Малко цитати от Кастанеда...

ntsk

Малко цитати от Кастанеда...

Непрочетено мнение от ntsk » 23 дек 2008, 20:56

Kastaneda

Владеене на съзнанието.

- "виждането" е едно особено усещане за знаене - отвърна той,
- знаене на нещо без сянка на съмнение.
---------------------------------
- Провокирах самомнението ти - рече той намръщено.
- Самомнението ни е най-големия ни враг. Помисли и ще видиш, че това,
което ни прави слаби, е чувството на обида от делата и злодеянията на събратята ни.
Самомнението ни изисква да прекарваме по-голяма част от живота си обидени от някого.
-без самомнението ние сме неуязвими.
----------------------------
Той каза, че най-ефективната стратегия била разработена от ясновидците,
които са живеели по времето на Конквистата - безспорните майстори на прикриването.
Тя се състои от шест елемента, които си взаимодействат един с друг.
Петте от тях се наричат атрибути на войнството:
контрол, дисциплина, търпение, точност и воля. Те принадлежат към света на воина,
който се бори да се отърве от своето самомнение.
Шестият елемент, който вероятно е най-важният от всичките,
принадлежи към външния свят и се нарича "дребен" тиранин.
------------------------------
Дон Хуан обясни, че грешката на обикновения човек при сблъсъците му.с дребни тирани е,
че няма стратегия, към която да прибегне; фаталният недостатък на обикновените хора е,
че се вземат много на сериозно; действията и чувствата им, също както при дребните тирани,
са най-важни за тях. Воините, от друга страна, не само имат добре обмислена стратегия,
но са освободени и от бремето на самомнението.
Това, което възпира самомнението им, е факта, че са разбрали,
че действителността е само една интерпретация, която правим.
Това знание било решаващото предимство,
което новите ясновидци имали пред тъпите испанци.
-- Аз с удоволствие изпълнявах всичко, което ми наредеше. Бях радостен и силен.
Не давах пукната пара за гордостта или страха си. Бях там като безупречен воин.
Да настройваш духа си, когато някой те тъпче, се нарича контрол.
---------------------------
- А какво означава да бъдеш победен?
- Всеки, който мине на страната на дребния тиранин, е победен.
Да действаш, воден от гняв, да си без контрол и дисциплина,
да нямаш търпение означава да си победен.
- А какво става с победените воини?
- Или се прегрупират, или изоставят търсенето на знание
и влизат в редиците на дребните тирани за цял живот.
--------------------------
Той обясни, че владеенето на съзнанието се състояло в усвояването
на цялата поредица от тези истини. Първата истина била, каза той, че близостта ни със света,
който възприемаме, ни принуждава да вярваме,
че ни заобикалят предмети, които съществуват самостоятелно като такива точно така,
както ги възприемаме, докато всъщност няма свят от предмети,
а една вселена от излъчванията на Орела.
--------------------------------
познаваемо=познато + непознато,останалото е непознаваемо.
Всичко, което надвишава способностите ни да възприемаме, принадлежи към непознаваемото.
--------------------------------
Той продължи, като каза, че заключенията, достигнати чрез разсъждения,
са имали много малко или никакво влияние при променяне курса на живота ни.
-------------------------------------
- Той не е толкова солиден и реален, колкото нашето възприятие е накарано да вярва, че е,
но не е и мираж. Светът не е илюзия, както се твърди; той е реален, от една страна, и нереален, от друга.
Обърни внимание на това, защото то трябва да се разбере, а не просто да се приеме. Ние възприемаме.
Това е неоспорим факт. Но това, което възприемаме, не е факт от същото естество,
защото ние се научаваме какво да възприемаме.
- Нещо там, отвън, въздейства на сетивата ни. Тази е реалната част. Нереалното е това,
което нашите сетива ни казват, че е там. Да вземем една планина например.
Нашите сетива ни казват, че това е предмет. Той има размери, цвят, форма.
Дори различаваме видове планини, в което няма нищо погрешно. Грешката ни е просто,
че никога не ни е хрумвало, че сетивата ни играят само повърхностна роля.
Сетивата ни възприемат по даден начин, защото една специфична черта на съзнанието ни
ги кара да го правят по този начин.
Ясновидците твърдят, че нашето съзнание е единствения фактор, поради който смятаме,
че светът там, отвън, е съставен от предмети. Но това, което в действителност е там,
са излъчванията на Орела - флуидни, постоянно в движение и все пак непроменени, вечни.
----------------------------------------------
- Нагуалът е човек достатъчно гъвкав, за да бъде всичко - ми бе отвърнал той.
- Да си нагуал, наред с всичко останало, означава да няма какво да защитаваш.
Запомни това - ще се връщаме към него не веднъж.
------------------------------------
За ясновидеца хората са сияйни яйца. Нашата сияйност се състои от онази част от излъчванията на Орела,
която е затворена в яйцевидния ни пашкул. Точно тази част, тази шепа излъчвания, затворени в пашкула,
е това, което ни прави хора. Да възприемаш, означава да съчетаваш излъчванията,
които са вътре в пашкула, с тези, които са извън него.
- Ясновидците могат да видят например излъчванията във всяка жива твар
и да кажат кои от външните излъчвания ще им паснат.
---Новите ясновидци, от друга страна, пропити с практичност,
могли да видят един поток от излъчвания и да видят как човекът
и други живи същества ги използват, за да изградят света, който възприемат.
-----------------------------------------
Той отвърна, че виждането е подреждане. Аз му припомних, че бе казал, че възприятието е подреждане.
Тогава той обясни, че подреждането на излъчванията, използвани по обичайния начин,
представлява възприемането на ежедневния свят, а подреждането на излъчванията,
които никога не се използват обичайно представлява виждането. Когато се получи такова подреждане,
човек вижда. Следователно виждането като продукт на необикновено подреждане не може да е нещо,
което човек просто да погледне.
-----------------------------------
Той каза, че в определен момент от растежа на човешките същества един сноп
от излъчванията вътре в пашкула им става много ярък;
с трупането на опит светлината му все повече наподобява тази на жаравата.
В някои случаи светлината на този сноп излъчвания се увеличава така драстично,
че се слива с излъчванията отвън. Ясновидците, наблюдавайки подобен род увеличаване,
трябвало да заключат, че съзнанието е суровия материал, а вниманието - крайния продукт на узряването.
---------------------------------
Дон Хуан повтори, че съзнанието започва с постоянно налягане,
което свободните излъчвания упражняват върху излъчванията, затворени в пашкула.
Това налягане поражда първия акт на съзнанието; то спира движението на затворените излъчвания,
които се стремят да разчупят пашкула, стремят се да умрат.
-------------------------
новите ясновидци препоръчват на воините, тъй като им се налага да влизат в непознатото,
да пестят своята енергия. Но откъде да я вземат, ако цялата е била изразходвана?
Новите ясновидци твърдят, че ще я получат от изкореняването на ненужни навици.
Попитах го каква връзка има изкореняването на ненужните навици с пламъка на съзнанието.
Той отвърна, че това дистанцирало съзнанието от самовглъбеността му
и му давало свободата да се съсредоточи върху нещо друго.
--------------------------
- Ако тези същества са живи, защо не се показват на хората? - попитах аз.
- Показват се, непрекъснато. И то не само на ясновидците, но също и на обикновения човек.
Проблемът е в това, че цялата енергия, с която човекът разполага, се поглъща от първото внимание.
Описът на човека не само я изчерпва всичката, но и втвърдява пашкула до такава степен,
че го прави негъвкав. При тези обстоятелства не е възможно да се осъществи контакт.
-------------------------
В конкретния случай те били убедени, че е възможно флуидността да пренесе човека тялом
където и да е между нашето ниво и някое от седемте нива под нас;
или пък да го пренесе духом където и да е на това ниво, по протежението на дадена река и в двете посоки.
И те използвали съответно течащата вода, за да се пренасят на това ниво,
и водата на дълбоките езера или кладенци, за да се пренасят в дълбочина.
--------------------------
Дон Хуан отбеляза, че в живота на воините е нещо съвсем естествено да си тъжен без видима причина.
Ясновидците твърдят, че сияйното яйце, бидейки енергийно поле,
усеща крайното си местоназначение винаги когато се нарушат границите на познатото.
Само едно зърване на вечността извън пашкула е достатъчно, за да наруши уюта на нашия опис.
Меланхолията, която се появява в резултат на това, понякога е толкова силна, че може да доведе до смърт.
--------------------------------
А какво стана с твоето обещание пред Бога?
- Моят благодетел каза да не се притеснявам; това било хубаво обещание,
но още не съм знаел, че нямало кой да го чуе, защото няма Бог. Това, което съществува там горе,
са излъчванията на Орела, а пред тях не можеш да даваш обещания.
-----------------------------
През всичките тези години дон Хуан бе настоявал да измеря тялото си до стотна от сантиметъра
и да установя точно къде се намира централната му точка, както на дължина, така и на ширина.
Той винаги бе казвал, че тази точка е истински център на енергията у всички нас.
-------------------------
Припомни накратко истините за съзнанието, които бе разгледал, а именно:
че няма обективен свят, а само една вселена от енергийни полета,
които ясновидците наричат излъчванията на Орела;
че човешките същества са създадени от излъчванията на Орела и са по същество
мехурчета луминесцентна светлина; всеки от нас е обвит в пашкул,
който затваря малка част от тези излъчвания; че съзнанието се постига чрез постоянното налягане,
което излъчванията извън нашите пашкули, наречени свободни излъчвания,
упражняват върху тези вътре в пашкулите ни; че съзнанието поражда възприятието,
като този процес се осъществява когато излъчванията вътре в пашкулите ни
се подравнят със съответстващите им свободни излъчвания.
------------------------------
- Следващата истина е - продължи дон Хуан, - че възприятието се осъществява,
защото във всеки от нас има един действащ компонент, наричан "събирателната точка",
който подбира вътрешните и външните излъчвания за подреждане. Специфичното подреждане,
което ние възприемаме като "светът", е резултат от особеното място,
където е разположена нашата събирателна точка върху пашкула ни.
- Споменах ти веднъж - продължи той,
- че контактите с дребни тирани помагат на ясновидците да осъществят една сложна маневра,
а именно - да преместят своята събирателна точка.
В моя случай фактът, че съм възприел съюзник, каза дон Хуан, означавал,
че съм преместил своята точка от обичайното й положение.
С други думи, моят пламък на съзнанието бе преминал определен праг, изличавайки също и страха ми.
А всичко това станало, защото съм имал достатъчно допълнителна енергия.
--------------------------
Обясних ти, че новите ясновидци се стремят да бъдат свободни. А свободата има най-строги изисквания.
Едно от тях е, че воинът трябва умишлено да търси промяната.
Твоето пристрастие е да живееш така, както си свикнал. Ти стимулираш разума си,
като преглеждаш своя опис и го сравняваш с описите на своите приятели.
Тези действия ти оставят съвсем малко време да изследваш себе си и своята съдба.
Ще трябва да се откажеш от всичко това.
Също както, ако познаваше единствено мъртвото спокойствие на този град,
рано или късно щеше да ти се наложи да потърсиш обратната страна на медала.
------------------------------
- Как може човек да извърши тази промяна отвътре? - попитах аз.(Изместване на събирателната точка без "удар")
- Новите ясновидци твърдят, че техниката е осъзнаването - отвърна той.
- Преди всичко човек трябва да осъзнае, че. светът, който възприемаме,
е резултат от специфичното местоположение на нашата събирателна точка върху пашкула.
Разбере ли човек това, събирателната точка може да бъде придвижвана едва ли не по желание,
като резултат от нови навици.
Не разбирах много добре какво имаше предвид той под "навици". Помолих го да поясни.
- Събирателната точка на човека се появява в една определена област от пашкула,
защото такава е заповедта на Орела - рече дон Хуан.
- Но точното й местоположение се установява от навика, от повтарящите се действия.
Първо научаваме, че тя може да бъде поставена там, а след това й нареждаме да бъде там.
Нашата заповед става заповед на Орела и точката се фиксира на даденото място.
Обмисли това много внимателно: нашата заповед става заповед на Орела.
-----------------------------
Дон Хуан добави, че маниакалното оплитане на първото внимание в самопогълнатост или разум
е мощна обвързваща сила и че ритуалното поведение, понеже е монотонно,
принуждава първото внимание да освободи малко енергия от наблюдаването на описа,
в резултат на което събирателната точка губи неподвижността си.
-----------------------------
- А какво става, ако събирателната точка не се върне в първоначалната си позиция? - попитах аз.
- Тогава тези хора са загубени - отвърна той. - Те са или неизлечимо луди,
защото събирателната им точка никога няма да може да събере света такъв, какъвто го познаваме,
или пък са несравними ясновидци, които са поели към непознатото.


- А от какво зависи, кое от двете ще се случи?
- От енергията! От безупречността! Безупречните воини никога не губят твърдостта си.
Те остават невъзмутими. Много пъти съм ти казвал,
че безупречните воини могат да видят ужасяващи светове и в следващия момент да разказват някой виц,
да се смеят с приятели или непознати.
--------------------------------
След това дон Хуан изложи твърдението на новите ясновидци, че в процеса на нашия растеж,
щом веднъж пламъкът на съзнанието се фокусира върху човешкия сноп от излъчвания
и избере някои от тях за наблягане, той влиза в един омагьосан кръг.
Колкото повече набляга върху дадени излъчвания, толкова по-стабилна става събирателната точка.
Това е равнозначно с израза, че нашата заповед става заповедта на Орела. От само себе си се разбира,
че когато нашето съзнание се развие в първото внимание, заповедта е толкова силна,
че да разкъсаш този кръг и да накараш събирателната точка да се раздвижи е истински триумф.
------------------------------------
- Едно от най-вълнуващите преживявания на новите ясновидци било - продължи той,
- когато открили, че непознатото са просто излъчванията, пренебрегнати от първото внимание.
То е нещо огромно, не забравяй, но нещо, където може да се извърши групиране.
Непознаваемото, от друга страна, е една вечност,
където нашата събирателна точка не може да групира каквото и да е.
------------------------------
Още веднъж настоях, че според мен тайната явно е вътре в нас.
- Тайната е извън нас - рече дон Хуан. - Вътре в нас има само излъчвания,
които се опитват да разчупят пашкула. А този факт ни отклонява от нормалното по един или друг начин,
без значение дали сме обикновени хора или воини. Само новите ясновидци се изплъзват от това.
Те се мъчат да виждат. И посредством местенията на събирателната си точка те постепенно разбират,
че тайната е във възприятието. Не толкова какво възприемаме, а какво ни кара да възприемаме!!!
- Споменах ти веднъж, че новите ясновидци вярват, че нашите сетива са способни да улавят всичко.
Те поддържат това убеждение, защото виждат,
че местоположението на събирателната точка е факторът,
който диктува какво да възприемат сетивата ни.
----------------------------------
- Какво правим ние всъщност, дон Хуан? - попитах аз. - Нима е възможно воините просто да се подготвят за смъртта?
- Съвсем не - отвърна той, като ме потупа по рамото. - Воините се подготвят да съзнават, а пълното съзнание идва при тях само когато не е останала и капка.от самомнението им. Само когато са нищо, те стават всичко!!!
--------------------------------
Когато се поуспокоиха, дон Хуан каза, че самомнението е мотивиращата сила за всеки пристъп на меланхолия. И добави, че воините са орисани да изживяват състояния на дълбока тъга, но че тази тъга присъства само за да ги накара да се смеят.
--------------------------------
Хенаро веднага започна да върви покрай коридора, като извиваше гръбнака си във формата на дъга и вдигаше колене до гърдите си.
- Нагуалът Хулиан му показа как да върви по този начин - прошепна дон Хуан. - Това се нарича "походка на силата". Хенаро знае няколко походки на силата. Наблюдавай го внимателно.С тях сменя местоположението на събирателната точка.
------
На другия ден, докато обядвахме, дон Хуан каза, че Хенаро бил тласнал събирателната ми точка чрез своята походка на силата и че това било възможно, защото аз съм бил в състояние на вътрешен покой. Той обясни, че в центъра на цялата дейност на ясновидците стои нещо, за което той говорел още от деня на първата ни среща, а именно - спирането на вътрешния диалог. Той многократно подчерта, че вътрешният диалог е този, който държи събирателната точка фиксирана на първоначалното й местоположение.
-Казах му, че напълно съзнавах факта, че съм спрял да говоря със себе си, но не знаех как съм го направил. Ако някой поискаше от мен да обясня процедурата, не бих могъл да го сторя.
- Обяснението е много просто - рече дон Хуан. -Пожелал си го чрез волята и така си поставил ново намерение, нова заповед. После твоята заповед е станала заповедта на Орела.
------------------------------
Каза, че досега вече ми е обяснил повечето от истините за съзнанието и че е останала още само една за обсъждане. Последната истина, увери ме той, била най-доброто откритие на старите ясновидци, макар че те самите така и не разбрали това. Огромното й значение било оценено векове по-късно от новите ясновидци.
- Обясних ти, че човекът има събирателна точка -продължи дон Хуан - и че тази събирателна точка подрежда излъчванията за възприемане. Говорих също и за това, че тази точка може да се мести от фиксираното си положение. И сега, последната истина е, че премине ли събирателната точка определена граница, тя може да събира светове, напълно различни от света, който познаваме.
---някои географски Области не само подпомагат това опасно придвижване на събирателната точка, но и избират определена посока за него. Сонорската пустиня например помага на събирателната точка да се придвижи надолу от обичайното си положение, към мястото на звяра.
-----------------------------------
- Казах ти веднъж, че нагуалът Хулиан ни препоръча да не хабим сексуалната си енергия - продължи Хенаро. - Имаше предвид, че за да се премести събирателната точка, човек има нужда от енергия. Ако я няма, "ударът на нагуала" не е ударът на свободата, а на смъртта.
- Без достатъчно енергия - рече дон Хуан - силата на подреждането е съкрушителна. Необходима ти е енергия, за да издържиш налягането на подрежданията, които никога не се осъществяват при обикновени условия.
-------------------------------
- Както и да е, воините са на този свят, за да се тренират да бъдат безпристрастни наблюдатели, така че да разберат тайната на нашето съществуване и да вкусят от сладостта на откритието, какво сме ние всъщност. Това е най-висшата цел на новите ясновидци. И не всеки воин я постига. Ние смятаме, че нагуалът Хулиан не я е постигнал. Той попадна в клопка, а също и Ла Каталина.-"Предпочитат бурните приключения в непознатото пред търсенето на свободата."-Забравят търсенето, забравят, че трябва да бъдат безпристрастни наблюдатели. Потъват в непознатото и това им харесва.
------------------------------------
- Новите ясновидци твърдят, че най-гъвкави са онези човешки същества, чийто вътрешен диалог е по-подвижен и разнообразен.
Той каза, че позицията на събирателната точка на воина е безкрайно по-здрава, защото веднага след като събирателната точка започне да се движи в пашкула, се създава една трапчинка в сияйността, която приютява събирателната точка от там нататък.
----------------------------------
Тя е позната като "владеенето на съзнанието". От нея те развили трите комплекта от техники: Първият е изкуството на прикриването, вторият е владеенето на намерението и третият е изкуството на сънуването.С тяхна помощ се премества събирателната точка.
------------------------------
Дребните тирани принуждавали ясновидците да използват принципите на прикриването, като по този начин им помагали да преместват събирателната си точка.
---------------------------
Те започнали да виждат как пламъкът на съзнанието увеличава размера и силата си, когато излъчванията вътре в пашкула се подравняват със свободните излъчвания.
Първоначално те наричали тези техники "владеенето на подреждането". После разбрали, че в случая е важно не толкова самото подреждане, колкото енергията, която излиза от подреждането на излъчванията. Нарекли тази енергия воля. ....тя отговаря и за поставянето на събирателната точка на обичайната й позиция.
----------------------------------
--третата база в комплекта. Те я нарекли намерение и я описвали като съзнателното насочване на волята, енергията на подреждането.
------------------------
Дон Хуан обясни, че сънуването, както и прикриването, започнало от едно просто наблюдение. Старите ясновидци забелязали, че по време на сън събирателната точка се измества леко наляво по най-естествен начин. Тази точка наистина си почива докато човек спи и всякакви неизползвани излъчвания започват да светят.
Старите ясновидци веднага се заинтригували от това наблюдение и започнали да работят с естественото преместване, докато вече били в състояние да го контролират. Те нарекли този контрол сънуване или изкуството на боравене със сънуваното тяло.
------------------------------
Той каза, че ясновидците - и стари, и нови, - разбират под "сънуване" контрола на естественото преместване, което събирателната точка извършва по време на сън. Дон Хуан подчерта, че да се контролира това преместване съвсем не означава да се насочва, а да се задържа събирателната точка фиксирана на позицията, където тя естествено се премества по време на сън .
- Мястото, където се премества събирателната точка по време на сън, е наречено позицията на сънуване -продължи дон Хуан - Старите ясновидци станали толкова изкусни в задържането на своята позиция на сънуване, че дори можели да се събудят докато събирателната им точка е там.
----------------------------
- Убеждението на новите ясновидци е -.продължи дон Хуан, - че безупречният живот сам по себе си неизбежно води до чувство на трезвост, което от своя страна води до движението на събирателната точка.
-Изисква се само безупречност, енергия, а тя започва с една единствена постъпка, която трябва да бъде съзнателна, точна и да се издържи. Ако такава постъпка се повтаря достатъчно дълго, човек придобива чувство за непреклонно намерение, което може да се приложи върху всичко друго. Ако се постигне това, пътят е чист. Едно нещо ще води към следващото, докато воинът не осъзнае целия си потенциал.
--------------------------------
После дон Хуан очерта процедурата за достигане до сънуваното тяло. Каза, че тя започвала с начална постъпка, която поради факта, че е издържана, поражда непреклонно намерение. Непреклонното намерение води до вътрешен покой, а вътрешният покой - до вътрешната сила, необходима за да се накара събирателната точка да се премести по време на сън на подходящи позиции.
Той нарече тази поредица "основата". Развиването на контрола идва след като е завършена основата;
той се състои в системното затвърждаване на позицията на сънуване чрез упоритото придържане към видението от съня. Постоянната практика води до способността да се държат нови позиции на сънуване чрез нови сънища, не толкова защото човек постига съзнателен контрол с практиката, а защото при всяко упражняване на този контрол вътрешната сила се укрепва. Укрепналата вътрешна сила от своя страна кара събирателната точка да се премества на позиции на сънуване, които са все по-подходящи, за подпомагане на трезвостта; с други думи, сънищата стават все по-управляеми, дори подредени.
-------------------------------------
- Така че в крайна сметка, процедурата за достигане до сънуваното тяло е безупречност в ежедневния ни
живот. -трезвост
----------------------------------
Дон Хуан обясни, че щом е постигната трезвостта и позициите на сънуване стават все по-силни, следващата стъпка е да се събудиш в някоя от позициите на сънуване.
---------------------------
- Помни какво ти казах - рече той. - Не разчитай на емоционалните осъзнавания. Остави първо събирателната си точка да се премести, а години по-късно осъзнавай.
-----------------------------
- Не можеш да си спомниш, защото волята е все още недостъпна за теб - рече той. - Имаш нужда от безупречен живот и огромен запас от енергия и тогава волята може да освободи тези спомени.
--------------------------------
- Да не би да искаш да кажеш, дон Хуан, че единствените хора, които помагат на събратята си, са тези, които не дават пукната пара за тях? - попитах аз, истински раздразнен.
- Така твърдят прикривачите - рече той с широка усмивка. - Нагуалът Хулиан, например, беше велик лечител. Той помагаше на хиляди и хиляди хора, но не си приписваше заслугата за това. Оставяше хората да смятат, че една жена от неговата група е лечителката.
- Сега, ако той беше човек, който го е грижа за ближните му, той щеше-да изисква признание. Тези, които ги е грижа за другите, ги е грижа и за себе си и изискват признание винаги, когато са го заслужили.
----------------------------------
Разбираш.ли, още не бях научил, че начинът да се премести тази точка е да се установяват нови навици, да повелиш да се премести.И когато тя се премести, беше сякаш току-що съм открил, че единственият начин да работиш с несравними воини като моя благодетел е да нямаш самомнение, така че да можеш да ги възхваляваш безпристрастно.
--------------------------
- Моят благодетел ми каза, че баща ми и майка ми са живели само за да имат мен и че техните родители са направили същото за тях. Той каза, че воините се различават в това, че те преместват събирателната си точка достатъчно, за да осъзнаят огромната цена, която е била платена за живота им. Това преместване им дава уважението и благоговението, което техните родители никога не са изпитвали към живота изобщо или в частност към това, че са живи.
--------------------------------
- Старите ясновидци видели, че земята има пашкул -продължи той. - Видели, че има една топка, в която е затворена земята, един сияен пашкул, който впримчва излъчванията на Орела. Земята е едно гигантско живо същество, подвластно на същите сили, на които сме подвластни и ние.
--Дон Хуан потвърди, че старите ясновидци не са сбъркали в това отношение, защото земята наистина е нашия основен източник.
----------------------------
- Именно старите ясновидци, като открили, че възприятието е подреждане - рече той, - попаднали на нещо величествено.
- В тези планини има достатъчно блясък, за да се отмести събирателната ти точка - рече ми той. - Точно преди слънцето да се скрие зад западните върхове, ще имаш няколко мига, за да уловиш всичкия блясък, от който имаш нужда. Магическият ключ, който отваря вратите на земята, е направен от вътрешен покой плюс нещо, което блести.
---------------------------------
Дон Хуан обясни, че това, което бе нарекъл ключът към всичко, е узнаването от непосредствен опит, че земята е живо същество и като такова може да даде на воините огромен тласък; това е един импулс, който идва от съзнанието на самата земя в мига, когато излъчванията-в пашкула на воина се подравнят със съответните излъчвания в пашкула на земята.
------------------------------
Дон Хуан повтори за пореден път, че излъчванията вътре в пашкула на човека са там само заради съзнанието и че съзнанието съчетава тези излъчвания със същия вид свободни излъчвания. Те са наречени свободни излъчвания, защото са необятни; а да се каже, че извън човешкия пашкул е непознаваемото, е все едно да се каже, че вътре в пашкула на земята е непознаваемото. В пашкула на земята, обаче, е също и непознатото, а в човешкия пашкул непознатото са излъчванията, недокоснати от съзнанието. Когато пламъкът на съзнанието ги докосне, те се активират и могат да се подравнят със съответните им свободни излъчвания. Стане ли това, непознатото се възприема и се превръща в познато.
-------------------------------
- Какво имаш предвид, дон Хуан, под "единствената възможна врата"?
- Имам предвид, че когато събирателната точка на човек премине една критична граница, резултатите са винаги едни и същи за всеки човек. Техниките за преместването й могат да бъдат най-различни, но резултатите винаги са едни и същи, което означава, че събирателната точка събира други светове, подпомогната от тласъка на земята.
- Тласъкът на земята един и същ ли е за всеки човек, дон Хуан?
- Разбира се. Трудността за обикновения човек е да спре вътрешния си диалог. Тласъкът на земята може да се използва само когато се постигне състояние на пълен покой. Ще се убедиш в тази истина в деня, когато сам се опиташ да използваш този тласък.
---------------------------
- Скоростта на този тласък ще разтопи всичко у теб -рече дон Хуан. - Под неговото въздействие ние ставаме нищо. Скоростта и чувството за лично съществуване вървят заедно. Вчера на хълма Хенаро и аз те подкрепяхме и ти служехме като котви; иначе нямаше да се върнеш. Щеше да бъдеш като някои хора, които умишлено са използвали този тласък, за да отидат в непознатото и все още бродят в някоя невъобразима безкрайност.
-------------------------
--върховното съзнание на земята е факторът, благодарение на който за нас е възможно да се прехвърляме в други големи снопове от излъчвания.
- Ние, живите твари, сме същества на възприятието - рече дон Хуан. - А възприемаме, защото някои излъчвания вътре в човешкия пашкул се подравняват с някои излъчвания отвън. Следователно, подреждането е тайният вход, а тласъкът на земята е ключът.
-----------------------------------
- Хенаро ще остави събирателната си точка да събере един друг свят само заради теб - рече ми дон Хуан -и тогава ще разбереш, че докато той го възприема, силата на неговото възприятие не оставя място за нищо друго.
- Сега Хенаро е отделен от нас от силата на възприятието - тихо рече дон Хуан. - Когато събирателната точка събира даден свят, този свят е тотален. Това е чудото, на което попаднали старите ясновидци и което така и не разбрали какво представлява: съзнанието на земята може да ни даде тласък да подредим други големи снопове от излъчвания, а силата на това ново подреждане кара света да изчезне.
----------------------------------
Дон Хуан повтори, сякаш опитвайки се най-после да ми го набие в главата, че подреждането е една уникална сила, защото тя или помага на събирателната точка да се премести, или я държи прикована на обичайното й място.
-Аспектът на подреждането, който държи точката неподвижна, рече той, е волята; а аспектът, който я кара да се движи, е намерението. Той отбеляза, че една от най-натрапчивите загадки е как волята - безличната сила на подреждането, се превръща в намерение - оличностената сила, която служи на всеки индивид.
-----------------------------------
След моментна пауза дон Хуан добави, че за да може човек да види пашкула на човека, той трябва да се взира в хората отзад, докато те се отдалечават от него.
После ми каза да се отпусна, да изключа вътрешния си диалог и да оставя събирателната си точка да се понесе под магията на вътрешния покой. Подкани ме да се шляпна леко, но здраво по дясната страна, между бедрената кост и подребрената кухина.
--------------------------
Дон Хуан каза, че в случаите, при които събирателната точка се премества драстично поради травма или смъртоносна болест, търкалящата се сила прави пукнатина по цялата дължина на пашкула; пашкулът се деформира, сгьрчва се към себе си и човекът умира.
-----------------------------
Дон Хуан бе казал, че технически погледнато, веднага щом събирателната точка се премести, ние заспиваме. Чудех се, например, дали ако някой случаен човек ме види сега, ще му изглеждам дълбоко заспал, също както Хенаро ми изглеждаше на мен.
-----------------------------
Тогава дон Хуан ми беше казал, че упражненията в събиране на други светове дават възможност на събирателната точка да натрупа опит в преместването. Аз обаче винаги се бях чудил как да получа първоначалния тласък, необходим за отместването на събирателната ми точка от обичайното й местоположение. Когато навремето го бях запитал за това, той бе изтъкнал, че тъй като подреждането е силата, която играе роля във всичко, намерението е това, което кара събирателната точка да се движи. Отново го попитах за това.
- Сега си в състояние сам да отговориш на този въпрос - отвърна той. - Владеенето на съзнанието е това, което дава тласъка на събирателната точка. В края на краищата ние, човешките същества, не представляваме кой знае какво; по същество ние сме една събирателна точка, фиксирана на определена позиция. Нашият враг и същевременно приятел е вътрешният ни диалог, нашият опис. Бъди воин; изключи вътрешния си диалог; направи своя опис и после го изхвърли. Новите ясновидци правят точни описи и после им се надсмиват. Без описа събирателната точка е свободна.
-----------------------------
Дон Хуан не се трогна от моята ярост. Каза съвсем безразлично, че гневът е естествена реакция на колебанието на събирателната точка да се премести по заповед. - Ще мине доста време преди да можеш да,прилагаш принципа, че твоята заповед е заповедта на Орела -рече той. - Това е същността на владеенето на намерението.
-----------------------------
- Движението на очите моментално премества събирателната точка. В това движение ще намериш облекчение. То е вместо истинското владеене на намерението.
-----------------------------
Стори ми се, че тогава разбрах нещо, което дон Хуан многократно ми беше повтарял, а именно, че истинската обич не може да бъде инвестиция. С удоволствие бих останал слуга на модела на човека - не за това, което би могъл да ми даде, защото той няма какво да даде, а единствено заради обичта, която изпитвах към него.
-----------------------------
Дон Хуан каза, че позицията, в която човек вижда модела на човека, е много близо до тази, където се появяват сънуваното тяло и бариерата на възприятие. Затова новите ясновидци препоръчват модела на човека да бъде видян и разбран.
-----------------------------
Казах му, че се бях почувствал като недостоен слуга, боготворящ недостоен господар, но въпреки това бях подтикнат от най-чиста обич да му обещая вечната си любов.(модела на човека-неговия "Бог")
Нямах желание да защитавам позицията си. Бях предложил обичта си на модела на човека безкористно, без мисълта за нещо в замяна.(!) За мен нямаше значение, че обещанието ми е безсмислено.
----------------------------
- Свободата е като заразна болест - рече дон Хуан. -Тя се предава; носителят й е някой безупречен нагуал. Хората не я ценят, защото не искат да бъдат свободни. Свободата плаши, помни това. Но не и нас.
--Дон Хуан неколкократно повтори, че на етапа, на който съм, никакви рационални схващания не бива да се намесват в действията ми.
----------------------------------
Ако събирателната точка бъде отместена от тази позиция, светът престава да бъде за нас това, което е. Дон Хуан заяви, че едно отместване на събирателната точка отвъд средната линия на човешкия пашкул кара целия свят, който познаваме, да изчезне в миг от погледа ни, сякаш е бил заличен - защото стабилността, веществеността, която изглежда свойствена на света, който възприемаме, е само силата на подреждането. Просто определени излъчвания редовно се подреждат поради фиксираността на събирателната точка на точно определено място; това е то целият ни свят.
------------------------------
- Миражът не е солидността на света - продължи той, - миражът е фиксацията на .събирателната точка на което и да е място.
Когато ясновидците преместват събирателната си точка, те не се изправят пред една илюзия, а се изправят пред един друг свят; този нов свят е толкова реален, колкото и светът, който наблюдаваме сега, но новата фиксация на събирателната точка, която поражда този нов свят, е толкова миражна, колкото и старата фиксация.
-----------------------------
Дон Хуан добави, че задачата, пред която се изправят воините, след като завършат своето обучение, е всъщност да съберат едно цяло. В процеса на обучение воините, особено нагуалите-мъже, биват премествани до колкото е възможно повече отделни места. Каза, че в моя случай аз съм се премествал до безчетен брой позиции, които ще трябва да събера един ден в едно свързано цяло.
--------------------------------
- Единствената сила, която може временно да заличи подреждането, е друго подреждане - продължи дон Хуан. - Ти ще трябва да заличиш подреждането, което те принуждава да възприемаш света на ежедневните дела. Като вьзнамериш нова позиция на своята събирателна точка и вьзнамериш да я задържиш фиксирана там достатъчно дълго, ти ще събереш друг свят и ще се освободиш от този.--Дон Хуан имаше предвид един акт, който той ме бе накарал да извърша като последния от неговите уроци за дясната страна: акта на скачане от планински връх в пропаст.(В нормално състояние на съзнанието)
---------------------------
- След малко вие ще възнамерите придвижването на своите събирателни точки - рече той. - И никой няма да ви помогне. Сега сте сами. Затова трябва да запомните, че намерението започва със заповед.
-----------------------------
- Старите ясновидци обичали да казват, че ако воините ще имат вътрешен диалог, той трябва да е правилния диалог. За старите ясновидци това означавало диалог за магьосничеството и увеличаването на тяхната саморефлексия. За новите ясновидци това не означава диалог, а безпристрастно управление на намерението чрез трезви заповеди.
-----------------------------------
Дон Хуан на няколко пъти повтори, че управлението на намерението започва със заповед към себе си; после тази заповед се повтаря, докато стане заповедта на Орела, след което събирателната точка се премества съответно в мига, в който воините достигнат вътрешен покой.
------------------------------
Едно от най-сполучливите решения на новите ясновидци, каза дон Хуан, било никога да не позволяват на събирателната си точка да се премества за,постоянно на коя да е друга позиция, освен тази на повишеното съзнание. От тази позиция те всъщност разрешили своята дилема за безсмислието, като разбрали, че изходът не е в това просто да избереш друг свят, в който да умреш, а да избереш тоталното съзнание, тоталната свобода.
---------------------------------
Новите ясновидци открили, обясни той, че ако събирателната точка непрекъснато бива премествана до пределите на непознатото, но винаги връщана в позиция в границите на познатото, тогава, щом бъде внезапно освободена, тя се стрелва като светкавица през целия пашкул на човека, подреждайки всички излъчвания в пашкула наведнъж:

Тоталната свобода означава тотално съзнание.-това е дара на Орела. Единственото, от което имаме
нужда, за да приемем такъв великолепен дар, е да имаме достатъчно енергия!

ntsk

Re: Малко цитати от Кастанеда...

Непрочетено мнение от ntsk » 23 дек 2008, 21:01

Кастанеда 1 книга

...
Добави, че нищо на този свят не идва даром, че каквото и да има да се учи, то трябва да бъде научено по най-трудния начин.
----------------------------
Попитах го дали всяко от двете места има специално име. Той каза, че доброто се казва sitio, а лошото - враг; каза, че тези две места са ключът към доброто състояние на човека, особено на човека, търсещ знание. Самото действие на сядане на едното място създава по-голяма сила; от своя страна врагът отслабва човека и може дори да причини смъртта му. Каза, че с дрямката си на моето място съм възстановил енергията, която съм прахосал в изминалата нощ.
----------------------------
- Човек тръгва към знанието, както тръгва на война - нащрек, със страх, с респект и с абсолютна сигурност. Да тръгнеш към знанието или да тръгнеш на война по какъвто и да е друг начин е грешка и който я направи, ще доживее до разкаяние за постъпките си.
---------------------------
Човек на знанието е онзи, който добросъвестно е следвал изпитанията на ученето - каза той. - Човек, който без втурване или пък колебание, е стигнал докрай в разкриването на тайните на силата и знанието.
- Какво трябва да прави човек, за да стане човек на знанието?
- Той трябва да срещне и да победи своите четирима естествени врагове.
---------------------------------
Страхът! Ужасен враг - лукав и труден за побеждаване. Той се спотайва зад всеки завой на пътя, дебне, изчаква. И ако човек, изплашен от близостта му, побегне, тогава неговият враг ще е сложил край на търсенията му.
- Какво ще стане с човека, ако избяга от страх?
- Нищо няма да му стане, освен че никога няма да научи. Никога не ще стане човек на знанието.

След като веднъж човек е изгонил страха, той е свободен от него до края на живота си, защото вместо страх той придобива яснота - яснота на ума, която заличава страха. Оттук нататък човек познава своите желания. Той знае как да ги удовлетворява. Той може да предвижда новите стъпки на учението и за него всичко е озарено от ведра яснота. Човек чувства, че за него няма нищо скрито.
И така той се сблъсква с втория си враг: Яснотата!
Тази яснота на ума, която толкова трудно се постига, разсейва страха, но и заслепява. Тя кара човека никога да не се съмнява в себе си- Тя му дава увереността, че той може да направи всичко, каквото поиска, понеже вижда ясно всичко.
Ако човек се предаде на тази измамна сила, той ще се поддаде на своя втори враг и само ще се върти из учението. Той ще се втурва, когато трябва да бъде търпелив, и ще бъде търпелив, когато трябва да се втурне. И ще се лута из учението, докато загуби способността си да направи нещо повече.
- Но какво трябва да направи, за да избегне поражението?
- Трябва да прави онова, което е правил със страха: трябва да се бори със своята яснота и да я използва, само за да вижда; да изчаква търпеливо и внимателно да преценява, преди да предприеме нови стъпки; трябва преди всичко да мисли, че неговата яснота е по-скоро грешка. Ще дойде момент, в който ще прозре, че неговата яснота е била само точка пред. очите му. Така той ще е надвил втория си естествен враг и ще стигне до положение вече нищо да не може да му причини зло. Тогава тази увереност няма повече да бъде грешка. Няма да бъде и само точка пред очите му. Ще бъде истинска сила.

От този момент той ще знае, че силата, която е преследвал толкова дълго, най-сетне е негова. Човек може да прави с нея каквото поиска. Неговият съюзник е под негово разпореждане. Правилото е неговата воля. Той вижда ясно всичко, което е около него, но същевременно се е изправил срещу третия си враг: Силата!
Силата е най-могьщият от всички врагове. И естествено най-лесното нещо е да й се отдадеш, а и защо не, щом като си непобедим. Такъв човек командва. Отначало поема пресметнати рискове, а накрая сам определя правилата, защото е господар.
На този стадий човек почти не забелязва своя трети враг, който настъпва към него. И изведнъж, без сам да знае как, той ще е загубил битката. Неговият враг ще го е превърнал в жесток, своенравен човек.
- Човек, победен от силата, умира, без да е узнал всъщност как да я управлява. Силата само обременява неговата съдба. Такъв човек няма власт над себе си, не знае нито кога, нито как да използва силата си.
- Как той може да срази третия си враг, дон Хуан?
-Трябва съзнателно да му се противопостави.Трябва да осъзнае, че силата, която на пръв поглед е спечелил, не е негова.
Човек трябва да бъде в готовност през цялото време, боравейки грижливо и добросъвестно с всичко, което е научил. Ако съумее да прозре, че без неговия самоконтрол яснотата и силата стават по-лоши и от грешка, ще достигне точката, в която всичко е в негова власт. Тогава ще знае къде и как да използва силата си. Така ще е победил и третия си враг.

Дотогава човек ще е стигнал края на своя път на учение и почти изневиделица ще се изправи срещу последния си враг: Старостта! Този враг е най-жесто-кият от всички, затова никой не може да го победи напълно, но може да го отблъсне.
Това е времето, когато човек няма повече страхове, не го пришпорва яснотата на ума. Това е времето, когато цялата му сила е под негова власт, но и когато изпитва непреодолимо желание да почива. Ако се поддаде изцяло на желанието си да се отпусне и да забрави, ако се успокои в умората си, ще е загубил последния рунд и неговият враг ще го превърне в немощно старо същество. Неговото желание да мине в отстъпление ще вземе връх над цялата му яснота, над силата му и над неговото знание.
Но ако човек се отърси от умората и изпълни своето предопределение, той може да бъде наречен човек на знанието, макар и само заради онзи кратък миг, в който успее да отблъсне своя последен, непобедим враг. Този миг на яснота, сила и знание е достатъчен.
------------------------------------------
- Но защо тогава той наранява някои хора?
- Не всички харесват Мескалито, но въпреки това го търсят с мисълта да извлекат полза, без да свършат никаква работа. Естествено срещата с него е винаги ужасяваща за тях.
- Какво става, когато той напълно приеме един човек?
- Той му се явява като човек или като светлина. Когато човек си е завоювал този вид приемане, Мескалито е постоянен. След това той никога не се променя. Може би, когато отново го срещнеш, той ще бъде светлина, а някой ден той може дори да те вземе в полет и да ти разкрие всичките си тайни.
- Какво трябва да правя, за да достигна този момент, дон Хуан?
- Трябва да бъдеш силен човек и твоят живот трябва да бъде истински.
- Какво е истински живот?
- Живот, живян обмислено, добър, силен живот.
----------------------------------
Но твоето решение, да следваш пътя или да го оставиш, трябва да бъде освободено от страх или амбиция. Предупреждавам те: вглеждай се във всеки път внимателно и хладнокръвно. Пробвай го, колкото пъти сметнеш за необходимо. Тогава задай на себе си и само на себе си един въпрос. Това е въпрос, който само един много стар човек задава. Моят благодетел ми го каза веднъж, когато бях млад, а кръвта ми беше твърде буйна, за да го разбера. Сега наистина го разбирам. Ще ти кажа какъв е той: "Има ли този път сърце?" Всички пътища са еднакви: те не водят никъде. Те са пътища, минаващи през храста или отиващи в храста. Мога да кажа, че в живота си съм изминал дълги, дълги пътища, но не съм никъде. Въпросът на моя благодетел има значение сега. Има ли този път сърце? Ако има, пътят е добър, ако не - той е безполезен. И двата пътя не водят никъде, но единият има сърце, а другият няма. Единият дава радостно пътешествие - докато го следваш, ти си едно с него. Другият ще те накара да проклинаш живота си. Единият те прави силен, другият те прави слаб.
-----------------------------------
- Всички велики мистици - продължи Ин, - твърдят, че е от значение да се действа от позицията на пълна вяра. Апостол Йоан във вашата западна Библия описва резултата от този вид вяра. Поставили го в казан с врящо олио, но той останал незасегнат. Други били оставени срещу гладни лъвове, но се спасили. Нима това са само някакви митове?
- Но колко голяма трябва да бъде нашата вяра, за да достигнем такова ниво на недосегаемост? - попитах аз.
- Трябва да постигнем вяра, която се доближава до вярата на живеещите в Шамбала - отвърна Ин.

- Само запомни онова, което ти казах, - продължи той - за необходимостта да се отстраниш от резултата и да вярваш, че си закрилян и воден, за да не изпаднеш в беда.
Той помълча известно време и запали джипа. Ние потеглихме в снега, навявай от вятъра.
- Можеш да бъдеш сигурен, че вярата ти ще бъде подложена на изпитание - каза той накрая.
-------------------------------------------

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост