Въпроси

Всичко останало можете да обсъждате тук.
ntsk

Re: Въпроси

Непрочетено мнение от ntsk » 11 май 2011, 20:02

Здрасти, GOESTOINFINITY ! :D
Въпросите, които поставяш, са добър повод да припомним някои ключови моменти от знанието, за които вече е писано във форума... Явно има нужда от доизясняване, а това са важни неща. ;)
Спомням си, че преди около 3-4 години (беше 2007 г.) във форума на Спиралата обсъждахме със sum въпроса за прераждането. Още тогава той сподели изключителни знания с нас. Понеже една част от цитатите ти са точно от този период, реших да поразгледам отново какво сме обсъждали по онова време.
Много пъти съм ги препрочитал нещата, но винаги има защо. За пореден път се убедих какво огромно познание има в този многолог!

За да се изяснят поставените въпроси, трябва да се разгледа целия цитат относно решетката и по-конкретно втория /подчертания/ абзац, на който може би не си обърнал достатъчно внимание (всичко за прераждането се намира на ето тази страница: http://forum.tisitova.com/viewtopic.php ... 4&start=10 ) :
sum написа:Какво е Вътрешният Аз?
Когато съзнанието еволюира, знаеш, че преминава през 8 400 000 реинкарнации. Тези реинкарнации представляват точки в теб и се намират в сърдечната област на тялото ти. Така, след всяка реинкарнация се образува точка, която пази спомена за съответния живот като нещо си. Формата, която придобиват тези точки в теб е като футболна топка. Скелета на тази топка е изграден от тези 8 400 000 точки. Този скелет от точки в теб е всъщност Вътрешния Аз.., а вътре в него е Бога Вишну…
Така че мога да кажа, че Вишну е облечен от този скелет от точки и е независим от тях.

Когато съзнанието достигне човешка форма, точките в скелета не се увеличават. Споменът от някой живот /като човек/ се отразява във всичките точки от скелета. Така този спомен облича целия скелет и точките започват да контактуват по между си.
Важно е да се знае, че всеки един живот в човешка форма се отпечатва върху скелета от всички точки. Така във всяка точка ще присъства спомена, от някой живот като човешко същество.
Това са т.нар. самскари /умствени впечатления/! Те са причината за Карма! Ако тези спомени от минали животи бъдат преустановени или унищожени, тогава ще изчезне и Карма… Така се прекратява Карма!.. Иначе не става!!!...

ntsk

Re: Въпроси

Непрочетено мнение от ntsk » 11 май 2011, 21:06

Реших да направя няколко разяснения относно написаното в цитата. Ако се наложи, нека sum да допълва.

Между самскар (когато се разглежда в смисълa на „информация, спомен”) и точка от решетката, реално няма разлика, GOESTOINFINITY. По-скоро може да се каже, че точката е носителя, в който се съхранява информацията. Но не и че "и двете пазят информация", както пишеш.
Например нека разгледаме едно от преражданията на съзнанието като някакво растение, да речем дърво. Споменът от целия му живот като дърво представлява една точка от решетката. И в този смисъл въпросната точка си е „самскар” (понеже говорим за спомен). Няма разлика. После същото това съзнание се преражда примерно като животно, споменът от това прераждане също ще е точка. В тази точка се пази цялата информация и емоция от въпросния живот. Растенията и животните също имат своите спомени и емоции.
Общият брой на реинкарнациите на съзнанието (преди да достигне до човешка форма) е 8 400 000 и всички те са точки. Всеки един живот е една точка. Когато решетката достигне този брой – 8 400 000 точки, тогава съзнанието ВЕЧЕ започва да се преражда в човешка форма. Същото това съзнание преминава през още огромен брой (700 000) прераждания пак като човек, за да развие силата на мисълта и да стане будно, но нови точки не се образуват.
В днешно време човешкото съзнание се преражда още много пъти тук на земята (макар и да е развило всичко, което му е нужно), просто защото се намира в капана на собствената си карма. (Причината да се стигне до тук, е ясна).

Тези спомени от преражданията в човешка форма не създават нови точки в решетката, а се натрупват във вече съществуващите 8 400 000 точки.
Всъщност самият термин „самскар” е въведен много по-късно и трябва да отбележим, че той касае спомените само от човешките прераждания. Sum много точно пояснява, че „самскари” означава умствени впечатления (а това ще рече човешки). Същественото тук е, че сборът от умствените впечатления от целия живот като човек (спомени изградени от информация + емоция) след смъртта не образува нова точка в решетката, а както казахме се натрупва във вече съществуващите точки - на принципа „сходното привлича сходно”. Водещото в случая е ЕМОЦИЯТА! Тя предопределя към коя точка или група от точки ще се насочи съответният спомен.
По този начин се получава това „наслагване” на спомените-самскари (от преражданията в човешка форма) един върху друг в точките от решетката. Точно като ефекта в една холографска плака.
Относно групирането на отделните „острови” - то се получава поради сходната емоция, чийто заряд действа като магнит (спойка) за информационните структури от точките. Понеже зарядът не е еднакво положителен или еднакво отрицателен (емоцията е по-силна или по-слаба, а също има и различно оцветяване), то групичките са най-различни (и като форма, и като структура), но общо взето има тъмни и светли участъци от решетката.


Когато разграждаме самскарите, всъщност ние унищожаваме напластените спомени, а оттам и самите точки. Тогава емоцията, която са задържали се освобождава, като излиза под формата на различни „боклуци”. Но може и да продължи да „плува” и да се укропнява в пространството на съответния пласт. Там където участъците от решетката са станали светли, те пропускат светлината от центъра на Любовта.
В крайна сметка унищожавайки точките, всъщност ние унищожаваме и самата решетка, понеже нейният „скелет”, това са точките.
Можем в практиката директно да поставим за цел да „късаме” цели части от решетката заедно със спомените и емоцията в тях.
Реално при чистене може да се прави всичко това заедно или пък последователно. Важното е накрая решетката да се унищожи напълно. Така любовта, която е била затворена в центъра й, ще бъде напълно освободена и ще се излива безпрепятствено и без „изкривяване” в тялото.

Astronomer
Мнения: 143
Регистриран: 04 фев 2010, 09:40

Re: Въпроси

Непрочетено мнение от Astronomer » 13 май 2011, 17:03

Значи имаме една сфера намираща се в сърдечната област която е изградена от точки(спомени). Въпросът е в кой момент от развитието на съзнанието какво съдържат тези точки. Значи имаме живот на минерал, на растение, на животно и след това на човек. Първите три форми на съзнание се прераждат (всяка една от тях е съзнание) и понеже имат спомени, макар и да не ги осъзнават,а също и емоции, те образуват точки (спомени). Ако точката е „носител” значи може да има решетка и без информация. Това значи, че решетката може да я е имало предварително и самата информация и емоция да попада вътре в тези носители.
Ако няма разлика между точка и спомен (когато самскара се разглежда като спомен и информация, защото може да се разглежда и като емоция) значи самата точка е самият спомен. Т.е. решетката се образува постепенно, а не отначало да я е имало и след това да се „налива” информация и спомени в тези форми от точки. Точка и спомен е едно и също. Така поне го разбирам. Въпросът е самите растения например, как точно Атман се проявява в тях, как се проявява Той в мухата, в тревата? Чрез кое?

Значи така или иначе има определен брой от 8 400 000 точки, които трябва да се образуват искаш или не. Но не те са причината за Карма. При тях явно го няма принципа „сходното привлича сходно”, защото мисълта не е напълно развита. Затова всеки спомен си има самостоятелно място. Т.е. няма какво да го привлича и той съществува „автономно” от другите спомени.

По времето на Премъдрите пак е имало решетка, но тя се е саморазграждала.
Значи не самата решетка като такава е проблем и причина за Карма, а Умствените вПЕЧАТления – самскари. Не самата информация е причина, защото не информацията се наслагва върху Прана. Умствените боклуци се наслагват върху нея и така ни отделят от чистата енергия. Т.е. енергията се замърсява, оцветява се от негативните емоции, облича Ума и от там каквото мислиш, това и става, мислиш за болести, получаваш болести и т.н.

Значи, имало е процес на изграждане на решетка от спомени и емоции до еволюцията на съзнанието в човешка форма, след което се отива към Атман чрез саморазграждане на решетката от спомени и емоции. Това е естествената Еволюция. Т.е. посоката на Силата на Непроявения Бог е обратна на еволюцията на Съзнанието от минерал до Атман (Чисто съзнание, чисто от емоции и спомени), за да се върне отново там, където Е.
След това съзнанието минава 700 000 броя прераждания. Тук е мястото може би да се намесят ТЕ, за да осъществят контрола си. Тези прераждания би трябвало да са най-важните, за да не зациклим в процеса на ОСЪЗНАВАНЕ на нашето истинско Аз. Друг интересен въпрос е: Защо изобщо се образува решетка от спомени при растенията и животните? За да подпомогне еволюцията до осмисляне и осъзнаване на човек ли? В смисъл това са зачатъците на Мисълта, Психиката, Интелекта и т.н., които вече са развити при човек? Може би решетката от спомени има положителна функция, която се използва за лоши цели по-късно. Значи без самите спомени, не би могло да се достигне до човешка форма. Все пак сме в обхвата на Времето. Спомените от вчера определят какво ще е днес и утре. По тази логика, само когато си човек можеш да се преродиш като куче или като растение, т.е. да имаш спад в развитието, излиза че животното не може да се прероди като растение преди да е било човек. Т.е. докато достигнеш до човек вървиш само нагоре.

Причина за Карма, т.е. за кръговрата от причина и следствие са Умствените вПЕЧАТления. Имаме хубавата българска дума ПЕЧАТ, т.е. нещо трайно. Щом има Умствени впечатления има и Ум има и емоция. Защото Емоцията прави този ПЕЧАТ в решетката. При растенията няма умствени впечатления значи няма развит Ум (в т.ч. развита Мисъл),а има само емоция и спомен (който се състои от информация). Ти може да си спомниш само някаква информация, тя е предмет на спомена, а ако няма информация какво ще си спомниш тогава? Чисто и просто има запаметена информация.

Когато съзнането достигне човешка форма започват да действат притегателните сили на привличането. Защо? Защото вече не се образуват нови точки, а новите Умствени впечатления се наслагват, запечатват се върху вече изградените точки. Разпростират се навсякъде по тях. Нали дадема емоция, за да си „избере” дадено запаметено Умствено впечатление, ще отиде при същата или подобна емоция. Т.е. растението е изпитвало негативна емоция, човекът също изпитва такава и тази емоция се събира на едно място и колкото повече изпитваш същата емоция стената пред Вишну става толкова по-голяма. Щом емоцията е водеща при избора към коя точка да отиде, значи и растенията също имат емоции, за да могат да се привлекат иначе къде ще отиде човешката емоция?

Виждаме как различни емоции си взаимодействат, привличат се и си влияят. Например негативните емоции ревност, обида, омраза и т.н. ще се привличат. Чувство на омраза може да отиде при ревност. Въпросът е, че има една емоция, която стои над всички негативни емоции и ги обединява. Това е Страхът. Всичко, което произлиза от Страха, т.е. всякакви негови производни емоции се привличат и могат да си взаимодействат. Много ясно че омразата няма да отиде към някой положителен самскар, например чувство на съчувствие, на разбиране, на помагане и т.н., т.е. при емоциите от Обич. Може би Любов не е правилна дума, защото самата Любов е отвъд емоциите Страх и Обич.

Докато няма ясно развита Мисъл при растенията и емоцията не е водеща, защото тя е пряко свързана с мисълта. И емоцията и желанията са свързани пряко с Мисълта. Затова емоцията ВЕЧЕ става водеща при човека, защото има развита Мисъл.

Когато изпитваме определена емоция, предизвикана от външен обект, тя може да се запечата в решетката. Въпросът е, че в несъзнаваното тези емоции си взаимодействат помежду си, образуват всякакви форми и обличат Ума. Там управителят е Интелекта, защото ако той не е на стража и не прави различително познание емоциите могат да вземат връх и да стане неприятно. Затова спред мен е също е ценен Интелекта. Все пак ако нямахме осъзнаване на тези Умствени впечатления как бихме могли да ги контролираме или да ги разграничим по-скоро. Та те биха ни завладели в нашето ежедневие. Не че не ни ръководят живота, защото са част от нашия Вътрешен Аз, но все пак има някакво ограничение.
Стенли

alex
Мнения: 687
Регистриран: 02 май 2011, 22:02

Re: Крешакът - изгубеното знание на Премъдрите

Непрочетено мнение от alex » 22 май 2011, 20:15

Имам един въпрос, който ще ми поясни някои работи.
Ако нямаш възможност да излизаш извън океана на съзнанието, можеш ли да влезеш в друг крешак?

Да поясня, един вид отговора на тоя въпрос, ще отговори на един друг въпрос в друга тема - отделни ли са океаните на съзнанието за 96-те крешаци / (ци) защото са активно съзнание/.

Ето още малко въпроси
Броя на крешаците свързан ли е с нещо с броя на брахманите/галактиките/ в вселената?

Крешаците са опит на Великите човеци да надскочат себе си ли ?

Първите чертежчета на крешака е отрязък от сферичност и тези различни нива са към центъра ли ? Защото след като има някаква форма трябва да има пространство за формата, след като има пространство трябва да има някакви закони, дали някой е разбрал дали има такива?

Крешака е породен от татвите те са породени от великите човеци /поне така си мисля/ но и те от своя страна представляват продукт на татвите. Възможно ли е и те да имат техни крешаци.

miroki
Мнения: 730
Регистриран: 31 авг 2010, 14:11

Re: Крешакът - изгубеното знание на Премъдрите

Непрочетено мнение от miroki » 22 май 2011, 21:00

Разбира се, че има такъв момент, при който е описано, сега да не ровя, как може да разглеждаш световете в крешаците , дори и да нямаш познание да излезеш от океана.
За всеки случай виж в Писанието, че там май имаше нещо описано, както и в темата за сезоните. Има описани стъпките, даже една схемичка бях направил за стъпките.
Нея поне се сещам къде е
viewtopic.php?f=11&t=191&start=20
Ако не се лъжа , С Аман може да се разхождаш в Океана, а с Душата и да излезеш от него. Някой по-запознат може да помогне повече.

sum
Мнения: 2705
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: Крешакът - изгубеното знание на Премъдрите

Непрочетено мнение от sum » 22 май 2011, 23:00

alex:
Имам един въпрос, който ще ми поясни някои работи.
Ако нямаш възможност да излизаш извън океана на съзнанието, можеш ли да влезеш в друг крешак?
Ти имаш ли проблеми като излезеш от вашия дом да влезеш при съседа си?

Alex, остави засега големите работи. Давай с малките, като например тези с чистенето на самскарите.
...И още нещо – никъде не съм писал, че татвите се създават от В.Човеци. Остави свободните интерпретации, защото не са уместни и могат само да те объркат.
Всяко нещо с времето си.
Р.Ч.

alex
Мнения: 687
Регистриран: 02 май 2011, 22:02

Re: Крешакът - изгубеното знание на Премъдрите

Непрочетено мнение от alex » 23 май 2011, 14:21

Ако моят дом е океана на съзнание, и аз не мога да излизам извън, то следва че ще имам проблеми.Затова попитах, за да си изясня дали моя дом е океана или земята която ми позволява да отида до съседа. Но с времето отговорите ...
Май наистина трябва да чистя първо пък ... :)

Благодяря за съветите,
Поздрави

novex
Мнения: 467
Регистриран: 10 авг 2009, 21:54

Re: Въпроси

Непрочетено мнение от novex » 31 май 2011, 10:56

На няколко пъти ми се случва когато чистя самскари и пътвият пласт от решетката, да започна да чувам някаква нискочестотна вибрация /нещо като като клаксон на кораб/ в ума си , отначало мислих, че е нещото от средата но после разбрах че е в ума ми. Това нормално ли е, и не трябва ли чистенето на самскари да се отразява като в болко в сърдечната област, или това е в резултат на обливането на ума ми от нови вълни?
Поздрави
Таньо ||| Преживяванията разкриват действителността |||

vnanev
Мнения: 46
Регистриран: 25 дек 2010, 15:45

Re: Въпроси

Непрочетено мнение от vnanev » 31 май 2011, 19:53

И на мен ми се случи веднъж, беше през нощта. Докато си правих практиката за чистене на самскарите почнах да се по унасям да заспивам и точно тогава този звук като свирка на кораб прониза на два пъти главата ми. Много ме шокира. И тогава започнах да виждам в златно пред очите ми и размазано някакви йероглифи. После бях доста развълнуван от това и не можах да заспя.

novex
Мнения: 467
Регистриран: 10 авг 2009, 21:54

Re: Въпроси

Непрочетено мнение от novex » 08 юни 2011, 15:03

Здравейте, sum, ми примомни, че като се чистят самскари, се освобождава силата Кундалини, та именно тя е тази която е подобна на вибрация от кораб, която съм чувал.
Таньо ||| Преживяванията разкриват действителността |||

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта