Апокрифът на Йоан

Тук може да предложите ваши или чужди книги за четене и обсъждане. Можете да прикачвате текстови документи.
ntsk

Апокрифът на Йоан

Непрочетено мнение от ntsk » 19 май 2010, 11:25

Преводът не е много добър. Явно е правен от руски език, но все пак може да свърши добра работа.
Тук ще приложа два файла. Първият е с документа, преведен на български език, а втория представлява английската версия. Реших да приложа и нея за сравнение на някои от спорните пасажи.
Убеден съм, че известна част от информацията не достига в оригиналния й вид. Но... засега и толкова е достатъчно.
Ето това са документите за сваляне, по-долу публикувам целия текст:
Apokrif_na_Ioan.doc
(139.5 KиБ) Свален 424 пъти
The_Apocryphon_of_John.rtf
(49.23 KиБ) Свален 339 пъти
АПОКРИФЪТ НА ЙОАН*

1. Учение на спасителя и откровение за тайните, скрити в мълчание, за всички неща, на които той обучил Йоан, своя ученик.

5/ Това се случило веднъж, когато Йоан, брат на Яков – синове на Зеведей – излязъл и се приближил към храма. Срещнал го един фарисей - той се казвал Ариман.
10/ и му казал: „Къде е твоят господар, когото ти последва?“ И той му казал: „Откъдето бе дошъл, там той отново се и върна“. Фарисеят му казал: Този назаретянин с измама ви въведе в заблуждение.
15/ и напълни ушите ви с лъжи, и заключи сърцата ви, и ви откъсна от преданията на бащите ви“. Когато аз, Йоан, чух това, тръгнах от храма към планината, място пустинно.
20/ Бях много опечален в сърцето си и казах: „Защо е избран спасителят? И защо е изпратен в света от баща си? И кой е баща му, който го е изпратил ? И какъв
25/ е този еон**, при когото ще отидем? Защото какво имаше предвид той, когато ни каза: „Този еон, при когото ще отидете, прие вида на онзи еон, нерушимия“? Но той не ни е учил какъв е той“.
30/ В същото време, докато аз мислех за това в сърцето си, небесата се разтвориха и цялото творение, което е под небето, се освети, и целият свят потрепери.

2. Аз се изплаших и паднах по очи, когато видях в светлината юношата, който стоеше пред мен. Но докато го гледах, той стана подобен на старец. И той променяше облика си, като стана.

5/ в същото време дете пред мен. Той беше единство от много форми в светлината и формите се проявяваха една в друга. Бидейки един, той беше в три форми. Той ми каза: „Йоане, Йоане,
10/ защо се съмняваш или защо се страхуваш? Нима ти е чужд този образ? Така е: не бъди малодушен! Аз съм този, който е с вас през цялото време. Аз съм бащата, аз съм майката, аз съм синът.
15/ Аз съм неопетненият и неоскверненият. Днес дойдох да те просветя какво е, какво е било и какво трябва да стане, за да можеш да узнаеш неща, които не са открити и неща, които са открити, и да те науча...
20/ за съвършения Човек. А сега повдигни лицето си, ела и слушай, за да узнаеш нещата, за които ще кажа днес, и да можеш да ги предадеш на другарите си по дух, на онези, които са от рода на недвижимия, съвършения
25/ Човек. И аз го помолих:
„Кажи, та да мога да разбера това“. Той каза: „Единното (гр.) - това е единовластие, над което няма нищо. Това е истинският Бог и Баща на всичко, дух незрим, който
30/ е над всичко, който е нерушим, който е в чистата светлина – онзи, когото никаква светлина на окото не може да види.
Той е Дух незрим. Не подобава да се мисли за него, както за боговете или за нещо
35/ подобно. Защото той е повече от бог, нали няма никой по-високо от него, няма никой, който би бил

3. господар над него. Той не е подчинен на когото и да било, защото всичко съществува само в него Той... защото той не се нуждае от каквото и да било, та той е напълно съвършен.

5/ На него не му липсва нищо, няма нищо, с което би могъл да бъде попълнен. През цялото време той е напълно съвършен в светлината. Той е безграничен, защото няма никой пред него, за да го ограничи. Той е непостижим, защото няма никой
10/ пред него, който да може да го постигне. Той е неизмерим, защото не е имало никой пред него, за да го измери. Той е невидим, защото никой не го вижда. Той е вечен, той съществува вечно. Той е неизразим, защото
15/ никой не може да го обхване, за да го изрази. Той е неназовим, защото няма никой пред него, за да го назове. Това е светлина неизмерима, чиста, свята, ясна. Той, неизразимият, е съвършен
20/ в нерушимостта си. Не в съвършенството, не в блаженството, не в божествеността, а много по-избрано. Той не е телесен, не е нетелесен. Той не е голям, не е малък. Не е
25/ възможно да се каже какво е количеството му... защото никой не може да го разбере. Той не е от онези, които съществуват, а е много по-избран. Не така, както ако беше по-избран в сравнение с другите, а че не е причастен нито към еон,
30/ нито към времето. Защото това, което е причастно към еон, е било създадено в началото. Той не е бил затворен във времето. Той не е получил...защото...защото няма никой пред
35/ него, та той да получи нещо от него. Защото той съзерцава себе си отново в

4. в своята чиста светлина.
Та той е величие. Неизмеримо... величие. Той е Еон, даващ еон. Живот, даващ живот. Блаженство, даващо

5/ блаженство. Знание (гр.), даващо знание (гр.), Добро, даващо добро. Милост, даваща милост и спасение, Благодат, даваща благодат не защото има, а защото дава милост неизмерима,
10/ нерушима.
Какво да ти кажа за него? Неговият еон е нерушим, той е неподвижен, той пребивава в мълчание, той е в покой. Той се отнася до всичко. Той е глава на всички еони. Това е той, който им дава сила
15/ поради своето благо. Защото не ние, ние не сме знаели... не сме познавали нещата, които са неизмерими, освен този, който е живял в него, тоест Отецът. Той ни разказа. Нали той вижда себе си
20/ самия в светлината, която го обкръжава. Това е извор на водата на живота, той дава на всички еони и във всички форми. Той познава своя образ, когато го вижда в извора на Духа. Той устремява желанието си в своята
25/ светлина – водата, това е извор на светлина – водата на чистото обкръжаващо го. И неговата Енойя изпълнила действието си, и тя се открила, тя застанала, тя се появила пред него в сиянието на светлината му. Това е
30/първата сила, съществувала преди всички еони и разкрила се в мисълта му, това е Пронойя на Всичко, нейната светлина, която свети, образът на светлината, съвършена сила, тоест образ на незримия
35/ девствен съвършен Дух. Тя е сила, слава, Барбело.

5. съвършена слава в еоните, слава на откровението, слава на девствения Дух. И тя го възхвали за това, че се е открила. Това е първата мисъл.

5/ неговият образ. Тя е станала майчина утроба за всичко, защото тя е преди всички тях: Метропатор, първия Човек, светия Дух, трижди мъжки, трижди силен, трижди именен, андрогин и
10/ вечен еон сред незримите, първият явил се.
Тя помолила незримия девствен Дух, тоест Барбело, да й даде предвиждане. И Духът се съгласил. И когато той се съгласил,
13/ предвиждането се разкрило и застанало пред Пронойя; то – от мисълта на незримия девствен Дух. То възхвалило него и съвършената му сила. На Барбело, тъй като
20/ то започнало да съществува заради нея. И тя отново помолила да й даде нерушимост и той се съгласил. Когато се съгласил, нерушимостта се появила, тя застанала до мисълта и предвиждането. Те възхвалили
25/ незримия и Барбело, заради която започнали да съществуват.
И тя отново помолила да й даде истината. И незримият Дух се съгласил. Истината се открила
35/ и те се изправили, и те възхвалили незримия

6. Дух... Барбело, благодарение на която започнали да съществуват.
Това е петорката еони на Отеца: мисъл, и предвиждане, и нерушимост, и вечен живот, и истина. Това е петорка андрогинни еони, тоест десетка еони, тоест

10/ Отецът. И той погледнал Барбело с чистата светлина, която обкръжава незримия Дух, и с неговия блясък, и тя заченала от него. И той породил искра със светлината на блажения образ. Но това не било равно
15/ на неговото величие. Това бил единороден на Метропатор, онзи, който се открил; това е неговото единствено рождение, единороден на Отца, чиста светлина. Незримият девствен Дух възликувал
20/ над светлината, която започнала да съществува, която първа била открита от първата сила на неговата Пронойя, тоест Барбело. И той го помазал със своето благо (гр.), докато той не станал съвършен, ненуждаещ се
25/ от никакво благо, защото той го помазал с благото на незримия Дух. И той се явил пред него, когато той излял (това) върху него. Когато той получил (това) от Духа, той възславил светия Дух
30/ и съвършената Пронойя... заради която той се появил. И той (синът) помолил да му дадат другар по труд, тоест ум, и той (Духът) се съгласил.
35/ Когато незримият Дух се съгласил,

7. умът се появил и застанал до Христа /или: благото (гр) и възхвалил него и Барбело. Всички те останали в мълчание. И умът поискал

5/ да извърши дело чрез словото на незримия дух. И волята му станала дело, и то се появило до ума ; и светлината го възхвалила. И словото последвало волята.
10/ Защото със словото Христос, божественият Автоген, създал всички вещи. И вечният живот, и неговата воля, и умът, и предвиждането се появили и възхвалили незримия Дух и Барбело.
15/ защото благодарение на нея всички те започнали да съществуват.
И Светият Дух дал съвършенство на божествения Автоген, на неговия син и Барбело, така че той се появил пред могъщия и незрим девствен Дух като
20/ божествения Автоген Христос, на когото той (Духът) въздал слава със силен глас. Той (синът) се открил чрез Пронойя и незримият девствен Дух поставил божествения Автоген на истината над всички неща.
25/ И той подчинил на него всяка власт и истина, която е в него, за да може той да знае всичко, което е назовано с име, извисено над всяко име. Защото това име ще го назоват онези, които са достойни за него. И от светлината, която е Христос, и от нерушимостта чрез дара на Духа (се появили) четири светлини от божествения Автоген. Той гледал те да се появят

8. пред него. И трите – това са волята, Енойя и животът. И четирите сили – това са мъдростта, благодатта, чувстването, разсъдителността. Благодатта се намира в

/5/ еона на светлината Армоцел, който е първият ангел. Заедно с този еон има три други еона: милост, истина и форма. Втората светлина – това е Ориел, който бил поместен
/10/ във втория еон. Заедно с него има три други еони: мисъл, чувстване и памет. Третата светлина, това е Давейтай, който е поместен в третия еон. Заедно с него има
/15/ три други еона: мъдрост, любов и форма. Четвъртият еон е поместен в четвъртата светлина Елелет. Заедно с него има три други еона: съвършенство,
20/ мир и София. Това са четирите еона, които се явили пред божествения Автоген. Това са дванадесетте еона, които застанали пред сина, великия Автоген, Христос, по волята и дара на незримия
25/ Дух. И дванадесетте еона принадлежали на сина, Автоген. И всички неща се появили по волята на светия Дух чрез Автоген. И от предвиждането на съвършения ум
30/ чрез откровението на волята на незримия Дух и волята на Автоген се появил съвършеният Човек, първото откровение и истина. Това е той, когото девственият Дух нарекъл Пигераадаман
35/ и го поместил в

9. първия еон с великия Автоген, Христос, в първата светлина Армоцел. И силата му – заедно с него. И незримият му дал разумна

5/ непобедима слава. И заговорил той, и възхвалил, и прославил незримия Дух, като казал: „Всички неща започнаха да съществуват заради теб и всички неща ще се върнат при теб. А аз, аз ще прославя и възхваля и теб,
10/ и Автоген, и еоните, които са три: баща, майка и син, съвършената сила“. И той (Човекът) поместил своя син Сит във втория еон при втората светлина Оройел. В третия еон
15/ - в третата светлина Давейтай било поместено семето на Сит. И душите на светите били поместени (там). В четвъртия еон били поместени душите на онези, които не познали
20/ Плерома и не се покаяли веднага, а временно упорствали и после се покаяли; те – в четвъртата светлина Елелет. Това са създания, които възхваляват незримия Дух.
25/ София или Епинойя*, бидейки еон, произвела мисъл с мисълта си (в съгласие) с размишлението на незримия Дух и предвиждането. Тя поискала да открие в самата себе си образ без волята на Духа
30/ - той не одобрил – и без съгласието му, без мисълта му. И макар че ликът на нейната мъжественост не одобрил и тя не намерила съгласието си и замислила без волята на Духа
35/ и знанието на своето съгласие, тя извадила това навън.

10. И заради непобедимата сила в нея мисълта й не останала безплодна, и се разкрил в нея труд несъвършен и отличаващ се от нейния вид

5/ защото тя създала това без съгласието на своя другар. И това не било подобно на образа на майка си, защото то било с друга форма. Когато тя видяла волята си, то приело вид несъобразен – змей с муцуната на лъв. Очите му
10/ били подобни на блестящите огньове на мълнии. Тя го отхвърлила от себе си извън пределите на тези места, за да не го види никой от смъртните, защото тя го създала в незнание. И тя го обкръжила
15/ със светъл облак и поместила трона в средата на облак, за да не го види никой, освен светият Дух, който се нарича майка на живите. И тя го нарекла с името Иалтабаот*.
Това е
20/ първият архонт, който взел голяма сила от майка си. И той се отдалечил от нея и се отправил далеч от местата, където бил роден. Той станал силен и създал за себе си други еони в
25/ пламъка на светлия огън, (където) пребивава и сега. И той се съединил със своето безумие, което го има в него, и породил власти за себе си. Първата – името й е Атот, която поколения наричат
30/ ... Втората – Хармас, което означава око на ревността. Третата – Калила-Умбри. Четвъртата – Иабел. Петата – Адонаиу, която се казва Саваот. Шестата – Каин,
35/ когото човешките поколения наричат Слънце. Седмата – Авел. Осмата – Абризена. Деветата – Иобел.

11. Десетата – Армупиел. Единадесетата – Мелхеир-Адонеин. Дванадесетата – Белиас, който е над бездната преизподня. И поставил той седем царе

5/ - съответно на небесната твърд – над седемте небеса и пет – на безлюдната??? на ада, така че те можели да царуват. И им отделил от своя огън, но не им дал от силата на светлината, която взел от своята майка,
10/ защото той е тъмнината на незнанието. И когато светлината се смесила с тъмнината, той накарал тъмнината да свети. А когато тъмнината се смесила със светлината, тя затъмнила светлината и станала нито светлина, нито тъмнина, а станала
15/ болна. И така архонтът, който е болен, има три имена. Първото име е Иалтабаот, второто – Саклас, третото – Самаел. Той е нечестив в безумието си, което има. Защото той казал:
20/ „Аз съм Бог и няма друг бог освен мен“, без да знае за своята сила и за мястото, откъдето е произлязъл. И архонтите създали седем сили за себе си, и всяка сила създала за себе си шест ангели,
25/ докато не станали 365 ангели. Това са телата на имената: първото – Атот, с вид на овца, второто – Елоайу, с вид на магаре, третото – Астафайос, с вид на хиена, четвъртото – Иао, с вид на седмоглав змей, петото – Саваот, с вид на дракон, шестото – Адонин, с вид на маймуна, седмото – Саббеде, с вид на блестящ огън. Това са
35/ седемте на седмицата. А Иалдабаот имал множество

12. лица, бидейки над всички тях, така че той можел по своя воля да вземе образа на всеки от тях. Като бил сред серафимите, той им отделил

5/ от своя огън. Следствие на това станал господар над тях – заради силата на славата, която имал от светлината на своята майка. Вследствие на това той се нарекъл бог. Но той
10/ не бил послушен на мястото, откъдето произлязъл. И той смесил с властите, които имал, седем сили в мисълта си и когато казал, това се случило. И той дал име на всяка сила. Той започнал
15/ от висшия. Първата – благо, в първия, Атот. Втората – предвиждане, във втория, Елоайо. Третата – божественост, в третия, Астрафайо, четвъртата -
20/ господство – в четвъртия, Иао. Петата – царствие, в петия, Саваот. Шестата – ревност, в шестия, Адонейн. Седмата – мъдрост, в седмия,
25/ Сабатеон. И имат те твърд съответно на еона – небето. Имената им били дадени според славата, която принадлежи на небето, за да съкрушат силите. В имената, дадени им от техния Прародител,
30/ била силата. Но имената, които им били дадени съгласно славата, принадлежаща на небето, означават за тях разрушение и безсилие. Така че те имат по две имена. И всяко нещо той подредил по облика на първите
35/ еони, вече съществуващи, така че

13. да ги създаде по облика на нерушимите, не защото е виждал нерушимите, а силата, която взел от майка си, създала в него образа

5/ на порядъка. И когато видял обкръжаващото го творение и множеството ангели около себе си, онези, които започнали да съществуват чрез него, той им казал „Аз, аз съм бог ревнив и няма друг бог, освен мен“. Но
10/ като обявил това, той показал на ангелите, които били около него, че има друг бог. Нали ако нямаше друг, от кого той би могъл да ревнува? Тогава майката започнала да се мята (да се мести) насам-натам. Тя узнала за дефекта, когато
15/ сиянието на светлината й намаляло. И тя потъмняла, защото нейният другар не се съгласил с нея. А аз, аз казах: „Господи, какво значи това: тя се местела насам-натам?“. Но той се усмихна (и) каза: „Не мисли, че това е така, както е казал Моисей: “над водите“. Не, но когато тя видяла злодеянието, което станало, и завземането, което извършил нейният син, тя се разкаяла и забравата я завладяла в тъмата на
25/ незнанието. И тя започнала да се срамува в движение. А движението било мятане (преместване) тук и там. Нали самоувереният взел сила от майка си. Защото той бил незнаещ, той предполагал, че няма никой друг, само ако не била
30/ майка му. Но когато видял множеството ангели, създадени от него, той издигнал себе си над тях. А майката, когато усетила по покрова на тъмнината, че той не е съвършен, тя разбрала,
35/ че нейният другар не е бил съгласен с нея. Тя

14. се разкаяла с обилни сълзи. И цялата Плерома* слушала молитвата на покаянието й, и я възхвалили за нейния незрим девствен

5/ Дух. Светият Дух излял върху й от цялата им Плерома. Защото нейният другар не дошъл при нея, но той дошъл при нея (тогава) чрез Плерома, за да поправи дефекта й. И тя не била взета
10/ в собствения еон, а на небето на сина й, за да може да бъде на деветото, докато не поправи дефекта си. И глас се чул от небето – възвишения еон: „Човекът съществува,
13/ и синът на Човека“. Протоархонт Иалтадабаот чул (това) и помислил, че гласът идва от майка му и не познал откъде идва той. И ги обучил Метропатор
20/ святият и съвършеният. Пронойя е съвършена, образ на незримия, който е Отец на всичко, от когото всички неща са започнали да съществуват, първият Човек, защото той открил своя вид в човешка форма.
25/ Целият еон на протоархонта затреперил и основите на ада се раздвижили. И във водите на веществото долната страна се осветила от появата на неговия образ,
30/ който се открил. И когато всички власти и протоархонтът погледнали, те видели цялата част на долната страна, която била осветена и благодарение на светлината те видели върху водата образа.

15. И той (Иалдабаот) казал на властите, които били с него: „Да отидем да създадем човека по образа на Бога и по наше подобие, за да може да стане неговият образ светлина за нас“.

5/ И те създали с общи сили по знаците, които им били дадени. И всяка от властите внесла /дала/ знак във вид на образа, който видяла в душата си. Той (Иалдабаот) създал същност
10/ по подобие на първия Човек, съвършения. И те казали: “Да го наречем Адам, та името му да стане за нас сила на светлината“. И силите започнали: първата създала
15/ душата на костите, втората, предвиждането, създала душата на сухожилията (нервите?), третата, божествеността, създала душата на плътта, четвъртата, господството, създала душата на костния мозък, петата, царствието,
20/ създала душата на кръвта, шестата, ревността, създала душата на кожата, седмата, мъдростта, създала душата на очните клепачи. И множеството ангели се приближили към него (Иалдабаот) и получили
25/ от властите седем душевни същности, за да създадат съгласието на членовете и съгласието на органите и порядък във връзката на всеки от членовете. Първият започнал да създава
30/ главата: Етерафаопе-Аброн създал главата му. Менигестроет създал главния му мозък. Астерехмен – дясното око. Фаспомохам – лявото око. Иеропумос – дясното ухо. Бисум
35/ лявото ухо. Акиореим – носа.

16. Банен – Ефроум – устните, Амен устата, Ибикан – коренните зъби. Басилиадеме – сливиците. Аххан – мъжеца. Адабан – шията. Хамаан – гръбначния стълб.

5/ Деархо гръкляна. Тебар дясното рамо и лявото рамо. Мниархон левия лакът. Абитрион дясната предмишница. Евантен лявата предмишница. Крис дясната ръка, Белуай лявата ръка.
10/ Тренеу пръстите на дясната ръка, Балбел пръстите на лявата ръка, Крима ноктите на ръцете. Астропос дясната гръд, Барот лявата гръд, Баум дясната подмишница, Арарим лявата подмишница, Арехе
15/ корема, Фтхауе пъпа. Сенафим коремната кухина, Арахехони десния хълбок, Забедо левия хълбок, Бариас дясното бедро, Фнут лявото бедро. Абенленархей костния мозък, Хнуменинорин костите,
20/ Гезоле стомаха, Агромаума сърцето, Бано белите дробове, Сострапал черния дроб. Анесималар далака, Фопитро червата, Библо бъбреците, Роерор сухожилията (нервите?). Тафрео гръбначния стълб
25/ на тялото. Ипуспособа вените, Бинеборин артериите, Латойменпсетей тяхното дишане във всички членове, Енфоле цялата плът, Беду........, Арабей пениса отляво,
30/ Ейло тестикулите, Сорма гениталиите, Гормакайохлабар дясното бедро, Небрит лявото бедро, Псерем съчленението на десния крак, Асаклас лявото съчленение, Ормаот дясното коляно, Еменун лявото коляно, Кникс

17. дясната пищялна кост. Тупелон лявата пищялна кост. Ахижел десния прасец, Фнеме левия прасец, Фиуфром дясното стъпало, Боабел пръстите му, Трахун

5/ лявото стъпало, Фикна пръстите му. Миамаи ноктите на стъпалото, Лабериуум. И онези, които са поставени над всички тия – (те са) седем: Атот, Армас, Калила, Иабел, Саваот, Каин, Авел. И онези, които частично се трудят в членовете:
10/ /в/ главата Диолимодраза, шията Иамекс, дясното рамо Иакуб, лявото рамо Уертон, дясната ръка Удиди, лявата Арбао, пръстите на дясната ръка Лампно, пръстите на лявата ръка
15/ Леекатар, дясната гръд Бабар, лявата гръд Имае, гръдния кош Писандриантес, дясната подмишница Коаде, лявата подмишница Одеор, десния хълбок Асфиксис, левия хълбок Синогхута, корема Арут,
20/ утробата Сабало, дясното бедро Хархарб, лявото бедро Хфаон, всички гениталии Бафинот, десния крак Хнукс, левия крак Харха, дясната пищялна кост Ароер, лявата пищялна кост
25/ Тоехеа, дясното коляно Аол, лявото коляно Харанер, дясното стъпало Бастан, пръстите му Архентехта, лявото стъпало Марефнунт, пръстите му Абрана. Онези, които са поставени над
30/ всички тези – (те са) седем : Михаел, Уриел, Асменедас, Сафасатоел, Аармуриам, Рихрам, Амиорпс. И онези, които са над чувствата. Архендекта; и онзи, който е над възприятието, Дейфарбас; и онзи, който е над цялото въображение, Умма; и онзи, който е над съгласието,

18. Аахарам, и онзи, който е над целия порив, Риарамнахо. Източникът на демоните, които са в цялото тяло, се свежда до четири: горещина, студ, влага

5/ и сухота. И майка на всички тях е веществото. И онзи, който господства над горещината, Флоксора; и онзи, който господства над студа, Ороорофос; и онзи, който господства над онова, което е сухо, Еримахо; и онзи, който господства
10/ над влагата, Афиро. Майката на всички тях се намира в средата им. Онорфохрасей, неограничена и смесена с всички тях. И тя наистина е вещество, защото те се хранят с нея. Четирите
15/ главни демона са: Ефемемфи, който се отнася към удоволствието, Йоко – към желанието, Ненетофий – към тъгата, Блаомен – към страха. И майка на всички тях е Естенис-ух-епиптое. И от четирите
20/ демона произлизат страстите. И от тъгата – завист, ревност, мъка, безпокойство, болка, безсърдечие, грижа, беда и прочие. И от удоволствието
25/ произлизат много злодеяния, и празно самохвалство, и подобни неща. И от желанието – гняв, ярост и мъка, и горчива страст, и скъперничество, и подобни неща.
30/ И от страха – изумление, подмазване, обърканост, срам. Всички те са от такъв род, че са (и)полезни и вредни. Но Енойя на тяхната истина – това е Анаро, която е глава на веществената душа.

19. Тя – заедно с Естесис-ух-епиптое. Такова е количеството на ангелите, те са всичко 365. Всички те се потрудили над него до тогава,

5/ член след член, докато не завършили душевното и вещественото тяло. Има и други над останалите страсти, за които не ти казах, но ако искаш да ги знаеш – това е записано в
10/ „Книгата на Зороастър“. И всички ангели и демони се трудили дотогава, докато не привели в ред душевното тяло. И трудът им бил незавършен и неподвижен дълго
15/ време. И когато майката пожелала да вземе силата, която дала на първия архонт, тя помолила Метропатор, на когото е присъща велика милост. Той изпратил по свят съвет пет светлини
20/ в мястото на ангелите на протоархонта. Те (светлините) го посъветвали да излъчи силата на майка си. И те казали на Иалтабаот: „Духни в лицето му от твоя дух и тялото му ще стане“. И той духнал в лицето му с духа си, който е силата на неговата майка; и той не узнал това, защото пребивавал в незнание. И силата на майката излязла от
30/ Алтабаот /sic!/ в душевното тяло, което те създали по образа на онзи, който съществува от началото. Тялото помръднало и получило сила и засияло. И тогава изревнували

20. останалите сили, защото той започнал да съществува заради всички тях и те отдали силата си на човека, и мъдростта му се утвърдила повече, отколкото в тия, които го създали и

5/ повече, отколкото в първия архонт. И когато узнали, че той излъчва светлина и мисли по-добре от тях и е свободен от злодеяния, те го хванали и го хвърлили в долната част на цялото вещество. Но блаженият Метропатор,
10/ благотворящ и милосърден, бил снизходителен към силата на майката (силата), която била излъчена от протоархонта. Нали те (архонтите) можели да надвият душевното и чувстващото тяло.
И той
15/ изпратил чрез своя Дух благотворящ и своята велика милост помощ на Адам: Епинойя на светлината, онази, която била наречена Живот. И тя помага на цялото творение,
20/ състрадавайки му, като го направлява в пълнотата му, обучава го за неговото слизане в семето, обучава го за пътя на възлизането, пътя, по който то е слязло надолу.
25/ И Епинойя на светлината е утаена в Адам (не само затова), за да не могат архонтите да я познаят, а за да може Епинойя да бъде поправка на дефекта на майката. И човекът се появил посредством сянката на светлината,
30/ която е в него. И неговата мисъл се извисила над всички онези, които го създали. Когато те отдолу погледнали нагоре, видели, че мисълта му е извисена. И те свикали съвет с архонтството и с цялото ангелство. И те взели огън, и земя,

21. и вода, смесили ги едно с друго (и) с четирите огнени ветрове. И те ги съединили заедно и създали голямо вълнение. И го донесли (Адам) до сянката

5/ на смъртта, за да го направят отново от земя, вода, огън и дух, който е от вещество, тоест незнанието на тъмнината, и желание, и техния измамлив дух – това е
10/ гробът на отново направеното тяло, в което разбойниците облекли човека, оковите на забравата; и станал той смъртен човек. Това е първият, който се спуснал, и първото разединяване. Но
15/ Епинойя на светлината, онази, която е в него, тя трябва да събуди мисълта му. И архонтите го взели и го сложили в рая. И му казали: „Яж“ - тоест бавно. Всъщност,
20/ тяхното наслаждение е горчиво, красотата им е порочна. И тяхното наслаждение е измама, и техните дървета нечестивост, и плодовете им смъртоносна отрова, и обещанието им смърт. А дървото на своя
25/ живот те поставили в средата на рая. Но аз ще ви науча каква е тайната на живота им, тоест съвета, който поддържат помежду си, тоест формата на техния дух.
30/ Коренът (на това дърво) е горчив, и клоните му са смърт, сянката му - ненавист, и измама обитава в листата му, и цъфтежът му е помазване на лукавството, и плодът му е смърт, и
35/ въжделение е семето му, и расте то в тъмнината.

22. Мястото на обитаване на онези, които хапват от него, е място на тяхната почивка. Но това, което те наричат дърво на познанието за доброто и

5/ злото, което е Епинойя на светлината,
- те стоят пред него, за да не може той (Адам) да види пълнотата си и да узнае голотата на своето безобразие. Но това съм аз, който ги накара да ядат“. И
10/ аз казах на спасителя: „Нима не змеят подбуди Адам да яде?“ Спасителят се усмихна и каза: “Змеят ги научи да ядат от злодеянието, пораждането, желанието, унищожението, за да може той да му бъде полезен. И той (Адам) научи, че е бил непослушен на него (първия архонт) заради светлината на Епинойя, която е в него, която го насочва в мислите му да бъде над първия архонт. И той (първият архонт) поискал да вземе силата, която сам му бил дал.
20/ И той донесъл забрава на Адам“. И аз казах на спасителя: “Какво е това забрава?“ . И той каза: “Това не е така, както е написано от Моисей (и) както ти си чувал. Нали той е казал в първата си книга: „Той го накарал да заспи“, но
25/ (това било) в чувстването му. Също нали той (първият архонт) казал чрез пророка :“Аз ще отежня сърцата им, та да не разбират и да не виждат“. Тогава Епинойя на светлината се скрила в него (Адам). И протоархонтът пожелал
30/ да я извади от неговото ребро. Но Епинойя на светлината е неуловима. Макар тъмнината да я преследвала, тя не я уловила. И той извлякъл от него част от силата му. И той създал друг отпечатък
35/ във формата на жена, съответно на образа на Епинойя, който му се открил. И той вложил

23. частта, която взел от силата на човека, в женския отпечатък, а не както Моисей казал: “неговото ребро“. И той (Адам) видял жена до

5/себе си. И чак тогава Епинойя на светлината се явила и снела покрова, който лежал на сърцето му. И изтрезнял той от опиянението на тъмнината. И познал той своя образ и казал
10/ „Така, това е кост от моята кост и плът от моята плът“. Затова човекът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще станат те двамата една плът. Нали
15/ ще му изпратят другаря му и той ще напусне своя баща и своята майка...
20/ И нашата сестра София (е) тази, която се спусна беззлобно, за да поправи своя дефект. Затова тя беше наречена Живот, тоест майка на живите. Заради Пронойя на висшето самовластие и чрез нея те вкусиха съвършеното Знание.
А аз, аз се явих във вид на орел на дървото на знанието, тоест Епинойя от Пронойя на чистата светлина,
30/ за да ги науча и да ги събудя от дълбокия сън. Защото те двамата бяха отпаднали и видяха своята голота. Епинойя, бидейки светлина, им се откри и събуди
35/ мисълта им. И тогава Алдабаот (sic) разбрал, че те са се отделили от него, той проклел своята земя. И той намерил жена, която

24. се била приготвила за мъжа си. Той бил неин господар по времето, когато не знаел тайната, дошла от светия съвет. Те се страхували да го хулят. И

5/ той показал на ангелите си своето незнание, което имал. И ги изгонил от рая, и ги обгърнал с мрачна тъмнина. И протоархонтът видял девица, която стояла
10/ редом с Адам, и че Епинойя на светлината на живота се е изявила в нея. И Алдабаот бил пълен с незнание. И когато Пронойя узнала всичко това, тя изпратила някакви и те похитили
15/ живота на Ева. И протоархонтът я осквернил, и родили с нея двама сина: първият и вторият Елоим и Иаве. Елоим с меча муцуна, Иаве с котешка муцуна. Единият
20/ бил праведен, другият неправеден. Иаве той поставил над огъня и вятъра. А Елоим той поставил над водата и земята. И ги нарекъл
25/ с имената Каин и Авел от хитрост. И до ден-днешен е останало сближаването, тръгнало от протоархонта. И той посял жажда към пораждане в онази, която принадлежи на Адам. И той чрез сближаване създал
30/ порождение в образа на тела и ги надарил със своя измамлив дух. И той учредил над началствата двама архонти, така че те да могат да управляват над гроба.
35/ И когато Адам познал образа на своето предвиждане, той създал образа

25. на сина на Човека. Той го нарекъл Сит, съгласно пораждането в еоните. По подобен начин друга майка изпратила долу своя дух в образ, подобен на нея, и

5/ като отражение на онези, които са в Плерома, за да приготви място за обитаване на еоните, които ще се спуснат. И той им дал да изпият водата на забравата от протоархонта, за да не узнаят откъде са. И така
10/ семето останало известно време, макар че той помагал в това, когато Духът се спусне от светите еони, той да може да го издигне и да го изцели от дефекта и цялата Плерома
15/ да може да стане свята и без дефект“. И аз казах на спасителя: “ Господи, всички ли души тогава ще бъдат спасени в чистата светлина?“. Той отговори и ми каза: “Велики неща
20/ се надигнаха в твоя ум, защото е трудно да ги откриеш пред другите, ако не пред тези, които са от недвижим род. Онези, в които Духът на живота ще се спусне и ще има сила
25/ - ще бъдат спасени и ще станат съвършени, и ще бъдат достойни за величие, и ще бъдат изчистени в това място от цялото злодеяние и грижите на безнравствеността. И нямат друга грижа, освен
30/ само за нерушимостта, за която ще започнат да се грижат от това място, без гняв, или ревност, или завист, или желание, или алчност към всичко.
Те не се грижат за нищо, освен само за съществуването на плътта,
35/ която носят, в очакване на времето, когато ще бъдат посрещнати

26. от приемащите. Такива са достойните за нерушим вечен живот и призив. Те понасят всичко и издържат всичко,

5/ тъй като вършат благо и ще наследят вечен живот“. Аз му казах: “Господи, душите на онези, които не са направили тези неща, но в които силата на Духа на живота се е спуснала , самият Дух , те ще бъдат във всички случаи спасени и ще се обърнат. Защото силата ще се спусне във всеки човек, нали без това никой няма да може да се въздигне.
15/ И след като те са се родили, тогава, когато Духът на живота става могъщ и силата идва и укрепва тази душа, никой не може да я вкара в заблуждение с лукави дела.
20/ Но онези, в които се спуска дух измамлив, се развращават от него и попадат в заблуждение“. А аз казах: “Господи, а тези души, когато излязат от
25/ плътта, накъде ще се отправят?“. И той се усмихна и ми каза: “Душата, в която силата стане по-голяма от измамния дух – тя е силна и бяга от лукавството и е спасена с опеката
30/ на нерушимия, и е взета в покоя на еоните“. А аз казах: “Господи, а онези, които не познаят на кого принадлежи той, къде ще бъдат душите им?“
35/ И той ми каза: “В тях измамният дух

27. е набрал сила, когато са попаднали в заблуждение. И той мъчи душата, и я подмамва към лукави дела, и я хвърля в забрава. И след като тя

5/ излезе (от тялото), я дават на властите, онези, които са произлезли от архонта, и те я оковават в окови и я хвърлят в тъмница, и я въртят, докато не се събуди от забравата и
10/ не достигне знанието. И така, когато тя стане съвършена, тя е спасена“. И аз казах: “Господи, как може душата да се смали и да се върне в естеството на майка си или в човека?“. Тук той
15/ се зарадва, когато го попитах за това, и ми каза: “Наистина си блажен, защото ти разбра! Тази душа трябва да следва след друга, в която има Дух на живота. Тя е спасена чрез
20/ него. Нея не я хвърлят в друга плът“. И аз казах: “Господи, онези, които са познали, но са се отвърнали, къде ще отидат техните души?“. Тогава той ми каза: “Мястото,
25/ където ще дойдат ангелите на бедността, там те ще бъдат взети. Това е място, където няма покаяние. И те ще бъдат държани там до деня, в който онези, които са злословили за Духа, ще бъдат изтезавани
30/ и наказани от вечния“. И аз казах: „ Господи, откъде е дошъл измамният дух?“. Тогава той ми каза: “Метропатор, този, който е богат със своята милост. Свят Дух
35/ във всяка форма, който е милосърден и

28. който ви състрадава, тоест Епинойя на светлината – той пробудил семето на рода на съвършения, и неговата мисъл, и вечната

5/ светлина на човека. Когато първият архонт узнал, че те са извисени повече, отколкото той е извисен, и мислят по-добре от него, той пожелал да хване мисълта им, като не знаел, че те са над
10/ неговата мисъл и той не може да ги хване. Той се съветвал със своите власти, онези, които са неговите сили, и те заедно извършили прелюбодеяние със София и породили срамна съдба,
15/ тоест последната от изменчивите окови : тя е такава, че всичко (в нея) е изменчиво. И тя е тягостна и силна, онази, с която са съединени богове и ангели, и демони,
20/ и всички родове до днес. Защото от тази съдба произлизат всяко безчестие, и насилие, и злословие, окови на забравата, и незнание, и всяка
25/ тежка заповед, и тежки грехове, и големи страхове. И по такъв начин цялото творение станало сляпо, за да не могат те да познаят Бога, който е над всички тях. И заради оковите на забравата
30/ техните грехове са утаени. Нали те са свързани с мерки, времена, обстоятелства, докато тя (съдбата) господства над всичко. И той се разкаял за всичко, което започнало да съществува чрез него. Отново
35/ решил той да изпрати потоп

29. на творението на човека. Но величието на светлината на Пронойя наредило на Ной и той провъзгласил (това) на цялото семе, тоест на човешките синове. Но

5/ онези, които му били чужди, не го слушали. Не както Моисей е казал: “Те се скрили в ковчега“, а се скрили на едно място не само Ной, но също и много други хора
10/ от рода на недвижимия. Те влезли в мястото и се скрили в светъл облак. И той (Ной) познал своето самовластие. И онази, която е от светлина, била с него и започнала да им свети, защото
15/ той (първият архонт) донесъл тъма на земята. И той (първият архонт) се съветвал със своите сили. Той изпратил ангелите си при дъщерите на човеците, за да могат те да вземат за себе си някои от тях и да възбудят семето
20/ за свое наслаждение. И отначало те не постигнали успех. Но когато не постигнали успех, те отново се събрали заедно и заедно се съветвали. Те създали измамлив дух, приличащ на Духа, който слязъл,
25/ за да осквернят душите чрез него. И ангелите изменили образа си по техния образ (на човешките дъщери), напарников, като ги изпълнили с духа на тъмата, когото присъединили към тях, и с лукавство.
30/ Те донесли злато, и сребро, и дар, и мед, и желязо, и метал, и най-
различни неща. И те развратили хората, които ги следвали.

30. в големи грижи, отклонили ги от пътя с много измами. Те стареели, без да имат свободно време. Те умирали, без да са намерили истината и без да познаят Бога на истината. И

5/ така цялото творение било поробено навеки, от сътворението на света и до днес. И те вземали жените и създавали деца в тъмата по подобие на техния дух. И те заключили сърцата си.
10/ и закоравели в твърдостта на измамливия дух и досега. А аз, съвършената Пронойя на всичко, се промених в семето си. Та аз бях в началото, ходейки по всякакви пътища.
15/ Защото аз съм богатството на светлината. Аз съм паметта на Плерома. Аз влязох във величието на тъмата и изтърпях, докато не стъпих в средата на тъмницата. И основите на хаоса
20/ се раздвижиха. И аз, аз се скрих от тях от лукавство, и те не ме познаха. Отново се върнах за втори път. И вървях, , излязох от принадлежащия на светлината, аз – паметта на Пронойя -
25/ влязох в средата на тъмата и вътре в преизподнята, аз търсех /домостроительство мое ???/. И основите на хаоса се раздвижиха, така че можеха да паднат на онези, които са в хаоса, и да ги унищожат.
30/ И отново избягах към моя корен светлина, за да не бъдат те унищожени преждевременно. Отидох и трети път – аз, светлината, която съм в светлина, аз,
35/ паметта на Пронойя – за да вляза сред тъмата и в преизподнята.

31. И напълних лицето си със светлината на края на техния еон. И влязох в средата на тъмницата им, тъмницата на тялото, и

5/ казах: “Този, който чува, да стане от тежкия сън“. И той заплака, и той проля сълзи. Избърса от себе си тежките сълзи и каза: “Кой е този, който назовава името ми, и откъде дойде при мен тази надежда,
10/ когато съм в оковите на тъмницата?“. И аз казах: “Аз съм Пронойя на чистата светлина. Аз съм мисълта на девствения Дух, който те издигна до почитаемо място. Стани и си спомни,
15/ защото ти си този, който чу, и следвай своя корен, който съм аз, милосърдието, и се укрепи пред ангелите на бедността и демоните на хаоса и всички, които са те оплели.
20/ и стани, като се пазиш от тежкия сън и загражденията в преизподнята“. И аз го събудих и го запечатах в светлината на водата с пет печата,
25/ та отсега смъртта да няма сила над него. И виж, сега аз идвам в съвършен еон. Аз напълних ушите ти с всякакви неща. Казах ти всички неща, за да ги запишеш
30/ и да ги предадеш скрито на своите духовни другари. Защото това е тайна на рода на недвижимия“. И спасителят му дал това, за да го запише и скрие надеждно. И той му казал: “Проклет да е
35/ всеки, който размени това за дар, или храна, или питие, или дреха, или за каквото и да е друго нещо

32. от този род“. И това му било дадено тайно, и веднага той се скрил от него. И той отишъл при своите съученици

5/ и им съобщил това, което спасителят му казал. Исус Христос. Амин. Апокриф от Йоан.Някои от обяснителните бележки под черта:

* Текстът се печата по изданието „Апокрифы древних християн“, Санкт-Петербург, 1994. Забележките са дадени по това издание /с цифри/ и по „Теософский словарь“ на Е.П.Блаватска /със звездички/.

- При превода на паметника авторите на първите публикации /Вж :“Наука и религия“,1990, №5-8/ са се ръководили от транскрипциите на коптския текст в изданията Krause V., Pahor Labid. Die drei Virsion des Apokryphon des Johannes im Koptischen Museum zu Alt-Kairo. Weisbaden, 1962, а също така Apocryphon Joannts // The Coptic Text of Apocryphon Joannts in the Nag-Hammadi Codex II with Translation, Introduction and Commentary by Giversen S. Coptnhaden, 1962. В спорните места се обръщахме към изданието във факсимиле: The Facsimile Edition of Nag Hammadi Codies/ Published under Auspices of the Departament of Antiquities of the Arab Republic of Egypt in Conjunction with UNESCO: Codex II. Leiden, 1074. Взехме предвид също и преводите The Nag Hammadi Library in English, Leiden, 1984; Tardieu M. Codex de Berlin P., 1984. Текста на Берлинския папирус използвахме по изданието: Till W. Die Schriften des koptischen Paryrus Berolinensis 8502. 2. Aufl., bearb. Von H.-M. Schenke. B., 1972.

** Еон или еони/от гръцки/ Периоди от време; еманации, изхождащи от божествената същност, и небесни същества; гении и ангели у гностиците.

- По-нататък по Наг-Хамади /ІV.1.4, 9-10/ : Той стои.

- Ср. : „Няма никой, който е пред него. Той е този, който само самия себе си желае в съвършенството на светлината, той постига чистата светлина“ /Берл. Пап. 8502.25.8-12/

* Епинойя /гр./ - Мисъл, изобретение, замисъл. Име, дадено от гностиците на първия, пасивния Еон.

* Илда Баот. Буквално, „дете от яйцето“, гностичен термин. Той е творецът на нашето физическо кълбо /земята/, съгласно учението на гностиците в „Кодекса назареев“ /евангелието на назареите и Эбеонитов ???/. В последното той е отъждествен с Йехова, Бога на евреите. Илдабаот се явява „син на Тъмата“ в лошия смисъл и баща на шестте земни „Звездни“, тъмни духове, антитеза на светлите Звездни духове. Съответните им обители са седем сфери, най-горната от които започва в „срединното пространство“, сферата на майка им София Ахамот, а най-долната завършва на тази земя – седмата област. Илда-Баот е геният на Сатурн, планетата; или по-точно – злият дух на нейния властелин.

* Плерома /гр./ - „Пълнота“, гностически термин, приет за обозначаване на божествения свят или всемирната душа. Пространство, развито и разделено на редица еони. Обител на невидимите богове. Има три степени.

Свободния Дух
Мнения: 462
Регистриран: 17 дек 2008, 00:59

Re: Апокрифът на Йоан

Непрочетено мнение от Свободния Дух » 19 май 2010, 15:39

Здравей, ntsk! Със съжаление се присъединявам към мнението ти, че предоставеният от теб български превод не е особено добър. :( При дори повърхностно сравняване на българския с английския превод, се откриват множество сериозни смислови несъответствия, което прави неудачно подробното анализиране на текста от гледна точка на Познанието. Все пак, мисля, че си заслужава запознаването с този апокриф, тъй като той се явява пряко потвърждение на знанието, поднесено в „Евангелие от Юда”, а и в него самия има податки, че е записан от Исусовия ученик Йоан, което го прави още едно пряко свидетелство на истинското учение разпространявано от Исус.
На тези от вас боравещи добре с английски, препоръчвам може би най-реномирания превод до момента, намиращ се на следния адрес: http://www.gnosis.org/naghamm/apocjn-long.html
Всъщност редно е да отбележим, че до нас са достигнали четири древни записа на този апокриф на коптски, като два от тях са на практика еднакви, с изключение на няколко правописни различия. Въпросният превод е правен именно по тези два текста.
Има и превод направен в по-свободен стил, подходящ за незапознатия читател, наличен на следния адрес: http://www.gnosis.org/naghamm/apocjn-davies.html
Днес съм Тук, а утре Там - ex, че скитник съм голям.

vergildido
Мнения: 105
Регистриран: 08 сеп 2009, 22:35

Re: Апокрифът на Йоан

Непрочетено мнение от vergildido » 25 май 2010, 20:17

темата ще бъде интересна очаквам с нетърпение по напредналите да я разнищят най вече sum.

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост