психолог Виктория Богданова

Всичко останало можете да обсъждате тук.
nik
Мнения: 54
Регистриран: 29 мар 2018, 21:47

Re: психолог Виктория Богданова

Непрочетено мнение от nik » 29 ное 2018, 15:45

Здравейте!
След като прочетох написаното от Виктория Богданова, регистрирала се с нов никнейм във форума –„Кундалини“, за пореден път се убеждавам, че тази жена единственото, което желае е да представи себе като „ЖЕРТВА“, търсейки по този начин оправдание за собственото си неправомерно поведение, описвайки себе си като „добра и страдаща“. Ясно личи един добре заучен психологически подход, който вероятно е вследствие на работата й като такава.
Не мога да не взема отношение по така прикачените от Виктория Богданова с никнейм „Кундалини“, документи и написаното в послеслов от нея за тях и за Румен Чорбаджийски, тъй като имах възможността пряко да участвам в производствата по тези дела и подобни интерпретации са поредното изкривяване от нея на обективната действителност. Това е така, предвид факта, че прикачените документи са във връзка с образувани по надлежния ред срещу Виктория Богданов съдебни дела за следното:
- за отправени от нея обиди и разпространени от нея клевети спрямо Румен Чорбаджийски в периода от 15.10.2017г. до 21.10.2017г. пред множество хора;
- за неплащане от Виктория Богданова на свое задължение за наем за използвания от нея в продължение на около година, собствен на Румен Чорбаджийски недвижим имот в гр. Бургас, който Виктория Богданова ползваше за личните си практики като психолог;
Факт е, че тази жена освен, че в продължение на повече от една година клевети и обижда Румен Чорбаджийски, същата наред с това, възползвайки се от приятелството си с него, не изпълни и задълженията си по договорните им отношения. Интересно защо същата не споделя в поста си факта, че тези дела не са приключили към момента, като прикачените по тях актове са само на първата инстанция на съда, които към момента се обжалват и в тази връзка предстоят още две инстанции по тях.
С оглед написаното от Виктория Богданова, искам да представя на всички четящи във форума фактите такива, каквито са:
1. През месец октомври Виктория Богданова започна да обижда и да клевети Румен Чорбаджийки пред множество лица и да пише за него всевъзможни измислици и инсинуации, за което срещу нея беше образувано наказателно производство пред Районен съд - Бургас, а именно за това, че:
1.1. На 15.10.2017г. Виктория Богданова е разгласила позорни обстоятелства за Румен Чорбаджийски пред трето лице, заявявайки й за него и работата му, следното: „психопат, манипулатор, мошеник и лъжец”; „НПО-то е информационна секта”; „Искам да спася Тони от неговия контрол. Тя си призна, че той е гаден, но не може да го напусне, защото е зависима от него в битието“; „Казвам ти всичко това, защото искам да те спася от контрола на Румен, не му казвай, че сме се видели, защото може да ти навреди“, което е престъпление по чл. 147, ал. 1 от НК - клевета.
1.2. На 19.10.2017 г. във Фейсбук, Виктория Богданова е разгласила обидни и позорни обстоятелства за Румен Чорбаджийски, пишейки за него следното: „Тъй като Румен прекрачи всички граници и оклевети детето ми, искам да ви кажа истината; … Защо се занимава с фирмата и с децата ми, което е толкова долно; … Защо е тази злоба срещу личния ми живот; … Да клевети мен и семейството ми, както и репутацията ми на честен човек и бизнес партньор; … Самият Румен ме накара да се отделя емоционално преди три месеца от тях, заради поведението си към Тони така „прогледнах“, че сме в секта и то много сериозна!; … Аз не се крия зад завесите от страх, че ще ми направи нещо, защото открих, че нищо не може да ми направи”, което е престъплението по чл. 148, ал. 2, вр. ал. 1, т. 2, вр. чл. 147, ал. 1 от НК квалифициран състав на престъплението клевета.
1.3. На 20.10.2017 год. Отново във Фейсбук, Виктория Богданова е разгласила обидни и позорни обстоятелства за Румен Чорбаджийски, пишейки за него следното: „… така „прогледнах“, че сме в секта и то много сериозна!; „Прочетете цялата статия и ще припознаете до един нашата секта едно с нашия гуру.“ и с прикачената от нея статия по въпроса за сектите, която статия Виктория Богданова е прикачила от статуса си в своя личен Фейсбук профил на същата дата 20.10.2017г., което е престъпление по чл. 148, ал. 1, т. 2, вр. чл. 146, ал. 1 от НК и престъпление по чл. 148, ал. 2, вр. ал. 1 т. 2, вр. чл. 147, ал. 1 от НК – квалифицирани състави на престъпленията обида и клевета.
2. Виктория Богданова наред с обидите и клеветите, започна по същото време да подава сигнали срещу Румен Чорбаджийски до всички органи на МВР в Бургас, което продължава и до момента, а именно:
2.1. През м.11.2017г. Виктория Богданова е подала сигнал срещу Румен Чорбаджийски за кражба на картини, чупене на вещи и тормоз, по който сигнал категорично беше установено, че това са лъжи и Прокуратурата с Постановление от 09.01.2018г. отказа да образува наказателно производство срещу Румен Чорбаджийски. След приключването на тази проверка по неверния сигнал на Виктория Богданова, беше подадена жалба срещу същата до органите на МВР за набеждаване, по която проверката продължава и към момента.
2.2. През м. 04.2018г. Виктория Богданова и хората, които накара да повярват на лъжливите й твърдения по адрес на Румен Чорбаджийски, които вероятно и нямат вина за тези манипулации, на които са били подложени от страна на Виктория Богданова чрез ролята й на „ЖЕРТВА“, подадоха заедно с нея общо 4 сигнала срещу Румен Чорбаджийски за тормоз, за измама и изнудване и за други неверни твърдения срещу Румен Чорбаджийски. Проверката и по тези сигнали приключи с установяване на неверността на тези твърдения, като Прокуратурата и тук с Постановление от 16.07.2018г. отказа да образува наказателно производство срещу Румен Чорбаджийски, поради липса на данни за извършени от него твърдени от тези лица престъпления.
2.3. През м. 04.2018г. Виктория Богданова е подала поредния си сигнал срещу Румен Чорбаджийски и то до ДАНС, която проверка отново беше прекратена и изпратена в ОДМВР – Бургас, поради липса на твърдени от същата факти и обстоятелства.
3. Не на последно място, след като в края на м.10.2017г. Виктория Богданова освободи помещението, което ползваше в имота, собственост на Румен Чорбаджийски в гр. Бургас, същата не пожела да си заплати наема, макар да е наясно, че ползвайки самостоятелен кабинет в този имот за личните си практики като психолог, дължи наем, за което наред с това е подписала и Договор. Това, че Виктория Богданова отрича да е подписвала договор, но признава, че е ползвала имота за свои нужди е абсурдно. Допълнително ще прикача две експертизи, които установиха по несъмнен начин, че именно Виктория Богданова е подписала Договора за наем за имота на Румен Чорбаджийски. Във връзка с това й задължение и към момента се води гражданско производство, по което да бъде осъдена да си заплати задължението за това, което е ползвала без да плаща. Повече от нахалство е да си ползвал чужд имот месеци наред и да не си платиш за това.
Именно това са реалните факти относно представящата се за „ЖЕРТВА“ пред хората - Виктория Богданова, пишейки под нов никнейм във форума - „Кундалини“. Поставя се въпросът „Кой кого тормози вече повече от година?“. Именно вследствие на всички тези неправомерни действия от страна на психологът Виктория Богданова, с които същата целенасочено действаше срещу Румен Чорбаджийски и то публично чрез говорене и писане, така както личи и от последно написаното от нея в този форум, бяха предприети надлежни действия за защита срещу неправомерното й поведение и то чрез упълномощени процесуални представители, който позовавайки се на законите в страната са потърсили защита от компетентните институции.
Във връзка с всички неправомерни постъпки от страна на Виктория Богданова срещу нея са образувани и се водят проверки от Прокуратурата в страната, по които към настоящият момент се проверява виновността й за това, че същата е набедила Румен Чорбаджийски в престъпления, които не е извършил.
Отговорът на въпроса „Как човек може да се защити срещу обидите и клеветите на едно лице, а в конкретния случа обидите и клеветите на Виктория Богданова?“, е даден и в Конституцията на РБългария, а именно: Чрез упражняване на правата по надлежни съдебен ред, респективно със съдействието на компетентните в страната институции. Търсенето на такава защита не е, никога не е било и не може да бъде „психически тормоз“ или пък наричаното от тази жена „Крадеца вика дръжте крадеца“. Как е възможно подобно поведение?
Дори и най-обикновеният прочит на написаното от Виктория Богданова тук, дава ясна представа, че това е поредният й опит да се представи като „ЖЕРТВА“ и то тогава, когато единственият, който е провокирал развитието на тези дела, е тя самата, както и че единственият, който клевети е не някой друг, а тя самата. Наред с това същата и тук продължава с клеветите и инсинуациите срещу Румен Чорбаджийски. Ето това, аз приемам като израз на безсилие и желание за отмъщение от нейна страна и поредните закани от нея към Румен Чорбаджийски.
Дори и от прикаченото от самата Виктория Богданова е видно, че същата и в хода на воденото срещу нея дело за клевета и обида, е твърдяла истории за преди 13000 години, което съпоставено с написаната от нея самата за някакви лични свои преживявания от преди 18900 години в „Цялата моя история“, е видно, че същата много е искала да получи одобрение за тази своя история от преди 18900 години именно от Румен Чорбаджийски, което той не е сторил, а това вероятно я провокира да заяви и тук, че така е видяла истинското му лице и е научила истината за т.нар. „познание“. Написаното от Виктория Богданова за самата нея и обсъдено от позицията на реалните факти и обстоятелства, дава ясна представа за разбирането и състоянието, в което се намира тя, когато пише за себе си. още повече, че това са фактите, които тя лично е споделяла за себе си и то публично, както във форума, така и пред други лица, различни от Румен Чорбаджийски.
Не на последно място, поредната лъжа в този пост на Виктория Богданова – „Кундалини“ е и относно твърдяното от нея, че уж претендираната от Румен Чорбаджийски по тези дела сума за обезщетения е „около 80000 лева“, което на нея й приличало на опит за изнудване. По-голям абсурд от това не съм виждала, тъй като съдебните претенции по гражданските искове за обезщетение за вреди, произтичащи от непозволеното увреждане от обидите и клеветите на Виктория Богданова и сумата за дължимия от нея наем, възлизат общо в размер на 36000,00 лева. В наказателното производство за обида и клевета срещу Виктория Богданова са повдигнати 5 обвинения и са предявени граждански искове за причинените от нея вреди в общ размер от 30000,00 лева, а стойността на гражданския иска за неплатения от Виктория Богданова наем е за сумата от 6000,00 лева общо.
Възмущението ми е повече от голямо, когато чета подобни отчаяни постове, с безсмислени опити да се представят изкривени и объркани фактите и обстоятелствата за хора и събития.
Позволявам си да напиша всичко това тук, защото пряко и непосредствено съм участвала и участвам в провежданите производства и проверки като процесуален представител на Румен Чорбаджийски. Лично съм участвала в завеждането на делата на база на съществуващите факти и обстоятелства в правния мир, позовавайки се на закона и доказателствата, респективно и на съществуваща съдебна практика за такива престъпления.
Нина Костенарова

sum
Мнения: 2765
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: психолог Виктория Богданова

Непрочетено мнение от sum » 29 ное 2018, 20:33

Да, хората е добре да са наясно за какво иде реч. А именно – Виктория Богданова обикаля Районните Управления в Бургас и от миналата година пише стъкмени Жалби срещу мен. Трябва да се знае, че след като се подаде сигнал до полицията, тогава Прокуратурата образува проверка по случая. Такъв е редът.
Вярно е, че вследствие на тези сигнали (от г-жа Богданова) Прокуратурата направи проверка за мен, но също така е вярно, че установи, че аз не съм виновен и прекрати разследванията. Но пък след това аз също подадох сигнал до органите на реда за Набеждаване от страна на г-жа Богданова и сега Прокуратурата разследва не мен, а нея. Но явно този факт не е удобен на психоложката и затова липсва в поста й. Но аз пък да й припомня кой кого разследва, че нещо е позабравила… ;)]
Така че, проверките от Прокуратурата са за Виктория Богданова, а не за мен и както вече разбрахте не аз, а тя обикаля и пише Жалби по Районните Управления, а аз, след проверките и снемането на отговорност, я съдя. Така че кой на кого налага психически тормоз – аз на нея или тя на мен?
Кой обикаля по Управленията да пише Жалби с несъществуващи факти – аз или Виктория Богданова? Кой е потърпевшият?
От тази позиция да видим какво твърди психоложката в поста си:
Добре се е постарал Румен Чорбаджийски да оклевети човек, който дава сериозен отпор на психическия тормоз от година насам“.
Кой клевети чрез Жалби в Районните Управления? Ами, психоложката.
Така че, потърпевшият от психическият тормоз съм аз, а не тя. И още нещо в тази връзка - изкривяването на обективната реалност е позната под термина „дисторсия“ и точно тя, според психолозите, подпомага осъзнатите лъжи. А като прибавим към тях и наученото за Богданова лично от самата нея от „Цялата моя история- коя съм аз!“,… и… нещата придобиват Брахмански размери. :D
Отделно от това съм завел срещу нея две дела – едно Наказателно и едно Гражданско. И двете дела са в ход и още не са приключили…
Но само да вметна, че наказателното дело, както вече разбрахте от адв.Костенарова, е за клевети от страна на психоложката към мен и Сдружението, което представлявам. И въпреки, че доказахме в съда, че тя е говорила и писала клевети за мен,… и въпреки, че тримата й свидетели НЕ потвърдиха, че аз съм бил такъв и онакъв,… съдът в лицето на Мая Стефанова я оправда на първа инстанция.
А колкото до другото гражданско дело, за което също я съдя, при него пък съдията не взе предвид факта, че сме завели Прокурорска проверка на тримата графолози и въпреки това прие становището им и на тази база игнорира всички други доказателства от наша страна, и я оневини… без да се съобрази, че аз представих две отделни графологически експертизи, които доказват, че това е нейният подпис.
На който му е интересно мога да му изпратя всички протоколи от заседанията, няма проблем. Но както вече казах тези две дела все още не са приключили…
~~~~~~~~~~~~
А пък това нейно твърдение: „Двете дела бяха с претенции за обещетение за огромна сума пари на обща стойност около 80000, което на мен ми граничи с опит за изнудване.“ е просто образец за тема, достойна за нова драма в стил „Многострадалната Геновева“ от Вазов.
Явно психолог Богданова все още не помни (феномен, описан лично от нея за себе си още през 2012 година и аз съм го представил този проблем за разискване на „Дружеството на психолозите на РБ“ през 2017г.), защото сумата няма нищо общо с реалността. Казано по друг начин това е поредната лъжа, поредната стъкмистика от психоложката, защото когато повдигнах частната Тъжба срещу нея, тогава съдът определи и разграничи клеветите към мен на пет отделни престъпления. За всяко едно от тях имам заведен финансов иск, защото законът позволява това. Общата сума (за двете дела) е общо 36000 лв, а не 80000 лв.
Кой е лъжецът?
Кой е манипулаторът?
Кой е измамникът?
Да се чуди и мае човек! :IL
Но има още един вариант - сумата да й била подсказана от каменния зъбер,… аа, пардон, от каменната змия дето е знаела името й. Ако е така загадката с тези 80000 лв. вече е ясна.

Р.Р. Понеже в главата на Виктория вече има изграден модел на поведение искам да се обърна към нейните познати, приятели и клиенти. Внимавайте, защото утре ако на психоложката не й хареса нещо във вас или във вашето отношение, или пък не й допадне начинът ви на мислене, или пък не дай си боже да оспорите нещо, написано от нея,… тогава бъдете готови за вероятността да получите призовка от някое РПУ за да пишете обяснения относно Жалбите от Виктория Богданова срещу вас.
Това е реалността.
А тази препоръка особено важи за кадърни деца като Ангелина Меранзова и разумни жени като Недялка Баева и т.н.
Р.Ч.

koan
Мнения: 72
Регистриран: 07 ное 2013, 10:29
Местоположение: Бургас

Re: психолог Виктория Богданова

Непрочетено мнение от koan » 30 ное 2018, 00:41

Не знам защо темата не е озаглавена „Лъжите на Виктория Богданова”, но и аз държа да се включа от първо лице.
Отново и отново, както винаги с недомлъвки, без да излага факти „добрата и страдаща” Виктория Богданова продължава с манипулациите си. Разбрала „доста подробности за миналото на някой” е същата мантра като „клевети детето ми”, „клевети мен и семейството ми”.
Виктория, това сме го чували. Хайде ако обичаш давай по същество. Разбий го този Румен Чорбаджийски. Дай нещо от миналото му, де! Е, и от настоящето може, ама по-пикантно! И по-подробно, ако може! Цветно! Чакаме те от миналата година, когато ти написах да я караш по-простичко – първо, второ, трето…! Ама още нямам отговор.
Виж, същността на манипулацията е да посееш в умовете на хората съмнение в някой, като се направиш на жертва. Пред твоите познати този номер минава, защото те не могат да попитат пряко наклеветения човек, за да получат обратна информация. Когато обаче картите се свалят на масата всяка една манипулация е обречена.
Много държа да ти кажа нещо лично. Помниш ли, че те обвиних в лъжа на 27.03.2018 г. в коментарите под статията в елекронното издание е-burgas.com http://e-burgas.com/post/angelina-meran ... -igra-4661 . Там съм описал, защо и ще постна два скрийншота, за да се види. На който му е интересно може да прочете целия диалог.
Виктория-лъжа1.png
Виктория-лъжа2.png
Това е само една от лъжите ти, които не успя да заметеш под килима. Считам, че клиентите ще са доволни да я прочетат. Просто да имат информация, а изводите си ще направят сами, нали? Ако се почувстваш обидена знаеш реда. Чакам те. Нали знаеш как е? Аз трябва да докажа, че твърдяното и написано от мен е вярно. Моля те, моля те заведи срещу мен едно дело за това което съм написал.
Сега искам да ти кажа още нещо друго, именно за да могат твоите познати и клиенти да прочетат от тук що за човек си.
На едно от заседанията по делото за обида и клевета проведено на 03.04.18 г., на въпроса дали си финансово зависима от НПО Ти си това, в качествата си на подсъдима, ти отговори: „Плащала съм много неща – членски внос, плащала съм за социални осигуровки на адвоката му /адв.Атанасов/, плащала съм много неща. ……… На адв.Атанасов, който се намира в залата, събрахме пари, за да помогнем за лечение. Това го направих като приятел, но така беше казано. Не си спомням с колко пари помогнах на адв.Атанасов. Трябваше да се събере една сума, не си спомням аз колко пари дадох.”
Едно малко уточнение за незапознатите. През януари 2017 г. имах здравословен проблем и бях приет в болница. Приятели от НПО-то събраха пари за мен, които Румен Чорбаджийски ми донесе.
Да се върнем към добрата самарянка Виктория Богданова. За да си спаси „кожата” в съда и да окепази Румен Чорбаджийски, същата се изкара финансово зависима – плащала ми социални осигуровки /лъжа/ и дала пари, защото така и е казано. Отвратен съм, как един акт на благотворителност и взаимопомощ, може да бъде употребен, в опит да се изманипулира съда и да се злепостави и Румен Чорбаджийски и НПО-Ти си това. Междувпрочем има ли други членове на НПО-то, освен Виктория, които да са били накарани да ми помогнат??? Не се съмнявам, че такива няма, но ако има, обадете се да ви върна парите.
Виктория Богданова! Колко струва твоята „благотворителност” и колко ти дължа?
Така за десерт да си кажа, право куме в очи. Виктория Богданова това е поредната ти лъжа, обаче ми е много интересно, какво мислиш за себе си като специалист, изхождайки от собствените ти обяснения пред съда. Аз не, че ги разбирам тия работи, ама не може хем да си ми приятел, хем да са те накарали? Нещо раздвояващо ми се струва някак, а? :D

P.S. Протокола от 03.04.18 г. по делото за обида и клевета е много интересен. Защо не го качиш Виктория? Там разправяш други работи. Едва ли не от Румен Чорбаджийски произхождат съчиненията ти за твоята история. Твърдиш, че той те бил извикал. Тука четем друго?!? Че ти си му изпратила писанията си и си го потърсила? Ама карай да върви. Кажи някоя клюка от преди 18 000 години, че ми е интересно от психологична гледна точка, пък и на клиентите ти ще им е интересно. :D
P.P.S. А, относно делата, Виктория, не впрягай каруцата пред коня! Знаеш какъв ще е резултата. Приеми го…и нека кундалинито бъде с теб! :sunny:
Костадин Атанасов

sum
Мнения: 2765
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: психолог Виктория Богданова

Непрочетено мнение от sum » 30 ное 2018, 17:36

koan написа:
30 ное 2018, 00:41
Виктория Богданова! Колко струва твоята „благотворителност” и колко ти дължа?
Същият въпрос го зададе адв. Костенарова по време на съдебното заседание. Виктория Богданова тогава не отговори с конкретика, но аз казах в залата високо и ясно колко пари даде тогава за „благотворителност“. 20 лева.
И това може да се чуе от записа от заседанието.
Р.Ч.

sum
Мнения: 2765
Регистриран: 15 дек 2012, 13:10

Re: психолог Виктория Богданова

Непрочетено мнение от sum » 01 дек 2018, 10:39

Реших да ви представя моята пледоария, която изложих в съда. От нея ще разберете цялата хронология на събитията, свързани с причината за делото, което заведох срещу психолог Виктория Богданова.

ПЛЕДОАРИЯ
по НЧХД № 264/2018г. по описа на Районен съд – гр. Бургас
Румен Чорбаджийски
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЪДИЯ,
Поддържам изложеното от упълномощените от мен адвокати, като желая да допълня само следното:
Аз и представляваното от мен Сдружение „ТИ СИ ТОВА“, заедно с членовете в него, от самото му създаване никога не сме се ограничавали относно природата на познанието. Ние, като общност, се интересуваме главно от гносеологията, която е един от основните дялове на философията и представлява наука за произхода на знанието. Етимологията на думата произлиза от старогръцки и е образувана от корена „гносис“ - знание и „логос“ - слово, учение. Гносеологията изучава изворите, теоретичното познание и като цяло може да се каже знанието, което поражда битието. Основните теми в гносеологията са много разнородни и са свързани с най-различни проблеми – от разчитането на древни идеограми и артефакти, обяснявани през различните епохи на различни езици, до границите на познаваемото и абсолютното познание, „обвито“ в абстрактни понятия.
При провежданите в Сдружението срещи и семинари, аз и членовете не влагаме и не сме влагали никакво религиозно значение, когато коментираме например графични знаци, изобразени върху неолитни артефакти или ако мислим върху определени древни текстове. За нас няма никакво значение дали ще дискутираме и спорим относно двустранния модел вълна-частица, описан в квантовата физика или ще отделим време, за да търсим някаква логическа подредба между звездите от Млечния път. И точно поради тази причина, в Сдружението, никой на никого не налага волята си, и всеки има свободата да изказва и изразява това, което го впечатлява, и вълнува. В тази връзка, единственото, което ни интересува, е безграничното знание и мисълта на Сократ „Аз знам, че нищо не знам“, е водеща за нас. От друга страна всички членове на Сдружението знаят (понеже лично ги информирам още при първата среща), че ако при нашите събирания има някакво лого или девиз, то той ще бъде това, което съм извел във втората си книга „Ти си Това“, (стр. 235), а именно „Няма учител, няма ученик – има само Разбиране“. Защото реално разликата между нас е само в разбирането, а когато то „изгрее“, тогава различията между нас изчезват.
И точно тук, г-жо съдия, идва огромната обида и клевета към мен, защото всичко това Виктория Богданова го знае много добре като приятел, учредител и член на Сдружението. И аз, забележете, съм й се доверил, защото именно тя години наред е правила психологически тренинги на членовете на НПО-то, като й е заплащан и съответния хонорар за това. Така че категоричното й твърдение, че сме били секта, и то много сериозна, за мен и за представляваното от мен Сдружение, е огромна обида и много долна, и грозна клевета. Още повече, че в тази връзка тя е отделила време, за да компилира различни извадки от статии за сектите и ни поднесе тази своя творба, като нагло, и безпардонно, ни прикани да се припознаем от нейната студиа.
Другата безгранична по мащабите си манипулация се изразява в това, че Виктория Богданова е високо образована, завършила е магистратура по психология, което изключва случайност, неосведоменост или некомпетентност при изговарянето на клевети за мен, зад гърба ми. Напротив, тук случаят е друг, защото тя като психолог много добре е наясно с архетипите на съзнанието и моделите, които се образуват в него при определени условия. Така че обидите, клеветите, които са неистини, изприказвани и написани по мой адрес не са плод на някаква случайност, а са съзнателно, и целенасочено действие от страна на Виктория Богданова, който акт от нейна страна се отрази негативно върху всички членове на Сдружението.
На 13 октомври 2017г. никога не съм извиквал при себе си подсъдимата, за да й говоря небивалиците, в които ме обвинява. Както вече стана ясно на съда, по това време, Антоанета и Виктория имаха пререкания относно финансови отчети, които Виктория Богданова водеше от година и половина, и които не представи на съдружничката си, когато й ги поиска. На 13 октомври през целия ден бяхме с Антоанета Георгиева, която след поредния си разговор с Виктория Богданова ме помоли да я заведа до офиса им, за да потърси отново отчетите, защото Виктория твърдеше, че били я в този шкаф, я в онзи… До 21ч. търсихме въпросните отчети и така не ги намерихме. Същата сага между тях продължи и на следващия ден – 14.10.2017г., като наглостта на Виктория тогава премина всички граници, защото й каза, че отчетите не били в офиса на фирмата им, а в тях, по-точно в нейния компютър, и ако иска да ги види, да отиде при нея. Разговорите им продължиха през целия ден, като последният продължи до 23,11ч. и е записан на месинджър. Именно тогава, след като Виктория обвини годеницата ми в липси на пари, тя взе категоричното решение да напусне съдружието си с нея. След решението на Антоанета какви са последствията от това!?
Както се казва на разговорен език, от диалога между тях, Виктория сън не е спала и едвам е изчакала да мине нощта, защото в почивния неделен ден, в 07,11ч., е написала съобщение на Симоника Денева да се видят, защото имала да й казва нещо много важно. Направих си труда да проверя в този ден в колко часа е бил изгревът на Слънцето. Оказа се, че изгревът в този ден е бил, забележете, в 07,39ч. Това означава, че Виктория, още по тъмно, преди трети петли, е написала съобщението.
За мен единствената причина за поведението на Виктория към мен и Сдружението е само една – женска злоба. Цялата интригантска и изпълнена със зломислие сага е само заради едно – да натрие носа на Антоанета заради това, че я хванала в издънка и я напуснала. Това е.
Така че, Виктория е била наясно и много добре си е давала сметка какво прави, когато на 15.10.2017г. специално е извикала Симоника Денева на среща, за да ме клевети и обижда, като й е обрисувала картина, която няма връзка с реалността. Тук се сещам за думите на нейния адвокат, който във връзка с интерпретациите разясни в едно от предходните заседания, че „всеки може да прочете нещо и да го тълкува по свой начин“. Но, забележете, че в това производство изобщо не става въпрос Виктория Богданова да е прочела нещо за мен, че да си го интерпретира по свой начин, а за съзнателно целенасочена манипулация от нейна страна, подплатена с грозни класификации по мой адрес и по адрес на работата ми като председател на Сдружението. Отделно от това, в същия разговор, е вменила на Симоника Денева за годеницата ми, че била обсебена, зависима и контролирана от мен, което беше безапелационно опровергано от Антоанета Георгиева при даване на свидетелските показания. Но при срещата им и тази интрига не задоволила вътрешните потребности на Виктория Богданова, защото освен всички лъжи, изказани по мой адрес, тя най-нагло е продължила да говори на Симоника, създавайки у нея по този начин погрешна представа и нагласа, че Сдружението, на което съм Председател, е много сериозна секта и всичко това й го споделяла, за да й отвори очите, но да не ми била казвала, защото съм можел да й навредя. И тук е другият интересен момент, защото излиза, че г-жа Богданова се е припознала и за своего рода спасител на Симоника Денева. Това нейно поведение много напомня на един от образите на арменския поп, който с едната ръка те баламосва и краде, а с другата те благославя като те кара да го мислиш за светия.
Но това, както вече уважаваният съд разбра, не е стигнало като модел за злословие, защото само няколко дни след срещата им със Симоника, на 19.10.2017 г., Виктория категорично и недвусмислено е изразила становището си от позицията на действащ психолог, като целенасочено, съзнателно, и с ясна мисъл, е задействала предварително подготвена информационна бомба в групата „Китен-Бегликташ-Беланташ“, със знанието, че написаното от нея ще бъде прочетено и разбрано от членовете на Сдружението, участващи в тази фейсбук група. Лично за мен това е явен опит за саботаж, образуван от тежки обиди и клевети, който веднъж задействан, да има вариант във времето да може да бъде поддържан от допълнително неверни твърдения и клюки, злосторничество и словоблудство, с една единствена цел - да се създадат преднамерено фалшиви компромати, чрез които да се разпадне Сдружението, а аз да бъда охарактеризиран като мошеник, лъжец, психопат, гуру на секта, манипулатор, който действа подмолно, зад гърба и със заплахи.
В тази връзка обаче искам да отбележа, че нито едно от твърденията на Виктория Богданова, които изписа и изговори за моята скромна особа, не бяха потвърдени, забележете г-жо съдия, от нейните свидетели по делото. Неоспорим факт!
И освен, че не доказа твърденията си,… за мен такава невиждана по мащабите си манипулативна, грозна и в основата си съзнателно целенасочена политика, която повече от половин година върви срещу мен и Сдружението, и която и до ден днешен продължава да съществува в пространството, е съзнателен опит от страна на Виктория Богданова да опорочи трудовете ми, както и личността ми, като в същото време чрез сплетни и заговори тя посяга и върху свободната и демократична воля на търсещите хора знания.
Поради тези причини, моля, подсъдимата Виктория Богданова, да бъде призната за виновна по всички обвинения със следващите се от това последици, предвидени в закона, както и да уважите исковете ми.
Благодаря.
Р.Ч.

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта