Генетичен анализ... на Българите

Позната и непозната...
men
Мнения: 978
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Генетичен анализ... на Българите

Непрочетено мнение от men » 31 мар 2009, 10:21

ГЕНЕТИЧНИЯТ АНАЛИЗ В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА ЗА
ЕТНИЧЕСКИЯ ПРОИЗХОД НА ДРЕВНИТЕ И НАСТОЯЩИ БЪЛГАРИ

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.
http://protobulgarians.com

Представения по-долу ценен материал е предоставен от един читател на http://protobulgarians.com . Става дума за изследване на група учени от Испания, САЩ и Израел, публикувано наскоро в реномирано международно списание. В изследването се изпозва нов, изключително чувствителен генетичен маркер за установяване на генетична родственост между родители и деца, както и на етническо родство между различни човешки популации. Изследването обхваща голяма група народи на Стария свят и е спонсорирано от испанското правителство и кметството на Мадрид. По-долу на български е представена само най-съществената част от статията, която в оригинал можете да изтеглите от тук:
Chuvash_HLA.pdf
(3.45 MиБ) Свален 552 пъти
Веднага привеждам най-важните изводи.

1. Маркерът поставя народите в няколко добре изолирани една от друга групи. Спрямо съвременните българи, генетически най-близки, почти тъждествени народи са т.н. македонци, а също иранците и руснаците. Чехите обаче са доста различни от нас, също и турците.

2. Чувашите, представяни от някои като клон на прабългарите-алтайци, се оказват съвършено чужди на съвременните тюркски и другите алтайски и сибирски народи.

3. Тези резултати показват, че езиците на съвременните народи не винаги могат да служат като белег за родственост. Езикът се губи или придобива, но генофондът остава. Т.е генофондът на един народ е много по-консервативен елемент, отколкото езика. Въпреки преобладаващият славянски характер на съвременния български език, генофондът на съвременните българи (и т.н. македонци) си остава преобладаващо ирански. И още, въпреки движението на населението, индивидуалните и групови контакти между отделни етноси, поглъщането на малки групи от чуждо население, генофондът на народите се съхранява относително неизменен. Учудващо е, но това се отнася и за съвременните българи.

4. Въпреки твърденията на много учени хора в България, че с история трябва да се занимават само историци и археолози, докато никакви лекари, икономисти, юристи, физици и пр. лаици нямат право да мечтаят за такова удоволствие, оказва се, че фундаментални приноси в тази област могат да направят, както се вижда от приведената статия, и анатоми, генетици, микробиолози ... И на всичкото отгоре стигат до изводи, противополжни на тези на прочутите наши учени мъже! Лошото е, че са чужденци, при това от цивилизованата част на света! Натрапва се отново въпросът - какво да правим? Отговор - мълчанието е злато.

Гените от типа HLA показват, че чувашкото население от Европейска Русия редставлява смес от централно европейско и средиземноморско население.
(Human Biology, 2003, v. 3, pp. 375-392)

Антонио Арнаис-Виллена1; Джордж Мартинес - Ласо1; Хуан Москосо1; Грегори Лившиц2; Джордж Замора1; Едуардо Гомес-Касадо1; Карлос Силвера-Редондо1; Кристен Мелвин3, Майкъл Х. Крофорд3
1- Катедра по Микробиология и Имунология, Медицински факултет, Университет Комплутензе, Мадрид, Испания
2 - Катедра по Анатомия, Медицински факултет Sackler, Тел Авив, Израел,
3 - Лаборатория по биологична антропология, Катедра по Антропология, Канзаски университет, Лорънс, Канзас 66045, САЩ
(Това изследване е осъществено с подкрепата на Министерството по образованието на Испания, грантове PM95-57 и PM96-21, както и с подкрепата на Местното управление (кметство) на Мадрид, грантове 06/70/97 и 8.3/14/98.)

ВЪВЕДЕНИЕ: Вярва се, че чувашите са произлезли от тюркско-алтайски, български племена, които са мигрирали през IV-ти век сл. Хр. от Централна Азия заедно с хуните на запад към река Волга. Не е невъзможно чувашите да представляват амалгама от българи и местни фино-уралски племена, заварени от българите в района [Livshits et al., 1999a, 1999b]. Като непосредствени предци на чувашите се вземат полу-номадските племена на древните българи, които са живеели в северокавказките степи през V-VII-ми векове. През VII-VIII-ми векове, част от българите тръгва за Балканите, в същото време друга подгрупа се премества към района на Средна Волга и послужва като етническа основа за чувашските и казанските татари. В X-ти век е образувана държава на Волжските българи. В 1236 г. Империята на болжските българи е разрушена от монголската Златна орда.След смърта на Чингиз хан (около 1227 г.), българите попадат под управлението на Казанския каганат, който е основан през 1437 г. В течение на XV и XVI-то столетие чувашите формират отделна нация, основата на която е селското българско население, което не е приело исляма. Рамо до рамо с татарите и марийците, чувашите се съпротивлявали упорите срещу руското нахлуване до тяхното поражение и анексиране от Русия в 1551 г. Чувашката автономна област е създадена на 24 юни 1920 г. На 21 април 1925 г. автономията се преобразува в Чувашка автономна съветска социалистическа република, а в 1992 г. в Чувашка република.
1.JPG
Фиг. 1. Географско разпределение на народите, изпозвани в настоящето изследване. На вмъкната карта е показано местоположението на Чувашия.

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ: Системата HLA е най-полиморфната генна система, описана при хората, и се състои от няколко тясно свързани локуси (локус - място върху хромозомата, където се разполага характерен ген или гени). Доказано е, че способността на мултиалелната HLA-система да изолира и посочи индивида при родителско тестване е по-голяма спрямо много други полиморфни ензимни и кръвно-групови системи (алел - един от множеството форми на даден ген). Откриването на нови локуси и алели чрез наличните понастоящем методи на ДНК-анализ (анализ на специфичен полиформен маркер) и ДНК-декодиране (установяване на последователността от нуклеотидни бази) драматично увеличи множеството от HLA алели [Marsh et al., 2001]. Някои алели се срещат само в специфични популации (например, А36 и А43 само при негрите), в други случаи съседни алели са тясно свързани помежду си. Това показва, че някои комбинации от съседни алели (HLA- хаплотипове) показват характеристична честота при определени групи от населението (Imanishi et al., 1992a). Така, заедно с другите използвани понастоящем генетични маркери, анализът на HLA-алелите представлява ценен инструмент за проследяване на миграцията на древни човешки популации, а така също за установяване на етническия състав на съвременните народи (Tokunaga et al., 1996). В настоящето изследване тя е използвана за установяване произхода на определени човешки групи, като например чувашкия народ.
2.JPG
Фиг. 2. Двукоординатно представяне на данните за честотата на HLA-алелите при голяма група от народи. На едната координата е показана честотата на HLA-DRB1- алелите за посочения народ (примерно чувашкия народ), на другата - честотата на HLA-DQB1 - алелите. Фигурата може да служи като индикатор за степента на генетично родство между посочените народи. Групите народи с най-близка генетична връзка са обградени с елипси.

РЕЗУЛТАТИ. Генетичният материал се отнася за големи представителни групи от населението на народите, показани на Фиг.1. Част от резултатите са представени на фиг. 2 и 3.

ИСТОРИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ И ДИСКУСИЯ. Съгласно горните резултати, чувашкото население е най-тясно свързано с населението на Централна Европа (чехи, австрийци, белгийци, финландци, руснаци), а също със средиземноморското население и Кавказ (грузинци). Тези данни изтъкват европейския и близко-източен (Кавказ, Иран) произход на чувашите в контраст на по-рано постулирания централно-азиатски (прабългарски) произход на този народ.

Нещо повече, специфичните тюркски алели или хаплотипове (в сравнение с днешното население на Турция) [Arnaiz-Villena et al., 2001b] не се откриват при съвременните чуваши. Получените резултати показват, че сибирските народи остават далеч от групата на кавказските и близкоизточни народи и не показват генетично родство с чувашите. Всички сибирски народи се събират заедно в отделна група, към която влизат ескимосите и индианските народи, говорещи езика на-дене (атабаски и тлингити). Тези резултати се съгласуват с данните от предишни изследвания с други генетични маркери, говорещи за чувашко-сибирска разлика от около 30-50%.

Макар и с ниска честота, определени уралски хаплотипове бяха открити в чувашкото население: (1) част от A*02-B*27-DRB1*0801-DQB1*0402 и (2) A*03-B*07-DRB1*0101-DQB1*0501. Това показва извесно влияние на населението с уралски произход, живеещо в близката околност до Чувашия.
3.JPG
Фиг. 3. Двукоординатно представяне на данните за честотата на HLA-алелите при голяма група от народи. На едната координата е показана честотата на HLA-DR- алелите за посочения народ (примерно чувашкия народ), на другата - честотата на HLA-DQ - алелите, съгласно генеричния анализ. Групите народи с най-близко генетично родство са обградени с елипси.

Връзката на чувашите с кавказките (грузини) и близко-източни народи предполага, че генетичният фонд на чувашите има характеристиките на древните народи на Кавказ и Месопотамия. Народите на Близкия Изток, Анатолия и Кавказ вероятно представят генетически древното население на района, хитити и месопотамци. Многобройните нашественици в района могат да имат значително културно но не и генетично влияние [Arnaiz-Villena et al., 2001c, 2002].
Чуваши, българи, кавказци и прабългари. Вярва се, че чувашите произхождат от древните българи, които са населявали западната област на река Волга и са дошли от Централна Азия в IV -ти век. Велика България се разделя на различни орди, като четвъртата съответства на чувашите, а петата представя съвременните българи. От данните получени в настоящото изследване обаче следва, че генетичните основи на съвременните българи и чуваши силно се отличават. Чувашите имат централно-европейски и в известна степен, средиземноморски, генетичен произход (вероятно те произхождат от Кавказ), докато българите имат класически средиземноморски състав, групирайки се плътно до македонците и иранците (и руснаците - допълнение). Това се доказва както чрез дървото на съседското родство (не е представено по-горе, виж оригинала на статията), така и чрез анализа на генетичното сечение (Фиг. 3). Твърдението, че чувашите са остатъци от българската орда не може да се потвърди с данните от тази статия и още изследвания в тази насока са необходими.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Макар статията да се отнася основно за чувашите, тя се отнася в същата степен и за българите, древни и съвременни. Съгласно използвания генетичен маркер (а той е изключително специфичен и достоверен за откриване на родство и бащинство), българите нямат нищо общо със централно-азиатските (алтайски) народи, още повече със сибирските народи. Най-близките, почти генетично-тъждествени до съвременните българи са съвременните иранци и руснаци (за македонците това се знае и без генетични маркери). До голяма степен това отговаря на парадоксалния въпрос - защо руския език е много по-близък до българския, а украинския и белоруския са много далечни? Защото етническото родство на българите и руснаците е почти пълно, а основа на това родство са антите и утигурите, двете крила на един и същи ирански народ.

saradiva

Re: Генетичен анализ...на Българите

Непрочетено мнение от saradiva » 31 мар 2009, 23:08

Мно-о-ого яко изследване, мен!!! :idea: :idea: :idea:

Ето нещо и от мен :arrow:
- подходящо за дълго разглеждане и за поставяне върху байрак. :idea:
При това боен - за "битки" срещу окованите мисли...
Shema.JPG

иво

Re: Генетичен анализ...на Българите

Непрочетено мнение от иво » 01 апр 2009, 12:33

Реших да прибавя и този безценен материал на проф.Иво Кременски

МЕЖДУНАРОДНО ГЕННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА Y-ХРОМОЗОМИ ДОКАЗВА

БЪЛГАРИТЕ СА НАЙ-ДРЕВНИЯТ НАРОД В ЕВРОПА


/текст Максим Караджов/

Прадедите ни преди 2 хилядолетия са били кръвни роднини с унгарците, румънците и гърците, сочи генно изследване на кръвта, проведено в Европа и Северна Африка. То групира европейските народи, като се базира на Y-хромозомни гена /маркери/, които са характерни само за мъжете и не присъстват в кръвта на жените.

От нашата страна са изследвани 130 мъже, на които е взета кръв. В нея е проследена т. нар. Y-хромозома, която жените нямат, обясни проф. Иво Кременски, ръководител на Националната генетична лаборатория към Майчин дом – София.

Кръвните проби са обособили славянските народи в групата „Източна Европа”. В нея са руснаци, беларуси, украинци, поляци, словенци, хървати и изненадващо латвийци и литовци, но без естонците! Нас ни няма сред тази група народи, но това не значи, че впоследствие не сме натрупали славянска примес, уточнява проф. Кременски.

Към групата народи от Южна Европа, в която сме и ние, българите, са включени още италианците, сицилианците и съседите ни турци, гърци, румънци, както и българските турци.

„Кръвната ни близост с тях е логична, защото сме съседи, но е интересна връзката ни с унгарците. Тя е резултат на общия ни произход от Средна Азия”, коментира професорът. Днешните унгарци са доказани потомци на легендарните хуни. С тях от районите на Алтай и Тяншан към Европа през І-ІІ век сл. Хр. се придвижват и българските племена. През V век, предвождани от Атила, те завладяват почти цяла Европа.

От династичния род Дуло произхождат хан Аспарух и основателят на унгарската държава Арпад. Тези исторически данни са открити от унгарските езиковеди алтаисти проф. Петер Липтак и проф. Ласло Лигети.

За съжаление генното изследване на кръвта е само в Европа и не обхваща зоните на Кавказ и Средна Азия. Иначе от там биха изскочили прелюбопитни данни за движението на древните българи. Генетиката на ХХІ в. не се вълнува от домораслите ни копнежи да се изкарваме ту славяни, ту арийци. Маркерите на Y-хромозомата потвърждават днес знанията за произхода ни, описани в родовата хроника „Джагфар тарихъ”, писано през ХVІІ в. във Волжка България

В нея е отбелязано, че българите се преселват в Азия от Балканите и Кипър, както сочи днес генното изследване на Y-хромозомата. После именно тези българи са част от хуните, които първи потеглят обратно към Европа и дават начало на Великото преселение на народите.

ВСЕКИ ПЕТИ БЪЛГАРИН Е С ГЕН НА 7800 ГОДИНИ

Авторите на тази статия се включиха в генното изследване. Кръвните проби на фоторепортера Цветан Томчев показаха, че е носител на уникален генетичен код, характерен само за Балканите.

„Този уникален хаплотит (генна комбинация – б.ред.) на колегата ви Томчев е от 7800 години по тези земи и се предава само от баща на син”, обясни д-р Боряна Захарова, биолог от Националната генетична лаборатория в София.

Около 20 на сто от днешните български мъже се оказват носители на този ген, който няма аналог никъде в света. Тези мъже са кръвни потомци на местно население, живяло по земите на днешна България още от VІ хилядолетие пр.Хр. Сиреч векове преди траките! И това мъжко население никъде не се е преселвало, нито е влизало в сексуален контакт с жени от народи, живеещи извън Балканите.

Българите са сред най-старите народи в Европа. В голямо европейско проучване бе открит един генетичен маркер, който тръгва от Балканите. Наричаме го ЕМ78-алфа и той се оказа на възраст 7800 години” – обясни проф. Д-р Иво Кременски.

„Тези научни данни бяха потвърдени от археолозите ни. Те откриха край Враца човешки кости, датирани на 7000 години. Тогава е настъпил Потопът и много от живеещите по нашите земи са се преселили из цяла Европа, за да оцелеят от бедствието”, убеден е проф. Кременски.

Хаплотипът на другия участник в изследването, Максим Караджов, се повтаря у общо 158 мъже от Европа и от Мала Азия. Точно 8 македонци имат същата генна комбинация като неговата, 3-ма румънци, 9 жители на главния град на сръбската област Войводина – Нови Сад, 4-ма поляци от Варшава... Повечето са хора от славянски държави, но кръвният маркер сочи, че българинът Караджов има по един генен близнак в Северна Гърция, както и в областта Ломбардия, Северна Италия, където през VІІ в. са се заселили Алцековите българи.

„Тези генни съвпадения не значат нищо. Но ако на местопрестъпление полицаите открият органични следи от вас, адвокатът ви може да пледира, че извършителят не сте вие, а някой от вашите „генни близнаци” от Македония например”, смее се д-р Боряна Захарова.

Общите резултати от това генетично изследване сочат, че най-близки по кръв с българите са техните съседи – гърци, румънци, сърби, турци, но и унгарците. Родството ни с тях е от далечната ни прародина в Средна Азия и общото ни придвижване с хуните към Европа.

„Въпросният генетичен маркер ЕМ78-алфа (който е на 7800 г. – б. а.) е открит и в Египет, у доста хора в Кипър, в Палестина. Други маркери пък показват с кого сме се съвокуплявали преди 2 хилядолетия, по времето на Христос. Най-близки тогава са ни били румънците, гърците, сицилианците, тюрките. Днес езикът ни е слъвянски, но геномът ни е прабългарски”, заяви проф. Кременски.

МАКЕДОНЦИТЕ КРИЯТ ЧИИ СА

Точно македонците отказали да участват в европейското генно проучване за произход. Братята от Вардарско обявили, че ще правят свое собствено изследване на Y-хромозомата на македонските мъже. Така и сторили, но използвали само част от всичките генни маркери. Точно тези, които малко ги раздалечават от нас и ги родеят повече с албанците, гърците и хърватите. По това тяхно си домашно проучване българите са им чак четвърти братовчеди.

Екипът на проф. Иво Кременски подготвя нов дълбок сондаж в биографията на българите – изследване на маркер в ДНК на нашите жени. С него ще се разбере дали хунобългарите са водели със себе си съпругите и децата си. Или са се придвижвали само мъже на коне, които са оплождали жените на покорените народи!? Генетиката тепърва ще дописва историята ни.

Проф. Иво Кременски

Гените ни са много добри. Българинът е смесица от местно население, от много прабългарски и други народности, които са минавали оттук. Тоест ние сме много хетерогенни. Затова и общият брой на наследствените болести е по-нисък. Но пък дефектите са повече и са по-трудни за диагностика и профилактика. А при народи, които са по-изолирани, женят се в групата, както е при ромите, при финландците и евреите, честотата на наследствените болести е по-висока, но пък причината за тях се определя лесно.

Изт. Сп. „GEO” –ноември 2008

VladPomak

Re: Генетичен анализ...на Българите

Непрочетено мнение от VladPomak » 01 апр 2009, 14:20

Тезите, които противоречат на теорията че сме коренното население на Балканите, Средния и Долен Дунав, земите около Черно море ме правят подозрителен. Защо "ирански"? Какви са тези "иранци" към които ни "залепват" всички автори със съмнителна почтеност (визирам най-паче Петър Добрев - особено с неговите думи "доану", "шо", "ха" и прочие от "прабългарския език" -, но не е само той. Такива като него с лопата да ги ринеш...)? А да не би генетиката да не се е поставила в услуга на политиката и на преобладаващата в момента нагласа и политическа ориентация? - Не, и тя е в същата степен сервилна каквато е и историята! Иначе как ще си обясним абсолютно смехотворното твърдение, че човечеството възникнало на едно място!, от един вид маймуна!, в Източна Африка!, преди примерно 200 000 години и като се емнало на път, още маймунесто, постепенно се превръщало в Хомо еректус, Хомо хабилис, Хомо сапиенс и в четирите основни раси (Нешънъл джиографик от 2007)! Теория, предназначена само за лапнишарани и хора, които избягват да мислят. Относно днешните турци и гърци - мнозина антрополози от миналия век смятат, че "кръвта" им е съответно 70% и 60% българска и маса косвени сведения подкрепят едно такова схващане. Дали има тук във форума един биолог запознат с генетиката, който да каже на уважаемите участници доколко тази наука е в състояние да даде отговорите, които дава на тия въпроси - за произхода ни и т.н.
Аз пък мога да ви закача файлове от "македонски" учЕни, от които - пак с методите на генетиката - е видно(!), че те са от съвсем друго тесто, нежели българите (бугарите), които са си чиста проба татари/алтайски тюрки и т.н. Т.е. генетиката служи на всекиго според нуждите му. Или всеки си я използва както му уйдисва! Т.е. не е точна наука като физиката напр. макар и да се използват математически методи в генетичните изследвания
После, как така се губи език? Губи се само при строго определени обстоятелства, а не безразборно. Нямаме никакви основания да мислим, че българското племе някога е било принуждавано да сменя езика си в хилядолетията, но че езикът, живият език се развива и попада под чужди влияния - това е съвсем друго нещо...
Но в края на краищата всеки си вярва в това, което си иска... Но това не е наука.
ВладПомак

men
Мнения: 978
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Генетичен анализ...на Българите

Непрочетено мнение от men » 01 апр 2009, 16:16

Тезите, които противоречат на теорията че сме коренното население на Балканите, Средния и Долен Дунав, земите около Черно море ме правят подозрителен. Защо "ирански"? Какви са тези "иранци" към които ни "залепват"
Да Влад, напълно споделям казаното по горе! Защо „ирански” и откъде произлизат тези иранци? Очевидно от индоевропейците и ако кажем, че родината на индоевропейците е района на Черно море и Балканите, май всичко ще си дойде на мястото.
И т.к. името Българи се появява по късно след Иранците, затова и ни поставят като производни на Иранците. Но ако се върнем по назад във времето и от гледна точка на език, религия, обичаи и знание свържем нашия произход с огромния народ на Траките, пак всичко си идва на мястото./имам предвид посочената по горе схема/
Последна промяна от men на 01 апр 2009, 16:43, променено общо 2 пъти.

Jonathan
Мнения: 293
Регистриран: 02 мар 2009, 00:24

Re: Генетичен анализ...на Българите

Непрочетено мнение от Jonathan » 01 апр 2009, 16:24

Според мен генетиката е една от най-точните науки. Друг е въпроса обаче дали някой не би се възползвал от евентуална манипулация при едно такова изследване.
Понеже всеки знае за точността на едно генно изследване, то ако резултата не е удобен на властимащите, то или те (резултатите) ще бъдат подменени, или просто ще се прави всичко възможно да се пречи на подобен род изследвания.
Разбира се, това обаче не може да продължава вечно и все някога, някой учен ще успее да се "отскубне" и да си направи независимото изследване... както и евентуално виждаме в случая.

Това, че иранците са ни близки по гени не означава, че сме произлезли от тях. Погледни го от другата страна Владпомак - като чета сега за Баал и разселването на народите от Балканите, май се оказва обратното.
Напълно възможно е точно потомци на балканското население след разселването да са достигнали до земите на по-късните ирани. Така общия корен отпреди 7800 години ще съвпадне. Въпрос на математика е...
Ако гена, който са открили учените е на 7800 години, това означава, че е от 5800 години пр.н.е. - ами това е преди потопа в Черно море!
Някой тука беше казал, че учените са го датирали вече и то към 5600-5500 г.пр.н.е.
Ако същите хора след потопа са започнали да се разселват, то следи от техните гени можем да открием в днешно време по всички земи, до които те са достигнали през древността!
(Сега видях, че men е писал. Всъщност той накратко казва това, което имах предвид) :D

А това за езика, дето го пишеш съм съгласен. Един език е нормално да се развива и променя. Ако руснаците са приели тогавашния български книжовен език от нас, то ето го обяснението защо при тях са се запазили разни стари форми, които в българския вече ги няма. Нашия език се е развивал и обогатявал, а техния не толкова. В днешно време на нас ни е по-лесно да разбираме руския, а руснаците нищо не разбират от нашия език.

VladPomak

Re: Генетичен анализ...на Българите

Непрочетено мнение от VladPomak » 02 апр 2009, 10:58

men написа:
Тезите, които противоречат на теорията че сме коренното население на Балканите, Средния и Долен Дунав, земите около Черно море ме правят подозрителен. Защо "ирански"? Какви са тези "иранци" към които ни "залепват"
Да Влад, напълно споделям казаното по горе! Защо „ирански” и откъде произлизат тези иранци? Очевидно от индоевропейците и ако кажем, че родината на индоевропейците е района на Черно море и Балканите, май всичко ще си дойде на мястото.
И т.к. името Българи се появява по късно след Иранците, затова и ни поставят като производни на Иранците. Но ако се върнем по назад във времето и от гледна точка на език, религия, обичаи и знание свържем нашия произход с огромния народ на Траките, пак всичко си идва на мястото./имам предвид посочената по горе схема/
Здравей Мен,
Теорията за автохтоннастта на българите (Балканския п-ов, Срдения Долен Дунав, земите около Черно море) би мигло да се каже, че е частен случай на скитската теория. Както сигурно знаеш, от 2-3 години екип от световни светила в историята и археологията работи по някакъв проект за установяване на прародината на индоевропейците. Мисля (по съвсем откъслечни сведения, които уцелвам тук-там) че вече преобладаващото мнозинство от тях (да спомена само археолог № 1 на Великобритания - сър Колин Ренфрю) са убедени, че тази "прародина" е Балканския полуостров и оттук е ставало разселването на тоя бял човек. Но това е и прародината на скитите! Следователно "първите бели хора, индоевропейци, арийци" са скитите. Друг е въпросът че самият термин "индоевропейци" и неправилен Трябва да си е просто "европейци" и толкоз! Но има нещо интересно, което ми е правило впечатление - те трябва да са и първите хора на планетата. Защото "популационната експанзия" при белите хора е най-мащабната сравнена със същото явление при другите раси. Като се има предвид че миграциите при установените, уседнали човешки популации е - казано образно - най-омразното и нежелано нещо, което те биха предприели - трябва да се приеме, че разселването е ставало много бавно и постепенно, с една почти незабележима скорост, най-вероятно чрез простото завземане на съседни подходящи за обитаване територии успоредно с увеличаването на числеността на популацията. Е нека някой тогава пресметне колко хиляди години ще са нужни за популация - чието първоначално огнище на възникване е Балканския п-ов - да достигне на изток земите отвъд Байкалското езеро; на юг планините ТянШан, долината на р. Тарим, Памир и Хиндукуш; на север Алтайските планини и може би лесостепите и тайгата на север от тях? А че тая популация (белият човек) е стигал тия предели в много дълбока древност е повече от обилно доказано от археологически находки - типични "тракийски" (а точният термин би трябвало да е "скитски") погребения в Алтай, в Монголо-Бурятската автономна република, в пустинята Такламахан (там обаче има една особеност, свързана най-вероятно с недостига на обработваема земя и използването на самата пустиня за "гробище"). И едва появата на най-сериозния негативен фактор - жълтият човек - предизвиква реверсия на популационната експанзия и постепенното свиване на ареала в посока първоначалното огнище. Аз, без да съм никакъв специалист, си мисля, че тоя целия процес е отнел не по-малко от 15-20 хиляди години преди да изкочат "китайците" и да започнат да ни натирват обратно. Е какви "иранци", а дори и какви индийци тогава (щото там пък имаме "арийци" и "дравиди", т.е. 2 раси и нищо чудно "дравидите" да идват от някое друго място, което днес го няма вече, но където субконтинента Индия е бил)? Има ли някакви писмени следи за обособено съществуване на иранци и индийци по време на скитската популационна експанзия и някакви взаимодействия със скитите? Нека някой който се рови усърдно в специализираната литература да каже. Аз лично ще съм му много благодарен!
И като един частен момент - действителната история на библейските (за разлика от тая на съвременните) евреи. Според Стария Завет евреите - родът на Аврам - идват от района на Ур Халдейски (Сев. Месопотамия) и още от самото начало те са представени като отритнати, изхвърлени, изолирани от тогавашните човешки общности/общества: те без съмнение са номади, чергари, които пътуват със стадата си - напролет на юг, от Северна Месопотамия към делтата на Нил и наесен обратно; през целия път на тях им се забранява да влизат в градовете покрай които минават; забраняват им се контакти с местното население на чиято територия се намират в даден момент и тям подобни, което показва, че древните общества са се страхували за нещо си от тях. Това само по себе си е обширна и извънредно интересна тема, но това което искам да споделя тук като въпрос, който е по-пряко свързан с по-горния ми постинг е: откъде се вземат евреите в Северна Месопотамия, района на град Ур във вече "готов вид" така да се каже? Дали не са някакъв клон на "индоевропейците", прогонен заради тия отклонения (мутации?) най-вече в тяхното поведение от "майчиното им съобщество" и те - поради липса на избор - да са се насочили към Месопотамията. Ами още в древността сред тях има руси и синеоки - абсолютно запазена марка на скитите (белите хора)!? Все повече затваряйки се в себе си по пътя и задълбочавайки мутациите (?) които са ги направили различни от останалите човешки общности и заради които последните са ги отблъсквали от себе си? И между другото са ги направили едни от най-жестоките комплексари на планетата?
ВладПомак

men
Мнения: 978
Регистриран: 21 дек 2008, 12:38

Re: Генетичен анализ...на Българите

Непрочетено мнение от men » 02 апр 2009, 11:43

откъде се вземат евреите в Северна Месопотамия, района на град Ур във вече "готов вид" така да се каже? Дали не са някакъв клон на "индоевропейците"
Като "семитско" племе логично е да са "индоевропейци" от по старо време.

VladPomak

Re: Генетичен анализ...на Българите

Непрочетено мнение от VladPomak » 02 апр 2009, 12:55

men написа:
откъде се вземат евреите в Северна Месопотамия, района на град Ур във вече "готов вид" така да се каже? Дали не са някакъв клон на "индоевропейците"
Като "семитско" племе логично е да са "индоевропейци" от по старо време.
Защо да е логично? Терминът е измислен и въведен първоначално от германците и е бил "индогерманци" и то тъкмо май да покаже, че корените на семитите и на германците са съвършено различни? А ако са някакви по-стари "индоевропейци" пак ли прародината им (огнището на възникване) е Балканския п-ов? Или е другаде? Това е много важен въпрос и ако можеш, моля те отговори ми колкото можеш по-подробни.
Между другото тезата на тоя археолог от Варненския музей, Николай Панайотов, че тук в най-дълбока древност е имало най-напред евреи, а после всякакви други, но много по-късно (ега ти продажничето гнъсно!) се подкрепя и от една друга археоложка - забравих й името - която проучвала скалното светилище "Гърло" в Брезнишко и казва, че това е единственото място в Европа след Сардиния, където имало следи от културата "Нураги", което пък от своя страна било свидетелствувало за "ранно юдейско присъствие по нашите земи"! Тая глупост обаче беше повторена - макар и само като заемка - от дОцента от ВТУ Пламен Павлов! Ето пак продажничество, но комбинирано и с тъпота и - понеже се допитах до компетентно мнение - неспособност да се мисли, да се разсъждава.
ВладПомак

ntsk

Re: Генетичен анализ...на Българите

Непрочетено мнение от ntsk » 02 апр 2009, 14:00

...Между другото тезата на тоя археолог от Варненския музей, Николай Панайотов, че тук в най-дълбока древност е имало най-напред евреи, а после всякакви други, но много по-късно...
Какви евреи на Балканите, че и в дълбока древност..? Това наистина е смешно според мен!
Колко "древни" са евреите, колко "древен" е юдаизма? Ако приемем като отправна точка Мойсей, то говорим за около 1300 г. пр.н.е. - тогава Мойсей извежда поробения еврейски народ от Египет. Ако пък вземем Авраам, то значи говорим за около 1700 г. пр.н.е. Тогава Авраам напуска Месопотамия и тръгва за Ханаан.
Докато тук в тази тема ние говорим за народ, живял на Балканите още преди Черноморския потоп /датиран минимум 5600-5500 г. пр.н.е./.

A семитите са племена, предвождани от Сем. Тези племена са част от потомците на народите от Балканите, живели там преди и около времето на потопа. Семитите, начело със Сем, тръгват през Мала Азия към Близкия Изток.

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост