.Хр…. Значи до 9 век това са близо 2100 години. Това е огромен времеви период, през който нашият народ няма как да не е развил орфизма като част от народната религия и култура.
~~~~~~~~~~~~~

Реших да копирам извадка от оригиналния текст, в който ясно пише за бога на българите езичници:
11.jpg
"На Вил /Вал-Бал/, бога вавилонски".
Преди време показах негово изображение с Бика в скута му. Нека си го припомним:
http://forum.tisitova.com/download/file ... &mode=view

В Новгородския препис за мен има още няколко интересни момента. Първият е, че предците ни почитали Хекара /Кибела/ за дева:
Екатия (Хеката) богиня за дева я провъзгласяват и Мокош почитат…“
За богинята Мокош в славянската религия пише, че е част от пантеона, сътворен от киевският княз Владимир в периода 980–988 година. Някой автори твърдят, че Мокош е съпруга на… Велес и я сравняват със Хеката. Тоест Мокош е Хеката. А Вел е Бел/Бал. Така че ето още една неделима връзка между Бал и Кибела или по друг начин казано между Велес и Мокош /Хеката/.

Сега за още един много интересен момент – Митра. Този бог също присъства при изреждането на езическите богове на българите. Точният цитат е:
изпитанието на Митроф (Митра - бел.прев.), наричано праведно.“

От текста разбираме, че Митра е свързан с някакво изпитание, което за предците ни било праведно. Какво точно обаче е това изпитание тепърва ще мислим…
Както знаем от митологията Митра се ражда от скала. Помните ли сцената на неговото раждане, изобразена по рисунки от старите ни църкви?
download/file.php?id=3951&mode=view

Митра се ражда от скала, а до него е неговата Майка, която НЯМА физическа форма! Над кошарата се виждат два бика. Същите бикове в друга църква, рисувана през 1835-38 година, стават на магарета с рога:
download/file.php?id=3953&mode=view

Както виждаме сцената с раждането на Митра е запазено по нашите стари църкви. Но още по-впечатляващо е, че хората са запазили в храмоветe част от езическата митология. Нека си я припомним:
download/file.php?id=3982

Християните казват, че това е „Успение Богородично“ за да оправдаят нелепата сцена, противоречаща на техния канон. Тоест според тях сцената изобразява смъртта на майката на Исус и как синът приема духа й. Този от рисунката да ви прилича на Исус?
download/file.php?id=3981&mode=view
Обаче да се неначуди човек и на друго - защо изведнъж духът на Мария решил и си смалил размера до пеленаче? Това е нелепо.
Според мен в сцената е заложено друго – на зимното слънцестоене върховният Бог Бал дава на Великата Майка Кибела /Природата, която спи/ своето дете. След това детето расте в СЪРЦЕТО на Майката Природа, а не в корема както е при земната Мария. След няколко месеца, напролет, се ражда бога Митра от СКАЛА, която се явява утроба на Кибела /Хеката или Мокош/.
~~~~~~~~~~~~~~~

След като вече имаме конкретен извор от 9 век за това кои са българските народни /езически/ богове и срещаме името на Бал сред тях, мисля, че вече никой не може да обори твърдението, че преди приемането на християнството върховният Бог на българите е БАЛ!

Поздрави!
Р.Ч.

daos
Мнения: 59
Регистриран: 03 фев 2013, 15:29

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от daos » 04 фев 2013, 20:02

Много задълбочено изследване, поздравления!
Ако ми разрешите, искам да добавя някои неща които ми излязоха по време на медитация и размисъл по темата за името на България, както и значението на на някои основни стари наши думи

Етимологични съпоставки относно името на страната ни България

Бъл гария – страната на Баал , Баал-кария
Бал хара – център на Баал, хара /яп./ - основен център на жизнената енергия в тялото, средище на живота.
Бал кара – може да се преведе и като движение на Баал /каране, car англ. – кола /.
Бал ка /Вал ка/ - свръхестествена сила, основно божество на огъня и леда
Ка – божествена жизнена сила /егип./
Бъл ха – малко, но много силно създание. Концентрация на сила на малка площ.
Бал кан – кан /хан/ на Баал. Истинското значение на древното име на Стара планина.
Баал бек – бек /страж, защитник/ на Баал
Бял – основен цвят на Баал
Кан – кана, съд, вместилище на нещо /на Баал/, първи човек в йерархията /хан/.
Вал хала – задгробното царство на викингите
Въл к /чица/ – базово начало, захранило Ромул и Рем /основатели на Рим/
Въл кан – кан на Вал/Баал
Въл нено хали ще – покривало на Вал /Въл/Баал

Още малко съпоставки, показващи връзката на нас българите с Египет и предшестващата го по знание лемурийска цивилизация. Преживе Ванга споменава за това при запитване дали хората, построили гробницата на Бастет край Малко Търново са дошли от Египет – не, те са минали през България за Египет и са били носители на велики знания. Тези жреци са в основата на внезапния египетски разцвет в древността.

Т анг ра – Т Анкх Ра – съставно име на бог Ра /егип./
Т Ут Анкх Амон – съставно име на бог Амон /Ра/. Египетски фараон.
И в двете имена присъства „Анкх” – предмет на божествената сила „ка”. Буквата „Т” е основен знак на цивилизацията на Лемурия и е откривана навсякъде в нейни мегалитни строежи.

Поздрави

alex
Мнения: 687
Регистриран: 02 май 2011, 22:02

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от alex » 05 фев 2013, 15:32

Тази нощ сънувах сън, в който намерих някакви артефакти. Държах по едно време статуетка на свещенник държащ книга, покрита с тънък слой восък и дата 799.

Разрових се в нета и намерих че Павел Дякон е умрял вероятно 799.Ето какво намерих в dir.bg: http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Bo ... apsed&sb=3
Тортурач написа:В "HISTORIAE LANGOBARDORUM" авторът Павел Дякон споменава българите неколкократно. Нарича ги "Vulgares". Например говори за българския дук Алцек: Vulgarum dux Alzeco nomine - връзка.

Същевременно обаче пише, че двама лангобардски юнаци, на име Ferdulfus и Argait, говорели помежду си на vulgaria verba - връзка. Преводачите са решили, че явно тези двама лангобарди са говорели латински език, в неговата вулгарна форма.

На мен ми се струва логично, след като според Павел Дякон "вулгарните" са народ, живеещ над Дунав (Vulgarum gentem, quae est super Danubium), споменатият "вулгарен език" (vulgaria verba) да има нещо общо с тях.
vencci написа:Галското племе ВОЛЦИ, населявало Дунава не е ли нашето БОЛГИ, населявало същият ареал, по същото време ?!?!
Добре де толкова ли е трудно да се предположи че ВОЛЦИ идва от ВОЛ, както ТЕЛЦИ идва от ТЕЛЕ...

Според мен трябва да се направи нов прочит на всичките текстове, и където е нагодено на вулгарен/народен език, да се завърне на български...

Свободния Дух
Мнения: 402
Регистриран: 17 дек 2008, 00:59

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от Свободния Дух » 05 фев 2013, 17:53

alex написа:Според мен трябва да се направи нов прочит на всичките текстове, и където е нагодено на вулгарен/народен език, да се завърне на български...
Това би трябвало да се прави от учените, тъй като и на съвременен гръцки "българин/български" е "вульгарос" (вούλγαρος), а "българи" е "вульгари" (вούλγαροι). Ако не се прави, според мен е тенденциозно.
Днес съм Тук, а утре Там - ex, че скитник съм голям.

miroki
Мнения: 730
Регистриран: 31 авг 2010, 14:11

Re: Религията на българите и произходът на тяхното име

Непрочетено мнение от miroki » 05 фев 2013, 19:51

На мен ми отне известно време да разбера защо са такива писанията и защо така са писали, но мисля усетих какъв е проблемът.
Когато някой ти е казал, какво да пишеш и си зависим от режим, мисля не е нужно да се досетим какво се е писало. От тези, които не са влезли в затворите и от тези които са успели да оцелеят.
Нека не се сърдим толкова на хората писали по това време, а съумеем на база материалите с които и ние разполагаме да направим правилните изводи.
Мисля тука доказваме, че мислим, та не е нужно да се съобразяваме с това което е мислил някой под диктат. Просто обаче трябва да е достатъчно добре пипнато.

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост